تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , حداکثرسن 30 سال , نیازمندیم

۶۶۹۶۵۲۴۲


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم یاآقا

به تعدادی وسط کار خانم یاآقا , جهت کار درتولیدی نیازمندیم , محدوده مسعودیه - افسریه

۰۹۳۸۵۰۹۵۸۰۰و۳۳۴۸۵۷۷۱


روزنامه همشهری

وسط کار خانم یا آقا

وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم ,

۰۹۲۱۶۹۴۰۸۹۱


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , در خیابان جمهوری , نیازمندیم

۶۶۹۸۸۴۴۱


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , وکمک برشکار خانم در محیط , زنانه (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

تعدادی خانم وسط کار

تعدادی خانم وسط کار , نیازمندیم ,

۷۷۴۵۷۵۸۷


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , وکمک برشکار خانم در محیط , زنانه (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (حوالی بهارستان)

۳۳۱۱۸۰۷۶ـ۳۳۱۱۴۴۲۴


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر آقا

وسط کار ماهر آقا , در تولیدی پوشاک نیازمندیم , ( حوالی هفت تیر )

۸۸۸۲۳۴۹۲


روزنامه همشهری

وسط کار آقا جهت کار

وسط کار آقا جهت کار , در تولیدی پوشاک زنانه , محدوده 3راه جمهوری

۶۶۴۷۶۸۴۷


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , و کمک برشکار جهت کار در تولیدی , مانتو نیازمندیم (محدوده نازی آباد)

۵۵۰۰۶۵۲۶


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار

تعدادی وسط کار , و اتوکار خانم و آقا , ( محدوده پل بعثت ) نیازمندیم

۳۳۶۰۱۲۳۴


روزنامه همشهری

یکنفر وسط کار ماهر و با تجربه

یکنفر وسط کار ماهر و با تجربه , جهت کار در تولیدی پوشاک , مردانه ، حوالی منوچهری نیازمندیم

۰۹۱۲۳۲۱۲۹۰۰


روزنامه همشهری

به یک سالادزن و

به یک سالادزن و , وسط کار جهت کار در رستوران , فرنگی سعادت آباد نیازمندیم

۰۹۱۲۳۸۳۹۶۷۸


روزنامه همشهری

وسط کار و کارگرساده جهت

وسط کار و کارگرساده جهت , تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم , (ماهانه850) حوالی منوچهری

۶۶۷۱۳۷۲۱


روزنامه همشهری

وسط کار

وسط کار , جهت کار درتولیدی پوشاک , نیازمندیم (مترو حسن آباد )

۶۶۷۴۷۳۳۹


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار

تعدادی وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , ( تماس تا یک هفته )

۰۹۱۲۳۲۱۴۳۵۰ ـ ۳۳۹۳۵۸۱۷


روزنامه همشهری

به یک نفروسط کارماهرخانم

به یک نفروسط کارماهرخانم , جهت کاردرتولیدی مانتو نیازمندیم , عبدل ‍ آباد،شکوفه(تماس …

ورمقاني ۰۹۱۲۷۳۳۳۶۸۳


روزنامه همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت سرنخ زنی , نیازمندیم

۰۹۱۰۵۳۶۳۵۲۵


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار و

تعدادی وسط کار و , بسته بند خانم یا آقا , نیازمندیم

۶۶۴۹۷۷۰۲


روزنامه همشهری

به یک کارگر ساده و وسط کار

به یک کارگر ساده و وسط کار , نیازمندیم(محدوده شهرک ولیعصر)

۶۶۳۲۲۷۶۴ ۰۹۱۹۰۴۵۲۴۰۵


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار

تعدادی وسط کار , و اتوکار خانم و آقا , ( محدوده پل بعثت ) نیازمندیم

۳۳۶۰۱۲۳۴


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , وکمک برشکار خانم در محیط , زنانه (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , ماهر نیازمندیم

۶۶۴۶۶۷۴۵ ۶۶۴۱۳۷۴۶


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا , نیازمندیم (حوالی امین حضور)

۰۹۱۹۴۹۰۹۳۴۱ ۳۶۸۳۲۵۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۸۹۹۰۳۸ - ۶۶۱۲۰۵۹۸


روزنامه همشهری

چهارراه امیریه

چهارراه امیریه , تولیدی TM , جهت تکمیل کادر خود , زیگزال دوز ، راسته دوز , و وسط کار خانم …

۵۵۴۹۰۲۲۵


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم

وسط کار ماهر خانم , وکمک برشکار خانم در محیط , زنانه (محدوده‎جاده‎مخصوص)

۴۴۹۹۴۳۲۴


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم محجبه

تعدادی کارگر ساده خانم محجبه , جهت کار درکارگاه نیازمندیم , محدوده پیروزی

۰۹۱۲۵۴۹۱۲۲۰


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار خانم

به تعدادی وسط کار خانم , جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (حوالی بهارستان)

۳۳۱۱۸۰۷۶ـ۳۳۱۱۴۴۲۴


روزنامه همشهری

وسط کار ، وردست چرخکار

وسط کار ، وردست چرخکار , جهت کار تریکو نیازمندیم , (محدوده خاوران) تماس تا یکهفته

۳۳۰۳۶۹۸۸


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , ماهر نیازمندیم

۶۶۴۶۶۷۴۵ ۶۶۴۱۳۷۴۶


روزنامه همشهری

به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , جهت وسط کار , نیازمندیم

۳۳۱۶۵۹۷۴


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , حداکثرسن 30 سال , نیازمندیم

۶۶۹۶۵۲۴۲


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار

تعدادی وسط کار , نیازمندیم - تماس تا یکهفته , حوالی متروشریف حبیب ا...

۶۶۰۱۵۵۸۰


روزنامه همشهری

به یک خانم وسط کار

به یک خانم وسط کار , آشنا به چرخ الیک و دکمه , نیازمندیم

۶۶۷۵۷۹۷۲


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , نیازمندیم (حوالی بهارستان) , تماس تا یک هفته

۰۹۱۲۵۱۲۴۷۶۵ ـ ۳۳۹۷۲۶۵۷


روزنامه همشهری

وسط کار آقا یا خانم

وسط کار آقا یا خانم , جهت کار درتولیدی پوشاک , با بیمه نیازمندیم

۶۶۷۵۸۹۴۸


روزنامه همشهری

به یک وسط کار خانم

به یک وسط کار خانم , نیازمندیم ,

۲ ـ ۳۳۹۳۹۲۰۰


روزنامه همشهری

وسط کار ماهر خانم یا آقا

وسط کار ماهر خانم یا آقا , با حقوق عالی نیازمندیم , ( حوالی کیانشهر )

۳۳۸۸۷۲۱۴


روزنامه همشهری

وسط کار

وسط کار , جهت کار درتولیدی پوشاک , نیازمندیم (مترو حسن آباد )

۶۶۷۴۷۳۳۹


روزنامه همشهری

وسط کار خانم

وسط کار خانم , در محیط کاملاً زنانه , نیازمندیم ( محدوده قیطریه )

۲۲۲۴۶۰۸۴


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار خانم

تعدادی وسط کار خانم , نیازمندیم , پایه حقوق 800 هزار

۶۶۷۲۱۹۵۸


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار ماهر تریکو

تعدادی وسط کار ماهر تریکو , با حقوق خوب نیازمندیم , (فردوسی)

۶۶۷۵۹۶۳۲


روزنامه همشهری

به چندنفروسط کارماهرآقایاخانم

به چندنفروسط کارماهرآقایاخانم , درتولیدی تی شرت مردانه باحقوق خوب , و بیمه نیازمندیم …

۵۵۱۶۰۰۱۴


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , پیراهن مردانه نیازمندیم , (محدوده افسریه)

۳۳۶۴۸۵۶۳


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , ماهر نیازمندیم

۶۶۴۶۶۷۴۵ ۶۶۴۱۳۷۴۶


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار ماهر

تعدادی وسط کار ماهر , خانم و آقا حقوق 900 هزار , نیازمندیم مترو حسن آباد

۶۶۷۵۶۹۵۵


روزنامه همشهری

تعدادی وسط کار آقا

تعدادی وسط کار آقا , جهت کاردرتولیدی بچه گانه , نیازمندیم

۰۹۲۱۱۰۷۲۶۳۷ و ۵۵۳۰۲۴۷۷


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده و

به تعدادی کارگر ساده و , وسط کار خانم , با حقوق ماهیانه 1م نیازمندیم

۰۹۱۲۳۵۴۲۱۸۱


روزنامه همشهری

وسط کار خانم یا آقا

وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ ۵۵۵۹۶۷۲۶


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا

به تعدادی وسط کارخانم یاآقا , نیازمندیم (حوالی امین حضور)

۰۹۱۹۴۹۰۹۳۴۱ ۳۶۸۳۲۵۱۱


روزنامه همشهری

به تعدادی وسط کار ماهر

به تعدادی وسط کار ماهر , جهت شلوار کتان نیازمندیم , (کیان شهر)

۳۳۸۹۳۶۳۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی