وسط کارماهر خانم یا آقا

وسط کارماهر خانم یا آقا , نیازمندیم , با مزایا و حقوق مکفی

۶۶۷۰۱۲۷۱


همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار در رستوران فرنگی

۸۸۳۶۷۷۱۵


همشهری

وسط کار خانم نیازمندیم

وسط کار خانم نیازمندیم , جهت تولید ساق دست , (روبروی مترو خیام)

۵۵۵۷۱۵۷۸ و ۵۵۵۷۱۵۹۵


همشهری

یک وسط کار حرفه ای خانم جهت

یک وسط کار حرفه ای خانم جهت , کاردرتولیدی بامحیطی زنانه ترجیحا" , زیر30سال نیازمندیم(نبردشمالی)

۰۹۱۲۷۶۳۴۸۱۸ و ۳۳۱۹۹۹۲۷


همشهری

تعدادی وسط کار ماهر

تعدادی وسط کار ماهر , خانم یا آقا نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

۶۶۴۶۴۳۸۶_۶۶۴۷۹۷۴۳


همشهری

وسط کارو کارگر ساده

وسط کارو کارگر ساده , جهت کاردر تولیدی , پیراهن مردانه نیازمندیم

۶۶۷۴۱۱۶۹


همشهری

به یک کارگر ساده وسط کار

به یک کارگر ساده وسط کار , ترجیحا آقا با بیمه و مزایا و حقوق , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم

۷۷۶۵۵۸۶۱


همشهری

به تعدادی خانم جهت وسط کاری

به تعدادی خانم جهت وسط کاری , و خیاطی لباس زیر زنانه , نیازمندیم محدوه افسریه

۳۳۸۲۸۶۶۹


همشهری

وسط کار خانم یا آقا

وسط کار خانم یا آقا , جهت تولیدی تی شرت , نیازمندیم

۰۹۳۵۱۳۲۶۷۹۹


همشهری

وسط کار و زیگزاگ دوز خانم

وسط کار و زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم ,

۷۷۶۲۳۴۰۶


همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

شهرک کاروان ۳۳۸۶۱۱۹۹


همشهری

به دو نفر وسط کار

به دو نفر وسط کار , نیازمندیم , (محدوده بازار)

۵۵۹۸۲۵۱۰


همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار در رستوران فرنگی

۸۸۳۶۷۷۱۵


همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار درتولیدی پوشاک , نیازمندیم (مترو حسن آباد )

۶۶۷۴۷۳۳۹


همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , محیط مناسب با حقوق مکفی

خيابان منوچهري ۳۳۹۳۶۱۸۳


همشهری

به تعدادی وسط کار خانم جهت

به تعدادی وسط کار خانم جهت , کار در تولیدی مانتو محیطی کاملا , زنانه نیازمندیم،محدوده …

۵۵۰۰۶۵۲۶


همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , جهت مقنعه نیازمندیم , ( محدوده بازار ) تماس تایکهفته

۵۵۸۹۱۸۷۹


همشهری

به تعدادی خانم جهت وسط کاری

به تعدادی خانم جهت وسط کاری , و خیاطی لباس زیر زنانه , نیازمندیم محدوه افسریه

۳۳۸۲۸۶۶۹


همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , محیط مناسب با حقوق مکفی

خيابان منوچهري ۳۳۹۳۶۱۸۳


همشهری

وسط کار خانم و آقا

وسط کار خانم و آقا , حداکثر سن 25 سال در تولیدی , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

۷۷۵۳۴۲۱۶


همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , محدوده نواب عباسی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۴۲ ۵۵۶۶۱۳۹۰


همشهری

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , بابیمه نیازمندیم( نبش برلن …

۳۶۶۱۳۶۲۴ ـ ۳۳۹۷۳۷۵۵


همشهری

به تعدادی وسط کار خانم یا آقا

به تعدادی وسط کار خانم یا آقا , جهت شلوار پارچه ای مردانه , نیازمندیم

۳۳۳۶۹۷۱۷ ـ ۰۹۳۵۵۹۴۸۴۹۶


همشهری

تعدادی وسط کارماهر

تعدادی وسط کارماهر , خانم یاآقا جوان جهت تولیدی , تی شرت حقوق900 نیازمندیم

متروحسن آباد ۶۶۷۵۶۹۵۵


همشهری

بسته بند و وسط کار

بسته بند و وسط کار , خانم نیازمندیم

۶۶۷۱۸۰۳۸


همشهری

به تعدادی کارگر ساده آقا

به تعدادی کارگر ساده آقا , ووسط کار نیازمندیم , حوالی فلاح - بهاران

تماس تا يکهفته ۶۶۳۲۴۷۶۴


همشهری

وسط کار آقا جهت

وسط کار آقا جهت , تولیدی پوشاک نیازمندیم , (ترجیحا جوان)

۵۵۵۷۸۳۲۲


همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , محدوده نواب عباسی نیازمندیم

۰۹۱۲۱۷۵۵۱۴۲ ۵۵۶۶۱۳۹۰


همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , و وردست برشکار , ووردست چرخکارخانم یاآقانیازمندیم

۷۷۶۸۹۳۱۵


همشهری

وسط کار آقا وخانم

وسط کار آقا وخانم , نیازمندیم ,

۰۹۳۸۸۳۴۸۷۸۳ - ۶۶۷۰۸۷۴۰


همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , با کمک برش , نیازمندیم

۶۶۸۷۹۲۳۵


همشهری

به دو نفر وسط کار خانم

به دو نفر وسط کار خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , مردانه نیازمندیم،محدوده17شهریور

۰۹۱۲۲۲۱۹۵۸۹ و ۳۳۱۳۶۸۳۴


همشهری

تعدادی وسط کار خانم یا آقا

تعدادی وسط کار خانم یا آقا , در محیطی کاملا سالم , حقوق 850هزار نیازمندیم

۶۶۷۰۸۱۰۸


همشهری

به یک خانم وسط کار

به یک خانم وسط کار , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم , (محدوده جمهوری)

۶۶۹۷۲۸۵۱


همشهری

وسط کارخانم یا آقا

وسط کارخانم یا آقا , جهت کارپوشاک تریکونیازمندیم , محدوده جمهوری

۶۶۴۶۵۲۷۲


همشهری

تعدادی وسط کار خانم باتجربه

تعدادی وسط کار خانم باتجربه , جهت تولیدی بافت باحقوق850 , هزارنیازمندیم 8 الی 30 : 18

م بهارستان ۳۳۹۸۹۲۸۴


همشهری

به تعدادی وسط کار ، بسته بند

به تعدادی وسط کار ، بسته بند , با حقوق مناسب نیازمندیم

۰۹۳۳۹۰۹۰۹۹۲ ۰۹۳۷۸۱۹۵۶۱۶


همشهری

تعدادی بخار کار و وسط کار

تعدادی بخار کار و وسط کار , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (حوالی دروازه دولت)

۰۹۱۲۱۹۹۳۰۰۱ ـ ۷۷۵۲۲۸۴۷


همشهری

تعدادی وسط کار(آقایاخانم)

تعدادی وسط کار(آقایاخانم) , جهت کاردرتولیدی تریکو , نیازمندیم

۰۹۱۹۲۰۶۷۵۰۳و۵۵۶۱۴۶۱۲


همشهری

وسط کار آقا

وسط کار آقا , جهت کار درتولیدی پوشاک , نیازمندیم (مترو حسن آباد )

۶۶۷۴۷۳۳۹


همشهری

وسط کار خانم نیازمندیم

وسط کار خانم نیازمندیم , جهت تولید ساق دست , (روبروی مترو خیام)

۵۵۵۷۱۵۷۸ و ۵۵۵۷۱۵۹۵


همشهری

تعدادی وسط کار خانم یا آقا

تعدادی وسط کار خانم یا آقا , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه نیازمندیم

۶۶۴۱۳۱۹۵


همشهری

به تعدادی وسط کار و

به تعدادی وسط کار و , بسته بند جهت تی شرت , مردانه نیازمندیم

۶۶۷۳۸۹۷۰


همشهری

به یک وسط کار حرفه ای خانم

به یک وسط کار حرفه ای خانم , جهت کاردرتولیدپیراهن مردانه , نیازمندیم (تماس تا یکهفته) …

حوالي بلوار ابوذر ۳۳۰۵۵۱۵۶


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی