آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارمند (آمارگر)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (آمارگر)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارمند (آمارگر)» اینجا کلیک کنید.

سرپرست میدانی

سرپرست میدانی , به صورت تمام وقت , آشنا به امور تحقیقات بازار

تلفن: job@emrc.info  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اشتراک گیر

تعدادی اشتراک گیر , جهت کافه سنتی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۹۰۱۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم یا آقا

یکنفر خانم یا آقا , جهت ثبت آمار , پاره وقت نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۰۱۹۲۳ و ۶۶۷۱۰۵۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیرو

تعدادی نیرو , جهت پرسشگری و سمپلینگ , ( تهران و شهرستانها ) , و ورودی اطلاعات ( تهران ) , …

تلفن: HR@qbiqle.com  


نیازمندیهای همشهری

شرکت مطالعاتی وتحقیقاتی معتبر

شرکت مطالعاتی وتحقیقاتی معتبر , تعدادی پرسشگر آقا , نیازمند است

تلفن: ۶۳۹۶۲۵۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اشتراک گیر

تعدادی اشتراک گیر , جهت کافه سنتی , نیازمندیم

تلفن: ۸۸۹۰۱۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیرو

تعدادی نیرو , جهت پرسشگری و سمپلینگ , ( تهران و شهرستانها ) , و ورودی اطلاعات ( تهران ) , …

تلفن: HR@qbiqle.com  


نیازمندیهای همشهری

نیروی آقا پاره وقت

نیروی آقا پاره وقت , جهت تحقیقات بازار

تلفن: ۰۹۳۵۲۵۹۰۰۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارمند خانم و آقا

به تعدادی کارمند خانم و آقا , جهت ثبت آمار«مراکزآموزشی» , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۳۷۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

استخدام نیرو داشتن ip

استخدام نیرو داشتن ip , جهت ثبت اظهارنامه مالیاتی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۶۰۲۲۵۵۱ - ۴۴۷۰۵۳۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارمند خانم و آقا

به تعدادی کارمند خانم و آقا , جهت ثبت آمار«مراکزآموزشی» , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۳۷۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

شرکت‏بازرسی‏کیفیت‏‎استاندارد

شرکت‏بازرسی‏کیفیت‏‎استاندارد , ایران، به تعدادی پرسشگر , (میدانی) درکلیه‏استانها‎نیازمندست

تلفن: ۹۶۶۲۱۳۶۸  


نیازمندیهای همشهری

پرسشگر سرشماری

پرسشگر سرشماری , خانم و آقا , تمام وقت

تلفن: ۵ - ۸۸۷۸۲۰۲۳داخلي۲۲۸  


نیازمندیهای همشهری

استخدام آمارگیر

استخدام آمارگیر , با حقوق ثابت و تشویقی , دارای ظاهر آراسته , و روابط عمومی قوی ,

تلفن: (داخلي۲۲۸) ۴۲۷۵۳۰۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم

به یک نفر خانم , جهت اشتراک گیری پیک موتوری , ساعت کار 9 تا 14 نیازمندیم

تلفن: ۸۸۸۳۴۱۰۰  


نیازمندیهای همشهری