برشکار ماهر خانم

برشکار ماهر خانم , وکمک برشکارخانم , درمحیط زنانه(محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

وردست برشکار مانتو

وردست برشکار مانتو , حوالی مترو نواب , نیازمندیم

۰۹۱۹۴۰۲۲۲۰۱


روزنامه همشهری

به یک خانم

به یک خانم , جهت برش کت و شلوارمردانه , در مزون نیازمندیم

۲۲۷۱۶۴۲۵


روزنامه همشهری

کمک برشکار خانم یا آقا

کمک برشکار خانم یا آقا , باسابقه کار مسلط به پهن کردن و , تیغ زدن انواع پارچه تریکو نیازمندیم

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

یک نفر خانم جهت چیدمان الگو

یک نفر خانم جهت چیدمان الگو , آشنابه نرم افزارگربرنیازمنداست

۴۴۱۹۲۶۵۸ order@siawood.ir


روزنامه همشهری

به یک کمک برشکار

به یک کمک برشکار , نیازمندیم , ( محدوده فلاح )

۵۵۶۳۷۸۲۰ و ۵۵۶۳۷۷۲۵


روزنامه همشهری

کمک برشکارونمونه دوزماهرآقا

کمک برشکارونمونه دوزماهرآقا , جهت تولیدی مانتو نیازمندیم , (محدوده چهارراه امیراکرم)

۰۹۱۲۳۵۰۹۸۲۰_۶۶۴۰۲۵۶۶


روزنامه همشهری

برشکار جهت کار

برشکار جهت کار , تریکو و بافت نیازمندیم , « محدوده خیابان فردوسی »

۶۶۷۳۵۳۶۶


روزنامه همشهری

برشکار حرفه ای

برشکار حرفه ای , شلوارزنانه-لی-کتان-پارچه ای , نیازمندیم(محدوده شرق تهران)

۰۹۱۲۳۰۵۳۶۴۴


روزنامه همشهری

قیچی زن ماهر

قیچی زن ماهر , پوشاک مجلسی زنانه نیازمندیم , حقوق مکفی+بیمه(محدوده جمهوری)

۰۹۱۲۲۸۶۵۷۴۱


روزنامه همشهری

یک برشکار ماهر و مزدی دوز

یک برشکار ماهر و مزدی دوز , و بسته بند تریکو بچه گانه , نیازمندیم

۳۳۰۶۱۳۹۱


روزنامه همشهری

برشکار حرفه ای جهت

برشکار حرفه ای جهت , تی شرت رینگر راه راه , تک بر نیازمندیم

۵۵۶۰۷۳۷۷


روزنامه همشهری

به یک کمک برشکار

به یک کمک برشکار , ماهرآقا نیازمندیم ,

۶۶۴۰۴۲۸۷


روزنامه همشهری

برشکار حرفه ای جهت مانتو

برشکار حرفه ای جهت مانتو , تمام وقت با حقوق بالا نیازمندیم , سه راه مارلیک

۰۹۳۵۳۲۹۷۳۸۰


روزنامه همشهری

برشکار و نمونه دوز حرفه ای

برشکار و نمونه دوز حرفه ای , جهت کاردر مزون , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۹۹۵۵۵۹۸۱


روزنامه همشهری

به یک وردست برشکار ماهر

به یک وردست برشکار ماهر , مانتو نیازمندیم

۶۶۷۵۷۱۴۴


روزنامه همشهری

به تعدادی قیچی کار ماهر

به تعدادی قیچی کار ماهر , و وردست ماهر , جهت مانتو اسپرت نیازمندیم7تیر

۸۸۳۰۷۹۴۱


روزنامه همشهری

کمک برشکارونمونه دوزماهرآقا

کمک برشکارونمونه دوزماهرآقا , جهت تولیدی مانتو نیازمندیم , (محدوده چهارراه امیراکرم)

۰۹۱۲۳۵۰۹۸۲۰_۶۶۴۰۲۵۶۶


روزنامه همشهری

طراح و برشکارآشنابه دوخت

طراح و برشکارآشنابه دوخت , پوشاک ورزشی مردانه وزنانه , نیازمندیم حسین آبادمهرشهرکرج …

۰۲۶۳۳۳۲۳۰۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۴۱۴


روزنامه همشهری

کمک برشکار خانم یا آقا

کمک برشکار خانم یا آقا , باسابقه کار مسلط به پهن کردن و , تیغ زدن انواع پارچه تریکو نیازمندیم

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

قیچی کار آقا فعال

قیچی کار آقا فعال , با سابقه کار تریکو جهت تولیدی , معتبر نیازمندیم (غیرسیگاری)

۶۶۵۹۱۱۴۰


روزنامه همشهری

به یک کمک برشکارمانتو

به یک کمک برشکارمانتو , (قیچی زن) , نیازمندیم

۰۹۱۲۹۴۶۹۰۲۱


روزنامه همشهری

قیچی کارماهرجهت پوشاک زنانه

قیچی کارماهرجهت پوشاک زنانه , نیازمندیم(تماس تا یکهفته) , محدوده مترو نواب

۶۶۹۰۱۸۴۳


روزنامه همشهری

قیچی کار ماهر و کارگر ساده

قیچی کار ماهر و کارگر ساده , نیازمندیم ,

۸۸۸۶۱۰۸۸


روزنامه همشهری

یکنفر آقا برشکار مانتو

یکنفر آقا برشکار مانتو , نیازمندیم ,

۶۶۴۶۷۹۲۸


روزنامه همشهری

کمک برشکار خانم یا آقا

کمک برشکار خانم یا آقا , باسابقه کار مسلط به پهن کردن و , تیغ زدن انواع پارچه تریکو نیازمندیم

۶۶۴۰۲۱۶۷_۶۶۹۶۹۱۷۲


روزنامه همشهری

طراح و برشکارآشنابه دوخت

طراح و برشکارآشنابه دوخت , پوشاک ورزشی مردانه وزنانه , نیازمندیم حسین آبادمهرشهرکرج …

۰۲۶۳۳۳۲۳۰۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۴۱۴


روزنامه همشهری

یکنفر برشکار(قیچی زن)

یکنفر برشکار(قیچی زن) , روکش صندلی اتومبیل , حوالی شهرری نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۰۵۰۸۰ - ۵۵۲۰۱۴۵۷


روزنامه همشهری

کمک برشکارآقا ماهر قیچی زنی

کمک برشکارآقا ماهر قیچی زنی , ودوخت نمونه ، جهت کاردر , تولیدی مانتو نیازمندیم

۰۹۳۳۸۴۳۳۱۳۵_۶۶۹۷۳۰۴۱


روزنامه همشهری

یکنفر برشکار آقا یا خانم

یکنفر برشکار آقا یا خانم , جهت کار تریکو زنانه نیازمندیم , تماس تا یکهفته (حوالی بهارستان)

۳۳۹۲۳۶۹۳ـ۳۳۹۹۸۱۴۱


روزنامه همشهری

به تعدادی کمک برشکار

به تعدادی کمک برشکار , با تجربه جهت کار تریکو , نیازمندیم(محدوده امامزاده حسن)

تماس تا يکهفته ۵۵۷۰۵۴۰۸


روزنامه همشهری

کمک برشکار خانم

کمک برشکار خانم , ماهر یا مبتدی با بیمه و عیدی , کنتراتی یا حقوق ثابت

۵۵۱۵۵۴۱۲


روزنامه همشهری

برشکار مانتو

برشکار مانتو , مسلط به نرم افزار جمینی , نیازمندیم

۸۸۹۰۲۸۸۸


روزنامه همشهری

به یکنفربرشکار ( قیچی زن )

به یکنفربرشکار ( قیچی زن ) , جهت تی شرت مردانه , کاردائم تماس تایکهفته

۵۵۵۳۵۷۷۵


روزنامه همشهری

الگوساز

الگوساز , جهت انواع لباس فرم مردانه , و مانتو اداری

۶۶۷۶۲۱۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی کمک برشکار

تعدادی کمک برشکار , خانم نیازمندیم ,

۶۶۹۶۳۵۶۸


روزنامه همشهری

برشکار تریکو زنانه

برشکار تریکو زنانه , نیازمندیم , (محدوده جمهوری)

۶۶۴۹۲۱۸۷


روزنامه همشهری

کمک برشکار جوان دیپلمه

کمک برشکار جوان دیپلمه , با تجربه کارو حقوق مکفی وبیمه , نیازمندیم (محدوده جمهوری)

۶۶۴۸۶۴۱۴


روزنامه همشهری

برشکار ماهرو طراح آقایاخانم

برشکار ماهرو طراح آقایاخانم , جهت تولیدی پوشاک تریکو بچه گانه , نیازمندیم - محدوده اسلامشهر

۵۶۱۲۹۴۸۵ - ۰۹۱۲۳۴۷۷۷۹۴


روزنامه همشهری

مجموعه تولیدی پوشاک زنانه

مجموعه تولیدی پوشاک زنانه , الگوساز ماهر مجلسی زنانه , با سابقه کاری مرتبط , و ترجیحا …

۶۶۴۱۸۱۳۰


روزنامه همشهری

طراح و برشکارآشنابه دوخت

طراح و برشکارآشنابه دوخت , پوشاک ورزشی مردانه وزنانه , نیازمندیم حسین آبادمهرشهرکرج …

۰۲۶۳۳۳۲۳۰۰۱ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۴۱۴


روزنامه همشهری

به یک کمک برشکار

به یک کمک برشکار , قیچی زن و قد زن خانم یا آقا , نیازمندیم

۵۵۶۲۴۴۴۷


روزنامه همشهری

مجموعه تولیدی پوشاک زنانه

مجموعه تولیدی پوشاک زنانه , برشکار ماهر مجلسی زنانه , حداکثر40سال سابقه کاری مرتبط , …

۶۶۹۷۰۵۹۴


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی