آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (برقکار)» اینجا کلیک کنید.

برقکار نیمه ماهر

برقکار نیمه ماهر , زیر 30 سال , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۲۷۵۵۰۲۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکار نیمه ماهر

تعدادی برقکار نیمه ماهر , و شاگرد برقکار نیازمندیم , ( بیمه + حقوق مناسب )

تلفن: ۰۹۲۱۶۳۸۹۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه نجاری واقع در جاجرود

کارگاه نجاری واقع در جاجرود , به یک برقکار نیمه ماهر , نیازمند است.

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۰۵۱۷۰ - ۷۶۲۰۱۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

87424092.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر

تعدادی کارگر ماهر و نیمه ماهر , برقکار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۴۶۴۴۳۵  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر

برقکار ماهر , با ضامن , جهت کار در الکتریکی

تلفن: ۲۲۳۹۴۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , و نیمه ماهر برقکار , در تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۸۸۳۱۴۶  


نیازمندیهای همشهری

برقکار صنعتی مسلط به

برقکار صنعتی مسلط به , برق شهری باسابقه کارمربوطه , ترجیحا ساکن اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۹۰۹۹۴ ـ ۴۴۰۴۸۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار نیمه ماهر

به تعدادی برقکار نیمه ماهر , با حقوق و مزایای عالی , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۱۶۰۴۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

برقکارحرفه ای نیمه وقت

برقکارحرفه ای نیمه وقت , حداکثرسن 35 سال ، جهت کار در , الکتریکی، محدوده غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۰۹۹۰۵۰۷۵ ـ ۴۴۱۷۵۰۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی برقکار

تعدادی نیروی برقکار , ساده و ماهر نیازمندیم , با جای خواب

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۰۴۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ساختمانی

برقکار ساختمانی , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۶۸۸۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکار

تعدادی برقکار , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۲۱۶۳۸۹۱۰۶  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر ساختمانی

برقکار ماهر ساختمانی , محدوده منطقه 22 , زیر 30 سال نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۵۱۵۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکارنیمه ماهروساده

تعدادی برقکارنیمه ماهروساده , و ماهر ساختمان نیازمندیم , ترجیحا شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۶۵۲۹۷۸۱۲و۰۹۳۳۶۴۴۲۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر و نیمه ماهر

برقکار ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۲۷۰۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار ماهر

به تعدادی برقکار ماهر , جهت کار در پروژه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۲۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

برقکار صنعتی مسلط به

برقکار صنعتی مسلط به , برق شهری باسابقه کارمربوطه , ترجیحا ساکن اسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۹۰۹۹۴ ـ ۴۴۰۴۸۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

87424092.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر برقکار صنعتی

به یکنفر برقکار صنعتی , محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۳۹ - ۶۵۶۱۰۵۳۸ ۲۱ - ۶۵۶۱۰۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار برقکارماهر

به تعدادی همکار برقکارماهر , و نیمه ماهر نیازمندیم , " تماس تا یکهفته "

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۰۹۱۸۳  


نیازمندیهای همشهری

برقکار نیمه ماهر

برقکار نیمه ماهر , نیازمندیم , ترجیحا غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۰۰۱۸۶۲۹۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی برقکار ماهر

به تعدادی برقکار ماهر , جهت کار در پروژه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۷۲۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر برقکار

به چند نفر برقکار , ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۳۵۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

برقکار ماهر

برقکار ماهر , و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۴۲۰۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی برقکار ماهر

تعدادی برقکار ماهر , محدوده پیروزی , بدون جای خواب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۷۵۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر , آقا،جهت برق ساختمان نیازمندیم , ترجیحا ساکن حوالی منطقه

تلفن: تماس ۱۰ روز ۰۹۰۳۸۹۹۸۰۵۷  


نیازمندیهای همشهری