آماده به کار نگهبانی

بازنشسته 50 ساله دیپلمه با سابقه یکسال لابی من در برج مسکونی آماده همکاری می باشد

۰۹۱۲۴۷۸۱۷۴۰-۵۵۰۳۷۲۵۰

نگهبان و دربانی

باسلام بنده جوانی 29 ساله با قد 1/88 و 7سال سابقه کار در تهران با ضامن معتبر جویای کار نگهبانی …

۰۹۳۳۳۴۴۲۷۴۹

حقوق 000 / 500 / 1 میلیون

حقوق 000 / 500 / 1 میلیون , نگهبان با قد 80 / 1 متر , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

۰۹۳۵۵۱۶۷۹۲۳


همشهری

قد180 به بالا نیازمندیم

قد180 به بالا نیازمندیم , موسسه حفاظتی مراقبتی , نگهبان با ظاهری آراسته

۶۶۱۵۶۱۶۴ - ۶۶۱۵۶۲۱۶


همشهری

حقوق 200 / 1 + بیمه

حقوق 200 / 1 + بیمه , قد 80 / 1 به بالا , نگهبان آقا با ظاهری آراسته

۸۸۸۲۲۱۹۶


همشهری

900 الی 200 / 1 فوری

900 الی 200 / 1 فوری , با بیمه و حقوق , نگهبان جوان و بازنشسته

۶۶۴۰۸۲۵۳ و ۶۶۹۸۹۴۴۰


همشهری

حقوق 1 الی300 / 1 فوری فوری

حقوق 1 الی300 / 1 فوری فوری , نگهبان آقا با بیمه + مزایا

۰۹۰۳۳۶۴۸۷۴۵ ۰۹۰۳۳۶۴۸۷۷۵


همشهری

« موسسه حفاظتی »

« موسسه حفاظتی » , تعدادی نگهبان جوان قد 180 , حقوق 200 / 1 + بیمه

۰۹۳۰۲۴۹۹۹۰۸و۶۶۵۶۳۸۵۳


همشهری

جای خواب غذا تمام نقاط

جای خواب غذا تمام نقاط , حقوق 900 الی 500 / 1 , نگهبان،بیمارستان،اداری،تجاری

۵ و ۶۶۷۵۱۱۰۴


همشهری

موسسه حفاظتی و مراقبتی

موسسه حفاظتی و مراقبتی , نگهبان،پارکبان آقا حقوق بالا‍،بیمه وغذا

۰۹۳۸۵۷۹۰۶۹۲ ۶۶۶۸۵۰۴۳ - ۶۶۶۱۸۶۷۳


همشهری

آبدارچی خدمتکار خانم

آبدارچی خدمتکار خانم , نگهبان سرایدار …

۷۷۵۱۱۳۴۶ ۷۷۵۱۱۴۸۹


همشهری

, حوالی پونک , نگهبان بازنشسته

۰۹۱۲۳۴۵۸۴۲۷


همشهری

(با جای خواب) (بدون واسطه)

(با جای خواب) (بدون واسطه) , حراست مجتمع تجاری نیازمندیم , نیروی جوان آقا جهت

۰۹۰۳۶۱۹۳۹۴۴


همشهری

با حقوق 200 / 1 م

با حقوق 200 / 1 م , نیازمندیم , نیروی حراست نگهبان جوان

۷۷۶۸۴۷۷۳ ـ ۷۷۵۳۱۸۴۶


همشهری

تعدادی نگهبان آقا

تعدادی نگهبان آقا , حقوق 600 / 1 + بیمه نیازمندیم , موسسه حفاظتی پاسارگاد

۰۹۳۹۳۰۰۷۰۴۸


همشهری

تعدادی نیروی نگهبان

تعدادی نیروی نگهبان , جهت مجتمع تجاری , نیازمندیم

۰۹۱۰۷۳۲۰۵۸۹


همشهری

جهت مجتمع اداری لاله

جهت مجتمع اداری لاله , در یوسف آباد نیازمندیم , یک نفر لابی من (بازنشسته)

۰۹۱۲۳۷۱۷۷۶۰


همشهری

قد بالای 75 / 1 سانتیمتر

قد بالای 75 / 1 سانتیمتر , منطقه اقدسیه , نگهبان جهت مجتمع مسکونی

۲۲۲۸۴۴۱۴


همشهری

اداری ، مسکونی ، تجاری

اداری ، مسکونی ، تجاری , حقوق تا 200 / 1 + بیمه وجای خواب , نگهبان جوان تمام نقاط کارخانه …

۰۹۰۱۳۰۶۱۲۱۲و۰۹۰۱۲۰۶۶۵۶۵


همشهری

ترجیحا ساکن شرق تهران

ترجیحا ساکن شرق تهران , جهت مجتمع تجاری و مسکونی , نگهبان آقا زیر40سال

۰۹۳۵۹۱۷۹۲۸۴


همشهری

, , با بیمه و مزایا , تمام وقت , در فروشگاه زنجیره ای , نگهبان امنیت …

۳۳۹۹۷۵۳۷


همشهری

عصر7صبح‎جهت‎کارخانه درجاده ساوه

عصر7صبح‎جهت‎کارخانه درجاده ساوه , نگهبانی شیفت شب ازساعت19 , یکنفربازنشسته آقاجهت

۰۹۱۹۴۷۲۸۲۷۴


همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا , فوری نیازمندیم , با شرایط عالی + بیمه

۴۴۹۶۶۱۳۰


همشهری

غذا + بیمه + حقوق 1 میلیون

غذا + بیمه + حقوق 1 میلیون , با جای خواب در اتاق 20 متری , نگهبان جهت مجتمع مسکونی

۰۹۹۰۵۲۹۳۷۴۶ - ۰۹۳۳۶۷۱۹۲۸۹


همشهری

پایان خدمت،حقوق 200 / 1 بابیمه

پایان خدمت،حقوق 200 / 1 بابیمه , با قد 175 به بالا زیر35سال , تعدادی نگهبان دیپلمه

۸۸۲۲۵۹۰۳ ـ ۸۸۲۲۴۳۱۸


همشهری

با حقوق 200 / 1 + بیمه

با حقوق 200 / 1 + بیمه , تعدادی آقا جهت نگهبانی , نیازمندیم (تا 30 سال)

۰۹۳۷۱۲۹۶۲۰۲


همشهری

الی200 / 1(بیمه+جای خواب+غذا)

الی200 / 1(بیمه+جای خواب+غذا) , تعدادی نگهبان جوان وبازنشسته , زیر55سال آقا حقوق بین700

۰۹۱۹۴۰۲۲۸۳۵ - ۶۶۱۲۵۱۲۹


همشهری

ساکن شرق تهران

ساکن شرق تهران , شرکت قالبسازی نگهبان آقا

۷۷۳۴۱۱۱۸


همشهری

آبدارچی خدمتکار خانم

آبدارچی خدمتکار خانم , نگهبان سرایدار …

۷۷۵۱۱۳۴۶ ۷۷۵۱۱۴۸۹


همشهری

پسرانه ترجیحا بازنشسته فرهنگی

پسرانه ترجیحا بازنشسته فرهنگی , جهت خوابگاه دانشجویی , نگهبان آقا

۸۸۸۰۳۱۱۷


همشهری

متاهل در غرب تهران

متاهل در غرب تهران , نگهبان برای حفاظت از ماشین , نیازمندیم

فرشيد ۰۹۱۹۴۵۸۱۳۲۲


همشهری

تا40 سال

تا40 سال , غیرسیگاری جهت تالاررستوران , نگهبان باظاهری آراسته

۰۹۳۳۶۵۴۲۳۳۹


همشهری

حقوق 200 / 1 + بیمه

حقوق 200 / 1 + بیمه , قد 80 / 1 به بالا , نگهبان آقا با ظاهری آراسته

۸۸۸۲۲۱۹۶


همشهری

جای خواب غذا تمام نقاط

جای خواب غذا تمام نقاط , حقوق 900 الی 500 / 1 , نگهبان،بیمارستان،اداری،تجاری

۵ و ۶۶۷۵۱۱۰۴


همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا , با شرایط عالی فوری نیازمندیم , حقوق 900 تا 900 / 1 تومان

۰۹۳۵۳۰۶۰۶۲۳ و ۴۴۲۵۶۲۷۱


همشهری

تعدادی نگهبان آقا

تعدادی نگهبان آقا , حقوق 600 / 1 + بیمه نیازمندیم , موسسه حفاظتی پاسارگاد

۰۹۳۹۳۰۰۷۰۴۸


همشهری

تعدادی پارکبان جهت

تعدادی پارکبان جهت , شیفت شب با حقوق و مزایای , عالی-محدوده نیاوران

۲۲۷۳۳۹۶۱


همشهری

آراسته قد 180 به بالا با روابط

آراسته قد 180 به بالا با روابط , تعدادی نگهبان با ظاهری , عمومی قوی نیازمندیم زیر35سال

خانم راد ۰۹۱۹۸۹۱۸۵۳۰


همشهری

راننده و شهرستانی نیازمندیم

راننده و شهرستانی نیازمندیم , زیر30سال باجای خواب ترجیحا , نگهبان آقا مجرد

۶۶۹۶۴۷۱۰


همشهری

قد بالای 75 / 1 سانتیمتر

قد بالای 75 / 1 سانتیمتر , منطقه اقدسیه , نگهبان جهت مجتمع مسکونی

۲۲۲۸۴۴۱۴


همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا , فوری نیازمندیم , با شرایط عالی + بیمه

۴۴۹۶۶۱۳۰


همشهری

با بیمه و جای خواب

با بیمه و جای خواب , مسکونی تجاری پروژه BRT , نگهبان(خدمات راه آهن)

۰۹۱۹۵۹۷۳۴۹۹ - ۷۷۶۴۶۰۱۳


همشهری

با حقوق 200 / 1 م

با حقوق 200 / 1 م , نیازمندیم , نیروی حراست نگهبان جوان

۷۷۶۸۴۷۷۳ ـ ۷۷۵۳۱۸۴۶


همشهری

پارکبان و کارگر ساده

پارکبان و کارگر ساده , تعدادی سرایدار ، نگهبان , نیازمندیم

۰۹۱۹۶۳۰۲۷۴۱ - ۵۶۶۷۸۷۱۲


همشهری

تعدادی نیروی نگهبان آقا

تعدادی نیروی نگهبان آقا , قد 180به بالا باحقوق بالا و بیمه , موسسه حفاظتی مراقبتی

۶۶۵۷۷۴۳۶ ـ ۶۶۱۲۳۱۵۶


همشهری

با مزایا ، فوری نیازمندیم

با مزایا ، فوری نیازمندیم , تعدادی نگهبان با قد 175 , ساکن تهران جهت مناطق22گانه

۸۸۲۲۵۹۰۳ ـ ۸۸۲۲۴۳۱۸


همشهری

, با سابقه بالای 5 سال , به تعدادی نگهبان , ترجیحا ساکن اسلامشهر ، , جهت کار در یک شرکت …

( داخلي ۲۰۱ ) ۵۶۳۹۱۰۱۹


همشهری

شمال،شرق وغرب

شمال،شرق وغرب , تعدادی نیروی مجرب , تهران سن بین(20 تا 40 سال)

داخلي۱۰۳_۶۶۳۸۴۴۳۱


همشهری

باحداقل 2سال سابقه کاری

باحداقل 2سال سابقه کاری , به یک نگهبان باتجربه , جهت کاردرشهرک صنعتی عباس آباد

۰۹۲۲۶۹۹۰۲۹۳ ـ ۳۶۴۲۶۴۷۲


همشهری

جای خواب غذا تمام نقاط

جای خواب غذا تمام نقاط , حقوق 900 الی 500 / 1 , نگهبان،بیمارستان،اداری،تجاری

۵ و ۶۶۷۵۱۱۰۴


همشهری

جهت واحد مالی شرکت

جهت واحد مالی شرکت , حراست فیزیکی , قد حداقل 180

۶۶۱۲۳۲۵۲


همشهری

( آقا )

( آقا ) , ( ترجیحا ورزشکار ) , به‎تعدادی‎نیروی‎حراستی , جهت همکاری با موسسه , حفاظتی و …

۸۶۰۲۸۶۸۴


همشهری

ایرانی وتبعه افغان بامجوزکارفوری

ایرانی وتبعه افغان بامجوزکارفوری , با حقوق 500 / 1 م , تعدادی نگهبان آقا

۰۹۹۰۶۹۶۲۰۴۸ ـ ۸۸۸۳۲۱۸۹


همشهری

جهت مجتمع مسکونی

جهت مجتمع مسکونی , نیازمندیم , به یکنفر نگهبان غیرسیگاری

۴۴۹۷۳۸۰۴


همشهری

باسابقه ترجیحا بازنشسته فعال

باسابقه ترجیحا بازنشسته فعال , منطقه یافت آباد , نگهبان پارکینگ عمومی

۰۹۱۹۰۸۱۵۲۷۲


همشهری

حقوق200 / 1با بیمه،ترجیحا ساکنین

حقوق200 / 1با بیمه،ترجیحا ساکنین , نگهبان 24 - 12 قد 180

۰۹۳۹۵۳۳۷۷۳۲ ورامين ۰۹۳۵۱۵۱۸۲۱۱


همشهری

تعدادی آقا

تعدادی آقا , فوری نیازمندیم , با شرایط عالی + بیمه

۴۴۹۶۶۱۳۰


همشهری

نیازمندیم

نیازمندیم , یک نفر نگهبان رستوران , با جای خواب و بیمه و غذا

۶۶۵۶۱۴۷۷


همشهری

با 5 سال سابقه کار

با 5 سال سابقه کار , در جنوب تهران نیازمندیم , نگهبان حداقل 30 ساله

۵۵۰۳۵۵۳۲


همشهری

باظاهری آراسته جهت مجتمع

باظاهری آراسته جهت مجتمع , مسکونی ،بدون جای خواب(فرمانیه) , نیروی نگهبان جوان متاهل

۲۶۱۲۵۹۷۷


همشهری

تعدادی نیروی نگهبان

تعدادی نیروی نگهبان , جهت مجتمع تجاری , نیازمندیم

۰۹۱۰۷۳۲۰۵۸۹


همشهری

تعدادی نگهبان آقا

تعدادی نگهبان آقا , حقوق 600 / 1 + بیمه نیازمندیم , موسسه حفاظتی پاسارگاد

۰۹۳۹۳۰۰۷۰۴۸


همشهری

حداقل دیپلم-حداقل3سال سابقه

حداقل دیپلم-حداقل3سال سابقه , نگهبان حراست ساختمان(آقا) , نگهبانی-باظاهری آراسته ومرتب

۴۳۹۰۰۳۲۲


همشهری

مجتمع مسکونی نیازمندیم

مجتمع مسکونی نیازمندیم , محمودیه - تماس 9 الی 16 , یکنفر برای لابی

۰۹۱۲۳۵۹۱۲۴۲ و ۲۲۰۴۰۹۳۷


همشهری

قد180 به بالا نیازمندیم

قد180 به بالا نیازمندیم , موسسه حفاظتی مراقبتی , نگهبان با ظاهری آراسته

۶۶۱۵۶۱۶۴ - ۶۶۱۵۶۲۱۶


همشهری

نگهبان وكادرحراست بابيمه وجاي خواب

نگهبان وكادر حراست قدبالاي 170سانت حداقل ديپلم داراي كارت پايان خدمت با حقوق ومزايا …

۰۲۱۳۶۶۲۲۳۷۸


همشهری

باحقوق مکفی و بیمه

باحقوق مکفی و بیمه , نگهبان جوان آراسته وقدبلند , نیازمندیم …

۰۹۹۰۵۴۲۰۴۲۵


همشهری

, که کارهای خدماتی هم , آدرس: بلوار میرداماد , انجام بدهد نیازمند است , به لابی من , خیابان …

کوچه رامين - پلاک ۱۸


همشهری

, , با بیمه و مزایا , تمام وقت , در فروشگاه زنجیره ای , نگهبان امنیت …

۳۳۹۹۷۵۳۷


همشهری

به یک نفر جهت امور انتظامات

به یک نفر جهت امور انتظامات , دیپلم و ظاهری آراسته و , روابط عمومی قوی نیازمند است , سابقه …

۰۲۱۵۶۱۶۵۰۲۰


همشهری

کارخانه جنوب شرق تهران24 - 12

کارخانه جنوب شرق تهران24 - 12 , تعدادی نگهبان جهت کار در

۰۹۰۳۳۶۰۱۰۷۶ با بيمـه ۶۶۹۴۶۸۵۴


همشهری

اداری ، مسکونی ، تجاری

اداری ، مسکونی ، تجاری , حقوق تا 200 / 1 + بیمه وجای خواب , نگهبان جوان تمام نقاط کارخانه …

۰۹۰۱۳۰۶۱۲۱۲و۰۹۰۱۲۰۶۶۵۶۵


همشهری

, ساکن شهریار و حومه , نگهبان آقا

۷۷۲۲۵۲۰۱


همشهری

موسسه حفاظتی و مراقبتی

موسسه حفاظتی و مراقبتی , نگهبان،پارکبان آقا حقوق بالا‍،بیمه وغذا

۰۹۳۸۵۷۹۰۶۹۲ ۶۶۶۸۵۰۴۳ - ۶۶۶۱۸۶۷۳


همشهری

(نگهبان) با شرایط

(نگهبان) با شرایط , -با ضامن معتبر , -حداقل سابقه کار 3سال , -ساکن جنوب تهران , -محدوده سنی …

۰۹۱۹۰۸۵۱۷۹۵ تلفن تماس :


همشهری

حقوق 000 / 500 / 1 میلیون

حقوق 000 / 500 / 1 میلیون , نگهبان با قد 80 / 1 متر , نیازمندیم (تماس تا یک هفته )

۰۹۳۰۶۸۰۴۰۰۲


همشهری

با بیمه و جای خواب و غذا

با بیمه و جای خواب و غذا , به یک نگهبان , فوری نیازمندیم (حقوق 200 / 1م)

۰۹۳۳۶۷۱۹۲۸۹ - ۰۹۱۷۹۴۴۳۰۶۳


همشهری

با ضامن، تماس 16 الی 22

با ضامن، تماس 16 الی 22 , جهت جاده ساوه، سه راه آدران , نگهبان روز

۰۹۰۲۴۸۰۳۱۵۰


همشهری

کارگر ساده و نگهبان

کارگر ساده و نگهبان , حقوق تا2م + بیمه

۰۹۳۶۰۸۲۳۰۵۸ - ۴۴۲۸۹۲۵۱


همشهری

اداری ، مسکونی ، تجاری

اداری ، مسکونی ، تجاری , حقوق تا 200 / 1 + بیمه وجای خواب , نگهبان جوان تمام نقاط کارخانه …

۰۹۰۱۳۰۶۱۲۱۲و۰۹۰۱۲۰۶۶۵۶۵


همشهری

با ضامن، تماس 16 الی 22

با ضامن، تماس 16 الی 22 , جهت جاده ساوه، سه راه آدران , نگهبان روز

۰۹۰۲۴۸۰۳۱۵۰


همشهری

کارگر ساده و نگهبان

کارگر ساده و نگهبان , حقوق تا2م + بیمه

۰۹۳۶۰۸۲۳۰۵۸ - ۴۴۲۸۹۲۵۱


همشهری

اداری ، مسکونی ، تجاری

اداری ، مسکونی ، تجاری , حقوق تا 200 / 1 + بیمه وجای خواب , نگهبان جوان تمام نقاط کارخانه …

۰۹۰۱۳۰۶۱۲۱۲و۰۹۰۱۲۰۶۶۵۶۵


همشهری

با بیمه و جای خواب و غذا

با بیمه و جای خواب و غذا , به یک نگهبان , فوری نیازمندیم (حقوق 200 / 1م)

۰۹۳۳۶۷۱۹۲۸۹ - ۰۹۱۷۹۴۴۳۰۶۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی