آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (کابینت ساز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (کابینت ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (کابینت ساز)» اینجا کلیک کنید.

مونتاژ کار حرفه ای MDF

مونتاژ کار حرفه ای MDF , نیازمندیم , شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۵۹۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار ماهر

استاد کار ماهر , کابینت ساز باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۷۵۴۴۶ ۲۲۰۶۵۵۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت کابینت‎ سازی , ترجیحا محدوده شهرزیبا

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۳۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت

به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت , کار درکارگاه کابینت MDF , حوالی شمیران نو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۷۰۷۳ـ۲۶۱۱۱۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر MDF کار

کارگر ماهر MDF کار , آشنا به مونتاژ و نصب , نیازمندیم (ترجیحا شرق تهران)

تلفن: ۰۹۳۹۵۰۰۳۶۵۱  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مونتاژکار ماهر

به تعدادی مونتاژکار ماهر , و وکیوم کار MDF , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۸۱۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار MDF

برشکار MDF , جهت کارگاه کابینت سازی ,

تلفن: ۷۷۳۲۹۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی معتبر

شرکتی معتبر , کارگر ماهر و نیمه ماهر , وکیوم کار نیازمند است , باتمام حقوق ومزایای‎وزارت …

تلفن: ۵۵۱۰۰۶۶۲ ۵۵۱۰۰۶۶۱  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرونصب واجرای کابینت

جذب نیرونصب واجرای کابینت , پارکت،لمینت وکاغذدیواری , بدون کمیسیون،بابالاترین درآمد

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر

کارگرماهر و نیمه ماهر , جهت کار کابینت , محدوده غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۵۳۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر مونتاژکار ماهر

به یکنفر مونتاژکار ماهر , ویکنفرکارگرساده جهت کابینت سازی

تلفن: ۷۷۰۷۴۱۳۶ - ۰۹۱۲۳۰۶۵۸۱۴ نيازمنديم (محدوده رسالت - هنگام)  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر و

به یک برشکار ماهر و , یک مونتاژکار ماهر جهت کار در , کارگاه خدماتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۸۲۲۹ ـ ۳۳۲۸۸۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی

شرکت تولیدی , صنایع چوب - مونتاژکار , اپراتور دستگاه نوارلبه و , سوراخ زن - دستیار فنی …

تلفن: ۶۵۶۰۷۵۵۶ - ۰۹۱۲۶۶۲۵۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , جهت کار در کارگاه خدماتی , نیازمندیم،بیمه + اضافه کاری

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

ام دی اف کار ماهر و نیمه ماهر

تعدادی ام دی اف کار ماهر و نیمه ماهر جهت مونتاژ در کارخانه تولیدی حومه کهریزک وشورآباد

تلفن: ۵۶۵۱۹۰۵۳ 


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کرین کارماهر

به تعدادی کرین کارماهر , و ساب زن نیازمندیم , « محدوده شرق تهران »

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۰۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

همکار آشنا به

همکار آشنا به , دکوراسیون داخلی , ( کابینت ، کمد و نقاشی )

تلفن: ۰۹۱۲۱۵۸۲۹۲۷ - ۸۸۲۶۸۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار ماهر

برشکار و مونتاژکار ماهر , جهت کارگاه MDF , ( محدوده دلاوران )

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۹۰۳۵۲و۰۹۱۲۵۷۲۴۷۶۸  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک مونتاژ کار ماهر کابینت

به یک مونتاژ کار ماهر کابینت , جهت کار در خدمات برشpvc , نیازمندیم شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۸۴۵۱۹ ـ ۵۵۲۶۶۵۷۹  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار

برشکار و مونتاژکار , ماهر کابینت نیازمندیم ,

تلفن: ۷۷۰۹۰۰۵۲ - ۰۹۱۲۲۴۴۰۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به چند مونتاژکار میز

به چند مونتاژکار میز , LCD و یکنفر برشکار MDF , در محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۴۳۲۲و۰۹۱۹۳۲۰۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر برشکار ماهر

به یک نفر برشکار ماهر , MDF و نئوپان , ترجیحا ساکن شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۷۶۲۶۴۹۶۰  


نیازمندیهای همشهری

MDF کارماهر

MDF کارماهر , برشکار و مونتاژکاروکارگرساده , جهت کابینت سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۴۰۶۶۶۱۲و۰۹۱۲۳۳۳۷۵۹۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۸۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژ نیازمندیم

برشکار و مونتاژ نیازمندیم , جهت کارگاه MDF , منطقه صنعتی خرمدشت

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۹۴۳۲۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت کابینت سازی , غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۰۹۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار و استادکار

به یک برشکار و استادکار , MDF ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا غرب تهران، شهرزیبا کن

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۶۰۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کمک نصاب کابینت نیمه ماهر

کمک نصاب کابینت نیمه ماهر , جهت نصب کابینت

تلفن: ۰۹۱۲۹۶۲۹۹۰۶ ۰۹۱۲۹۵۸۱۸۸۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکار

برشکار , جهت کار در کابینت سازی , تهران : شهرزیبا

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۶۰۴۷۳  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار ماهر و کارگر ساده

مونتاژکار ماهر و کارگر ساده , جهت کابینت سازی , محدوده تهرانپارس-تماس تا 3روز

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۲۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر کابینت

برشکار ماهر کابینت , شهرک صنعتی خاوران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۴۸۳۵۳و۳۳۲۸۱۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده - مونتاژکار

کارگر ساده - مونتاژکار , و برشکار جهت کابینت سازی , ( حوالی پل بعثت ) نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۴۹۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهر و ساده

کارگرنیمه ماهر و ساده , جهت کاردرسرویس‎خواب MDF , (محدوده‏دلاوران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۸۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار فوق العاده ماهر

برشکار فوق العاده ماهر , درکارگاه کابینت سازی(MDF) , ترجیحا ساکن شرق تهران

تلفن: ۷۷۰۰۲۹۲۱ - ۰۹۱۲۴۲۴۲۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

جذب نیرونصب واجرای کابینت

جذب نیرونصب واجرای کابینت , پارکت،لمینت وکاغذدیواری , بدون کمیسیون،بابالاترین درآمد

تلفن: ۹۱۰۰۹۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده یا ماهر

به تعدادی کارگر ساده یا ماهر , جهت کابینت سازی و چوب , نیازمندیم ( محدوده شرق )

تلفن: ۲۲۶۹۴۹۱۸و۲۲۶۸۶۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر

MDFکار ماهر , نیازمندیم با حقوق و بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۲۶۳۲ ۴۴۸۷۴۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت

به کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت , کار درکارگاه کابینت MDF , حوالی شمیران نو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۷۰۷۳ـ۲۶۱۱۱۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر وارد

به یک کارگر وارد , جهت کار کابینت سازی , (محدوده شرق تهران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۶۰۵۹۴۶۷  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار MDF

به یک برشکار MDF , و یک مونتاژکار جهت کار درکارگاه , کابینت در شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۴۰۹۸۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژ کار ماهر

برشکار و مونتاژ کار ماهر , جهت کابینت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۶۸۳۱۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب ماهر

به تعدادی نصاب ماهر , و کمک نصاب نیازمندیم ,

تلفن: ۲۲۷۷۷۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک مونتاژکار

به یک مونتاژکار , و یک برشکار ماهر , جهت کار در کارگاه کابینت سازی , نیازمندیم. , (جاجرود …

تلفن: ۰۹۱۲۸۱۴۰۲۹۶ ۷۶۲۱۵۴۴۰و۷۶۲۱۵۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی ماهر کابینت ساز

تعدادی نیروی ماهر کابینت ساز , اعم ازمونتاژکار، نوار کار و نصاب , نیازمندیم حوالی مشیریه

تلفن: ۰۹۱۹۰۶۹۴۴۸۳  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار ماهر

مونتاژکار ماهر , جهت کابینت سازی , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۱۲۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام استاد کار کابینت ساز

به استاد کار ماهر کابینت ساز باتجربه به همراه بیمه و حقوق مناسب جهت کار در شهرستان بابل …

تلفن: ۰۹۱۱۱۱۶۴۷۱۹ 


نیازمندیهای همشهری

برشکار MDF

برشکار MDF , جهت کارگاه کابینت سازی ,

تلفن: ۷۷۳۲۹۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مونتاژکار ماهر

به تعدادی مونتاژکار ماهر , و وکیوم کار MDF , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۲۲۷۸۱۹۵۳  


نیازمندیهای همشهری

کابینت ساز ماهر MDF

کابینت ساز ماهر MDF , ( برشکار و مونتاژکار)نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۳۷۴۸۷ ـ ۳۳۲۸۶۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکاروبرشکار ماهرMDF

مونتاژکاروبرشکار ماهرMDF , جهت‎مجموعه‏دکوراسیون داخلی , تهرانپارس،اتحاد،17غربی،ک5،پ1

تلفن: ۷۷۷۸۷۰۸۸ - ۷۷۱۴۰۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر فنی جهت

تعدادی کارگر فنی جهت , کار در تولیدی صفحه کابینت , نیازمندیم (محل کار شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۲۶۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر و نیمه ماهرMDF

برشکار ماهر و نیمه ماهرMDF , جهت کابینت سازی , نیازمندیم-محدوده اتحاد

تلفن: ۷۷۱۴۷۴۴۶ - ۷۷۱۴۷۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

‎استادکاروکورین‎کارماهرMDF

‎استادکاروکورین‎کارماهرMDF , جهت‎مجموعه‏دکوراسیون داخلی , تهرانپارس،اتحاد،17غربی،ک5،پ1

تلفن: ۷۷۷۸۷۰۸۸ - ۷۷۱۴۰۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار

مونتاژکار , جهت کار کابینت , ترجیحا غرب تهران

تلفن: ۴۴۰۴۴۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر برشکار MDF و

به یکنفر برشکار MDF و , یکنفر MDF کار نیمه ماهر , نیازمندیم(محل کار:شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۴۹۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و ماهر

کارگر ساده و ماهر , جهت کابینت سازی نیازمندیم , ( حوالی خزانه )

تلفن: ۵۵۳۴۹۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار ماهر کابینت

مونتاژکار ماهر کابینت , نیازمندیم , محدوده حکیمیه

تلفن: ۷۷۳۳۹۰۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب ماهر

به تعدادی نصاب ماهر , و کمک نصاب نیازمندیم ,

تلفن: ۲۲۷۷۷۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

MDF کار

MDF کار , ماهر و نیمه ماهر , با جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۱۶۸۴۹۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار ماهر

برشکار و مونتاژکار ماهر , جهت کارگاه کابینت سازی , با حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۴۲۳۵۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , کابینت سازی نیازمندیم , « محدوده شهرری »

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۹۴۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

استادکارماهر و نیمه ماهر

استادکارماهر و نیمه ماهر , جهت دیوارپوش MDF , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۸۵۹۱۶۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی MDF کارماهر

تعدادی MDF کارماهر , (برشکار، مونتاژکار، نصاب ) , محل کار شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۶۱۶۰۸ - ۰۹۱۲۳۰۹۳۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , و یک کمک برشکار , با بیمه و اضافه کاری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کابینت کار کاملا ماهر جهت کار

کابینت کار کاملا ماهر جهت کار , در مازندران ، جای خواب در کارگاه , شماره تماس :

تلفن: ۰۹۱۱۴۱۵۴۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

MDF کارماهر

MDF کارماهر , برشکار و مونتاژکار جهت , کابینت سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۹۵۰۸۵۷و۰۹۱۲۳۹۵۰۸۵۷  


نیازمندیهای همشهری

نصاب کابینت با ابزار کامل

نصاب کابینت با ابزار کامل , و کارگر ساده و نیمه ماهر , جهت کار در منطقه پردیس

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۱۲۱۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , کابینت سازی , نیازمندیم - محدوده شرق

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۴۵۸۲ - ۷۷۰۶۰۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و ساده

کارگر ماهر و ساده , جهت کار درکارگاه MDF , منطقه غرب

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۵۰۱۸ - ۴۴۱۳۳۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی استادکار و

تعدادی استادکار و , کارگرنیمه ماهرجهت کابینت سازی , نیازمندیم (شرق تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۷۲۵۰۰و۳۳۲۸۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

یک برشکار و مونتاژکار ماهر

یک برشکار و مونتاژکار ماهر , جهت ساخت کمد ریلی دیواری , نیازمندیم محدوده خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۹۰۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ومونتاژکارماهرMDF

برشکار ومونتاژکارماهرMDF , جهت تولیدسرویس خواب ومیزهای , تبدیلی،بابیمه ومزایا(اسلامشهر)

تلفن: ۰۹۳۵۶۲۳۵۸۸۱و۵۶۸۲۴۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار

برشکار و مونتاژکار , ماهر کابینت نیازمندیم ,

تلفن: ۷۷۰۹۰۰۵۲ - ۰۹۱۲۲۴۴۰۲۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر کورین کار

به چند نفر کورین کار , نیمه ماهر و کارگر ساده محدوده , شهرک صنعتی خاوران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۷۲۱۲۶ - ۳۳۲۸۰۵۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک مونتاژ کار ماهر یا

به یک مونتاژ کار ماهر یا , نیمه ماهر کابینت MDF , محدوده پیروزی نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۳۶۳۰۴۰۱۳۸ و ۳۳۱۷۸۷۲۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکارماهر MDF جهت تولید

استادکارماهر MDF جهت تولید , میزهای اداری و میزتلویزیون , LCD محل کار:سه راه آدران،قلعه

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۸۴۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکارومونتاژکارماهر

به یک برشکارومونتاژکارماهر , و یک کارگرساده جهت کار در , کارگاه MDF نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۷۵۵۴۰ - ۰۹۱۲۱۹۴۲۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار

برشکار و مونتاژکار , ماهر کابینت آشپزخانه , نیازمندیم (باغستان شهریار)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۳۲۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به چند مونتاژکار میز

به چند مونتاژکار میز , LCD و یکنفر برشکار MDF , در محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۴۳۲۲و۰۹۱۹۳۲۰۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر MDF

برشکار ماهر MDF , نیازمندیم , دلاوران

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۱۵۴۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , و یک کمک برشکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب حرفه ای

به تعدادی نصاب حرفه ای , جهت کار کابینت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۳۲ ۷۷۲۱۱۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار

برشکار و مونتاژکار , حرفه‎ایMDF وزارت کار/بیمه , ترجیحا شهرری - گلحصار

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۱۰۳۷۲ - ۰۹۱۲۱۰۲۸۶۸۸  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار کابینت MDF

مونتاژکار کابینت MDF , ترجیحا غرب تهران - شهر زیبا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و وکیوم کار ماهر

برشکار و وکیوم کار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۴۲۴۳۶ ۸ _ ۷۷۱۹۶۳۰۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر

کارگرماهر و نیمه ماهر , کابینت , محدوده احمدآبادمستوفی

تلفن: ۰۹۳۹۲۵۳۳۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر MDF کار

کارگر ماهر MDF کار , آشنا به مونتاژ و نصب , نیازمندیم (ترجیحا شرق تهران)

تلفن: ۰۹۳۹۵۰۰۳۶۵۱  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژ کار ماهر کابینت

مونتاژ کار ماهر کابینت , محدوده شرق

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۸۷۹۰ ۷۷۱۳۶۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک MDF کار ماهر جهت

به یک MDF کار ماهر جهت , کار در کارگاه کابینت , نیازمندیم خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۵۸۲۲۹ ـ ۳۳۲۸۸۰۳۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهر و ساده

کارگرنیمه ماهر و ساده , جهت کاردرسرویس‎خواب MDF , (محدوده‏دلاوران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۸۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی MDF کارماهر

تعدادی MDF کارماهر , (برشکار، مونتاژکار، نصاب ) , محل کار شهرک صنعتی چهاردانگه

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۶۱۶۰۸ - ۰۹۱۲۳۰۹۳۸۸۶  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ، مونتاژکار ، نصاب

استادکار ، مونتاژکار ، نصاب , برشکار و CNC کارماهرMDF , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۱۰۰۷۹ - ۰۹۱۹۱۲۱۰۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار و کارگرساده

کارگر مونتاژکار و کارگرساده , کابینت MDF , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۳۲۰۲۲ - ۷۷۷۹۵۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کابینت کار mdf

به تعدادی کابینت کار mdf , محدوده جاجرود , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۷۹۲۸۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکارماهر و کارگر ساده

برشکارماهر و کارگر ساده , جهت کاردرکارگاهmdf , نیازمندیم « محدوده شرق تهران»

تلفن: ۶ - ۷۷۱۴۶۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر برشکار ماهر MDF

یکنفر برشکار ماهر MDF , و یکنفر کارگر نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۲۸۶۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار

کارگر مونتاژکار , مسلط به نصب نیازمندیم , ( منطقه بازار آهن شاد آباد )

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۳۷۶۲۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , و تعدادی کارگر ساده , محدوده رسالت

تلفن: ۰۹۳۳۵۵۷۹۴۶۷  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ، مونتاژکار ماهر

برشکار ، مونتاژکار ماهر , جهت کار در کابینت سازی , نیازمندیم (شرق تهران)

تلفن: ۰۹۰۳۸۱۲۲۹۸۲ - ۰۹۳۶۷۵۴۲۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرکابینت ساز ماهر

کارگرکابینت ساز ماهر , و نیمه ماهر ،جهت کابینت‎سازی , با جای خواب (محدوده دلاوران)

تلفن: ۰۹۳۷۸۴۴۶۵۱۶ - ۷۷۸۰۹۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به برشکارMDF و

به برشکارMDF و , MDF کارماهر و نیمه ماهر , (محل کار : شهرقدس)

تلفن: ۴۶۸۲۱۰۱۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر کابینت

برشکار ماهر کابینت , شهرک صنعتی خاوران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۴۸۳۵۳و۳۳۲۸۱۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده،مونتاژکاروبرشکار

کارگرساده،مونتاژکاروبرشکار , کابینت MDF نیازمندیم , (تهرانپارس غربی)

تلفن: ۷۷۰۶۲۴۲۶ - ۰۹۱۲۶۸۷۶۹۴۵  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر کارگرنیمه ماهرجهت

یک نفر کارگرنیمه ماهرجهت , کار در کارگاه کورین با جای خواب , نیازمندیم(شهرک صنعتی خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۶۷۴۵۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفرکارگرواردجهت کاردرکارگاه

2نفرکارگرواردجهت کاردرکارگاه , MDFترجیحاسرویس خواب کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۸۵۹۳۷۵۹ - ۷۷۰۷۰۳۸۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , MDF کار (سیار) , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۳۹۴۰۵۹۷  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار

مونتاژکار , جهت مونتاژ کابینت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۷۴۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار و مونتاژکار

به یک برشکار و مونتاژکار , جهت کارکابینت محدوده شهریار , باجای خواب و حقوق خوب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۴۲۹۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار MDF

به یک برشکار MDF , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۰۰۱۴۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , کابینت سازی , نیازمندیم - محدوده شرق

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۴۵۸۲ - ۷۷۰۶۰۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

یک برشکار و مونتاژکار ماهر

یک برشکار و مونتاژکار ماهر , جهت ساخت کمد ریلی دیواری , نیازمندیم محدوده خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۹۰۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

خم کار و برشکار

خم کار و برشکار , جهت کارگاه تولید قطعات فلزی , محدوده جاجرود نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۹۳۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به چند مونتاژکار میز

به چند مونتاژکار میز , LCD و یکنفر برشکار MDF , در محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۳۴۳۲۲و۰۹۱۹۳۲۰۰۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

اپراتوردستگاه CNC MDF

اپراتوردستگاه CNC MDF , و وکیوم کارماهر نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۳۶۹۹و۰۹۱۹۸۶۴۶۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر استادکار MDF

دو نفر استادکار MDF , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۹۷۱۴۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهر MDF

استادکار ماهر MDF , برش و مونتاژ , اندازه گیری و نصب , نیمه وقت و تمام وقت , با در آمد بالا …

تلفن: ۰۹۳۷۶۹۰۶۲۴۵  


نیازمندیهای همشهری

یک کارگر مونتاژ کار و

یک کارگر مونتاژ کار و , یک کارگر نیمه ماهر جهت کار , تولیدی سرویس خوابMDFفوری

تلفن: ۰۹۲۱۱۲۴۲۰۲۱ - ۷۷۴۵۹۰۵۳  


نیازمندیهای همشهری

استاد کار ماهر

استاد کار ماهر , کابینت ساز باجای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۷۵۴۴۶ ۲۲۰۶۵۵۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , و یک کمک برشکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر بتونه کار

به چند نفر بتونه کار , و سمباده زن برای تولید کابینت , پی وی سی در منطقه شهرری

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۱۱۰۹۵  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار کابینت MDF

مونتاژکار کابینت MDF , ترجیحا غرب تهران - شهر زیبا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژ کار حرفه ای

مونتاژ کار حرفه ای , جهت کار کابینت MDF , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۹۷۸۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژ کار ماهر

برشکار و مونتاژ کار ماهر , و کارگر ساده MDF نیازمندیم , (شهرک صنعتی خاوران)

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۵۷۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر

به یک برشکار ماهر , جهت کار MDF , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۶۱۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

استادکار فلز - MDF

استادکار فلز - MDF , با شرایط خوب , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۱۳۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهر و ساده

کارگرنیمه ماهر و ساده , جهت کاردرسرویس‎خواب MDF , (محدوده‏دلاوران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۸۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر

کارگرماهر و نیمه ماهر , کابینت , محدوده احمدآبادمستوفی

تلفن: ۰۹۳۹۲۵۳۳۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک مونتاژ کار ماهر

به یک مونتاژ کار ماهر , جهت کاردر کابینت سازی , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۱۴۳۸۱  


نیازمندیهای همشهری

یکنفرنیروی نیمه ماهر

یکنفرنیروی نیمه ماهر , MDF کار نیازمندیم , محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۲۹۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ومونتاژکارماهرMDF

برشکار ومونتاژکارماهرMDF , جهت تولیدسرویس خواب ومیزهای , تبدیلی،بابیمه ومزایا(اسلامشهر)

تلفن: ۰۹۳۵۶۲۳۵۸۸۱و۵۶۸۲۴۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

چند نفر برشکار، مونتاژ کار

چند نفر برشکار، مونتاژ کار , و نصاب نیمه ماهر جهت کار در , وردآورد کرج نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۸۱۳۹ - ۴۴۹۸۳۶۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار ماهر

کارگر مونتاژکار ماهر , و کارگر ساده , کابینت سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۴۵۸۲ - ۷۷۰۶۰۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژ کار MDF

برشکار و مونتاژ کار MDF , با حقوق مکفی , نیازمندیم (محدوده دلاوران)

تلفن: ۰۹۳۷۲۳۶۳۵۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مونتاژکار،وکیوم کار

تعدادی مونتاژکار،وکیوم کار , MDFونصاب سن زیر30سال , نیازمندیم شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۸۱۷۷ و ۳۳۲۸۸۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار MDF

کارگر مونتاژکار MDF , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۴۴۷۳۸ ۶۶۸۱۰۲۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برشکارماهر کابینت

به تعدادی برشکارماهر کابینت , جهت کاردرکارگاه خدماتی , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۱۶۸۷ - ۷۶۷۹۲۰۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر کابینت

به یک برشکار ماهر کابینت , نیازمندیم , (شهرک صنعتی عباس آباد)

تلفن: ۳۶۴۲۶۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کارگر ماهر

به یکنفر کارگر ماهر , مسلط به ساخت و نصب , کمد و کابینت MDF نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۷۶۸۲۲و۰۹۱۲۳۳۹۷۵۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر استاد کار

به یک نفر استاد کار , و مونتاژ کار جهت کار کابینت , منطقه جاجرود - سیاه سنگ نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۷۲۶۳۲ و ۷۷۲۱۱۳۸۵  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر

MDFکار ماهر , نیازمندیم با حقوق و بیمه

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۲۶۳۲ ۴۴۸۷۴۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کابینت ساز درجه یک

کابینت ساز درجه یک ,

تلفن: ۸۸۰۵۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار ماهر جهت کار در

مونتاژکار ماهر جهت کار در , کابینت سازی MDF , بدون جای خواب-منطقه سرخه حصار

تلفن: ۰۹۱۹۵۹۱۴۶۲۶ - ۷۷۰۰۴۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر جهت تولید

MDFکار ماهر جهت تولید , سرویس خواب بابیمه ،اسلامشهرایرین

تلفن: ۰۹۳۵۶۲۳۵۸۸۱ ۵۶۸۲۴۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکارMDF جهت کاردر

برشکارMDF جهت کاردر , کابینت سازی با بیمه و , حقوق مکفی «شرق تهران »

تلفن: ۰۹۳۰۱۲۷۵۴۱۹ - ۷۷۳۱۰۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

استادکار ماهر mdf

استادکار ماهر mdf , محدوده شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۹۰۶۰۶۲  


نیازمندیهای همشهری

نیروی MDF کار

نیروی MDF کار , و کورین کار , محدوده سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۰۸۹۵۱  


نیازمندیهای همشهری

کابینت کار کاملا ماهر

کابینت کار کاملا ماهر , جهت کار در مازندران , جای خواب در کارگاه

تلفن: ۰۹۱۱۴۱۵۴۲۱۳  


نیازمندیهای همشهری

نیروی برشکار یا مونتاژ کار

نیروی برشکار یا مونتاژ کار , mdf - جهت کابینت سازی , محدوده شهریار

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۴۱۳۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی استاد کار ماهر

به تعدادی استاد کار ماهر , MDF جهت کار در جزیره کیش , بهمراه جای خواب و غذا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

جهت کار کابینت

جهت کار کابینت , تعدادی کارگرماهر،نیمه ماهروساده , وطراح 3D (شهرک صنعتی خاوران)

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۲۲۴۳۴ و ۳۳۲۸۶۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برشکارماهر کابینت

به تعدادی برشکارماهر کابینت , جهت کاردرکارگاه خدماتی , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۲۷۱۶۸۷ - ۷۶۷۹۲۰۰۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک مونتاژکار ماهر

به یک مونتاژکار ماهر , و یک کارگر ساده نیازمندیم , (محدوده استخر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۸۵۷۷۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکارحرفه ای

برشکارحرفه ای , جهت کاردرکارگاه تولیدی mdf , محدوده شهریار

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۰۳۵۹۷  


نیازمندیهای همشهری

برشکار فوق العاده ماهر

برشکار فوق العاده ماهر , درکارگاه کابینت سازی(MDF) , ترجیحا ساکن شرق تهران

تلفن: ۷۷۰۰۲۹۲۱ - ۰۹۱۲۴۲۴۲۱۰۸  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار ماهر

مونتاژکار ماهر , جهت کابینت سازی , (شرق تهران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۸۱۱۷۵ - ۷۷۳۹۱۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی وکیوم کار و

به تعدادی وکیوم کار و , سوراخکار MDF , محدوده پاکدشت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۴۳۴۵۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار برش MDF

به یک استادکار برش MDF , با سابقه کار خدماتی نیازمندیم , (اتوبان بعثت - نبش اتابک)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار و استادکار

به یک برشکار و استادکار , MDF ماهر و نیمه ماهر , ترجیحا غرب تهران، شهرزیبا کن

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۶۰۷۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی ‎مونتاژکار ماهر و

به تعدادی ‎مونتاژکار ماهر و , وردست نصاب،جهت‎کابینتMDF , (شرق تهران) نیازمندیم

تلفن: ۷۷۷۹۱۱۶۷ - ۷۷۱۲۲۲۵۶  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر MDF کار ماهر جهت

یکنفر MDF کار ماهر جهت , کنترات کاری باحقوق متری , محدوده جنوب غرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۱۲۶۷۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار و مونتاژکار کابینت

استادکار و مونتاژکار کابینت , جهت کارگاه کابینت سازی , محدوده شهرزیبا

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۲۱۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

برشکارMDF جهت کاردر

برشکارMDF جهت کاردر , کابینت سازی با بیمه و , حقوق مکفی «شرق تهران »

تلفن: ۰۹۳۰۱۲۷۵۴۱۹ - ۷۷۳۱۰۹۲۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار ماهر

کارگر مونتاژکار ماهر , و کارگر ساده , کابینت سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۴۵۸۲ - ۷۷۰۶۰۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎استادکارماهرMDF

تعدادی‎استادکارماهرMDF , مونتاژکار ، برشکار جهت , مجموعه‏دکوراسیون‏داخلی،تهرانپارس

تلفن: ۷۷۷۸۷۰۸۸ - ۷۷۱۴۰۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهر و ساده

کارگرنیمه ماهر و ساده , جهت کاردرسرویس‎خواب MDF , (محدوده‏دلاوران) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۶۸۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار کابینت MDF

مونتاژکار کابینت MDF , ترجیحا غرب تهران - شهر زیبا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی استاد کار ماهر

به تعدادی استاد کار ماهر , MDF جهت کار در جزیره کیش , بهمراه جای خواب و غذا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر MDF

برشکار ماهر MDF , ( شرق تهران ) ,

تلفن: ۲۲۳۹۵۷۱۹  


نیازمندیهای همشهری

استادکار کابینت ساز

به تعدادی استادکار کابینت ساز جهت کار در شهرستان بابل نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۱۱۱۶۴۷۱۹ 


نیازمندیهای همشهری

برشکارماهر و کارگر ساده

برشکارماهر و کارگر ساده , جهت کاردرکارگاهmdf , نیازمندیم « محدوده شرق تهران»

تلفن: ۶ - ۷۷۱۴۶۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار و برشکار MDF

مونتاژکار و برشکار MDF , نیازمندیم , (منطقه جاجرود - کمرد)

تلفن: ۴۳۲۰ ۱۰۹ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ماهر کابینت ساز

به یک کارگر ماهر کابینت ساز , و یک کارگرنیمه ماهرنیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۳۲۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کورین کار ماهر

تعدادی کورین کار ماهر , نیازمندیم , ( محدوده احمد آباد مستوفی )

تلفن: ۰۹۳۵۵۵۹۹۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار

برشکار و مونتاژکار , ترجیحا ساکن غرب تهران , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۵۶۹۱۹ - ۵۶۲۷۶۶۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر کورین کار ماهر

به یکنفر کورین کار ماهر , نیازمندیم , محل کار : شهرقدس

تلفن: ۴۶۸۵۲۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , باحقوق و مزایای کامل نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۸۲۲۴۲ ۰۹۱۲۳۷۵۸۵۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر نیمه ماهر

به یک کارگر نیمه ماهر , جهت کارکابینت باحداقل4سال , سابقه کاری( محدوده شرق تهران )

تلفن: ۷۷۱۳۶۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی استاد کار ماهر

به تعدادی استاد کار ماهر , MDF جهت کار در جزیره کیش , بهمراه جای خواب و غذا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۴۷۶۸۲۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر مونتاژکار ماهر

کارگر مونتاژکار ماهر , و کارگر ساده , کابینت سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۴۴۵۸۲ - ۷۷۰۶۰۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

MDF کار و نجار ماهر

MDF کار و نجار ماهر , محل کار شهر صنعتی اشتهارد ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۹۴۲۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مونتاژکار ، برشکار

تعدادی مونتاژکار ، برشکار , و PVC کار نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۸۱۷۷ و ۳۳۲۸۸۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر

2 نفر کارگر ماهر و نیمه ماهر , MDF نیازمندیم , ( محدوده رسالت دلاوران )

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۱۱۲۵ - ۷۷۸۰۳۰۸۱  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر کابینت

برشکار ماهر کابینت , با جوای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۷۵۴۴۶ ۲۲۰۶۵۲۲۴  


نیازمندیهای همشهری

برشکار حرفه ای MDF

برشکار حرفه ای MDF , غرب تهران - شهر زیبا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر ام دی اف کار جوان

2 نفر ام دی اف کار جوان , زیر 30سال ، ماهر ، با پاسپورت , فوری

تلفن: ۰۹۱۲۸۸۸۴۳۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار برش MDF

به یک استادکار برش MDF , با سابقه کار خدماتی نیازمندیم , (اتوبان بعثت - نبش اتابک)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

* کابینت ساز حرفه ای *

* کابینت ساز حرفه ای * , نیازمندیم , محدوده بومهن

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۸۳۳۴۵  


نیازمندیهای همشهری

برشکار MDF

برشکار MDF , جهت کار در کابینت سازی , ( شرق تهران )

تلفن: ۰۹۳۰۱۲۷۵۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

برشکارماهر و کارگر ساده

برشکارماهر و کارگر ساده , جهت کاردرکارگاهmdf , نیازمندیم « محدوده شرق تهران»

تلفن: ۶ - ۷۷۱۴۶۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور دستگاه CNC

اپراتور دستگاه CNC , جهت تولید دربهای کابینت , محدوده حکیمیه

تلفن: ۰۹۳۰۳۰۱۵۱۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب ماهر کابینت

به تعدادی نصاب ماهر کابینت , و کمک نصاب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۴۹۹ ۲۲۷۷۷۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مونتاژکار ، برشکار

تعدادی مونتاژکار ، برشکار , و PVC کار نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۸۱۷۷ و ۳۳۲۸۸۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب ماهر کابینت

به تعدادی نصاب ماهر کابینت , و کمک نصاب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۴۹۹ ۲۲۷۷۷۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر اپراتور CNC

یک نفر اپراتور CNC , چوب - MDF , در شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر و نیمه ماهر

MDFکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم , محدوده قلعه حسن خان

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۵۳۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

44155934

44155934 , و کارگرساده کابینت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۵۴۸۴ - ۴۴۱۵۵۹۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مونتاژکار ، برشکار

تعدادی مونتاژکار ، برشکار , و PVC کار نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۸۱۷۷ و ۳۳۲۸۸۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار حرفه ای کابینت

مونتاژکار حرفه ای کابینت , آشپزخانه آشنا به یراق بلوم , بابیمه ومزایا محدوده خرمدشت

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۸۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر , جهت کارگاه کابینت MDF , محدوده غرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۸۷۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکار حرفه ای

برشکار حرفه ای , کابینت و کمد , بابیمه ومزایا محدوده خرمدشت

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۸۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نصاب ماهر کابینت

به تعدادی نصاب ماهر کابینت , و کمک نصاب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۴۹۹ ۲۲۷۷۷۴۳۷  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر اپراتور CNC

یک نفر اپراتور CNC , چوب - MDF , در شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر و نیمه ماهر

MDFکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم , محدوده قلعه حسن خان

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۵۳۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

44155934

44155934 , و کارگرساده کابینت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۲۵۴۸۴ - ۴۴۱۵۵۹۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی مونتاژکار ، برشکار

تعدادی مونتاژکار ، برشکار , و PVC کار نیازمندیم , شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۳۳۲۸۸۱۷۷ و ۳۳۲۸۸۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار حرفه ای کابینت

مونتاژکار حرفه ای کابینت , آشپزخانه آشنا به یراق بلوم , بابیمه ومزایا محدوده خرمدشت

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۸۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر , جهت کارگاه کابینت MDF , محدوده غرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۸۷۹۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکار حرفه ای

برشکار حرفه ای , کابینت و کمد , بابیمه ومزایا محدوده خرمدشت

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۸۳۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر

به یک برشکار ماهر , جهت کار MDF , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۶۱۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار و مونتاژکار

به یک برشکار و مونتاژکار , حرفه ای نیازمندیم , ( غرب تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۷۰۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر MDF کار

کارگر نیمه ماهر MDF کار , جهت کار در پروژه نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۹۰۳۵۵۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کورین کار ماهر

به تعدادی کورین کار ماهر , و نیمه ماهر و نصاب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۰۴۵۸ ۰۹۱۲۷۹۷۰۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر , برشکار،مونتاژکار کابینت , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۸۳۲۰۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک کابینت کار ماهر

به یک کابینت کار ماهر , جهت اندازه گیری و طراحی کابینت , نیازمندیم (شهریار و اندیشه)

تلفن: ۰۹۲۱۵۲۶۹۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر کابینت ساز

کارگر ماهر کابینت ساز , در حومه تهران با سرویس , رفت و برگشت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۶۰۹۳۹ - ۵۵۴۹۳۶۰۳  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی

شرکت تولیدی , صنایع چوب , مونتاژکار ، سوراخ کار و برش کار , حرفه ای کابینت با 10 سال سابقه …

تلفن: ۶۵۶۰۷۵۵۶  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر اپراتور CNC

یک نفر اپراتور CNC , چوب - MDF , در شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۹۲۲۶۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکار برش MDF

به یک استادکار برش MDF , با سابقه کار خدماتی , نیازمندیم (اتوبان بعثت - اتابک)

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۸۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۱۸۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهرونیمه ماهر

کارگر ماهرونیمه ماهر , MDFکار جهت کار کابینت , نیازمندیم(محدوده شهرقدس)

تلفن: ۰۹۳۵۹۷۶۲۹۱۱ - ۰۹۱۲۶۱۸۸۷۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر MDF

به یک برشکار ماهر MDF , و یک کارگر ساده , نیازمندیم ( تهرانپارس )

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۷۹۵۲۱  


نیازمندیهای همشهری

برشکار MDF

برشکار MDF , جهت کار در کابینت سازی , ( شرق تهران )

تلفن: ۰۹۳۰۱۲۷۵۴۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کورین کار

تعدادی کورین کار , ماهر و نیمه ماهر , کابینت ساز ماهر و نیمه ماهر , و نصاب کورین , و تعدادی …

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۷۰۴۵۸ ۰۹۱۲۷۹۷۰۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مونتاژکار و برشکار

به تعدادی مونتاژکار و برشکار , کابینت سازی MDF , نیازمندیم

تلفن: محدوده تهرانپارس ۷۷۱۲۰۰۲۳  


نیازمندیهای همشهری

برشکار و مونتاژکار ماهر

برشکار و مونتاژکار ماهر , نیازمندیم، محدوده شهر زیبا

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۹۳۸۳۵ ۴۴۱۶۳۳۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک کورین کار ماهر

به یک کورین کار ماهر , نیازمندیم , محل کار : شهرقدس

تلفن: ۴۶۸۵۲۲۲۲  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر

برشکار ماهر و مونتاژ کار ماهر , و کارگرساده جهت کارگاه کابینت , MDF ، محدوده غرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۵۸۷۹۲  


نیازمندیهای همشهری

MDFکار ماهر و نیمه ماهر

MDFکار ماهر و نیمه ماهر , و یک کارگر ساده نیازمندیم , محدوده قلعه حسن خان

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۵۳۰۰۵  


نیازمندیهای همشهری

برشکار ومونتاژکار ماهر

برشکار ومونتاژکار ماهر , ترجیحا جوان با جای خواب , محدوده بومهن (کرشت)

تلفن: ۰۹۱۲۷۵۸۲۰۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست نیمه ماهر

به یک وردست نیمه ماهر , جهت نصب کابینت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۷۸۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار کابینت و کارگر ساده

مونتاژکار کابینت و کارگر ساده , جهت کابینت MDF , ترجیحا غرب تهران - شهر زیبا

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر نیمه ماهر

به تعدادی کارگر نیمه ماهر , آشنا به کار کابینت سازی , جهت کار در تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۳۵۵۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مونتاژکار

به تعدادی مونتاژکار , ماهر کابینت نیازمندیم , (محدوده چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۳۸۲۲۶۷۹۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک استادکارماهروتعدادی

به یک استادکارماهروتعدادی , مونتاژکارماهرجهت کاردرکارگاه , کابینت سازی نیازمندیم …

تلفن: ۰۹۳۵۱۵۸۷۷۰۰ - ۷۷۰۸۹۳۴۵  


نیازمندیهای همشهری