متخصص پروتز

متخصص پروتز , جهت همکاری در کلینیک , دندانپزشکی ( با حجم بالای بیمار )

۳۶۵۹۰۹۶۳ - ۰۲۶


همشهری

به یک متخصص جراح چشم

به یک متخصص جراح چشم , در چند درمانگاه نیازمندیم , ( اسلامشهر )

۰۹۱۲۳۸۸۵۹۴۸


همشهری

پزشک متخصص چشم

پزشک متخصص چشم , با شرایط خوب نیازمندیم

۷۷۴۱۷۹۳ - ۰۲۵۳


همشهری

نیاز به پزشک متخصص

نیاز به پزشک متخصص , پوست و مو با پروانه تهران , در منطقه 3 و 7

۰۹۱۲۰۶۰۶۳۷۵


همشهری

کلینیک تخصصی

کلینیک تخصصی , پوست و مو ایران زمین , بامجوزوزارت بهداشت ودرمان , از پزشکان فعال در زمینه …

۸۸۶۷۰۸۴۹


همشهری

دکتر پوست، زنان، ارتوپد

دکتر پوست، زنان، ارتوپد , پزشک عمومی با سابقه

۰۹۱۲۱۹۷۷۱۹۸ ۵ - ۷۷۱۳۴۹۰۰


همشهری

درمانگاه رازی-مسعودیه،نیازبه

درمانگاه رازی-مسعودیه،نیازبه , همکاری بامتخصصین اطفال،زنان , جراح عمومی و داخلی دارد.

۳۳۸۶۲۳۹۱


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت مسئولیت فنی , درمانگاه منطقه 1

۲۲۸۲۱۳۰۲


همشهری

به یک متخصص چشم

به یک متخصص چشم , نیازمندیم ,

۰۹۳۵۶۹۷۹۸۰۰


همشهری

پزشک متخصص پوست

پزشک متخصص پوست , با پروانه تهران جهت , مسئولیت فنی درمانگاه نیازمندیم

۰۹۱۲۳۲۳۸۷۱۴


همشهری

ازمتخصصین محترم جهت همکاری

ازمتخصصین محترم جهت همکاری , دریک مطب ،طبقه فوقانی داروخانه , واقع دربومهن دعوت به همکاری …

۰۹۱۲۳۸۲۴۵۹۱


همشهری

متخصص پوست ، غدد

متخصص پوست ، غدد , کلیه

۰۹۱۲۱۳۴۵۰۹۳ ( شهرک ژاندارمري )


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت ساختمان پزشکان صبا , محدوده شمشیری نیازمندیم

۶۶۶۴۹۱۶۲


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص پوست و مو , دارای پروانه کرج , در کلینیک مجهز , و پیشرفته

۰۹۱۲۳۴۳۳۶۴۰ ۳۴۴۴۵۶۸۰ - ۰۲۶


همشهری

دعوت به همکاری در

دعوت به همکاری در , مجتمع پزشکی قائم , پزشک عمومی،متخصص چشم , زنان، پوست ومووزیبایی،پرستار …

۰۹۱۲۳۴۵۱۳۰۵ ۰۹۳۲۹۲۱۰۸۳۱و۲۲۴۹۷۲۶۶


همشهری

پزشک متخصص چشم

پزشک متخصص چشم , با شرایط خوب نیازمندیم

۷۷۴۱۷۹۳ - ۰۲۵۳


همشهری

نیاز به پزشک متخصص

نیاز به پزشک متخصص , پوست و مو با پروانه تهران , در منطقه 3 و 7

۰۹۱۲۰۶۰۶۳۷۵


همشهری

متخصص داخلی

متخصص داخلی , جهت ساختمان پزشکان , واقع در ظفر

۸۸۷۷۵۸۹۴ - ۸۸۷۹۴۱۱۸


همشهری

متخصص زنان،ارتوپد،گوش وحلق

متخصص زنان،ارتوپد،گوش وحلق , وبینی دریک مجموعه تخصصی پزشکی , نیازمندیم پیروزی،بلوارابوذر

۰۹۱۲۱۹۰۴۷۵۴ - ۳۳۸۰۴۹۴۱


همشهری

نیاز به پزشک متخصص

نیاز به پزشک متخصص , رادیولوژیست در مطب فعال , در حومه غربی تهران

۰۹۳۳۶۳۹۸۵۳۹


همشهری

متخصص پوست و مو و زیبایی

متخصص پوست و مو و زیبایی , باپروانه مطب جهت مطب فعال , با تجهیزات حوالی مطهری نیازمندیم

۸۸۴۱۸۰۶۷ - ۰۹۳۶۱۵۵۳۰۵۵


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص پوست و مو , دارای پروانه کرج , در کلینیک مجهز , و پیشرفته

۰۹۱۲۳۴۳۳۶۴۰ ۳۴۴۴۵۶۸۰ - ۰۲۶


همشهری

متخصص قلب وفوق تخصص غدد

متخصص قلب وفوق تخصص غدد , ومتخصص‎زنان دارای پروانه تهران , جهت همکاری درمرکزدرمانی …

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت مسئولیت فنی , درمانگاه منطقه 1

۲۲۸۲۱۳۰۲


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص کودکان ، زنان ، داخلی , ودندانپزشک باپروانه مطب تهران

۰۹۳۸۱۷۷۲۳۹۰ و ۵۵۳۵۸۶۶۰


همشهری

ساختمان پزشکان فعال دربهترین

ساختمان پزشکان فعال دربهترین , نقطه گیشا،به متخصص چشم پزشک و , قلب وجراحی عمومی نیازمنداست …

۰۹۱۲۳۰۰۲۲۶۵ - ۸۸۲۷۵۱۲۶


همشهری

استخدام تکنسین و مشاور

استخدام تکنسین و مشاور , مجرب جهت کاشت مو ,

۶ و ۲۲۷۶۲۷۰۵


همشهری

متخصص پوست و مو و زیبایی

متخصص پوست و مو و زیبایی , باپروانه مطب جهت مطب فعال , با تجهیزات حوالی مطهری نیازمندیم

۸۸۴۱۸۰۶۷ - ۰۹۳۶۱۵۵۳۰۵۵


همشهری

مسئول فنی بخش رادیولوژی

مسئول فنی بخش رادیولوژی , درمانگاه شبانه روزی فعال , واقع در قرچک ورامین نیازمندیم …

۰۹۱۲۳۲۲۸۸۳۵


همشهری

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع)

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع) , از جراح متخصص , دعوت به همکاری می نماید

۵۵۳۳۵۰۸۵


همشهری

متخصص داخلی مغز واعصاب،قلب

متخصص داخلی مغز واعصاب،قلب , عفونی جهت مطب آماده با10سال , سابقه بدون نیاز به پروانه …

( حوالي جي ) ۵۵۷۷۳۷۸۱


همشهری

پزشک خانم با سابقه کار

پزشک خانم با سابقه کار , در زمینه پوست و زیبایی , و کاشت مو باپروانه تهران - جردن

۰۹۳۷۳۰۵۹۶۶۷ - ۸۸۷۸۱۴۰۶


همشهری

متخصص پروتز

متخصص پروتز , جهت همکاری در کلینیک , دندانپزشکی ( با حجم بالای بیمار )

۳۶۵۹۰۹۶۳ - ۰۲۶


همشهری

متخصص ارتوپد ، داخلی

متخصص ارتوپد ، داخلی , آندوسکوپی،قلب وعروق جهت , درمانگاه شبانه روزی قدیمی وفعال

۰۹۱۲۳۴۵۹۵۲۹


همشهری

درمانگاه شبانه روزی گرگان

درمانگاه شبانه روزی گرگان , متخصص داخلی با پروانه تهران

۷۷۶۵۱۹۱۷ ۷۷۵۰۴۴۰۶


همشهری

به یک متخصص چشم

به یک متخصص چشم , نیازمندیم ,

۰۹۳۵۶۹۷۹۸۰۰


همشهری

پزشک متخصص داخلی

پزشک متخصص داخلی , ( بر اصلی تهرانپارس )

۰۹۱۲۱۳۳۲۱۵۲ - ۷۷۷۳۰۳۷۲ ۰۹۱۲۱۱۶۹۰۸۷


همشهری

اجاره بخش رادیولوژی

اجاره بخش رادیولوژی , درمانگاه شبانه روزی فعال , واقع در قرچک ورامین نیازمندیم

۰۹۱۲۳۷۶۹۸۷۵


همشهری

فوق تخصص های

فوق تخصص های , رماتولوژی،ریه ،نفرولوژی , بزرگسالان غدداطفال و بزرگسال , اعصاب وروان …

۰۹۳۶۱۴۰۰۶۴۱ و ۸۲۱۶۲۳۳۱


همشهری

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع)

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع) , متخصص اطفال , دعوت به همکاری می نماید

۵۵۳۳۵۰۸۵


همشهری

متخصص رادیولوژی

متخصص رادیولوژی , جهت کاردر درمانگاهی حوالی , میدان رازی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۸۹۹۶۲۲ - ۵۵۶۴۴۴۹۰


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص کودکان ، زنان ، داخلی , ودندانپزشک باپروانه مطب تهران

۰۹۳۸۱۷۷۲۳۹۰ و ۵۵۳۵۸۶۶۰


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت مسئولیت فنی , درمانگاه منطقه 1

۲۲۸۲۱۳۰۲


همشهری

پزشک متخصص چشم

پزشک متخصص چشم , با شرایط خوب نیازمندیم

۷۷۴۱۷۹۳ - ۰۲۵۳


همشهری

همکاری با پزشک متخصص

همکاری با پزشک متخصص , پوست جهت مطب فعال ,

۲۲۶۳۷۶۷۴


همشهری

متخصص رادیولوژی و زنان

متخصص رادیولوژی و زنان , در غرب تهران , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۹۳۱۹۴۰


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص پوست و مو , دارای پروانه کرج , در کلینیک مجهز , و پیشرفته

۰۹۱۲۳۴۳۳۶۴۰ ۳۴۴۴۵۶۸۰ - ۰۲۶


همشهری

ازیک پزشک متخصص

ازیک پزشک متخصص , سونوگرافی جهت درمانگاه , شبانه روزی دعوت به همکاری می شود

۵۵۱۸۲۶۷۰


همشهری

متخصص قلب وفوق تخصص غدد

متخصص قلب وفوق تخصص غدد , ومتخصص‎زنان دارای پروانه تهران , جهت همکاری درمرکزدرمانی …

۰۹۱۲۱۴۰۵۸۰۹و۰۹۱۲۲۰۴۰۵۰۹


همشهری

متخصص بیهوشی

متخصص بیهوشی , جهت شیفت شب اتاق عمل , بیمارستان خصوصی

۰۹۳۸۵۳۶۹۵۰۸


همشهری

متخصص رادیولوژی و زنان

متخصص رادیولوژی و زنان , در غرب تهران , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۹۳۱۹۴۰


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از متخصصین داخلی , غدد ، پوست ومو ، نورولوژی , و ارولوژی ؛ ENT و تغذیه , …

۰۹۱۹۹۱۸۶۷۵۲ - ۸۸۰۶۹۵۲۳


همشهری

نیاز به پزشک متخصص

نیاز به پزشک متخصص , پوست و مو با پروانه تهران , در منطقه 3 و 7

۰۹۳۳۷۶۹۸۷۶۰


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت مسئولیت فنی , درمانگاه منطقه 1

۲۲۸۲۱۳۰۲


همشهری

زنان و زایمان

زنان و زایمان , مجتمع درمانی 16ساله , موقعیت خاص سعادت آباد -یادگار

۰۹۱۲۵۹۸۷۷۲۵ و ۲۲۰۶۳۰۹۰


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص پوست و مو , دارای پروانه کرج , در کلینیک مجهز , و پیشرفته

۰۹۱۲۳۴۳۳۶۴۰ ۳۴۴۴۵۶۸۰ - ۰۲۶


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص کودکان ، زنان ، داخلی , ودندانپزشک باپروانه مطب تهران

۰۹۳۸۱۷۷۲۳۹۰ و ۵۵۳۵۸۶۶۰


همشهری

متخصص داخلی مغز واعصاب،قلب

متخصص داخلی مغز واعصاب،قلب , عفونی جهت مطب آماده با10سال , سابقه بدون نیاز به پروانه …

( حوالي جي ) ۵۵۷۷۳۷۸۱


همشهری

متخصص زنان ، پزشک عمومی

متخصص زنان ، پزشک عمومی , و ماما جهت مطبی در محدوده , جیحون - مرتضوی نیازمندیم

۰۹۱۲۰۷۲۱۲۵۸


همشهری

بیمارستان خانواده جهت

بیمارستان خانواده جهت , شیفت مقیمی نیاز به متخصص زنان , با پروانه مطب تهران دارد

تماس۸ الي ۱۲ ۷۷۵۰۲۰۸۱


همشهری

متخصص پوست و مو

متخصص پوست و مو , جهت مسئولیت فنی , درمانگاه منطقه 1

۲۲۸۲۱۳۰۲


همشهری

متخصص رادیولوژی

متخصص رادیولوژی , جهت کاردر درمانگاهی حوالی , میدان رازی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۸۹۹۶۲۲ - ۵۵۶۴۴۴۹۰


همشهری

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع)

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع) , از جراح متخصص , دعوت به همکاری می نماید

۵۵۳۳۵۰۸۵


همشهری

زنان و زایمان

زنان و زایمان , مجتمع درمانی 16ساله , موقعیت خاص سعادت آباد -یادگار

۰۹۱۲۵۹۸۷۷۲۵ و ۲۲۰۶۳۰۹۰


همشهری

متخصص چشم پزشکی

متخصص چشم پزشکی , جهت همکاری در درمانگاه و , بیمارستان نیازمندیم

۷۷۲۰۹۹۸۹


همشهری

متخصص پروتز

متخصص پروتز , جهت همکاری در کلینیک , دندانپزشکی ( با حجم بالای بیمار )

۳۶۵۹۰۹۶۳ - ۰۲۶


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص پوست و مو , دارای پروانه کرج , در کلینیک مجهز , و پیشرفته

۰۹۱۲۳۴۳۳۶۴۰ ۳۴۴۴۵۶۸۰ - ۰۲۶


همشهری

پزشک متخصص پوست و مو

پزشک متخصص پوست و مو , با پروانه مطب تهران , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۱۵۹۸۹۱


همشهری

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع)

بیمارستان خیریه ولیعصر(ع) , متخصص اطفال , دعوت به همکاری می نماید

۵۵۳۳۵۰۸۵


همشهری

متخصص‎جراحی،نورولوژیست

متخصص‎جراحی،نورولوژیست , زنان ، اورولوژیست ، ENT , درمانگاه‎ شبانه روز ی فعال

۰۹۱۲۲۵۰۰۱۵۱


همشهری

متخصص رادیولوژی و زنان

متخصص رادیولوژی و زنان , در غرب تهران , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۹۳۱۹۴۰


همشهری

درمانگاه شبانه روزی گرگان

درمانگاه شبانه روزی گرگان , متخصص داخلی با پروانه تهران

۷۷۶۵۱۹۱۷ ۷۷۵۰۴۴۰۶


همشهری

متخصص پوست ( خانم )

متخصص پوست ( خانم ) , با پروانه تهران , جهت همکاری در کلینیک پوست ومو

۰۹۳۶۵۱۸۵۵۵۶ و ۷۷۲۰۲۲۳۷


همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , متخصص کودکان ، زنان ، داخلی , ودندانپزشک باپروانه مطب تهران

۰۹۳۸۱۷۷۲۳۹۰ و ۵۵۳۵۸۶۶۰


همشهری

به تعدادی پزشک اطفال مقیم

به تعدادی پزشک اطفال مقیم , جهت NICU و PICU , در بیمارستان خصوصی

۵۵ - ۶۶۷۵۳۰۵۴


همشهری

پزشک متخصص پوست ،

پزشک متخصص پوست ، , فوق تخصص زیبایی ،متخصص , زنان،(باپروانه تهران)همکاری یااجاره

۲۲۷۴۷۸۹۴


همشهری

دعوت به همکاری از

دعوت به همکاری از , متخصص اطفال دردرمانگاهی , باسابقه6ساله-پیروزی،بلوارابوذر

۰۹۱۲۷۸۹۷۸۷۲


همشهری

« مرکزلیزروزیبایی پردیس »

« مرکزلیزروزیبایی پردیس » , دعوت به همکاری از , پزشک متخصص پوست و مو

۶۶۳۸۱۴۰۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی