تایپیست ماهر

به یک تایپیست مسلط به صفحه آرایی و تایپ نیازمندیم 66562105 - 09358145859

۰۹۳۵۸۱۴۵۸۵۹-۶۶۵۶۲۱۰۵

تایپیست خانم تسلط کامل به :

تایپیست خانم تسلط کامل به : , WORD و صفحه آرایی , جهت کار در موسسه انتشاراتی

۵۸ و ۶۶۴۷۸۹۵۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی