کارگر ساده جهت

کارگر ساده جهت , چاپخانه , نیازمندیم

۶۶۴۰۶۸۹۰


روزنامه همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت چاپ و صحافی , حداکثر 25 سال , فعال، غیرسیگاری , دیپلم به بالا , با حقوق …

مراجعه ۱۴ الي ۱۸


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی دائم , با بیمه حقوق و مزایا , اضافه کار جای خواب , سه …

مراجعه ۱۴ الي ۱۸


روزنامه همشهری

کارخانه صحافی فرهنگ گستر

کارخانه صحافی فرهنگ گستر , تعدادی نیروی ساده وماهر نیازمنداست , سرویس رفت وبرگشت برای …

۸۵ ـ ۳۳۲۸۵۰۸۳


روزنامه همشهری

کارگر ساده ، ماهر

کارگر ساده ، ماهر , و نیمه ماهر فقط خانم , جهت کاردر صحافی (پاسداران)

۰۹۱۲۳۶۶۰۴۹۶ و ۲۲۵۸۵۰۹۰


روزنامه همشهری

کارگر ساده و نیمه ماهر

کارگر ساده و نیمه ماهر , خانم و آقا جهت چاپ و صحافی , نیازمندیم

۵۵۳۶۲۴۱۲ ـ ۵۵۳۷۵۱۰۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی