شهرری - فداییان اسلام

شهرری - فداییان اسلام , 500متر سقف , 110متر حیاط فول امکانات

۰۹۱۲۱۲۲۹۴۴۳ - ۰۹۱۲۱۰۹۶۷۶۵


روزنامه همشهری

خیابان دماوند

خیابان دماوند , 170مترمناسب چاپخانه وکارگاه , با برق 3فاز و کلیه امکانات

۰۹۱۲۱۵۷۲۹۵۶ و۰۹۱۹۲۵۰۹۴۱۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی