آگهی‌ها و نیازمندی‌های آموزش - خدمات آموزشی - اعزام دانشجو

هر روز هزاران مورد آگهی «آموزش - خدمات آموزشی - اعزام دانشجو» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «آموزش - خدمات آموزشی - اعزام دانشجو» اینجا کلیک کنید.

اتریش - رومانی

اتریش - رومانی , کلیه رشته ها , کلیه مقاطع

تلفن: ۲۲۱۳۲۲۹۰ ۲۲۱۳۲۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

روسیه - بلاروس

روسیه - بلاروس , با مجوز رسمی از وزارت علوم , تحصیل‎ در کلیه ‎رشته‎ها و مقاطع , 19 سال …

تلفن: ۲۲۹۰۹۲۱۸ ۲۲۲۵۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

پزشکی - دندان - دارو

پزشکی - دندان - دارو , در چک و لهستان

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۸۹۵۴۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل رایگان در اروپا , اتریش ، آلمان , « با مجوز رسمی از وزارت علوم »

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۰۰ - ۸۶۰۸۱۸۷۴  


نیازمندیهای همشهری

آفریقای جنوبی-متدانگلستان

آفریقای جنوبی-متدانگلستان , امکان ترانسفربه امریکا،انگلیس و... , گارانتی ویزا به همراه …

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تحصیل در اسپانیا

تحصیل در اسپانیا , حداقل هزینه ،مجوزوزارت علوم , موسسه آرکا دانش پارسیان

تلفن: ۹ - ۲۶۲۱۲۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

اتریش - آمریکا

اتریش - آمریکا , دانش پژوهان اورانوس

تلفن: ۹ ـ ۸۸۳۴۵۰۲۷ info@dpu.org.ir  


نیازمندیهای همشهری

انگلستان تخصص ما

انگلستان تخصص ما , گارانتی ویزا - تمامی مقاطع , با مجوزاز وزارت علوم

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل رایگان در اروپا , اتریش ، آلمان , « با مجوز رسمی از وزارت علوم »

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۰۰ - ۸۶۰۸۱۸۷۴  


نیازمندیهای همشهری

دوره زبان و MBA شینگن

دوره زبان و MBA شینگن , داروسازی -غیر پزشکی -بورس , تخفیف قرارداد

تلفن: ۰۹۱۹۷۱۷۶۷۸۵ـ۲۲۸۴۷۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

انگلستان تخصص ما

انگلستان تخصص ما , گارانتی ویزا - تمامی مقاطع , با مجوزاز وزارت علوم

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

اتریش - رومانی

اتریش - رومانی , کلیه رشته ها , کلیه مقاطع

تلفن: ۲۲۱۳۲۲۹۰ ۲۲۱۳۲۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

اتریش - آمریکا

اتریش - آمریکا , دانش پژوهان اورانوس

تلفن: ۹ ـ ۸۸۳۴۵۰۲۷ info@dpu.org.ir  


نیازمندیهای همشهری

آفریقای جنوبی-متدانگلستان

آفریقای جنوبی-متدانگلستان , امکان ترانسفربه امریکا،انگلیس و... , گارانتی ویزا به همراه …

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

روسیه - بلاروس

روسیه - بلاروس , با مجوز رسمی از وزارت علوم , تحصیل‎ در کلیه ‎رشته‎ها و مقاطع , 19 سال …

تلفن: ۲۲۹۰۹۲۱۸ ۲۲۲۵۲۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

دوره زبان و MBA شینگن

دوره زبان و MBA شینگن , داروسازی -غیر پزشکی -بورس , تخفیف قرارداد

تلفن: ۰۹۱۹۷۱۷۶۷۸۵ـ۲۲۸۴۷۳۶۲  


نیازمندیهای همشهری

تحصیل رایگان در اروپا

تحصیل رایگان در اروپا , اتریش ، آلمان , « با مجوز رسمی از وزارت علوم »

تلفن: ۸۸۶۷۹۵۰۰ - ۸۶۰۸۱۸۷۴  


نیازمندیهای همشهری

اتریش - آمریکا

اتریش - آمریکا , دانش پژوهان اورانوس

تلفن: ۹ ـ ۸۸۳۴۵۰۲۷ info@dpu.org.ir  


نیازمندیهای همشهری

آفریقای جنوبی-متدانگلستان

آفریقای جنوبی-متدانگلستان , امکان ترانسفربه امریکا،انگلیس و... , گارانتی ویزا به همراه …

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

اتریش - رومانی

اتریش - رومانی , کلیه رشته ها , کلیه مقاطع

تلفن: ۲۲۱۳۲۲۹۰ ۲۲۱۳۲۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

انگلستان تخصص ما

انگلستان تخصص ما , گارانتی ویزا - تمامی مقاطع , با مجوزاز وزارت علوم

تلفن: سفير ساعي ۸۸۱۹۱۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تحصیل در اسپانیا

تحصیل در اسپانیا , حداقل هزینه ،مجوزوزارت علوم , موسسه آرکا دانش پارسیان

تلفن: ۹ - ۲۶۲۱۲۵۰۸  


نیازمندیهای همشهری

کانادا، آمریکا، قبرس

کانادا، آمریکا، قبرس , پذیرش قطعی همراه بابورسیه , به سرپرستی استاددانشگاه York

تلفن: ۲۶۴۲۰۸۶۴ - ۲۶۴۲۰۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری