مدیرفنی بند الف و ب مجرب

مدیرفنی بند الف و ب مجرب , حداقل 2سال سابقه کار جهت , احداث آژانس هواپیمایی نیازمندیم

۰۹۳۰۴۴۰۳۷۲۶


روزنامه همشهری

مدیرفنی بند ب و کارمندتور

مدیرفنی بند ب و کارمندتور , داخلی و خارجی باسابقه معتبر , نیازمندیم (حوالی آفریقا-جردن) …

۰۹۱۲۲۲۳۵۳۴۲ - ۴۴۴۱۷۱۶۲


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی