آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - پرستار

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - پرستار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - پرستار» اینجا کلیک کنید.

پرستارلیسانس یا مامایی

پرستارلیسانس یا مامایی , فقط خانم , جهت شیفت عصر درمانگاه

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۹۸۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری

16825179.jpg

پرستار 4×2-گ:25179

 


نیازمندیهای همشهری

کار در مراکز درمانی بعنوان

کار در مراکز درمانی بعنوان , کمک پرستارپس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۲ ـ ۴۴۳۸۱۶۳۶ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

پرستار تمام وقت

پرستار تمام وقت , جهت نگهداری سالمند , با سابقه کار

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۲۷۳۵ ـ ۸۸۱۷۲۸۵۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم مراقب شبانه روزی

خانم مراقب شبانه روزی , 40 سال به بالا , برای پرستاری سالمند

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۷۱۰۳۴  


نیازمندیهای همشهری

کار در مراکز درمانی بعنوان

کار در مراکز درمانی بعنوان , کمک پرستارپس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۲ ـ ۴۴۳۸۱۶۳۶ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , بیمارستان دعوت به همکاری می گردد , ( یک ماه آموزش رایگان )

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

از پرستاران جهت

از پرستاران جهت , همکاری در بخش اورژانس , بیمارستان دعوت بعمل می آید

تلفن: ۵۵۰۶۷۱۲۸  


نیازمندیهای همشهری

از پرستاران جهت

از پرستاران جهت , همکاری در بخش اطفال , بیمارستان دعوت بعمل می آید

تلفن: ۵۵۰۶۷۱۲۸  


نیازمندیهای همشهری

پرستار و بهیار

پرستار و بهیار , جهت کلینیک در ورامین , نیازمندیم. فوری

تلفن: ۸۸۷۰۹۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

پرستار خانم

پرستار خانم , حداکثر 35 سال ,

تلفن: kar۱۳۹۶@yahoo.com  


نیازمندیهای همشهری

کار در مراکز درمانی بعنوان

کار در مراکز درمانی بعنوان , کمک پرستارپس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۲ ـ ۴۴۳۸۱۶۳۶ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کار در مراکز درمانی بعنوان

کار در مراکز درمانی بعنوان , کمک پرستارپس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۲ ـ ۴۴۳۸۱۶۳۶ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری