به همکار ماما جهت کاردر

به همکار ماما جهت کاردر , پایگاه بهداشتی درنسیم شهر , بهارستان باحقوق مکفی نیازمندیم

۰۹۲۱۶۶۷۱۷۵۰


روزنامه همشهری

درمانگاه تخصصی کاشت مو

درمانگاه تخصصی کاشت مو , کارشناس مامایی , نیازمندیم

۲۲۷۲۴۷۹۰


روزنامه همشهری

ماما با پروانه تهران

ماما با پروانه تهران , در مرکز فعال دعوت به , به همکاری می گردد

۵۵۱۳۸۷۹۶


روزنامه همشهری

پرستار ، کاردان و

پرستار ، کاردان و , کارشناس ماما , بهیار ، تکنسین بیهوشی و , اتاق عمل و فوریتهای پزشکی …

۳۶۲۹۱۷۵۳ و ۳۶۲۹۴۵۲۵


روزنامه همشهری

ماما ، بهیار یا پرستار

ماما ، بهیار یا پرستار , جهت مرکز ترک اعتیاد , واقع در شهرری نیازمندیم

۵۵۹۵۸۴۵۴


روزنامه همشهری

ماما - بهیار

ماما - بهیار , جهت مرکز MMT , (محدوده میدان رسالت) نیازمندیم

۰۹۳۷۱۱۱۳۷۰۳


روزنامه همشهری

همکار ماما ، پرستار ، بهیار

همکار ماما ، پرستار ، بهیار , تکنسین اتاق عمل و هوشبری , جهت کار در مرکزMMT (خانم)

منطقه وليعصر ۰۹۱۲۱۸۵۳۷۶۷


روزنامه همشهری

کاردان یا کارشناس خانواده

کاردان یا کارشناس خانواده , کاردان یا کارشناس مامایی , جهت کاردرپایگاه مشارکت درشهریار …

۶۵۳۲۴۴۱۰


روزنامه همشهری

مراقب سلامت

مراقب سلامت , جهت کار در پایگاه سلامت , واقع در قرچک نیازمندیم

۰۹۳۷۲۱۴۴۳۶۷


روزنامه همشهری

چند نفر منشی خانم

چند نفر منشی خانم , جهت اتاق سونوگرافی , کاردان، کارشناس مامایی , یا پرستاری (شیفت عصر) …

ونک ۸۸۲۰۱۷۴۲


روزنامه همشهری

کارشناس مامایی و

کارشناس مامایی و , کارشناس بهداشت , در محدوده نسیم شهر , نیازمندیم ,

۰۹۳۰۵۸۲۸۰۹۱


روزنامه همشهری

خانم بامدرک مامایی یابهداشت

خانم بامدرک مامایی یابهداشت , جهت کاردرپایگاه سلامت محدوده , خاورشهر-باهزینه ایاب وذهاب

۰۹۳۸۹۹۵۵۶۸۷ - ۳۶۰۹۸۷۹۶


روزنامه همشهری

کاردان یا کارشناس مامایی

کاردان یا کارشناس مامایی , و بهداشت خانواده جهت پایگاه , سلامت در اسلامشهر نیازمندیم

۰۹۱۲۳۵۸۱۷۹۷_۶۶۳۸۹۶۷۳


روزنامه همشهری

کاردان یا کارشناس مامایی

کاردان یا کارشناس مامایی , جهت شیفت شب آسایشگاه , سالمندان واقع در شهریار

۶۵۲۸۷۷۱۳


روزنامه همشهری

اپراتور باتجربه و حرفه ای

اپراتور باتجربه و حرفه ای , با روابط عمومی بالا , جهت کلینیک زیبایی در سعادت آباد

( ۱۰ الي ۱۷ ) ۲۲۰۷۸۷۷۵


روزنامه همشهری

کاردان یاکارشناس مامایی

کاردان یاکارشناس مامایی , جهت مرکز MMT باشرایط , و حقوق مکفی نیازمندیم

۰۹۰۱۵۵۷۵۲۷۸


روزنامه همشهری

درمانگاه تخصصی کاشت مو

درمانگاه تخصصی کاشت مو , کارشناس مامایی , نیازمندیم

۲۲۷۲۴۷۹۰


روزنامه همشهری

پرستار ، کاردان و

پرستار ، کاردان و , کارشناس ماما , بهیار ، تکنسین بیهوشی و , اتاق عمل و فوریتهای پزشکی …

۳۶۲۹۱۷۵۳ و ۳۶۲۹۴۵۲۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی