تعدادی استادکار و م‍ ونتاژکار

تعدادی استادکار و م‍ ونتاژکار , جهت کار در کارگاه MDF و , سرویس خواب (تهرانپارس)

۰۹۱۲۶۲۳۲۹۴۸


روزنامه همشهری

برشکار فوق حرفه ای

برشکار فوق حرفه ای , * با حقوق عالی + بیمه * , ( شرق تهران ) …

۰۹۱۲۳۴۳۸۵۱۴


روزنامه همشهری

برشکار ، مونتاژکار و

برشکار ، مونتاژکار و , نصابMDF (آقا)باجا ی خواب , باحقوق بالا،شهرک صنعتی خاوران

۰۹۱۲۴۰۳۱۰۳۰و۰۹۱۲۳۵۱۵۶۱۱


روزنامه همشهری

مونتاژکاروبرشکارماهرکابینت

مونتاژکاروبرشکارماهرکابینت , بدون جای خواب نیازمندیم , (شهرک صنعتی خاوران)

۰۹۳۵۹۹۳۷۴۲۹ و ۳۳۲۸۸۴۶۵


روزنامه همشهری

به یک استادکار کابینت ساز

به یک استادکار کابینت ساز , و یک استادکار نجار نیازمندیم , باجای خواب (محدوده اوشان فشم) …

۰۹۱۹۳۲۵۹۳۰۲


روزنامه همشهری

برشکارمونتاژکار

برشکارمونتاژکار , نیمه حرفه ای MDF , (محدوده فیروز بهرام)

۰۹۱۲۷۱۱۵۸۶۵_۶۶۷۵۹۶۶۷


روزنامه همشهری

استادکار و مونتاژکار

استادکار و مونتاژکار , کابینت MDF , غرب تهران شهریار نیازمندیم

۰۹۱۹۵۷۳۱۵۳۱


روزنامه همشهری

برشکار حرفه ای MDF

برشکار حرفه ای MDF , محدوده جاجرود نیازمندیم ,

۷۶۲۶۲۹۱۰


روزنامه همشهری

به تعدادی استاد کار

به تعدادی استاد کار , و مونتاژ کار کابینت , ( سیاه سنگ ) نیازمندیم

۰۹۱۲۷۰۰۰۷۶۹ و ۷۷۲۱۱۳۸۵


روزنامه همشهری

به تعدادی مونتاژکار ماهر

به تعدادی مونتاژکار ماهر , جهت کار در کارگاه MDF , نیازمندیم ( حوالی میدان فتح )

۰۹۱۲۴۲۴۸۶۰۳


روزنامه همشهری

برشکار وکلاف کارMDF

برشکار وکلاف کارMDF , ترجیحاآشنابه کابینت PVC , نیازمندیم (اسلامشهر-رباط کریم )

۰۹۳۵۸۴۳۹۲۰۳


روزنامه همشهری

برشکار فوق حرفه ای

برشکار فوق حرفه ای , * با حقوق عالی + بیمه * , ( شرق تهران ) …

۰۹۱۲۳۴۳۸۵۱۴


روزنامه همشهری

کارگر نیمه ماهر

کارگر نیمه ماهر , جهت کارگاه MDF , محدوده چهاردانگه

۶۶۵۱۳۱۱۷


روزنامه همشهری

طراح و اپراتور ماهر

طراح و اپراتور ماهر , MDF CNC نیازمندیم , محدوده چهاردانگه

۰۹۱۲۲۹۸۲۰۷۰


روزنامه همشهری

CNC کار

CNC کار , برشکار ، مونتاژکار mdf و , طراح اتوکد نیازمندیم

۹ - ۰۹۱۹۱۲۱۰۰۷۸و۷۷۴۴۴۱۹۶


روزنامه همشهری

برشکار ، مونتاژکار MDF

برشکار ، مونتاژکار MDF , نیازمندیم , استان اصفهان - شهر اردستان

۰۹۳۹۲۰۳۵۳۰۰و۰۹۱۲۲۰۳۵۳۰۰


روزنامه همشهری

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر , برشکار،مونتاژکار کابینت , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۲۹۳۱۴۹۵۱


روزنامه همشهری

اپراتور دستگاه لبه چسبان

اپراتور دستگاه لبه چسبان , Hebrok , محدوده شهران، نیازمندیم

۰۹۱۲۲۳۷۱۹۴۸


روزنامه همشهری

برشکار ماهر،مونتاژ کار ماهر

برشکار ماهر،مونتاژ کار ماهر , جهت کار در کابینت سازی , رسالت 30 متری دوم نیازمندیم

۰۹۱۲۵۹۴۱۵۰۱ - ۷۷۲۷۱۹۱۶


روزنامه همشهری

به یک برشکار، مونتاژکار

به یک برشکار، مونتاژکار , و نصاب کابینت ، جهت کار در , منطقه جاجرود نیازمندیم

۰۹۱۲۲۳۰۵۲۷۹


روزنامه همشهری

به یک کابینت ساز MDF

به یک کابینت ساز MDF , جهت کار در آبادان , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۷۵۷۸۴


روزنامه همشهری

برشکار و مونتاژکار ماهر

برشکار و مونتاژکار ماهر , و کارگر ساده جهت کار در , کارگاه MDF نیازمندیم

۰۹۱۲۷۹۶۱۸۱۵ - ۷۷۳۷۵۵۴۰


روزنامه همشهری

به یک کارگر برشکارMDF

به یک کارگر برشکارMDF , نیازمندیم با بیمه , منطقه تهرانپارس - خیابان استخر

۰۹۱۲۱۸۹۶۱۰۹


روزنامه همشهری

به یک سرپرست

به یک سرپرست , کارگاه MDF وآنالیزر , نیازمندیم

۵۵۵۱۰۹۵۶


روزنامه همشهری

به یک استادکارماهرMDF

به یک استادکارماهرMDF , برشکار مونتاژکار , کارگرساده MDF نیازمندیم

۵۵۵۱۰۹۵۶


روزنامه همشهری

به یک برشکارحرفه ای

به یک برشکارحرفه ای , و یک مونتاژکار , غرب تهران نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۶۳۳۷۳ - ۰۹۱۲۱۳۷۰۵۰۰


روزنامه همشهری

(کارگر ماهرکابینت ساز)

(کارگر ماهرکابینت ساز) , نصاب کابینت آشپزخانه باابزار , کامل نیازمندیم.کارخانه سایت …

۰۹۱۲۲۶۵۸۳۶۸


روزنامه همشهری

مونتاژکار ماهر ونیمه ماهر

مونتاژکار ماهر ونیمه ماهر , جهت MDF محدوده , تهرانپارس با جای خواب نیازمندیم

۰۹۱۲۲۷۰۷۱۳۲


روزنامه همشهری

مونتاژکار ماهر

مونتاژکار ماهر , جهت کار درکارگاه MDF , ترجیحا ساکن شرق تهران - اتحاد

۰۹۱۲۴۷۱۷۱۴۹


روزنامه همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , و مونتاژکارMDF نیازمندیم , شرق تهران

۷۷۰۹۰۰۵۲ - ۰۹۱۲۲۴۴۰۲۶۸


روزنامه همشهری

کارگر ماهر جهت کار

کارگر ماهر جهت کار , در کارگاه ام دی اف

۰۹۱۲۱۳۸۰۸۹۶


روزنامه همشهری

کابینت ساز و برشکار ماهر

کابینت ساز و برشکار ماهر , MDF باوسیله نیازمندیم , محدوده میدان امام حسین (ع)

۷۷۶۲۴۲۵۴


روزنامه همشهری

MDF کارماهر و نیمه ماهر

MDF کارماهر و نیمه ماهر , خانم وآقاجهت مونتاژمیزLCD , نیازمندیم - محدوده چهاردانگه

۰۹۳۶۸۰۷۹۸۰۰ - ۰۹۳۶۷۵۷۱۸۵۰


روزنامه همشهری

کارگرساده ونیمه ماهر

کارگرساده ونیمه ماهر , ونصاب کابینتMDF , نیازمندیم(شرق تهران)

۰۹۱۲۲۰۷۰۴۸۷


روزنامه همشهری

برشکارماهر کابینت وMDF

برشکارماهر کابینت وMDF , در سایت خاوران , با حقوق و مزایا نیازمندیم

۳۳۲۸۰۹۱۳


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر فنی

به تعدادی کارگر فنی , جهت کار در کارگاه تولیدی , صفحه کابینت نیازمندیم

۴۶۸۲۶۵۲۲


روزنامه همشهری

کارگرماهرMDF کار

کارگرماهرMDF کار , و نجار و کارگر ساده , شهرستانی،همراه باجای خواب , نیازمندیم , در صورت …

۰۹۳۸۱۶۴۳۱۰۶


روزنامه همشهری

اپراتور ماهر CNC

اپراتور ماهر CNC , جهت کار MDF , محدوده شرق تهران نیازمندیم

۰۹۱۲۲۱۳۷۶۷۹


روزنامه همشهری

2 نفر مونتاژ کار MDF

2 نفر مونتاژ کار MDF , جهت شهرک صنعتی شمس آباد

۵۶۲۲۸۷۹۲


روزنامه همشهری

برشکار ماهر جهت

برشکار ماهر جهت , کار کابینتMDF , سابقه کار بالای 5 سال

حوالي رسالت ۷۷۰۹۱۲۲۹


روزنامه همشهری

به یک طراح کرل

به یک طراح کرل , جهت کار با CNC و یک نفر , برشکار MDF (محدوده قلعه میر)

۰۹۳۳۶۲۸۳۱۵۱


روزنامه همشهری

به یک سرپرست

به یک سرپرست , کارگاه MDF وآنالیزر , نیازمندیم

۵۵۵۱۰۹۵۶


روزنامه همشهری

برشکار و مونتاژ کار حرفه ای

برشکار و مونتاژ کار حرفه ای , MDF , محدوده جاجرود نیازمندیم

۷۶۲۶۲۹۱۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی