کارگرماهر مبل ساز

استخدام کارگر ماهر مبل ساز استخدام رویه کوب مبل ماهر فوری تعمیرکارمبل استخدام رویه …

۰۹۱۹۴۲۰۰۵۳۱

رویه کوب نیمه ماهر مبل

به یک نفر رویه کوب نیمه ماهر جهت کار در رویه کوبی مبلمان استیل واقع در محدوده ی کندرود …

۰۹۱۹۵۱۸۲۱۹۳

اکیپ رنگ کار حرفه ای

اکیپ رنگ کار حرفه ای , جهت سرویس خواب نیازمندیم , (آزادگان- غفاری)

۰۹۱۹۱۰۵۵۷۴۰


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط وبرشکار

به تعدادی خیاط وبرشکار , ماهر مبلمان خانم یا آقا , محدوده شهریار نیازمندیم

۰۹۱۲۴۹۶۳۹۵۴ - ۶۵۶۸۳۸۶۹


روزنامه همشهری

به تعدادی رنگ کار ماهر و

به تعدادی رنگ کار ماهر و , زیرکاردرآر صندلی نیازمندیم , منطقه جاده ساوه

۰۹۱۲۲۴۷۲۵۰۰ - ۵۶۴۳۰۰۸۹


روزنامه همشهری

رویه کوب ماهرجهت کارگاه

رویه کوب ماهرجهت کارگاه , مبل سازی نیازمندیم - شرق تهران

۰۹۱۲۰۲۶۴۵۸۵ ۷۷۱۴۱۴۶۴


روزنامه همشهری

به یک نفر زیرکارچی نیمه ماهر

به یک نفر زیرکارچی نیمه ماهر , مبلمان آشنا به بتونه کاری , (محدوده سعیدآباد شهریار ) …

۶۵۶۱۲۰۵۰


روزنامه همشهری

رویه کوب و زیرکارچی مبل

رویه کوب و زیرکارچی مبل , راحتی جهت کار در کارخانه , محدوده چهاردانگه

۵۵۲۶۹۷۹۱


روزنامه همشهری

به تعدادی رویه کوب ماهر

به تعدادی رویه کوب ماهر , و نیمه ماهر با بیمه , محدوده شهریار نیازمندیم

۰۹۱۲۴۹۶۳۹۵۴ - ۶۵۶۸۳۸۶۹


روزنامه همشهری

تعدادی رویه کوب و نجار

تعدادی رویه کوب و نجار , ( مبل راحتی ) , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۷۹۵۷۸۷


روزنامه همشهری

کارگرواردیانیمه واردکلاف ساز

کارگرواردیانیمه واردکلاف ساز , نیازمندیم (شرق تهران)

۰۹۱۲۶۸۴۱۹۹۵ ۷۷۴۴۸۲۳۹


روزنامه همشهری

رویه کوب و خیاط

رویه کوب و خیاط , جهت تعمیرات مبلمان , محدوده (هنگام) نیازمندیم

۰۹۱۰۱۴۷۸۰۶۳


روزنامه همشهری

رویه کوب ماهرونیمه ماهر

رویه کوب ماهرونیمه ماهر , جهت کاردرتولیدی مبلمان , راحتی (شرق تهران)

۷۷۳۲۲۵۱۶


روزنامه همشهری

خیاط ، برشکار و رویه کوب ماهر

خیاط ، برشکار و رویه کوب ماهر , مبلمان راحتی نیازمندیم , محدوده اسلامشهر چیچکلو

۵۶۸۲۶۵۹۰ - ۰۹۱۲۷۳۳۶۴۸۰


روزنامه همشهری

نجاروکمک نجار استیل کار

نجاروکمک نجار استیل کار , ماهر آقا با جای خواب , « محدوده شرق تهران نیازمندیم »

۰۹۱۲۵۴۶۹۷۷۱


روزنامه همشهری

خیاط و برش کار ماهر

خیاط و برش کار ماهر , جهت مبلمان تمام پارچه،باحقوق و , مزایای عالی - محدوده شهریار

۰۹۳۸۳۳۴۵۸۰۴


روزنامه همشهری

به چندنفر رویه کوب ماهر

به چندنفر رویه کوب ماهر , جهت تولیدی مبلمان راحتی , نیازمندیم ( خانی آبادنو)

۵۵۰۰۹۶۹۷


روزنامه همشهری

اکیپ رنگ کار حرفه ای

اکیپ رنگ کار حرفه ای , جهت سرویس خواب نیازمندیم , (آزادگان- غفاری)

۰۹۱۹۱۰۵۵۷۴۰


روزنامه همشهری

اکیپ رویه کوب وارد یا

اکیپ رویه کوب وارد یا , نیمه وارد با جای خواب , حوالی بازار مبل نیازمندیم

۰۹۱۲۶۸۶۳۹۱۴


روزنامه همشهری

رویه کوب مبل

رویه کوب مبل , ماهر و نیمه ماهر ,

۲۲۲۲۰۶۲۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی