خیابان دماوند

خیابان دماوند , 170مترمناسب چاپخانه وکارگاه , با برق 3فاز و کلیه امکانات

۰۹۱۲۱۵۷۲۹۵۶ و۰۹۱۹۲۵۰۹۴۱۵


روزنامه همشهری

شهرری - فداییان اسلام

شهرری - فداییان اسلام , 500متر سقف , 110متر حیاط فول امکانات

۰۹۱۲۱۲۲۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۶۵


روزنامه همشهری

خیابان سراج

خیابان سراج , جنب بازارچه کوثر , 200 متر کارگاه با کلیه امکانات

۰۹۱۲۲۱۸۵۶۶۴ - ۷۷۷۹۸۵۹۰


روزنامه همشهری

شهرری - فداییان اسلام

شهرری - فداییان اسلام , 500متر سقف , 110متر حیاط فول امکانات

۰۹۱۲۱۲۲۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۶۵


روزنامه همشهری

خیابان سراج

خیابان سراج , جنب بازارچه کوثر , 200 متر کارگاه با کلیه امکانات

۰۹۱۲۲۱۸۵۶۶۴ - ۷۷۷۹۸۵۹۰


روزنامه همشهری

* تکاوران شمالی *

* تکاوران شمالی * , 120مترکارگاه، همکف، تخلیه , 3متر درب ورود (فوری)

۰۹۱۲۶۹۸۵۲۶۹ - ۷۷۲۴۹۴۰۴


روزنامه همشهری

تهرانپارس

تهرانپارس , زیرهمکف 60متر , جهت کارگاه

۰۹۱۲۴۷۱۲۹۹۴


روزنامه همشهری

شهرری - فداییان اسلام

شهرری - فداییان اسلام , 500متر سقف , 110متر حیاط فول امکانات

۰۹۱۲۱۲۲۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۶۵


روزنامه همشهری

محدوده شوش

محدوده شوش , 150متر طبقه بالای مغازه , برای هر نوع تولید یا انبار

۰۹۱۰۱۷۶۹۲۴۵


روزنامه همشهری

خیابان دماوند

خیابان دماوند , 170مترمناسب چاپخانه وکارگاه , با برق 3فاز و کلیه امکانات

۰۹۱۲۱۵۷۲۹۵۶ و۰۹۱۹۲۵۰۹۴۱۵


روزنامه همشهری

شهرری - فداییان اسلام

شهرری - فداییان اسلام , 500متر سقف , 110متر حیاط فول امکانات

۰۹۱۲۱۲۲۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۶۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی