نیروی کارساده

به یک نیروی کارساده جهت امور دفتری وخدماتی دریک شرکت واردات پوشاک زیر30سال نیازمندیم.

۰۲۱-۸۸۴۸۴۹۳۲

به یک همکارخانم جهت

به یک همکارخانم جهت , سرنخ زنی،درگلدوزی کامپیوتری , نیازمندیم،«جنب متروسعدی»

۳۳۹۲۵۹۱۲


همشهری

کارگرساده خانم

کارگرساده خانم , جهت کاردرگلدوزی , نیازمندیم -محدوده4راه ولیعصر

۰۹۱۹۷۹۵۹۸۲۰


همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در تولیدی مانتو , ترجیحا آقا نیازمندیم

۸۸۵۹۲۵۸۸


همشهری

به تعدادی همکار خانم(حداکثر

به تعدادی همکار خانم(حداکثر , سن30سال) جهت کاردرتولیدی , پوشاک (مترو هفت تیر)

۸۸۸۳۸۰۳۷


همشهری

به یکنفر کارگر ساده ( آقا )

به یکنفر کارگر ساده ( آقا ) , جوان - جهت کار پوشاک , نیازمندیم ( محدوده خ مفتح )

۸۸۸۱۰۸۷۸


همشهری

کارگرساده خانم جهت

کارگرساده خانم جهت , تولیدی پوشاک نیازمندیم , تماس تا یکهفته

۶۶۴۱۶۶۷۸


همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , خانم یا آقا جهت تولیدی , پوشاک مردانه نیازمندیم

۶۶۷۶۱۱۲۸


همشهری

به کارگرساده خانم

به کارگرساده خانم , جهت کاردرتولیدی شلوارکتان درمحیط , کاملا"زنانه نیازمندیم (م امام …

۷۷۵۳۸۷۶۹


همشهری

تعدادی کارگر ساده جهت کار

تعدادی کارگر ساده جهت کار , در تولیدی پوشاک بدون جای خواب , نیازمندیم (محدوده بازار)

۵۵۶۲۴۶۸۸


همشهری

به تعدادی کارگرساده آقا

به تعدادی کارگرساده آقا , و دوسوزنه کار جهت , تولیدی مادام نیازمندیم

۶۶۴۹۰۰۷۲


همشهری

کارگرساده و بسته بند خانم و

کارگرساده و بسته بند خانم و , آقا زیر 25سال «دائمی» جهت , تولیدی پوشاک (تماس تا یکهفته)

(مترو سعدي) ۳۳۹۷۱۴۵۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی