به یک نفر وسط کار آقا

به یک نفر وسط کار آقا , نیازمندیم. ,

۶۶۷۴۱۴۲۰


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , نیازمندیم , محدوده نازی آباد

۵۵۰۶۳۱۰۳


روزنامه همشهری

کارگر وسط کار خانم یا آقا

کارگر وسط کار خانم یا آقا , جهت پیراهن مردانه , (حوالی کیانشهر ) نیازمندیم

۳۳۶۰۱۶۶۸


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار آقا

تعدادی وسط کار آقا , نیازمندیم , ( تماس تا یک هفته )

۰۹۱۲۶۲۱۸۹۹۶ ـ ۳۳۹۳۵۸۱۷


روزنامه همشهری

کارگر مجرد آقا

کارگر مجرد آقا , حداقل دیپلم , آشنا به کامپیوتر و , جوان مجرد آقاجهت کار در , تولیدی جوراب …

۵۵۱۵۹۸۷۸


روزنامه همشهری

به دو نفر وسط کار

به دو نفر وسط کار , خانم یا آقا , محدوده بازار نیازمندیم

۵۵۹۸۲۵۱۰


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , سن تا 35سال جهت تولیدی , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۶۶۹۷۹۵۴۴_۶۶۹۸۰۴۱۵


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , (جمهوری)

۶۶۹۶۸۳۸۲


روزنامه همشهری

به یک نفر وسط کار آقا

به یک نفر وسط کار آقا , با تجربه،جهت کار در رستوران , حقوق 200 / 1 م ( ستارخان)

۰۹۳۵۵۵۲۰۰۹۵


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار ماهرآقا

به تعدادی وسط کار ماهرآقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک , نیازمندیم (قلعه حسن خان)

۴۶۸۳۵۷۱۶


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , نیازمندیم

۶۶۴۸۶۹۲۲


روزنامه همشهری

وسط کار خانم یا آقا

وسط کار خانم یا آقا , جوان و فعال با بیمه , نیازمندیم (محدوده بازار)

۵۵۶۳۲۳۴۲


روزنامه همشهری

وسط کار خانم آشنا به کار

وسط کار خانم آشنا به کار , خیاطی، نیمه وقت نیازمندیم , (محدوده دروازه دولت،تماس یکهفته)

۸۸۳۴۵۰۳۲


روزنامه همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , باحقوق و مزایای مناسب نیازمندیم

۶۶۴۰۲۱۵۵


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۶۶۴۹۲۶۲۹


روزنامه همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , نیازمندیم(تماس تا یکهفته) , محدوده جمهوری

۶۶۹۷۷۶۶۷


روزنامه همشهری

وردست قیچی کار آقا

وردست قیچی کار آقا , و وسط کار نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۷۱۳۱۹ ۶۶۹۱۹۸۷۴ _ ۶۶۹۱۹۸۶۰


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم یا آقا

به تعدادی وسط کار خانم یا آقا , جهت تولیدی تریکوباحقوق مکفی , وکاردائم حوالی فلاح نیازمندیم

۶۶۳۱۲۰۳۳


روزنامه همشهری

به یک وسط کار آقا

به یک وسط کار آقا , نیازمندیم. ,

۶۶۷۴۱۴۲۰


روزنامه همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار درتولیدی پوشاک , نیازمندیم (مترو حسن آباد )

۶۶۷۴۷۳۳۹


روزنامه همشهری

وسط کارخانم و اتوکارخانم

وسط کارخانم و اتوکارخانم , نیازمندیم , محدوده کارون،جیحون

۶۶۰۲۷۴۹۱


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار ماهر

به تعدادی وسط کار ماهر , نیازمندیم , (محدوده 30 متری جی)

۶۶۶۸۷۲۴۹


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی