استخدام نیروی ماهر

استخدام نیروی ماهر , گردبافی , کارخانه معتبر , در محدوده اسلامشهر ,

۵۶۵۳۰۵۹۳


همشهری

به یک بافنده ماهر

به یک بافنده ماهر , پارچه های گردباف , باسابقه کاربالا نیازمندیم-شهرقدس

۰۹۱۲۴۲۳۹۶۳۴


همشهری

به یکنفر بافنده گردباف ماهر

به یکنفر بافنده گردباف ماهر , یا نیمه ماهر آقا , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۳۹۷۱۲۲


همشهری

به یک بافنده ماهر

به یک بافنده ماهر , پارچه های گردباف , باسابقه کاربالا نیازمندیم-شهرقدس

۰۹۱۲۴۲۳۹۶۳۴


همشهری

استخدام نیروی ماهر

استخدام نیروی ماهر , گردبافی , کارخانه معتبر , در محدوده کهریزک ,

۵۶۵۳۰۵۹۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی