آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (وسط کار)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (وسط کار)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (وسط کار)» اینجا کلیک کنید.

خریدار

خریدار , النترا , نقد در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۱۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

, فروش ویژه , النترا صفرکیلومتر , نقدی و اعتباری

تلفن: کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ۱۷شهريور ۷ـ۳۶۸۳۰۶۵۰ کرج ۴ـ۳۲۷۶۴۳۰۱ـ۰۲۶ اندرزگو ۲۲۲۱۲۹۱۵ ملاصدرا ۸۶۰۸۴۸۶۴ سعادت آباد ۸۶۱۲۸۰۲۴ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

31535462.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

النترا 2015 مشکی داخل

النترا 2015 مشکی داخل , مارون فول کامل کارکرد60هزار , بدون رنگ و خط و خش

تلفن: ۰۹۱۲۷۱۳۱۶۹۵و۴۴۴۹۹۰۴۲  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار النترا

منصف ترین خریدار النترا , سانتافه ، YF ، آزرا ، توسان و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار النترا

بالاترین خریدار النترا , « 5 میلیون واقعی بالاتر ازهمه »

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۲۶ ۲۲۱۲۱۲۷۶ - ۲۲۳۸۱۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2015

النترا 2015 , سفید داخل مشکی , درحد صفر ، فوری فروشی

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۰۹۵۷۶  


نیازمندیهای همشهری

نیکوکار

نیکوکار , نمایندگی 304 هیوندای , پیش فروش النترا 2018 , با پرداخت 80 و 100 م , (شریعتی - دولت)

تلفن: ۰۹۱۲۰۰۳۱۳۰۴ـ۲۲۶۳۱۸۹۵ ۱ ـ ۲۲۶۰۴۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

31535462.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , النترا , 2018 , , …

تلفن: دغانلو ۰۹۱۰۲۰۱۸۰۱۲ خانم طائب ۰۹۱۲۹۲۳۸۳۰۲ ۷۵۳۰۶_۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار النترا

منصف ترین خریدار النترا , سانتافه ، YF ، آزرا ، توسان و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2015

النترا 2015 , سفید داخل مشکی , کارکرد 44 هزار

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۶۱۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

, فروش ویژه , النترا صفرکیلومتر , نقدی و اعتباری

تلفن: کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ۱۷شهريور ۷ـ۳۶۸۳۰۶۵۰ کرج ۴ـ۳۲۷۶۴۳۰۱ـ۰۲۶ اندرزگو ۲۲۲۱۲۹۱۵ ملاصدرا ۸۶۰۸۴۸۶۴ سعادت آباد ۸۶۱۲۸۰۲۴ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

هیوندای النترا 2014

هیوندای النترا 2014 , کارکرد32هزار بی رنگ , سفید new face

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۸۹۳۷۹  


نیازمندیهای همشهری

خریدار

خریدار , النترا , نقد در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۱۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

نیکوکار

نیکوکار , نمایندگی 304 هیوندای , پیش فروش النترا 2018 , با پرداخت 80 و 100 م , (شریعتی - دولت)

تلفن: ۰۹۱۲۰۰۳۱۳۰۴ـ۲۲۶۳۱۸۹۵ ۱ ـ ۲۲۶۰۴۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار النترا

بالاترین خریدار النترا , « 5 میلیون واقعی بالاتر ازهمه »

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۲۶ ۲۲۱۲۱۲۷۶ - ۲۲۳۸۱۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار النترا

بالاترین خریدار النترا , « 5 میلیون واقعی بالاتر ازهمه »

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۲۶ ۲۲۱۲۱۲۷۶ - ۲۲۳۸۱۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

خریدار

خریدار , النترا , نقد در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۱۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

, فروش ویژه , النترا صفرکیلومتر , نقدی و اعتباری

تلفن: کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ۱۷شهريور ۷ـ۳۶۸۳۰۶۵۰ کرج ۴ـ۳۲۷۶۴۳۰۱ـ۰۲۶ اندرزگو ۲۲۲۱۲۹۱۵ ملاصدرا ۸۶۰۸۴۸۶۴ سعادت آباد ۸۶۱۲۸۰۲۴ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , النترا , 2018 , , …

تلفن: دغانلو ۰۹۱۰۲۰۱۸۰۱۲ خانم طائب ۰۹۱۲۹۲۳۸۳۰۲ ۷۵۳۰۶_۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014

النترا 2014 , سفید بی رنگ new face , کارکرد32هزار

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار النترا

منصف ترین خریدار النترا , سانتافه ، YF ، آزرا ، توسان و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

31535462.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

87424215.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014 نیو فیس

النترا 2014 نیو فیس , سفیدتومارون فول وارداتی , کم کارکرد یک‎لکه رنگ 125میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۷۳۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014

النترا 2014 , سفید بی رنگ new face , کارکرد32هزار

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

, فروش ویژه , النترا صفرکیلومتر , نقدی و اعتباری

تلفن: کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ۱۷شهريور ۷ـ۳۶۸۳۰۶۵۰ کرج ۴ـ۳۲۷۶۴۳۰۱ـ۰۲۶ اندرزگو ۲۲۲۱۲۹۱۵ ملاصدرا ۸۶۰۸۴۸۶۴ سعادت آباد ۸۶۱۲۸۰۲۴ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار النترا

بالاترین خریدار النترا , « 5 میلیون واقعی بالاتر ازهمه »

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۲۶ ۲۲۱۲۱۲۷۶ - ۲۲۳۸۱۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

خریدار

خریدار , النترا , نقد در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۱۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014 سفید فول

النترا 2014 سفید فول , وارداتی - کاپوت رنگ , کارکرد67هزار بیمه 8 ماه

تلفن: ۰۹۰۳۳۵۸۱۱۷۷  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2015 فول شرکتی

النترا 2015 فول شرکتی , سفید داخل کرم ، بیرنگ , کارکرد 50 هزار

تلفن: ۰۹۳۵۱۱۴۲۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

فروش ویژه

فروش ویژه , النترا , 2018 , , …

تلفن: دغانلو ۰۹۱۰۲۰۱۸۰۱۲ خانم طائب ۰۹۱۲۹۲۳۸۳۰۲ ۷۵۳۰۶_۰۲۱  


نیازمندیهای همشهری

87424215.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار النترا

منصف ترین خریدار النترا , سانتافه ، YF ، آزرا ، توسان و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

31535462.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

علی خسروانی

علی خسروانی , نمایندگی 312 هیوندای , فروش ویژه عیدتاعیدالنترا2018 , وارداتی،پیش پرداخت …

تلفن: ۲۲۲۸۲۸۰۴ ۲۲۲۹۹۰۱۵  


نیازمندیهای همشهری

بالاترین خریدار النترا

بالاترین خریدار النترا , « 5 میلیون واقعی بالاتر ازهمه »

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۰۰۰۲۶ ۲۲۱۲۱۲۷۶ - ۲۲۳۸۱۱۶۹  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014 نیو فیس

النترا 2014 نیو فیس , سفیدتومارون فول وارداتی , کم کارکرد یک‎لکه رنگ 125میلیون

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۷۳۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

, فروش ویژه , النترا صفرکیلومتر , نقدی و اعتباری

تلفن: کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ۱۷شهريور ۷ـ۳۶۸۳۰۶۵۰ کرج ۴ـ۳۲۷۶۴۳۰۱ـ۰۲۶ اندرزگو ۲۲۲۱۲۹۱۵ ملاصدرا ۸۶۰۸۴۸۶۴ سعادت آباد ۸۶۱۲۸۰۲۴ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴  


نیازمندیهای همشهری

النترا 2014 سفید وارداتی

النترا 2014 سفید وارداتی , 2 ایربگ کارکرد 66 هزار , اولدفیس تخفیف بیمه کامل

تلفن: ۰۹۳۰۹۵۰۶۲۹۶ و ۲۶۷۵۴۹۰۳  


نیازمندیهای همشهری

خریدار

خریدار , النترا , نقد در محل

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۱۹۱۱  


نیازمندیهای همشهری

منصف ترین خریدار النترا

منصف ترین خریدار النترا , سانتافه ، YF ، آزرا ، توسان و...

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۲۱۰۲۱ ۰۹۱۲۲۸۸۸۴۰۶  


نیازمندیهای همشهری

31535462.jpg

 


نیازمندیهای همشهری