آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کمک حسابدار - استان اصفهان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کمک حسابدار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کمک حسابدار» اینجا کلیک کنید.

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , باسابقه کار(تمام وقت)فوری , نیازمندیم- ترجیحا جنوب تهران

تلفن: ۵۵۸۸۹۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر بازرگانی

شرکت معتبر بازرگانی , کارمند خانم با مدرک حسابداری , جهت اموروصول مطالبات نیازمنداست

تلفن: داخلي اپراتور ۲۲۳۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , مسلط به سپیدار , حداکثر سن 30 سال , ساعت کاری 30 / 8 الی 17 , 5 شنبه ها تا 13 محدوده …

تلفن: ۸۸۰۵۲۸۲۹ ۸۸۶۰۳۲۷۲  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , آشنا به نرم افزار تدبیر , و مسلط به اکسل نیازمندیم

تلفن: (داخلي ۰ ) ۷۷۵۰۳۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , بدون تجربه نیازمندیم

تلفن: ۱۶ و ۰۹۱۰۷۱۹۲۲۱۴ ۶۶۹۳۵۹۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام با پشتیبانی + بیمه

استخدام با پشتیبانی + بیمه , مبتدی حتی سایر رشته ها , نیمه وقت و تمام وقت

تلفن: ۶۶۹۰۶۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدارخانم

کمک حسابدارخانم , جهت کار در محدوده , خیابان امام خمینی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۳۷۰۶۹ و ۶۶۷۰۴۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , آشنا به Word و Excel , با حقوق 500 / 1میلیون

تلفن: ۰۹۰۳۱۷۰۰۵۵۳ - ۲۲۷۱۰۵۵۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر بازرگانی

شرکت معتبر بازرگانی , کارمند خانم با مدرک حسابداری , جهت اموروصول مطالبات نیازمنداست

تلفن: داخلي اپراتور ۲۲۳۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , مسلط به سپیدار , حداکثر سن 30 سال , ساعت کاری 30 / 8 الی 17 , 5 شنبه ها تا 13 محدوده …

تلفن: ۸۸۰۵۲۸۲۹ ۸۸۶۰۳۲۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , مسلط به نرم افزارهای حسابداری , تمام وقت - غیر دانشجو

تلفن: ۲۶۷۵۹۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم (تعداد محدود)

تلفن: ۰۹۳۰۶۵۸۷۹۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , مسلط به Word و ٍٍٍExcel , نیازمندیم .

تلفن: info@odeconline.com  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , آشنا به هلو شرکت موادغذایی , (محدوده غرب تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۳۰۲۴و۴۴۳۵۸۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام با پشتیبانی + بیمه

استخدام با پشتیبانی + بیمه , مبتدی حتی سایر رشته ها , نیمه وقت و تمام وقت

تلفن: ۶۶۹۰۶۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

کارمند اداری و کمک حسابدار

کارمند اداری و کمک حسابدار , جهت امورمالی و اداری , با حقوق بالای 1 م با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۱۴۱۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام فوری

استخدام فوری , کمک حسابدار خانم , جهت کار در شرکت معتبر

تلفن: ۵۵۳۹۱۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم جهت

یکنفر خانم جهت , کمک حسابداری و امور اداری , جهت کاردرمحدوده ونک , ارسال رزومه :

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۶۹۳۰۴ gmail.com @M.ghassemi.gh  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام فوری

استخدام فوری , کمک حسابدار خانم , جهت کار در شرکت معتبر

تلفن: ۵۵۳۹۱۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارمند اداری و کمک حسابدار

کارمند اداری و کمک حسابدار , جهت امورمالی و اداری , با حقوق بالای 1 م با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۱۴۱۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدارآقا یاخانم

کمک حسابدارآقا یاخانم , ترجیحا لیسانس یافوق دیپلم , حسابداری با سابقه کارمفید , جهت …

تلفن: تلگرام ۰۹۱۹۱۹۸۳۸۱۲ تماس ۵۶۲۷۶۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار آقا

کمک حسابدار آقا , جهت انجام امور مالی , (حسابداری انبار) ترجیحا , آشنا با نرم افزار سپیدار …

تلفن: gmail.com @delepefood  


نیازمندیهای همشهری

استخدام با پشتیبانی + بیمه

استخدام با پشتیبانی + بیمه , مبتدی حتی سایر رشته ها , نیمه وقت و تمام وقت

تلفن: ۶۶۹۰۶۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر بازرگانی

شرکت معتبر بازرگانی , کارمند خانم با مدرک حسابداری , جهت اموروصول مطالبات نیازمنداست

تلفن: داخلي اپراتور ۲۲۳۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , مسلط به سپیدار , حداکثر سن 30 سال , ساعت کاری 30 / 8 الی 17 , 5 شنبه ها تا 13 محدوده …

تلفن: ۸۸۰۵۲۸۲۹ ۸۸۶۰۳۲۷۲  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , بدون تجربه نیازمندیم

تلفن: ۱۶ و ۰۹۱۰۷۱۹۲۲۱۴ ۶۶۹۳۵۹۱۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم مبتدی

کمک حسابدار خانم مبتدی , جهت کار در موسسه حسابداری , مسلط به ICDL

تلفن: ۶۶۰۹۷۲۸۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابداردرشرکت معتبر

کمک حسابداردرشرکت معتبر , موادغذایی واقع درشرق تهران مسلط به , offic با سابقه کار مرتبط …

تلفن: ۷۷۳۴۲۴۹۳و۷۷۳۵۸۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ترجیحا آشنا به برنامه تدبیر , تمام وقت نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۹۶۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , به کمک حسابدار خانم , با حقوق 200 / 1م , نیازمنداست ,

تلفن: ۴۴۲۸۷۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کمک حسابدار

تعدادی کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۱۰۷۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم ، ترجیحا

کمک حسابدار خانم ، ترجیحا , آشنا به نرم افزار شایگان , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۲ الـي ۳۳۹۹۳۴۳۰  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

حسابدار کمک حسابدار کارآموز

تلفن: ۲۸۴۲۲۴,۰۲۶۳۲۲۴۱۲۰۸ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارمند اداری و کمک حسابدار

کارمند اداری و کمک حسابدار , جهت امورمالی و اداری , با حقوق بالای 1 م با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۱۴۱۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , آشنا به امور مالی و مالیاتی

تلفن: com. roma.general۲۰۱۵@gmail  


نیازمندیهای همشهری

خانم وآقامسلط برنامه حسابداری

خانم وآقامسلط برنامه حسابداری , محل کار : چیتگرجنوبی

تلفن: ۰۹۱۹۶۶۰۷۱۸۵ ۷۷۴۲۸۸۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کمک حسابدار

تعدادی کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۱۰۷۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

( کمک حسابدار )

( کمک حسابدار ) , مسلط به تایپ و اکسل , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۷۶۹۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک کمک حسابدار

به یک کمک حسابدار , درمحدوده شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۲۲۰۶۹  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار , با سابقه و بدون سابقه

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۴ ۴۴۲۸۸۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابداردرشرکت معتبر

کمک حسابداردرشرکت معتبر , موادغذایی واقع درشرق تهران مسلط به , offic با سابقه کار مرتبط …

تلفن: ۷۷۳۴۲۴۹۳و۷۷۳۵۸۶۷۲  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت حسابداری آرمان »

« شرکت حسابداری آرمان » , استخدام‎کمک‎حسابدار خانم وآقا , محدوده مترو شادمان

تلفن: ۶۶۵۵۳۵۷۲و۶۶۵۵۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

فارغ التحصیل بدون تجربه

شرکت خدمات مالی در راستای تامین نیروی مورد نیاز شرکت های در دست به ۳ نفر حسابدار مبتدی …

تلفن: ۰۹۳۰۸۸۱۴۴۰۳ 


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت بازرگانی

شرکت بازرگانی , صندوقدار آقا , آشنا به امورحسابداری , حداکثر سن 30 سال , با ضامن معتبر …

تلفن: ۴۱۳۵۴۳۰۹  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار , با سابقه و بدون سابقه

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۴ ۴۴۲۸۸۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت معتبر »

« شرکت معتبر » , کمک حسابدارخانم یا آقا باسابقه , « ساکن شرق تهران » , CV@Zibahome.com

 


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , بدون تجربه نیازمندیم

تلفن: ۱۶ و ۰۹۱۰۷۱۹۲۲۱۴ ۶۶۹۳۵۹۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , حداقل مدرک فوق دیپلم , 1سال تجربه ، ساعات کاری , 9 تا 15 پنج شنبه ها تا …

تلفن: نوروزي ۰۹۱۲۴۶۸۵۰۹۱ محدوده کارگر شمالي  


نیازمندیهای همشهری

استخدام با پشتیبانی + بیمه

استخدام با پشتیبانی + بیمه , مبتدی حتی سایر رشته ها , نیمه وقت و تمام وقت

تلفن: ۶۶۹۰۶۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

( کمک حسابدار )

( کمک حسابدار ) , مسلط به تایپ و اکسل , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۷۶۹۸۸۱  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کمک حسابدار

تعدادی کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۱۰۷۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی بازرگانی ازافرادباتجربه

شرکتی بازرگانی ازافرادباتجربه , خانم(حداقل یکسال) دراین بخش , دعوت بهمکاری می نماید.ارسال …

تلفن: info@iranflavor.com  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز «رایگان »

تعدادی کارآموز «رایگان » , خانم و آقا دانشجو وفارغ التحصیل , بدون سابقه کار نیازمندیم

تلفن: ۷۷۸۳۵۴۶۳  


نیازمندیهای همشهری

استخدام فوری

استخدام فوری , کمک حسابدار حتی مبتدی , ترجیحاخانم زیرنظرحسابدارارشد

تلفن: ۵۵۳۹۱۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , مسلط به نرم افزارهای حسابداری , تمام وقت - غیر دانشجو

تلفن: ۲۶۷۵۹۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , نیازمند به کمک حسابدار , مسلط به نرم افزارهای مالی , آشنا به ثبت اسناد …

تلفن: parsiantarkhis.com @info  


نیازمندیهای همشهری

دعوت ازبی تجربه هاوعلاقمندان

دعوت ازبی تجربه هاوعلاقمندان , به حسابداری،تمام وقت و پاره وقت , حقوق 200 / 1به بالا با

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۷۸۲۳۴ - ۲۲۵۰۰۰۲۸  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت حسابداری آرمان »

« شرکت حسابداری آرمان » , استخدام‎کمک‎حسابدار خانم وآقا , محدوده مترو شادمان

تلفن: ۶۶۵۵۳۵۷۲و۶۶۵۵۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار , با سابقه و بدون سابقه

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۴ ۴۴۲۸۸۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت حسابداری آرمان »

« شرکت حسابداری آرمان » , استخدام‎کمک‎حسابدار خانم وآقا , محدوده مترو شادمان

تلفن: ۶۶۵۵۳۵۷۲و۶۶۵۵۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , با روابط عمومی , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۷۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار ترجیحا آقا

کمک حسابدار ترجیحا آقا , آشنا به امور حسابداری , محدوده جاده مخصوص

تلفن: ۴ الي ۴۴۱۹۸۹۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کمک حسابدار

تعدادی کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۱۰۷۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , بدون تجربه نیازمندیم

تلفن: ۱۶ و ۰۹۱۰۷۱۹۲۲۱۴ ۶۶۹۳۵۹۱۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر بازرگانی

شرکت معتبر بازرگانی , کارمند خانم با مدرک حسابداری , جهت اموروصول مطالبات نیازمنداست

تلفن: داخلي اپراتور ۲۲۳۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , آشنا به برنامه های حسابداری , « محل کار حوالی لاله زار »

تلفن: ۶۶۳۴۲۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام با پشتیبانی + بیمه

استخدام با پشتیبانی + بیمه , مبتدی حتی سایر رشته ها , نیمه وقت و تمام وقت

تلفن: ۶۶۹۰۶۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار , با سابقه و بدون سابقه

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۴ ۴۴۲۸۸۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت حسابداری آرمان »

« شرکت حسابداری آرمان » , استخدام‎کمک‎حسابدار خانم وآقا , محدوده مترو شادمان

تلفن: ۶۶۵۵۳۵۷۲و۶۶۵۵۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

( کمک حسابدار )

( کمک حسابدار ) , مسلط به تایپ و اکسل , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۱۱۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

خانم حسابدار مسلط به سیستم هلو

شرکت بازرگانی دعوت به همکاری می نماید . خانم آشنا به کامپیوتر و سیستم هلو و مسلط به پایش …

تلفن: ۶۶۱۷۴۱۸۹ 


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار حسابداری

دعوت به کار حسابداری , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۲۸۴۰ ـ ۶۶۴۸۱۳۸۴ ۴۴۲۳۹۲۰۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام حسابدار

استخدام حسابدار , با سابقه و بدون سابقه

تلفن: ۰۲۶۳۲۲۴۱۰۸۴ ۴۴۲۸۸۶۶۹  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار

کمک حسابدار , ( حتی بدون تجربه ) , سایر رشته ها

تلفن: ۶۶۹۰۳۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار با حداقل

کمک حسابدار با حداقل , 2 سال تجربه مسلط به سیستم , مالی سپیدار ارسال رزومه :

تلفن: sr@psdelta.com  


نیازمندیهای همشهری

کمک حسابدار خانم

کمک حسابدار خانم , مسلط به نرم افزار سپیدار , محدوده ک 10 جاده قدیم کرج

تلفن: tabkhmachine.job@gmail  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , برای تکمیل کادر خود , نیاز به کمک حسابدار دارد

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۰۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر بازرگانی

شرکت معتبر بازرگانی , کارمند خانم با مدرک حسابداری , جهت اموروصول مطالبات نیازمنداست

تلفن: داخلي اپراتور ۲۲۳۱۲۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

همکار کمک حسابدار

همکار کمک حسابدار , نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۰۶۹۲۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت از بی تجربه ها

دعوت از بی تجربه ها , , علاقه مندان به حسابداری بانرم افزار …

تلفن: ۶۶۴۹۶۷۲۷ _ ۶۶۴۷۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارمند اداری و کمک حسابدار

کارمند اداری و کمک حسابدار , جهت امورمالی و اداری , با حقوق بالای 1 م با بیمه نیازمندیم

تلفن: ۸۸۱۴۱۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفر کمک حسابدار

به 2 نفر کمک حسابدار , و 6 نفر کارآموز , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۹۸۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

( کمک حسابدار )

( کمک حسابدار ) , مسلط به تایپ و اکسل , نیازمندیم

تلفن: ۲۲۲۱۱۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک کمک حسابدار خانم

به یک کمک حسابدار خانم , با حقوق و بیمه جهت کار در , یک آژانس هواپیمایی نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۴۲۹۵۲  


نیازمندیهای همشهری

گروه حسابداری تراز پارسه

گروه حسابداری تراز پارسه , دعوت به کار حسابداری ازکلیه , رشته ها حتی بی تجربه ها

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۸۱ و۶۶۴۸۳۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارآموز رایگان

تعدادی کارآموز رایگان , «شرکت خدمات مالی» تمام وقت , پاره وقت (محدوده چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۸۸۸۴۱۹۰۱ـ۶۶۴۱۰۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام فوری

استخدام فوری , کمک حسابدار حتی مبتدی , ترجیحاخانم زیرنظرحسابدارارشد

تلفن: ۵۵۳۹۱۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کمک حسابدار

تعدادی کمک حسابدار , بصورت مبتدی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۱۰۷۹۱۵۳  


نیازمندیهای همشهری

« گروه حسابداری ماهان »

« گروه حسابداری ماهان » , ازتعدادی کمک حسابدارحتی , بی تجربه هادعوت به همکاری مینماید

تلفن: ۶۶۱۲۷۵۸۸  


نیازمندیهای همشهری

« شرکت حسابداری آرمان »

« شرکت حسابداری آرمان » , استخدام‎کمک‎حسابدار خانم وآقا , محدوده مترو شادمان

تلفن: ۶۶۵۵۳۵۷۲و۶۶۵۵۳۶۹۷  


نیازمندیهای همشهری

نیروی اداری خانم آشنا به حسابداری منطقه یافت آباد

شرح کار : ثبت فاکتورها و سندهای روزانه فروشگاه شرایط کار …

تلفن: ۰۹۱۰۷۷۸۸۹۴۸,۰۲۱۶۶۱۵۳۶۹۴ 


نیازمندیهای همشهری