چرخکار

محدوده شهریار - دهشاد , چرخکار , جهت مبلمان نیازمندیم ,

۰۹۱۲۶۵۰۸۴۱۱


همشهری

کارگر ماهر جهت رویه کوبی

مبل نیازمندیم , کارگر ماهر جهت رویه کوبی , , …

۰۹۱۲۵۱۴۴۴۵۱ - ۲۲۶۵۸۲۶۶


همشهری

مبلمان استیل نیازمندیم

نیمه ماهر و خیاط ماهر جهت , مبلمان استیل نیازمندیم , به تعدادی رویه کوب ماهر و ,

۰۹۳۸۴۹۴۸۵۳۶ - ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۴۱


همشهری

جهت مبل راحتی نیازمندیم

رویه کوب،چرخکارونجار ماهر , جهت مبل راحتی نیازمندیم , ( محدوده شیر پاستوریزه ) ,

۰۹۱۲۲۱۹۷۶۷۱ - ۶۶۸۰۹۳۹۴


همشهری

به چند زیرکارچی ماهر جهت

رنگ چوب نیازمندیم-منطقه گلدسته , به چند زیرکارچی ماهر جهت ,

۵۵۲۹۳۵۱۲ ۰۹۱۲۴۳۶۶۸۱۵


همشهری

جهت مبلمان راحتی

حقوق توافقی , جهت مبلمان راحتی , اکیپ نجار ماهر ,

۰۹۳۰۵۱۶۹۸۶۰


همشهری

مبل کلاسیک ماهر نیازمندیم

نجار و رویه کوب , مبل کلاسیک ماهر نیازمندیم ,

۰۹۲۱۶۸۳۸۴۷۳ ۰۹۰۱۱۳۱۴۰۴۵


همشهری

به2رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

و یک کارگر ساده نیازمندیم , به2رویه کوب ماهر و نیمه ماهر ,

۰۹۲۱۲۶۹۵۸۹۵ ۰۹۳۷۸۷۷۹۳۵۰


همشهری

به یک رنگ کار ماهر

مبلمان تعمیراتی نیازمندیم , به یک رنگ کار ماهر ,

۰۹۱۲۰۱۸۲۰۳۱ ۷۷۶۵۵۸۴۳


همشهری

تعمیرات مبلمان نیازمندیم

رویه کوب و خیاط ماهر جهت , تعمیرات مبلمان نیازمندیم ,

۰۹۳۳۱۷۵۷۳۶۷ ۷۷۲۰۲۷۵۵


همشهری

تعدادی رویه کوب صندلی , ,

۶۶۴۳۳۹۶۴


همشهری

با بیمه و سرویس از سه راه آدران

به تعدادی رنگکار مبلمان , با بیمه و سرویس از سه راه آدران , (زیرکارچی) نیازمندیم ,

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

بین سیاه سنگ و بومهن

مبلمان کلاسیک درمحیطی سالم , بین سیاه سنگ و بومهن , کارگر مسلط به زیرکار رنگ ,

۵ - ۷۶۲۱۸۷۹۴ و ۰۹۱۲۴۵۸۶۹۸۹


همشهری

به تعدادی زیرکارچی آقا

سه راه آدران نیازمندیم , به تعدادی زیرکارچی آقا , با بیمه و سرویس از ,

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

نجارماهر مبلمان استیل

نیازمندیم (شماره 2 - تهرانسر) , نجارماهر مبلمان استیل , رنگکارماهر مبلمان استیل ,

۰۹۱۲۲۸۰۱۹۷۰


همشهری

نیازمندیم

نیازمندیم , زیرکار و رنگکارچوب , رویه کوب مبل راحتی , رویه کوب صندلی غذاخوری , (شهرک صنعتی …

۰۹۱۹۲۲۹۳۰۳۹


همشهری

محدوده سعید آباد شهریار

نیازمندیم , محدوده سعید آباد شهریار , رنگ کار ماهر ,

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

رنگ کار / نجار / رویه کوب , به تعدادی کارگر ماهر , کمربندی آزادگان (علی آباد) ,

۰۹۱۹۳۶۹۵۲۱۳و۵۵۱۹۵۳۶۱


همشهری

محدوده سعید آباد شهریار

نیازمندیم , محدوده سعید آباد شهریار , رنگ کار ماهر ,

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

صنایع چوبی توفیق نیازمندیم

نیمه ماهر جهت کار در , صنایع چوبی توفیق نیازمندیم , به تعدادی خیاط ماهر و ,

۰۹۱۹۳۹۴۵۱۷۴و۰۹۱۲۵۰۲۳۹۲۷


همشهری

, تعدادی رویه کوب , مبلمان استیل نیازمندیم

۰۹۱۲۸۸۰۵۲۸۰


همشهری

رنگکار ماهر مبل

رنگکار ماهر مبل , نیازمندیم

۰۹۳۵۱۷۰۹۲۷۰ ۰۹۱۲۲۱۹۱۲۸۵


همشهری

جهت کار در کارخانه معتبر

جهت کار در کارخانه معتبر , خیاط نیمه ماهر مبل , نیازمندیم

۷۷۳۴۰۴۲۱


همشهری

آشنا به پتینه کاری

آشنا به پتینه کاری , رنگ کار ماهر مبلمان , محدوده سیاه سنگ

۰۹۱۲۵۴۹۳۱۲۷


همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , مبلمان محدوده دلاوران،حقوق عالی , و کارگر ساده جهت تعمیرات

۰۹۱۲۵۳۵۳۶۱۳


همشهری

جهت کار تعمیرات مبل

جهت کار تعمیرات مبل , خیاط رویه کوب ماهر , نیازمندیم(محدوده افسریه)

۰۹۱۰۱۵۴۰۱۰۰و۳۳۸۰۴۱۳۴


همشهری

گروه تولیدی آرامیس

گروه تولیدی آرامیس , جهت افزایش حجم تولید , خود به رویه کوب ، نجار , رنگ کار ، چرخکار مبل …

۰۹۱۲۱۹۰۵۰۹۸ ۸۸۵۵۰۷۵۷ ـ ۸۸۷۰۳۳۶۲


همشهری

جهت تعمیرات مبلمان

جهت تعمیرات مبلمان , خیاط ماهر و رویه کوب , محدوده (هنگام) نیازمندیم

۰۹۱۰۱۴۷۸۰۶۳


همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر و

به تعدادی رویه کوب ماهر و , مبلمان استیل نیازمندیم , نیمه ماهر و خیاط ماهر جهت

۰۹۳۸۴۹۴۸۵۳۶ - ۰۹۱۲۶۶۶۶۶۴۱


همشهری

با بیمه و سرویس از

با بیمه و سرویس از , به تعدادی زیرکارچی آقا , سه راه آدران نیازمندیم

۰۹۱۲۲۳۸۵۷۰۱


همشهری

رنگ کار و زیرکارچی

رنگ کار و زیرکارچی , مبل کلاسیک نیازمندیم

۰۹۳۶۳۰۰۶۲۳۶ ۰۹۱۲۱۷۱۳۸۷۶


همشهری

آشنا به خیاطی نیازمندیم

آشنا به خیاطی نیازمندیم , رویه کوب ماهر آقا

۰۹۱۲۱۲۴۹۴۸۰ ۵۶۳۴۳۴۳۷


همشهری

تماس تا یکهفته

تماس تا یکهفته , جهت مبلمان راحتی نیازمندیم , رویه کوب ماهر

۰۹۱۲۶۷۸۲۷۳۷ - ۷۷۳۱۸۲۱۰


همشهری

جهت تعمیرات مبلمان

جهت تعمیرات مبلمان , رویه کوب ماهر

۰۹۳۵۱۰۱۴۰۱۷ ۰۹۱۲۰۲۷۴۰۰۱


همشهری

اپراتور CNC حرفه‎ای

اپراتور CNC حرفه‎ای , درزمینه کابینت وسرویس خوابMDF

۰۹۱۲۲۹۳۹۳۱۶ ۷۷۲۲۷۰۲۴


همشهری

, رباط کریم - سه راه آدران , رویه کوب ماهر , مبل استیل , نیازمندیم , و وسط کار خانم و آقا …

۵۶۵۸۷۰۲۹


همشهری

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر , رنگ کاری مبل , نیازمندیم ( احمدآبادمستوفی )

۰۹۹۰۳۹۵۲۷۱۵


همشهری

به رنگ کار ماهر مبل

به رنگ کار ماهر مبل , جهت کار در شهر قدس , نیازمندیم

۲۲۶۵۴۸۹۲


همشهری

رنگ کارچوب (ماهر و نیمه ماهر)

رنگ کارچوب (ماهر و نیمه ماهر) , محدوده شهرری نیازمندیم , و زیرکارچی

۰۹۱۹۱۷۵۱۱۹۳


همشهری

جهت کار در کارخانه معتبر

جهت کار در کارخانه معتبر , رویه کوب ماهر مبل , نیازمندیم

۷۷۳۴۰۴۲۱


همشهری

کمربندی آزادگان (علی آباد)

کمربندی آزادگان (علی آباد) , به تعدادی کارگر ماهر , رنگ کار / نجار / رویه کوب

۰۹۱۹۳۶۹۵۲۱۳و۵۵۱۹۵۳۶۱


همشهری

خیاط ماهر

خیاط ماهر , مبلمان راحتی , نیازمندیم

۰۹۱۹۴۲۴۹۶۰۸


همشهری

به یک خیاط ماهر

به یک خیاط ماهر , شرق تهران نیازمندیم , مبلمان راحتی خانم یا آقا

۷۷۰۰۴۵۲۷


همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر

به تعدادی رویه کوب ماهر , محدوده شرق , و نیمه ماهر نیازمندیم

۰۹۱۰۲۲۲۳۰۱۲


همشهری

به تعدادی چرخکار راسته دوز

به تعدادی چرخکار راسته دوز , خانم جهت کار مبل نیازمندیم , محدوده سه راه آدران

۰۹۱۲۴۲۰۱۴۷۰


همشهری

رنگ کار ماهر

رنگ کار ماهر , محدوده سعید آباد شهریار , نیازمندیم

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

به یک کارگر رویه کوب ماهر

به یک کارگر رویه کوب ماهر , مسلط به خیاطی , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۰۳۰۲۶۸


همشهری

(شهرک صنعتی عباس آباد)

(شهرک صنعتی عباس آباد) , رویه کوب صندلی غذاخوری , رویه کوب مبل راحتی , زیرکار و رنگکارچوب …

۰۹۱۹۲۲۹۳۰۳۹


همشهری

جهت تعمیرات مبلمان

جهت تعمیرات مبلمان , خیاط ماهر و رویه کوب , محدوده (هنگام) نیازمندیم

۰۹۱۰۱۴۷۸۰۶۳


همشهری

با محل اسکان ، بیمه و غذا

با محل اسکان ، بیمه و غذا , رنگ کار با سابقه مرتبط , شرکت تولیدی مبلمان درکیش

۰۷۶۴۴۴۷۲۳۸۵


همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر

به تعدادی رویه کوب ماهر , وخیاط خانم ونجار نیمه ماهر

۰۹۱۹۴۲۸۴۸۶۶ ۰۹۱۲۷۲۹۵۱۲۳


همشهری

با محل اسکان ، بیمه و غذا

با محل اسکان ، بیمه و غذا , خیاط و برشکار حرفه ای , شرکت تولیدی مبلمان درکیش

۰۷۶۴۴۴۷۲۳۸۵


همشهری

(بوفه و ویترین)

(بوفه و ویترین) , به یک رنگکار ماهر , محدوده خادم آباد شهریار

۰۹۱۲۰۲۷۰۰۷۶


همشهری

کارگاه محدوده دلاوران نیازمندیم

کارگاه محدوده دلاوران نیازمندیم , خیاط ماهر جهت کار در , رویه کوب ماهر و

۰۹۱۲۳۱۸۷۸۴۳ - ۷۷۳۸۷۵۳۹


همشهری

, تعدادی رویه کوب , مبلمان استیل نیازمندیم

۰۹۱۲۸۸۰۵۲۸۰


همشهری

با حقوق مکفی نیازمندیم

با حقوق مکفی نیازمندیم , جهت تعمیرات مبل , رنگ کار ماهر

۷۷۱۳۹۵۲۰


همشهری

کارگرنیمه ماهررویه کوب

کارگرنیمه ماهررویه کوب , جهت کاردرتولیدی مبلمان , راحتی (شرق تهران)

۷۷۳۲۲۵۱۶


همشهری

1 - رویه کوب ماهر

1 - رویه کوب ماهر , 2 - زیرکارچی مبل , 3 - نجار و ماشین کار ماهر , کارخانه معتبرمبل سازی , دعوت …

۰۹۱۲۳۶۶۷۶۹۴


همشهری

کارگر نیمه ماهر یا ساده

کارگر نیمه ماهر یا ساده , جهت کار در رویه کوبی , محدوده شرق نیازمندیم

۰۹۱۲۷۲۴۷۴۲۷


همشهری

به تعدادی رنگ کار جهت

به تعدادی رنگ کار جهت , سرویس خواب روکش ملچ , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۳۴۳۰۷۵و۶۶۶۹۳۹۵۸


همشهری

رویه کوب ماهر جهت تولید

رویه کوب ماهر جهت تولید , سعید آباد شهریار , وتعمیرات مبل در

۰۹۱۲۱۹۵۱۶۹۶ - ۶۵۶۰۵۵۷۶


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت رویه کوبی مبل استیل , فوری ( محدوده شرق تهران )

۷۷۱۸۸۱۶۳ ـ ۰۹۱۲۵۵۰۳۹۹۴


همشهری

رویه کوب استیل

رویه کوب استیل , محل کار:500مترتابازارمبل , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۰۳۰۲۸۰


همشهری

محدوده شورآبادباسرویس وبیمه

محدوده شورآبادباسرویس وبیمه , نیمه وقت و تمام وقت , نقاش چوب ماهر ونیمه ماهر

۵۶۵۴۰۷۸۱


همشهری

(محدوده شرق - دلاوران )

(محدوده شرق - دلاوران ) , به تعدادی همکار نجار , رنگ کار و رویه کوب نیازمندیم

۰۹۱۲۶۳۹۹۹۸۱


همشهری

رویه کوب برای مبلمان راحتی

رویه کوب برای مبلمان راحتی , نیازمندیم - محدوده احمدآباد

۰۹۱۲۵۲۷۸۲۶۷ ۰۹۳۵۶۲۷۵۹۵۵


همشهری

به یک رویه کوب ماهر

به یک رویه کوب ماهر , مبلمان محدوده دلاوران،حقوق عالی , و کارگر ساده جهت تعمیرات

۰۹۱۲۵۳۵۳۶۱۳


همشهری

رنگ کار و زیرکارچی

رنگ کار و زیرکارچی , مبل کلاسیک نیازمندیم

۰۹۳۶۳۰۰۶۲۳۶ ۰۹۱۲۱۷۱۳۸۷۶


همشهری

کارگر مسلط به زیرکار رنگ

کارگر مسلط به زیرکار رنگ , بین سیاه سنگ و بومهن , مبلمان کلاسیک درمحیطی سالم

۵ - ۷۶۲۱۸۷۹۴ و ۰۹۱۲۴۵۸۶۹۸۹


همشهری

کارگر ساده، نیمه ماهر یا ماهر

کارگر ساده، نیمه ماهر یا ماهر , رنگکاری MDF , نیازمندیم

۰۹۱۹۴۰۳۰۶۹۷


همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت تعمیرات مبل , نیازمندیم (بازارمبل یافت آباد)

۰۹۱۲۲۰۰۱۹۲۱و۶۶۲۴۵۱۹۹


همشهری

(شهرک صنعتی پرند)

(شهرک صنعتی پرند) , آقا و خانم نیازمندیم , خیاط و برشکار مبلمان

۰۹۱۲۳۲۱۶۱۰۵ - ۵۶۴۱۷۴۲۴


همشهری

کارگر مسلط به زیرکار رنگ

کارگر مسلط به زیرکار رنگ , بین سیاه سنگ و بومهن , مبلمان کلاسیک درمحیطی سالم

۵ - ۷۶۲۱۸۷۹۴ و ۰۹۱۲۴۵۸۶۹۸۹


همشهری

(شهرک صنعتی پرند)

(شهرک صنعتی پرند) , رنگ پاش ماهر مبلمان , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۲۱۶۱۰۵ - ۵۶۴۱۷۴۲۴


همشهری

اسلامشهر و رباط کریم

اسلامشهر و رباط کریم , با بیمه محدوده 3راه آدران , رویه کوب مبل راحتی

۰۹۱۲۳۱۱۲۷۶۱


همشهری

به یک اکیپ رویه کوب وخیاط

به یک اکیپ رویه کوب وخیاط , جهت کار در تولیدی مبل ، باحقوق , و مزایای عالی فوری نیازمندیم …

۰۹۱۲۴۸۹۴۳۴۰


همشهری

به یک نفر سرپرست باسابقه

به یک نفر سرپرست باسابقه , جهت تولیدی مبل ، باحقوق , و مزایای عالی فوری نیازمندیم …

۰۹۱۲۴۸۹۴۳۴۰


همشهری

( احمدآباد مستوفی )

( احمدآباد مستوفی ) , حقوق 500 / 1 میلیون , نجار بسیار ماهر مبلمان

۰۹۳۹۳۷۹۴۵۰۰ - ۰۹۱۲۳۷۹۴۵۰۰


همشهری

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر

رویه کوب ماهر و نیمه ماهر , مبل راحتی (محدوده دلاوران) , نیازمندیم

۰۹۳۶۱۲۴۹۲۲۷


همشهری

به تعدادی رویه کوب

به تعدادی رویه کوب , مبلمان راحتی کنترات کار , محدوده خاوران نیازمندیم

۰۹۰۱۰۹۷۱۰۳۵


همشهری

به تعدادی برشکار و خیاط

به تعدادی برشکار و خیاط , تمام پارچه نیازمندیم , و رویه کوب ماهر جهت مبلمان

۰۹۱۲۵۷۸۰۰۷۲


همشهری

(محدوده مسگرآباد)

(محدوده مسگرآباد) , جهت مبل سازی نیازمندیم , نجار ماهر و خیاط ماهر

۰۹۱۰۶۸۲۱۸۷۱


همشهری

, 1 - رویه کوب ماهراستیل کار , 2 - رویه کوب نیمه ماهر , کارخانه ای معتبر , استخدام می نماید …

۷۷۳۳۷۶۶۵


همشهری

به تعدادی رویه کوب و خیاط

به تعدادی رویه کوب و خیاط , جهت همکاری نیازمندیم , مبلمان تمام پارچه

۰۹۱۲۳۳۳۱۴۹۵ - ۷۷۲۷۱۰۷۰


همشهری

(شهرک صنعتی عباس آباد)

(شهرک صنعتی عباس آباد) , رویه کوب صندلی غذاخوری , رویه کوب مبل راحتی , زیرکار و رنگکارچوب …

۰۹۱۹۲۲۹۳۰۳۹


همشهری

بیمه + سرویس- محدوده رباط کریم

بیمه + سرویس- محدوده رباط کریم , جهت مبلمان راحتی , رویه کوب ماهر

۵۶۳۹۱۵۴۱


همشهری

به تعدادی رویه کوب حرفه ای

به تعدادی رویه کوب حرفه ای , نیازمندیم , وارد به دوخت و دوز

۶۶۱۲۱۶۰۴


همشهری

1 - رویه کوب ماهر

1 - رویه کوب ماهر , 2 - زیرکارچی مبل , 3 - نجار و ماشین کار ماهر , کارخانه معتبرمبل سازی , دعوت …

۰۹۱۲۳۶۶۷۶۹۴


همشهری

کلاسیک نیازمندیم بصورت کنترات

کلاسیک نیازمندیم بصورت کنترات , به یک منبٍٍت کار جهت مبل , محدوده رباط کریم و حومه …

۵۶۳۹۲۵۰۰


همشهری

خراط ماهرو رنگ کارماهر

خراط ماهرو رنگ کارماهر , سعیدآباد شهریار , نیازمندیم

۶۵۶۰۳۰۱۵


همشهری

جهت کار در کارخانه

جهت کار در کارخانه , رویه کوب ماهرو کارگرساده , محدوده چهاردانگه

۵۵۲۶۹۷۹۱


همشهری

رویه کوب استیل

رویه کوب استیل , محل کار:500مترتابازارمبل , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۰۳۰۲۸۰


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی