آگهی ها نیاز بازار

واحد پشتیبانی و فروش نیازمندی ها

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۳

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۰۹

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۱

۰۲۱ - ۲۳۰ ۴۴ ۳۱۲


کاربر گرامی!

خواهشمند است جهت ارتباط با آگهی دهنده و کسب اطلاعات بیشتر، از اطلاعات تماس موجود در خود آگهی، شامل شماره تلفن، نشانی، ایمیل و وبسایت آن، استفاده نمایید.

«آفتاب» هیچ اطلاعات بیشتری ندارد.

آگهی های موجود در «آفتاب» توسط اشخاص و شرکت هایی درج می شوند که هیچ نوع رابطه ی حقیقی و یا حقوقی با این سایت ندارند.

مسئولیت مستقیم آگهی ها، با آگهی دهندگان آن می باشد و صحت و سقم آن توسط «آفتاب» ادعا و یا تضمین نمی شود.

مطالب داغ روز

آگهی ها و نیازمندی های استخدام - استخدام - نگهبان

تعدادی کارگر آقا خط تولید

تعدادی کارگر آقا خط تولید , ورستوران باجای خواب ونگهبان آقا

09336079229 - 66562419 09336079240

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

دو نفر نگهبان جهت

دو نفر نگهبان جهت , پارکینگ اتومبیل با جای خواب , ترجیحا شهرستانی نیازمندیم

09126763147

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر آقا خط تولید

تعدادی کارگر آقا خط تولید , ورستوران باجای خواب ونگهبان آقا

09301091391 - 66909585 09391066566

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09019236018و09352651070 09361668716و09019236072

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09387242644و09019236015 09387242644

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09361668716و09019236011 09352651070

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09358054914و09019236017 09394418614

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ، سرایدار

نگهبان ، سرایدار , کارگرآقاباجای خواب ،حقوق بالا

09397396052 09106844507 - 66685043

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09019236032و09381621779 09192137669

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09192137669و09019236014 09381621779

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقاباجای خواب باحقوق بالافوری

09102184663 09396001252 - 66699620

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی تعدادی , نگهبان درسراسر تهران باشرایط عالی

09394949767و09363529454

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعداد زیادی آقا جهت نگهبانی

تعداد زیادی آقا جهت نگهبانی , پارکبانی خدمات شهرداری , حقوق 700 تا 500 / 1 فوری

09363529454و09394949767

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 500 / 1 م

800 تا 000 / 500 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب (آقا) , نگهبان ، کارگرساده ،کارخانه

09378375137 - 66593732

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقا باجای خواب ، بیمه , حقوق تا 1 میلیون

09394055156و 66988715

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

استخدام دردبیرستان بابیمه

استخدام دردبیرستان بابیمه , سرایدار خدمتگزار 1 نفر , نگهبان خدماتی 1نفر …

22873295 - 22872437

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 000 / 2 م

800 تا 000 / 000 / 2 م , نگهبان ، کارگرساده ، سرایدار , بیمه + غذا + جای خواب (آقا)

09372476070 - 66593772

پنج شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر آقا خط تولید

تعدادی کارگر آقا خط تولید , ورستوران باجای خواب ونگهبان آقا

09301591391 - 66908949 09391066266

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر آقا خط تولید

تعدادی کارگر آقا خط تولید , ورستوران باجای خواب ونگهبان آقا

09336079240 - 66591219 09336079229

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

10نفر نیروی نگهبان آقا

10نفر نیروی نگهبان آقا , باقد180(12 24) نیازمندیم

09362019883 ـ 09303354371 77648752

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی نگهبان ورزیده ،

تعدادی نگهبان ورزیده ، , کارگر ساده و سرایدار متاهل و مجرد , (آقا) با شرایط عالی فوری …

رضايي 09197608385

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09019236018و09352651070 09361668716و09019236072

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09387242644و09019236015 09387242644

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09361668716و09019236011 09352651070

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09358054914و09019236017 09394418614

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09192137669و09019236014 09381621779

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09019236032و09381621779 09192137669

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ، سرایدار

نگهبان ، سرایدار , کارگرآقاباجای خواب ،حقوق بالا

09397396052 09106844507 - 66685043

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقاباجای خواب باحقوق بالافوری

09102184663 09396001252 - 66699620

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعداد زیادی آقا جهت نگهبانی

تعداد زیادی آقا جهت نگهبانی , پارکبانی خدمات شهرداری , حقوق 700 تا 500 / 1 فوری

09363529454و09394949767

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی تعدادی , نگهبان درسراسر تهران باشرایط عالی

09394949767و09363529454

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

4 نفر نگهبان

4 نفر نگهبان , با حقوق 100 / 1 میلیون , با بیمه ، غذا فوری نیازمندیم

09336450166 ـ 66892613

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

کارگرساده کارخانه -نگهبان

کارگرساده کارخانه -نگهبان , آقا حقوق واقعی 980 هزار , بیمه + جای خواب + غذا

09361036175و 66965062

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

7 نفر نگهبان جوان

7 نفر نگهبان جوان , قد 80 / 1 حقوق 1م , فوری نیازمندیم

09306804002 ـ 66381024

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان - سرایدار

نگهبان - سرایدار , کارگررستوران تا 200 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب

تماس تا يكهفته 66485304

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , واقع درقلعه حسن خان به نگهبان , بازنشسته نیازمنداست …

46897056

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان و کارگر (آقا) جهت

نگهبان و کارگر (آقا) جهت , رستوران و نظافت نیازمندیم , 700 الی300 / 1 (جای خواب وغذا)

09302107511

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان

نگهبان , دیپلم،ساکن تهران حداکثر35ساله , حداقل 2 سال تجربه , در زمینه نگهبانی

فكس : 88731159 (داخلي 303) تلفن : 42858000

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

BRT انحصارا مستقیمBRT

BRT انحصارا مستقیمBRT , نگهبانی اکثرنقاط , و سرایداری

09194088366ـ44289738

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به 20 نفر نیروی آقا جهت

به 20 نفر نیروی آقا جهت , نگهبانی با حقوق 900 + بیمه , فوری نیازمندیم

66956413

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نیروی بازنشسته آقا

نیروی بازنشسته آقا , جهت کار در پارکینگ , نیازمندیم

09370173981

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به تعدادی نگهبان

به تعدادی نگهبان , حقوق 1میلیون ، کارگر ساده آقا , و کارگرخدماتی آقا فوری نیازمندیم

09199509220 ـ 09336214465

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان

نگهبان , اداری ، تجاری ، بیمارستان , جای خواب و غذا

22 - 88922420

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

لابی من باسابقه و بازنشسته

لابی من باسابقه و بازنشسته , در مجتمع 16 واحدی ساکن , محدوده سعادت آباد نیازمندیم

09121948529

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

کارگاه تولیدی صنعتی

کارگاه تولیدی صنعتی , واقع درشهرقدس , به نگهبان نیازمنداست

46821071 - 46826616

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان شیفت شب

نگهبان شیفت شب , 100 % بازنشسته نیازمندیم , ( محدوده ترمینال جنوب ) تماس تا16

55187526

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

استخدام دردبیرستان بابیمه

استخدام دردبیرستان بابیمه , سرایدار خدمتگزار 1 نفر , نگهبان خدماتی 1نفر …

22873295 - 22872437

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به یکنفرآقابرای نگهبانی

به یکنفرآقابرای نگهبانی , درب رستوران نیازمندیم , 1 - ساعت کار 8 الی 30 : 18 , 2 - ساکن تهران …

88708256

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , و نگهبان با حقوق 200 / 1 , وسرایداربا بیمه + غذا + جای خواب

09359455978 ـ 66375917

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به یک نگهبان بازنشسته

به یک نگهبان بازنشسته , محدوده کیلومتر 19 جاده , مخصوص کرج نیازمندیم

44983892

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقا باجای خواب ، بیمه , حقوق تا 1 میلیون

09394055156و 66988715

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان و کارگرساده کارخانه

نگهبان و کارگرساده کارخانه , (آقا) با غذا ، بیمه جای خواب , حقوق 100 / 1 م فوری …

77670526 ـ 77657995

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان با سابقه کار

نگهبان با سابقه کار , جهت تالار رستوران حقوق مکفی , با بیمه (محدوده جنوب شهر)

09308745549

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 500 / 1 م

800 تا 000 / 500 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب (آقا) , نگهبان ، کارگرساده ،کارخانه

09378375137 - 66593732

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 000 / 2 م

800 تا 000 / 000 / 2 م , نگهبان ، کارگرساده ، سرایدار , بیمه + غذا + جای خواب (آقا)

09372476070 - 66593772

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , جهت حراست مجتمع تجاری , ( اولویت منطقه افسریه )

5 - 33469374

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

به یک آقای بازنشسته

به یک آقای بازنشسته , جهت دربانی درمانگاه , در مجیدیه جنوبی نیازمندیم

88407922

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان آقا تجاری،اداری

نگهبان آقا تجاری،اداری , مسکونی،سرایدار(باجای خواب+ , بیمه+غذا+حقوق700 تا 600 / 1

44289356 - 44289362

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

30نفرنیروی نگهبان آقا،قد180

30نفرنیروی نگهبان آقا،قد180 , روابط عمومی بالا،سن تا35سال , ساکن تهران،حقوق1میلیون بابیمه

77183922 - 77134229

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان نیازمندیم

نگهبان نیازمندیم , افسریه- مسعودیه - خ مظاهر , خ خورشید ،پاساژ ارغوان،ط همکف پ83

33489257

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

آگهی استخدام

آگهی استخدام , دونفرنگهبان دیپلم , قد170به بالا ساکن تهران , باحداقل 5سال تجربه نگهبانی …

فكس : 96661043

چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۳

همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , واقع درقلعه حسن خان به نگهبان , بازنشسته نیازمنداست …

46897056

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به یک دربان

به یک دربان , جهت فروشگاه زنجیره ای , نیازمندیم ، تهرانپارس

77730792

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار یا نگهبان آقا

سرایدار یا نگهبان آقا , جهت پاساژ شقایق , خ ظهیرالاسلام نیازمندیم

09334190523 ـ 33918254

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان - سرایدار

نگهبان - سرایدار , کارگررستوران تا 200 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب

تماس تا يكهفته 66485304

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به 2 نفر نگهبان جوان

به 2 نفر نگهبان جوان , 24 ساعته نیازمندیم , محدوده آزادگان

55244119

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی نیروی بازنشسته

تعدادی نیروی بازنشسته , جهت نگهبانی مجتمعات مسکونی , و کارگاهها

65546525

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

مسئول پارکینگ

مسئول پارکینگ , با گواهینامه و ضامن معتبر , «محدوده پارک ملت»

22016714

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان بازنشسته

نگهبان بازنشسته , ساکن غرب تهران , نیازمندیم _ تماس 9صبح ببعد

22075647

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

باراکا

باراکا , جهت تکمیل کادر پرسنلی , خود به یک نگهبان شیفت شب , و یک آبدارچی با حداقل مدرک …

داخلي (303) (24خط) 44509080

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نیروی آقا

نیروی آقا , جهت نگهبانی حقوق 900 , با بیمه فوری نیازمندیم

66989440 - 66488029

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , و نگهبان با حقوق 200 / 1 , وسرایداربا بیمه + غذا + جای خواب

09359455978 ـ 66375917

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی نگهبان جوان وبازنشسته

تعدادی نگهبان جوان وبازنشسته , زیر55سال آقا،حقوق بین 600 , الی 1میلیون(بیمه+جای خواب+غذا)

09392735140ـ66050466

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

BRT انحصارا مستقیمBRT

BRT انحصارا مستقیمBRT , نگهبانی اکثرنقاط , و سرایداری

09194088366ـ44289738

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان

نگهبان , اداری ، تجاری ، بیمارستان , جای خواب و غذا

22 - 88922420

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان نیازمندیم

نگهبان نیازمندیم , افسریه- مسعودیه - خ مظاهر , خ خورشید ،پاساژ ارغوان،ط همکف پ83

33489257

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

منطقه زعفرانیه - نگهبان و

منطقه زعفرانیه - نگهبان و , تحصیلدار با حداقل سن 30 سال , استخدام می گردد

09121271942 - 34و26801723

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان آقا سن زیر 35 سال

نگهبان آقا سن زیر 35 سال , حداقل دیپلم-قد بالای 180 , بدون جای خواب- حقوق مکفی با بیمه

09366597504

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

استخدام فوری کارگرساده

استخدام فوری کارگرساده , کارخانه ونگهبان آقا،حقوق960 , بیمه + جای خواب + غذا

09361036175و 66965062

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

جهت امورسرایداری ونگهبانی

جهت امورسرایداری ونگهبانی , شیفت شب به نگهبان بازنشسته , ساکن منطقه یک نیازمندیم

09381001351

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

5 نفر نگهبان

5 نفر نگهبان , با حقوق 100 / 1 با غذا و , بیمه فوری نیازمندیم

09381573400

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

2نفر نگهبان جوان آقا

2نفر نگهبان جوان آقا , حداکثر 30ساله جهت مجتمع , مسکونی البرز واقع در شمال تهران

22020617 - 22044013

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

یک نفر نگهبان آقا بازنشسته

یک نفر نگهبان آقا بازنشسته , جهت کارگاه ساختمانی , در محدوده زعفرانیه نیازمندیم

09389196137

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

لابی من

لابی من , باروابط عمومی بالاوظاهری آراسته , جهت برج مسکونی ( فرمانیه )

26149415

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان آقا تجاری،اداری

نگهبان آقا تجاری،اداری , مسکونی،سرایدار(باجای خواب+ , بیمه+غذا+حقوق700 تا 600 / 1

44289763

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان سرایدار کارگر ساده

نگهبان سرایدار کارگر ساده , کارخانه - بی آر تی - فضای سبز , رستوران فوری نیازمندیم

5 ، 33259794 - 33259786

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان

نگهبان , اداری ، تجاری ، بیمارستان , جای خواب و غذا

22 - 88922420

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقا باجای خواب ، بیمه , حقوق تا 1 میلیون

09394055156و 66988715

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

30نفرنیروی نگهبان آقا،قد180

30نفرنیروی نگهبان آقا،قد180 , روابط عمومی بالا،سن تا35سال , ساکن تهران،حقوق1میلیون بابیمه

77183922 - 77134229

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 500 / 1 م

800 تا 000 / 500 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب (آقا) , نگهبان ، کارگرساده ،کارخانه

09378375137 و 66593732

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ، سرایدار

نگهبان ، سرایدار , کارگرآقاباجای خواب ،حقوق بالا

09397396052 09106844507 - 66685043

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09019236018و09352651070 09361668716و09019236072

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09361668716و09019236011 09352651070

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09019236032و09381621779 09192137669

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09387242644و09019236015 09387242644

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09192137669و09019236014 09381621779

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09358054914و09019236017 09394418614

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی تعدادی , نگهبان درسراسر تهران باشرایط عالی

09394949767و09363529454

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقاباجای خواب باحقوق بالافوری

09102184663 09396001252 - 66699620

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقا باجای خواب ، بیمه , حقوق تا 1 میلیون

09394055156و 66988715

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به یک نفر بازنشسته با سابقه

به یک نفر بازنشسته با سابقه , نگهبانی جهت شیفت شب نیازمندیم , شهرک صنعتی چهاردانگه

55261133

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان آقا تجاری،اداری

نگهبان آقا تجاری،اداری , مسکونی،سرایدار(باجای خواب+ , بیمه+غذا+حقوق700 تا 600 / 1

44289763

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان نیازمندیم

نگهبان نیازمندیم , افسریه- مسعودیه - خ مظاهر , خ خورشید ،پاساژ ارغوان،ط همکف پ83

33489257

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به تعداد 14 نفر نگهبان

به تعداد 14 نفر نگهبان , کارگر ساده آقا باجای خواب , غذا فوری نیازمندیم

09197608385

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

4 نفر نگهبان

4 نفر نگهبان , با حقوق 100 / 1 میلیون , با بیمه ، غذا فوری نیازمندیم

66892613

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان - سرایدار

نگهبان - سرایدار , کارگررستوران تا 200 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب

تماس تا يكهفته 66485304

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

7 نفر نگهبان جوان

7 نفر نگهبان جوان , قد 80 / 1 حقوق 1م , فوری نیازمندیم

09306804002 ـ 66381024

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

10 نفر نگهبان

10 نفر نگهبان , با حقوق بالا فوری نیازمندیم

66979384

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی نگهبان جهت پروژه

تعدادی نگهبان جهت پروژه , ساختمانی واقع درپاکدشت , (20الی 25 ساله وساکن منطقه)

09109111009 - 36074210

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان و کارگرساده کارخانه

نگهبان و کارگرساده کارخانه , (آقا) با غذا ، بیمه جای خواب , حقوق 100 / 1 م فوری …

77670526 ـ 77657995

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی نگهبان و خدماتی(آقا)و

تعدادی نگهبان و خدماتی(آقا)و , سرایدار باحقوق 900بابیمه و , مزایا جهت موسسه دولتی نیازمندیم

09394173134

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 500 / 1 م

800 تا 000 / 500 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب (آقا) , نگهبان ، کارگرساده ،کارخانه

09378375137 و 66593732

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

10نفر نیروی نگهبان آقا

10نفر نیروی نگهبان آقا , جهت رفع سد معبر فوری نیازمندیم

09303354371 ـ 09303345738 09362019883 ـ 77648752

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 000 / 2 م

800 تا 000 / 000 / 2 م , نگهبان ، کارگرساده ، آبدارچی , بیمه + غذا + جای خواب (آقا)

آقاي شاهين 66593772

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ، سرایدار

نگهبان ، سرایدار , کارگرآقاباجای خواب ،حقوق بالا

09397396052 09106844507 - 66685043

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09361668716و09019236011 09352651070

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09019236018و09352651070 09361668716و09019236072

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09387242644و09019236015 09387242644

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09019236032و09381621779 09192137669

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09192137669و09019236014 09381621779

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09358054914و09019236017 09394418614

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی تعدادی , نگهبان درسراسر تهران باشرایط عالی

09394949767و09363529454

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقاباجای خواب باحقوق بالافوری

09102184663 09396001252 - 66699620

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نیروی سد معبر آقا

نیروی سد معبر آقا , باحقوق 200 / 1 تا 400 / 1 , ترجیحا" با موتور

77671746 ـ 09384082948

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , و نگهبان با حقوق 200 / 1 , وسرایداربا بیمه + غذا + جای خواب

09359455978 ـ 66375917

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان - سرایدار

نگهبان - سرایدار , کارگررستوران تا 200 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب

تماس تا يكهفته 66980654

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان - سرایدار

نگهبان - سرایدار , کارگررستوران تا 200 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب

تماس تا يكهفته 66485304

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

کارگرساده کارخانه -نگهبان

کارگرساده کارخانه -نگهبان , آقا حقوق واقعی 920 هزار , بیمه + جای خواب + غذا

09361036175و 66965062

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به تعدادی نیروی آقا

به تعدادی نیروی آقا , جهت نگهبانی با حقوق 900 و , بیمه ، فوری نیازمندیم

66956413

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان سرایدار کارگر ساده

نگهبان سرایدار کارگر ساده , کارخانه - بی آر تی - فضای سبز , رستوران فوری نیازمندیم

5 ، 33259794 - 33259786

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان

نگهبان , اداری ، تجاری ، بیمارستان , جای خواب و غذا

22 - 88922420

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان متاهل

نگهبان متاهل , شیفت شب از 10شب الی , 8صبح مجتمع مسکونی در شمال شهر

9 و 88878288

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

کارخانه محصولات غذایی

کارخانه محصولات غذایی , واقع درشهرک صنعتی شمس آباد , نگهبان متعهد و باتجربه , استخدام …

info@tasty.ir 89 و 56223086 06 و 56228702

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان و کارگرساده کارخانه

نگهبان و کارگرساده کارخانه , (آقا) با غذا ، بیمه جای خواب , حقوق 100 / 1 م فوری …

77670526 ـ 77657995

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

دو نگهبان آقا(بازنشسته)

دو نگهبان آقا(بازنشسته) , شیفت روز و شب , جهت انبار کارگاه ساختمانی

09127639558

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان نیازمندیم

نگهبان نیازمندیم , افسریه- مسعودیه - خ مظاهر , خ خورشید ،پاساژ ارغوان،ط همکف پ83

33489257

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبانی - سرایداری

نگهبانی - سرایداری , تا حقوق 1میلیون (آقا) , بیمه + غذا + جای خواب

77648754

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

استخدام نگهبان در2شیفت کاری

استخدام نگهبان در2شیفت کاری , بیمه به همراه حقوق قانون کار , درکارگاه ساختمانی درمنطقه22 …

51 - 88672950

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نیروی آقا

نیروی آقا , جهت نگهبانی حقوق 900 , با بیمه فوری نیازمندیم

66989440 - 66488029

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان آقا تجاری،اداری

نگهبان آقا تجاری،اداری , مسکونی،سرایدار(باجای خواب+ , بیمه+غذا+حقوق700 تا 600 / 1

44289763

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به2نفرلابی من بازنشسته آقا

به2نفرلابی من بازنشسته آقا , آشنابه کامپیوترنیازمندیم , تماس9صبح الی13 و 17 الی21

09123896567

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

2 نفر نگهبان شب

2 نفر نگهبان شب , جهت کار در پروژه های فاضلاب , (شرق تهران)

44498792

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

شرکت معتبر لبنی

شرکت معتبر لبنی , نگهبان باسابقه حداقل مدرک دیپلم , محدوده جاده ساوه - سه راه آدران

4 - 56586161

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به یک نفر بازنشسته با سابقه

به یک نفر بازنشسته با سابقه , نگهبانی جهت شیفت شب نیازمندیم , شهرک صنعتی چهاردانگه

55261133

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به چند نفر نگهبان

به چند نفر نگهبان , جهت همکاری درکلینیک نیازمندیم , ( جنوب شهر )

1 - 33896200

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقا باجای خواب ، بیمه , حقوق تا 1 میلیون

09394055156و 66988715

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

16 نفر نگهبان محدوده پرند

16 نفر نگهبان محدوده پرند , رباط کریم ، اسلامشهر شیفت , 12 - 24 با حقوق بالا بیمه ،غذا فوری

09381573400 ـ 66892541

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

به چند بازنشسته جهت

به چند بازنشسته جهت , نگهبانی در مجتمع مسکونی , در پردیس نیازمندیم

09192398345

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

بازنشسته فعال وباتجربه

بازنشسته فعال وباتجربه , جهت نگهبانی و انتظامات مجتمع , تجاری ازساعت 14 تا 22 نیازمندیم …

44050437

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

یک شرکت معتبرتولیدی

یک شرکت معتبرتولیدی , یکنفرنگهبان،دیپلم یافوق دیپلم , حوالی غرب تهران وحومه نیازمنداست

09196279283

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

یک شرکت تولیدی درشرق تهران

یک شرکت تولیدی درشرق تهران , نیازبه همکاری تعدادی نگهبان جوان , ومتعهدآقا باسابقه کار5 …

77795292

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ، سرایدار

نگهبان ، سرایدار , کارگرآقاباجای خواب ،حقوق بالا

09397396052 09106844507 - 66685043

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 500 / 1 م

800 تا 000 / 500 / 1 م , بیمه + غذا + جای خواب (آقا) , نگهبان ، کارگرساده ،کارخانه

09378375137 و 66593732

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

800 تا 000 / 000 / 2 م

800 تا 000 / 000 / 2 م , نگهبان ، کارگرساده ، آبدارچی , بیمه + غذا + جای خواب (آقا)

آقاي شاهين 66593772

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09019236018و09352651070 09361668716و09019236072

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان ،سرایدار مجرد

نگهبان ،سرایدار مجرد , کارگرآقا باجای خواب وحقوق بالا

09361668716و09019236011 09352651070

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09387242644و09019236015 09387242644

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09019236032و09381621779 09192137669

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09192137669و09019236014 09381621779

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

سرایدار مجرد،نگهبان

سرایدار مجرد،نگهبان , کارگرآقا باجای خواب ،فوری

09358054914و09019236017 09394418614

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

موسسه حفاظتی مراقبتی

موسسه حفاظتی مراقبتی , اجرای طرحهای نگهبانی تعدادی , نگهبان درسراسر تهران باشرایط عالی

09394949767و09363529454

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری

نگهبان،سرایدار،پارکبان

نگهبان،سرایدار،پارکبان , آقاباجای خواب باحقوق بالافوری

09102184663 09396001252 - 66699620

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۳

همشهری