کارگر بافنده نساجی

کارگر بافنده نساجی , ساکن محدوده اسلامشهر و , چهاردانگه

۰۹۱۲۷۰۳۲۲۴۵


روزنامه همشهری

یکنفر بافنده گردباف ماهر

یکنفر بافنده گردباف ماهر , آقا نیازمندیم , (محدوده لاله زار)

۰۹۱۲۲۳۹۷۱۲۲


روزنامه همشهری

بافنده آقا وارد به دستگاه

بافنده آقا وارد به دستگاه , شیما 12 و 14 با سابقه کار , (محدوده پل حافظ)

۰۹۱۲۲۴۸۳۵۴۴ ـ ۶۶۷۲۸۱۵۸


روزنامه همشهری

تعدادی بافنده ماهر و نیمه ماهر

تعدادی بافنده ماهر و نیمه ماهر , جهت کار با ماشین گردباف , با جای خواب نیازمندیم

۰۹۳۵۶۲۴۵۹۵۹


روزنامه همشهری

کارگر بافنده گردباف ماهر

کارگر بافنده گردباف ماهر , جهت کار در دماوند , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۱۸۰۶۰۳


روزنامه همشهری

بافنده آقا وارد به دستگاه

بافنده آقا وارد به دستگاه , شیما 12 و 14 با سابقه کار , (محدوده پل حافظ)

۰۹۱۲۲۴۸۳۵۴۴ ـ ۶۶۷۲۸۱۵۸


روزنامه همشهری

کارگر بافنده گردباف ماهر

کارگر بافنده گردباف ماهر , جهت کار در دماوند , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۱۸۰۶۰۳


روزنامه همشهری

نیروی جوان جویای کار

نیروی جوان جویای کار , کارگرساده جهت آموزش رایگان , ساکن محدوده اسلامشهر , کارخانه بافندگی …

۵۶۵۳۰۵۹۳


روزنامه همشهری

کارگر بافنده گردباف ماهر

کارگر بافنده گردباف ماهر , جهت کار در دماوند , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۱۸۰۶۰۳


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی