آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - نسخه پیچ

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - نسخه پیچ» اینجا کلیک کنید.

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و , مراکزدارویی پس ازطی دوره‎کارورزی , رایگان دعوت به …

تلفن: ۶۶۴۹۱۵۷۱ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از علاقمندان به کار , داروخانه ها پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , داروخانه،مبتدی وحرفه ای باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نسخه پیچ آقا و خانم

تعدادی نسخه پیچ آقا و خانم , جهت داروخانه شبانه روزی , در فردیس کرج نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۹۳۹۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر

نسخه پیچ ماهر , ترجیحا خانم نیازمندیم , ( جاده ساوه گلستان)

تلفن: ۰۹۳۶۲۹۳۰۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ

به یک نسخه پیچ , مسلط به نرم افزار داروخانه , و ساخت داروهای ترکیبی , پوست و مو با سابقه …

تلفن: تلفن: ۲۲۷۰۹۸۸۹ ارسال رزومه: ۲۲۷۴۰۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , داروخانه،مبتدی وحرفه ای باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از علاقمندان به کار , داروخانه ها پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و , مراکزدارویی پس ازطی دوره‎کارورزی , رایگان دعوت به …

تلفن: ۶۶۴۹۱۵۷۱ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان به کار درداروخانه

از علاقمندان به کار درداروخانه , پس ازگذراندن دوره نسخه خوانی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از علاقمندان به کار , داروخانه ها پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , داروخانه،مبتدی وحرفه ای باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , آموزش همراه با"نسخه خوانی رایگان" , معرفی به کار

تلفن: ظرفيت محدود ۸۸۹۹۷۱۶۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر آقا

نسخه پیچ ماهر آقا , مسلط به نرم افزار , تمام وقت - سعادت آباد

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۸۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ آقا با سابقه

نسخه پیچ آقا با سابقه , تمام وقت ، حداکثر 30 ساله , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۵۷۰۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مجرب آقا

نسخه پیچ مجرب آقا , مسلط به سیستم , داروخانه در لواسان « حامدی »

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷ ـ ۲۶۵۷۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و , مراکزدارویی پس ازطی دوره‎کارورزی , رایگان دعوت به …

تلفن: ۶۶۴۹۱۵۷۱ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , داروخانه،مبتدی وحرفه ای باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مجرب آقا

نسخه پیچ مجرب آقا , مسلط به سیستم , داروخانه در لواسان « حامدی »

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷ ـ ۲۶۵۷۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین دارویی

تکنسین دارویی , تمام وقت , منطقه بلوار فردوس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۰۸۴۶  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ حرفه ای ، تمام وقت

نسخه پیچ حرفه ای ، تمام وقت , آشنا به کامپیوتر ، و ساخت داروهای , ترکیبی (حوالی بلوار …

تلفن: ۸۸۹۶۰۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نسخه پیچ

به یک نسخه پیچ , مسلط به نرم افزار داروخانه , و ساخت داروهای ترکیبی , پوست و مو با سابقه …

تلفن: تلفن: ۲۲۷۰۹۸۸۹ ارسال رزومه: ۲۲۷۴۰۹۰۲  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان به کار درداروخانه

از علاقمندان به کار درداروخانه , پس ازگذراندن دوره نسخه خوانی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از علاقمندان به کار , داروخانه ها پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ با تجربه آقا

نسخه پیچ با تجربه آقا , شیفت عصر ، جمالزاده شمالی , 16 الی 1 بامداد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۹۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و , مراکزدارویی پس ازطی دوره‎کارورزی , رایگان دعوت به …

تلفن: ۶۶۴۹۱۵۷۱ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ مجرب آقا

نسخه پیچ مجرب آقا , مسلط به سیستم , داروخانه در لواسان « حامدی »

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۲۷۷۷ ـ ۲۶۵۷۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه , آموزش همراه با"نسخه خوانی رایگان" , معرفی به کار

تلفن: ظرفيت محدود ۸۸۹۹۷۱۶۳  


نیازمندیهای همشهری

از علاقه مندان به کار در

از علاقه مندان به کار در , داروخانه،مبتدی وحرفه ای باکارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۶۷۵۸ و ۴۲۸۸۱۱۱۱ - ۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , از علاقمندان به کار , داروخانه ها پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

از علاقمندان به کار درداروخانه

از علاقمندان به کار درداروخانه , پس ازگذراندن دوره نسخه خوانی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ظرفيت محدود ۸۶۷۰۴۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

نسخه پیچ ماهر

نسخه پیچ ماهر , نیازمندیم ( تهرانسر )

تلفن: ۰۹۳۳۶۸۰۱۵۵۰ ۴۴۵۴۲۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و

ازعلاقمندان به‎کاردرداروخانه و , مراکزدارویی پس ازطی دوره‎کارورزی , رایگان دعوت به …

تلفن: ۶۶۴۹۱۵۷۱ ـ ۴۴۲۹۳۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

خواندنی از سراسر وب