آگهی ها نیاز بازار

واحد پشتیبانی و فروش نیازمندی ها

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۳

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۹

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۱

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۲


کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

«آفتاب» هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در «آفتاب» توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط «آفتاب» ادعا و یا تضمین نمی شود.

مطالب داغ روز

آگهی ها و نیازمندی های آموزش - خدمات آموزشی - جابجایی دانشجو

پزشکی تبریز جابجایی با

پزشکی تبریز جابجایی با , دانشگاه شهیدبهشتی یا , علوم پزشکی ایران باشرایط خوب

09113323221

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

خواهان جابجایی

خواهان جابجایی , دانشجوی پزشکی « گناباد » , بادانشکده های پزشکی سراسری , وپردیس ( تهران …

09121237250 09121768279

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

دانشجوارشدمعماری

دانشجوارشدمعماری , نورباقزوین یاکرج , باشرایط بسیار عالی

22365937

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

دانشجوی مهندسی

دانشجوی مهندسی , مکانیک , از دانشگاه حکیم سبزواری , سال اول ورودی93 به یکی از , دانشگاه …

09123026936 09121719395

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

جابجایی با تهران

جابجایی با تهران , سخت افزارتبریز (باشرایط عالی)

09128827303 09121757415

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

دانشجوی پزشکی ورودی

دانشجوی پزشکی ورودی , مهر93اصفهان مایل به جابجایی , بایکی ازدانشگاههای تهران

09112758527

سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

جابجایی با تهران

جابجایی با تهران , سخت افزارتبریز (باشرایط عالی)

09128827303 09121757415

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

دانشجوارشدمعماری

دانشجوارشدمعماری , نورباقزوین یاکرج , باشرایط بسیار عالی

22365937

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

( جابجایی )

( جابجایی ) , دانشجو ورودی 93 دانشگاه , تبریز مهندسی مواد مایل , به جابجایی با دانشگاه های …

09122169347

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

( نیاز به جابجایی )

( نیاز به جابجایی ) , دانشجوی رشته مهندسی برق , دانشگاه بوعلی همدان , ورودی مهر93خواهان …

09127117619

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

پزشکی تبریز جابجایی با

پزشکی تبریز جابجایی با , دانشگاه شهیدبهشتی یا , علوم پزشکی ایران باشرایط خوب

09113323221

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

دکترای داروسازی سال اول

دکترای داروسازی سال اول , ورودی 93 از دانشگاه ارومیه به , یکی از دانشگاههای تهران با شرایط …

09122401352

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری

خواهان جابجایی

خواهان جابجایی , دانشجوی پزشکی « گناباد » , بادانشکده های پزشکی سراسری , وپردیس ( تهران …

09121237250 09121768279

دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۳

همشهری