تماس تا 2 روز

جهت همکاری نیازمندیم , تماس تا 2 روز , تعدادی وکیل پایه 1 دادگستری ,

۶۶۶۵۳۴۷۲ - ۶۶۶۵۳۴۷۵


همشهری

سابقه کارتمام وقت درموسسه حقوقی

وکیل یا مشاور با سابقه ،مستعد , سابقه کارتمام وقت درموسسه حقوقی , در جذب پرونده با حداقل …

۸۸۹۲۹۷۰۰


همشهری

توانمند در زمینه جذب ومعرفی

یک موسسه حقوقی از اشخاص , توانمند در زمینه جذب ومعرفی , پرونده دعوت به همکاری می نماید …

۸۸۹۵۲۷۵۲


همشهری

وکیل پایه یک پروانه تهران

وکیل پایه یک پروانه تهران , به همکاری دعوت میگردد

۲۲۸۸۶۲۳۱


همشهری

جهت همکاری در دفتر وکالت

نیازمندیم , جهت همکاری در دفتر وکالت , به یک کارآموز وکالت (باحقوق) ,

۰۹۹۰۵۳۴۵۷۶۲ ـ ۰۹۱۲۷۲۰۱۵۵۴


همشهری

موسسه حقوقی معتبر

وکیل پایه 1 , موسسه حقوقی معتبر , دعوت به همکاری می شود , جهت همکاری در , ترجیحا ساکن شرق …

۷۷۹۷۵۸۳۲ ۷۷۹۱۸۷۹۶


همشهری

نیازمندیم

یاروانشناسی ویاعلوم‎اجتماعی , نیازمندیم , مجرد،حداکثرسن28سال , دارای ضامن معتبر , ارسال …

۶۴۳۴۱۱۱۳ com. T.alizadeh.b@gmail


همشهری

تعدادی کارشناس حقوقی

دعوت به همکاری می گردد. , تعدادی کارشناس حقوقی , (آقا)ترجیحا حقوق قضایی ,

۸۸۱۴۰۵۳۰


همشهری

جهت همکاری دعوت می نماییم

و قاضی بازنشسته(درصدی) , جهت همکاری دعوت می نماییم , از وکلای پایه یک دادگستری ,

۴۴۴۶۰۲۹۸


همشهری

دعوت به همکاری می شود

علوم انسانی , دعوت به همکاری می شود , در موسسه حقوقی , از فارغ التحصیلان ,

۰۹۱۲۴۸۶۴۴۸۰ yahoo.com @nika.nikray


همشهری

لیسانس فقه نیازمندیم

لیسانس فقه نیازمندیم , خانم و آقا دانشجو و

۸۵ و ۶۶۵۷۱۵۸۴


همشهری

حقوقی و کیفری را دارند

دعوت به همکاری میشود , حقوقی و کیفری را دارند , جذب و شناسایی پرونده های , با پورسانت …

۰۹۱۹۶۱۲۱۲۴۸ ۷۷۵۷۵۹۳۴


همشهری

روابط عمومی بالا جهت موسسه

کارشناس حقوق(خانم)با , روابط عمومی بالا جهت موسسه , حقوقی ،حقوق ثابت+پورسانت ,

۸۸۹۶۰۴۸۷


همشهری

خ طالقانی،فلسطین جنوبی،پ372

واحد آموزشی منشورعدالت , خ طالقانی،فلسطین جنوبی،پ372 , کارآموزی3ماهه جهت مدیر شعبه ,

(واحد۵۰۲) ۶۶۹۶۸۳۱۶


همشهری

دعوت به همکاری

و کارآموزان وکالت , دعوت به همکاری , از وکلای دادگستری ,

۰۹۱۲۸۹۳۵۱۴۴ - ۳۳۶۴۸۹۸۰


همشهری

تعدادی مشاور خانم جهت

موسسه حقوقی ثبتی و رتبه بندی , تعدادی مشاور خانم جهت ,

cv@sabt۱۲۳.com ۹ - ۸۸۲۰۵۴۹۸


همشهری

از وکلای دادگستری

از وکلای دادگستری , دعوت به همکاری , و کارآموزان وکالت

۰۹۱۲۸۹۳۵۱۴۴ - ۳۳۶۴۸۹۸۰


همشهری

تعدادی مشاور خانم جهت

تعدادی مشاور خانم جهت , موسسه حقوقی ثبتی و رتبه بندی

cv@sabt۱۲۳.com ۹ - ۸۸۲۰۵۴۹۸


همشهری

خانم و آقا دانشجو و

خانم و آقا دانشجو و , لیسانس فقه نیازمندیم

۸۵ و ۶۶۵۷۱۵۸۴


همشهری

پرونده های موردی کرج و تهران

پرونده های موردی کرج و تهران , کارآموز وکالت (خانم) جهت , دعوت به همکاری

۰۹۰۳۱۰۱۰۲۱۳


همشهری

یک مجموعه حقوقی ازتعدادی

یک مجموعه حقوقی ازتعدادی , کارآموزوکالت مسلط به‎کامپیوتر , دعوت به همکاری می نماید …

ساعت تماس ۱۶به بعد ۲۲۷۴۴۶۰۹


همشهری

کارآموزی3ماهه جهت مدیر شعبه

کارآموزی3ماهه جهت مدیر شعبه , خ طالقانی،فلسطین جنوبی،پ372 , واحد آموزشی منشورعدالت

(واحد۵۰۲) ۶۶۹۶۸۳۱۶


همشهری

باپروانه جهت همکاری درموسسه

باپروانه جهت همکاری درموسسه , تعدادی وکیل وکارآموزوکالت , حقوقی نیازمندیم محدوده فردوسی

۸۸۹۳۶۸۴۱


همشهری

, محدوده ونک , مشاور حقوقی خانم

۴۹۷۱۸۵۰۱


همشهری

به دو نفر کارآموز وکالت

به دو نفر کارآموز وکالت , جهت همکاری نیازمندیم , دعوت به همکاری

۸۸۵۵۸۷۰۱


همشهری

بین المللی دعوت به همکاری می شود

بین المللی دعوت به همکاری می شود , از فارغ التحصیلان رشته حقوق , جهت کار مشاور در موسسه …

۸۸۶۶۲۳۷۶


همشهری

و کارآموز حقوقی نیازمندیم

و کارآموز حقوقی نیازمندیم , وکیل پایه دو دادگستری

۰۹۱۹۵۸۴۰۴۸۵ ۸۸۵۸۲۲۳۹


همشهری

(آقا)جهت امورپیگیری ونظارت

(آقا)جهت امورپیگیری ونظارت , کارشناس رشته حقوق , ارسال رزومه: , دارای ضامن معتبر , مجرد،حداکثرسن28سال …

۶۴۳۴۱۱۱۳ com. T.alizadeh.b@gmail


همشهری

به یک کارآموز وکالت (باحقوق)

به یک کارآموز وکالت (باحقوق) , جهت همکاری در دفتر وکالت , نیازمندیم

۰۹۹۰۵۳۴۵۷۶۲ ـ ۰۹۱۲۷۲۰۱۵۵۴


همشهری

جهت همکاری با موسسه حقوقی

جهت همکاری با موسسه حقوقی , مشاور حقوقی خانم و آقا , مورد نیاز است

۳ _ ۲۲۸۸۴۹۹۱


همشهری

با پایه حقوق 3 م نیازمندیم

با پایه حقوق 3 م نیازمندیم , به صورت تمام وقت , تعداد 2 نفر وکیل آقا

۶۶۹۱۰۳۴۲


همشهری

کارآموزی3ماهه جهت مدیر شعبه

کارآموزی3ماهه جهت مدیر شعبه , خ طالقانی،فلسطین جنوبی،پ372 , واحد آموزشی منشورعدالت

(واحد۵۰۲) ۶۶۹۶۸۳۱۶


همشهری

ازوکلاءدادگستری ‎وکارورزان

ازوکلاءدادگستری ‎وکارورزان , دعوت به همکاری میشود

۳۳۱۶۱۸۰۶ ۰۹۱۹۹۶۱۷۷۶۸


همشهری

تعدادی وکیل پایه یک دادگستری

تعدادی وکیل پایه یک دادگستری , را به همکاری دعوت می نماید , شرکت بین المللی

۰۹۱۲۰۶۲۲۷۳۱


همشهری

ارشد و دکترا

ارشد و دکترا , امور پژوهشی( تمام وقت ) , رشته حقوق جهت انجام

۶۶۹۳۱۶۶۹و۶۶۹۱۱۷۲۶


همشهری

تعدادی مشاوروکارشناس خانم

تعدادی مشاوروکارشناس خانم , حرفه ای) حقوق + پورسانت عالی , درزمینه امورثبتی (مبتدی و

۰۹۱۲۳۱۴۶۹۳۰و۶۶۱۲۸۱۴۹


همشهری

از فارغ التحصیلان رشته حقوق

از فارغ التحصیلان رشته حقوق , انگلیسی دعوت به همکاری می شود , و ترجیحا مسلط به زبان

۸۸۳۶۱۵۱۷


همشهری

(وکیل) جهت پیگیری

(وکیل) جهت پیگیری , smorovati61@gmail , اموردردادگاهها و دادگستری ها , و... نیازمندیم , یکنفرلیسانس …

۴۴۲۸۴۷۳۱ com.


همشهری

مزایای عالی نیازمندیم

مزایای عالی نیازمندیم , با سابقه ثبتی با حقوق و , به تعدادی مشاور خانم

۲۲۲۹۸۲۸۲


همشهری

تعدادی وکیل پایه 1 دادگستری

تعدادی وکیل پایه 1 دادگستری , خانم و آقا جهت همکاری با , موسسه حقوقی نیازمندیم

۰۹۱۲۶۶۲۲۷۴۳ - ۴۴۹۷۲۸۸۷


همشهری

2 نفر کارآموز وکالت خانم

2 نفر کارآموز وکالت خانم , جهت کاردردفتر وکالت , نیازمندیم

۸۸۳۲۶۹۴۲


همشهری

ثابت + پورسانت + بیمه

ثابت + پورسانت + بیمه , در زمینه ثبت شرکت و برند , مشاور حرفه ای خانم

۶ - ۸۸۶۵۲۹۳۴


همشهری

, پیمانکاری , جهت امورقرارداد های , لیسانس حقوق

۶ - ۸۸۳۵۲۵۰۱ kowsarpub.com @cvcontract


همشهری

آقا یا خانم نیازمندیم

آقا یا خانم نیازمندیم , تعدادی وکیل یا کارآموز

۰۹۱۲۴۴۷۲۰۶۳


همشهری

ارسال رزومه به :

ارسال رزومه به : , به تعدادی وکیل خانم و آقا , جهت همکاری نیازمندیم

almham۱۱@yahoo.com


همشهری

(محدوده الهیه)

(محدوده الهیه) , بصورت نیمه وقت نیازمندیم , وکیل پایه 2 خانم

avnt.co@gmail.com


همشهری

با شرایط عالی نیازمندیم

با شرایط عالی نیازمندیم , دو نفرلیسانس حقوق خانم , و دونفروکیل خانم

۸۸۶۴۱۴۱۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی