آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (گوناگون)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

با دوساعت کار در روز

با دوساعت کار در روز , کارمند تامین کالا برای حراج , 1000 و 2000 باشید

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ و ۶۶۲۷۸۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار از علاقمندان

دعوت به کار از علاقمندان , به کاردرداروخانه هاومراکزدرمانی

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۱ ـ ۶۶۴۹۰۲۸۳ وليعصر ۸۸۹۰۵۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

5نفرنیروی ورزشکار آقا با

5نفرنیروی ورزشکار آقا با , ظاهری مناسب جهت واحد انتظامات , در شهربازی سرپوشیده نیازمندیم

تلفن: ۴۴۱۴۵۳۰۰  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی‎پس ازدوره‎کارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۸۵۱۸ ـ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری در آژانس

دعوت به همکاری در آژانس , هواپیمایی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳ ـ ۶۶۴۹۱۲۶۳ ۴۴۲۴۱۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم , درزمینه تولیدات فرهنگی وهنری , باحقوق ومزایای بسیارعالی

تلفن: ۵۵۷۵۶۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری در آژانس

دعوت به همکاری در آژانس , هواپیمایی پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۸۶۰۳۴۱۳۳ ـ ۶۶۴۹۱۲۶۳ ۴۴۲۴۱۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم , درزمینه تولیدات فرهنگی وهنری , باحقوق ومزایای بسیارعالی

تلفن: ۵۵۷۵۶۹۳۶  


نیازمندیهای همشهری

با دوساعت کار در روز

با دوساعت کار در روز , کارمند تامین کالا برای حراج , 1000 و 2000 باشید

تلفن: ۶۶۲۵۶۵۲۹ و ۶۶۲۷۸۹۲۱  


نیازمندیهای همشهری

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه

ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی‎پس ازدوره‎کارورزی , رایگان دعوت به همکاری …

تلفن: ۸۸۹۰۸۵۱۸ ـ ۸۸۹۰۲۴۰۵  


نیازمندیهای همشهری

ویراستار ادبی

ویراستار ادبی , جهت کار در انتشارات , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۲۳۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار از علاقمندان

دعوت به کار از علاقمندان , به کاردرداروخانه هاومراکزدرمانی

تلفن: ۴۴۲۹۳۸۷۱ ـ ۶۶۴۹۰۲۸۳ وليعصر ۸۸۹۰۵۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری