ماما نیازمندیم

ماما نیازمندیم ,

۵۵۳۸۶۴۶۵


روزنامه همشهری

به یک ماماحداکثرسن35سال

به یک ماماحداکثرسن35سال , دردرمانگاه تخصصی پوست‎ومو , محدوده ونک نیازمندیم

۸۸۲۱۰۱۳۶


روزنامه همشهری

2نفر ماما یا بهداشت خانواده

2نفر ماما یا بهداشت خانواده , جهت کاردر پایگاه بهداشت , محدوده پیروزی - صددستگاه

۰۹۳۵۶۱۲۴۳۱۶ و ۳۳۳۲۵۶۸۴


روزنامه همشهری

کارشناس مامایی

کارشناس مامایی , جهت کار در , مرکز درمان ناباروری , مراجعه به سایت پژوهشگاه ابن , سینا/معاونت …

فکس : ۲۲۶۴۴۷۵۴ (داخلي ۳۴۹) ۲۳۵۱۹


روزنامه همشهری

کاردان یا کارشناس ماما

کاردان یا کارشناس ماما , بهیار-بیهوشی بافوریتهای پزشکی , مرکز MMT مترو شریعتی

۰۹۱۲۹۳۳۳۷۰۲و۲۲۲۷۵۳۳۷


روزنامه همشهری

پیراپزشک خانم (ترجیحا ماما)

پیراپزشک خانم (ترجیحا ماما) , جهت کار با دستگاه لیزر در مطب , زیبایی،ساعت کار 15 تا 21

ميدان هروي ۲۲۹۳۰۱۶۱


روزنامه همشهری

ماما و بهداشت خانواده

ماما و بهداشت خانواده , جهت کاردرپایگاه بهداشتی , محدوده اسلامشهر - گلستان

۵۶۷۴۴۰۲۳


روزنامه همشهری

خانم بامدرک دانشگاهی پرستاری

خانم بامدرک دانشگاهی پرستاری , یابهیاری یامامایی(ترجیحاماما)جهت , MMT،شیفت عصر(مهرآبادجنوبی)

۰۹۳۰۶۳۸۴۰۳۹ - ۶۶۶۳۳۱۱۴


روزنامه همشهری

کاردان یاکارشناس مامایی

کاردان یاکارشناس مامایی , جهت مرکز MMT , با شرایط و حقوق مکفی

۰۹۰۱۵۵۷۵۲۷۸


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی