آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کابینت سازی)» اینجا کلیک کنید.

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کابینت سازی , شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۰۲۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر

به تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر , جهت رنگ کاری و نصب کابینت , در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۸۵۹۱۳۶ - ۷۷۴۷۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر

به تعدادی کارگرساده ونیمه ماهر , جهت رنگ کاری و نصب کابینت , در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۸۵۹۱۳۶ - ۷۷۴۷۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در کارگاه

کارگر ساده جهت کار در کارگاه , کابینت سازی ترجیحا شهرستانی

تلفن: ۰۹۰۳۰۱۶۶۲۰۲ ۰۹۱۰۹۰۵۶۶۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کابینت سازی , شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۰۲۷۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در پروژه ساختمانی , غرب تهران / ساعت تماس تا 20

تلفن: ۰۹۱۹۲۵۴۹۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر نیمه ماهر و ساده

کارگر نیمه ماهر و ساده , جهت کابینت سازی , منطقه اتحاد نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۹۶۳۱۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده یا نیمه ماهر

کارگر ساده یا نیمه ماهر , آشنا به کار MDF , محدوده شرق نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۷۱۲۲۳۳۹ و ۷۷۴۴۱۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

یکنفرکارگرساده جهت‎کارگاه

یکنفرکارگرساده جهت‎کارگاه , کابینت‎باجای‎خواب‎بدون‎غذا , زیر25سال بادستمزد300 / 1م

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۴۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده

به تعدادی کارگرساده , ونیمه ماهرجهت رنگ کاری درب چوبی , در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۸۵۹۱۳۶ - ۷۷۴۷۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کمک نصاب کابینت

به یک کمک نصاب کابینت , نیمه ماهر جوان , نیازمندیم ،محدوده شرق تهران

تلفن: ۰۹۳۵۶۱۸۶۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده

به تعدادی کارگرساده , ونیمه ماهرجهت رنگ کاری درب چوبی , در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۸۵۹۱۳۶ - ۷۷۴۷۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

یکنفرکارگرساده جهت‎کارگاه

یکنفرکارگرساده جهت‎کارگاه , کابینت‎باجای‎خواب‎بدون‎غذا , زیر25سال بادستمزد300 / 1م

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۹۴۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کابینت سازی , شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۷۷۱۲۷۸۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگرساده

به تعدادی کارگرساده , ونیمه ماهرجهت رنگ کاری درب چوبی , در منطقه آزاد انزلی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۱۸۵۹۱۳۶ - ۷۷۴۷۶۲۳۹  


نیازمندیهای همشهری

نیروی ساده یا نیمه ماهر

نیروی ساده یا نیمه ماهر , جهت کارگاه MDF , محدوده شهران - کن نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۳۰۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه mdf محدوده مرزداران , ساکن غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۰۰۶۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر

به یک کارگر ساده یا نیمه ماهر , کابینت MDF , ترجیحا غرب تهران - شهر زیبا

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۶۴۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جهت کار در

کارگر ساده جهت کار در , کارگاه mdf محدوده مرزداران , ساکن غرب تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۰۰۶۳۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت کار در پروژه ساختمانی , غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۹۲۵۴۹۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری