کارگر ساده یا دکمه دوز

کارگر ساده یا دکمه دوز , پیراهن مردانه نیازمندیم , « تماس تا یکهفته »

۳۳۶۰۱۳۹۴


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , جهت کار در بافندگی , نیازمندیم (محدوده قرچک)

۰۹۱۲۳۱۲۶۰۶۷


روزنامه همشهری

کارگرساده خانم جهت

کارگرساده خانم جهت , تولیدی پوشاک بچه گانه , نیازمندیم-محدوده4راه ولیعصر

۶۶۴۱۶۶۷۸


روزنامه همشهری

نیروی ساده خانم

نیروی ساده خانم , جهت تولیدی پوشاک , قسمت بسته بندی (منطقه شهریار)

۶۵۶۸۴۹۰۱


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , جهت همکاری در پوشاک بچه گانه ,

۰۹۱۲۶۹۴۱۹۲۸


روزنامه همشهری

به تعدادی نیروی ساده

به تعدادی نیروی ساده , بیکارشده در سانحه پلاسکو , جهت رستوران گیلانه نیازمندیم

۱۱ الي ۱۶ ۲۶۲۰۲۸۴۷


روزنامه همشهری

کارگر ساده آقا(جوان)

کارگر ساده آقا(جوان) , جهت کار در پارچه فروشی , (تمام وقت)

(ونک،گاندي)۸۸۷۷۱۱۸۶


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , خانم یاآقا جهت خدمات پوشاک , نیازمندیم (تسویه هفتگی )

دروازه دولت ۷۷۶۱۸۴۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , و بسته بند پوشاک , نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


روزنامه همشهری

تعدادی جوان فعال جهت کار در

تعدادی جوان فعال جهت کار در , شرکت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (مزایا + جای خواب )

۶۶۹۵۸۲۲۹


روزنامه همشهری

چرا دستفروشی می کنید ؟

چرا دستفروشی می کنید ؟ , ما به شما کار می دهیم ,

۶۶۰۴۱۰۳۴


روزنامه همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی پیراهن مردانه , نیازمندیم

۸۸۳۰۰۷۷۵


روزنامه همشهری

کارگر ساده خانم وآقا

کارگر ساده خانم وآقا , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۵۵۸۹۹۱۹۲


روزنامه همشهری

تعدادی جوان فعال جهت کار در

تعدادی جوان فعال جهت کار در , شرکت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (مزایا + جای خواب )

۶۶۹۵۸۲۲۹


روزنامه همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , حوالی مترو خیام , نیازمندیم

۵۵۶۹۹۸۲۲


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , و بسته بند خانم نیازمندیم , تماس تا 2 هفته

۶۶۹۶۸۶۸۵


روزنامه همشهری

به یک کارگر ساده

به یک کارگر ساده , جهت کار در تولیدی , نیازمندیم (محدوده مترو سعدی)

۳۳۹۸۷۸۹۷


روزنامه همشهری

به یک کارگر ساده خانم

به یک کارگر ساده خانم , جهت کاردر تولیدی پوشاک , زنانه نیازمندیم

۶۶۴۶۹۶۲۱


روزنامه همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم ( حوالی مترو سعدی ) …

۰۹۱۲۵۱۰۵۲۹۸ - ۳۳۹۴۹۵۵۷


روزنامه همشهری

به یک کارگر ساده آقا جهت

به یک کارگر ساده آقا جهت , کار در تولیدی پوشاک و یک , اتوکار بسته بند خانم نیازمندیم

۵۵۶۲۰۰۱۰


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی