آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر ( کیف - کفش)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر ( کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر ( کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی شاگرد

به تعدادی شاگرد , رومیزی کار و شاگرد کیف ساز , و کارگر وارد به دستگاه , پنجه کشی و پشت …

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۰۹۷۶۵ ۴۶۸۵۴۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شاگرد

به تعدادی شاگرد , رومیزی کار و شاگرد کیف ساز , و کارگر وارد به دستگاه , پنجه کشی و پشت …

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۰۹۷۶۵ ۴۶۸۵۴۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار ، تخته کار ، وسط کار

چرخکار ، تخته کار ، وسط کار , کارگر آقا جهت تولیدی کیف , (محدوده کیانشهر دولت آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۲۲۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار و وردست

به تعدادی چرخکار و وردست , و کارگرساده آقا جهت کار , سراجی داخل بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۸۰۲۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار کیف دوز

تعدادی چرخکار کیف دوز , خانم وآقانیازمندیم(منطقه17 )

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۵۸۶۹۵ ۰۹۱۲۴۵۰۶۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر دست دوز کفش

کارگر ماهر دست دوز کفش , وکارگرماهرکیف دوز جهت , تولیدی نیازمندیم (شهرقدس)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۳۵۹۶ ـ ۴۶۸۶۵۳۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار خانم و آقا

به تعدادی تخته کار خانم و آقا , جهت‎ کار در تولیدی‎ کیف‎سازی , محدوده پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۸۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی کفش طبی

شرکت تولیدی کفش طبی , به یک نفر پیشکار کفاش , و پستائی ساز با سواد , ( حقوق+مزایای قانونی …

تلفن: ۸۸۲۶۴۴۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار و وردست

به تعدادی چرخکار و وردست , و کارگرساده آقا جهت کار , سراجی محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۷۲۸۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تخته کار و چرخکار خانم

تخته کار و چرخکار خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (باغ سپهسالار)

تلفن: ۳۳۵۳۲۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخکار و , وردست آقا جهت کار سراجی , محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۷۲۸۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست خانم

به یک وردست خانم , جهت کار در کارگاه کیف سازی , نیازمندیم (محدوده امام حسین)

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۴۴۵۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار و چرخکار ماهر

تعدادی تخته کار و چرخکار ماهر , خانم یا آقا جهت تولیدی کیف , زنانه (ترکیبی و چرم) نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۶۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تخته کار و چرخکار خانم

تخته کار و چرخکار خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (باغ سپهسالار)

تلفن: ۳۳۵۳۲۰۳۱  


نیازمندیهای همشهری

کار تمام کن ،کیف چرم

کار تمام کن ،کیف چرم , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۰۵۹۷۶۳۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر خانم و آقا

تعدادی کارگر خانم و آقا , جهت کار در تولیدی کیف چرم زنانه , (چرخکار ، تخته کار ، وردست)

تلفن: ۳۳۱۱۶۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار خانم و آقا

به تعدادی تخته کار خانم و آقا , جهت‎کاردرتولیدی‎کلاسورچرمی , محدوده پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۷۸۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست ماهر خانم

به یک وردست ماهر خانم , جهت کار در کارگاه کیف سازی , نیازمندیم (محدوده امام حسین)

تلفن: ۰۹۱۲۴۹۴۳۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم

به تعدادی خانم , جهت کار در تولیدی کیف , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۵۹۵۰۳ ـ ۳۳۹۱۰۹۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار ماهر

تعدادی تخته کار ماهر , خانم یا آقا جهت کیف سازی زنانه , تمام چرم و ترکیبی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۷۶۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار ماهر

چرخکار ماهر , جهت همکاری در تولیدی کفش , محدوده چهارراه لشگرنیازمندیم

تلفن: ۵۵۴۰۱۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار

به تعدادی تخته کار , کیف چرمی زنانه ، مردانه و , جیبی نیازمندیم (محدوده نازی آباد)

تلفن: ۵۵۳۰۹۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار

به تعدادی تخته کار , جهت کاردرتولیدی کیف چرم , محدوده دولت آباد- شهرری

تلفن: ۰۹۱۹۲۸۰۴۳۲۰و۰۹۱۲۲۴۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار

به تعدادی تخته کار , کیف چرمی زنانه ، مردانه و , جیبی نیازمندیم (محدوده نازی آباد)

تلفن: ۵۵۳۰۹۶۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی تخته کار

به تعدادی تخته کار , جهت کاردرتولیدی کیف چرم , محدوده دولت آباد- شهرری

تلفن: ۰۹۱۹۲۸۰۴۳۲۰و۰۹۱۲۲۴۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی تخته کار ، وردست

تعدادی تخته کار ، وردست , خانم جهت تولیدی کیف , در محیطی سالم (تماس یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۳۴۹۵۵ ـ ۳۳۱۱۰۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار آقا

به تعدادی چرخکار آقا , جهت کار سراجی و کارگر ساده , محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۷۲۸۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

کیف دوز ماهر چرمی

کیف دوز ماهر چرمی , جیبی ساز و اداری ساز نیازمندیم , پیروزی - بلوارابوذر

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۰۴۶۴۱و۳۳۷۴۴۳۷۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر جهت تولیدی کیف زنانه

کارگر جهت تولیدی کیف زنانه , تخته کار چرخکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۸۹۳۷۱ و ۳۶۶۰۰۲۵۸  


نیازمندیهای همشهری