آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - وردست آرایشگر زنانه

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - وردست آرایشگر زنانه» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - وردست آرایشگر زنانه» اینجا کلیک کنید.

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

وردست مسلط به کلیه امور

وردست مسلط به کلیه امور , (ماهر) جهت کار در آرایشگاه معتبر , زنانه واقع در محدوده ونک

تلفن: ۸۸۸۷۲۱۷۸ و ۸۸۶۷۳۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

دستیار حرفه ای رنگ و مش

دستیار حرفه ای رنگ و مش , مسلط به براشینگ , محدوده فرمانیه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۸۳۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

وردست مسلط به کلیه امور

وردست مسلط به کلیه امور , (ماهر) جهت کار در آرایشگاه معتبر , زنانه واقع در محدوده ونک

تلفن: ۸۸۸۷۲۱۷۸ و ۸۸۶۷۳۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرشوی

به یک سرشوی , خانم , نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۴۳۲۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست ساده جهت

به یک وردست ساده جهت , سالن آرایشی نیازمندیم , « محدوده شریعتی-دولت »

تلفن: ۲۲۵۴۳۱۴۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

وردست آرایشگر خانم

وردست آرایشگر خانم , نیازمندیم (محدوده خانی آبادنو)

تلفن: ۰۹۳۵۹۲۹۹۸۴۸ ۵۵۵۱۳۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

وردست آرایشگر خانم

وردست آرایشگر خانم , نیازمندیم (محدوده خانی آبادنو)

تلفن: ۰۹۳۵۹۲۹۹۸۴۸ ۵۵۵۱۳۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری

وردست ساده

وردست ساده , مجرد موجه زیر25سال , (محدوده پیروزی) نیازمندیم

تلفن: ۳۳۳۴۳۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

وردست ناخن،مانیکور

وردست ناخن،مانیکور , پدیکوریست،و وردست , اپیلاسیون کار،وردست آرایشگر

تلفن: ۲۶۴۰۳۵۶۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه

دعوت به کاردرآرایشگاه زنانه , پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۶۶۴۸۷۶۹۲ ـ ۷۷۴۹۳۶۸۵ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

وردست آرایشگر خانم

وردست آرایشگر خانم , نیازمندیم (محدوده خانی آبادنو)

تلفن: ۰۹۳۵۹۲۹۹۸۴۸ ۵۵۵۱۳۸۴۷  


نیازمندیهای همشهری