شابلون زن ماهر

غیر سیگاری با حقوق , شابلون زن ماهر , جنب مترو سعدی ,

۳۳۹۴۵۲۴۶


همشهری

( محدوده دروازه دولت )

( محدوده دروازه دولت ) , خانم و آقا نیازمندیم , شابلون زن و کارگرساده

۷۷۶۱۸۴۹۶


همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , و یک کارگر ساده نیازمندیم.افسریه

۰۹۱۹۱۲۶۳۱۴۶ ۳۳۸۴۱۱۵۶


همشهری

( تماس تا یکهفته )

( تماس تا یکهفته ) , کارگر ساده نیازمندیم , تعدادی شابلون زن ماهر و

۶۶۴۰۵۵۲۰


همشهری

, کارگر ساده نیازمندیم

۳۳۰۱۳۰۷۰


همشهری

آقاوخانم باحقوق ومزایای مکفی

آقاوخانم باحقوق ومزایای مکفی , جهت تریکومحدوده سعیدآباد شهریار , شابلون زن ماهرو کارگرساده …

۶۶۹۷۷۰۷۱


همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , در محیطی زنانه , ماهر خانم نیازمندیم

۰۹۳۶۱۷۱۷۰۱۳و۳۳۸۳۶۵۲۶


همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , دنیای چاپ , نیازمندیم ( مترو مولوی )

۵۵۸۹۸۹۵۳


همشهری

(تماس تایکهفته) حوالی م بهارستان

(تماس تایکهفته) حوالی م بهارستان , تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو با حقوق بالا

۳۳۹۳۰۰۳۰


همشهری

(استخدام دائم) نیازمندیم

(استخدام دائم) نیازمندیم , زیر 30سال تمیزکار , شابلون زن ماهر خانم و آقا

۵۵۴۱۷۲۳۲


همشهری

چاپ سیلک نیازمندیم(بازار)

چاپ سیلک نیازمندیم(بازار) , کارگرساده حقوق 800 هزار جهت , به تعدادی شابلون زن و

۰۹۱۲۳۷۰۸۵۴۱


همشهری

(حوالی م رسالت - دلاوران)

(حوالی م رسالت - دلاوران) , کارگر ساده نیازمندیم , تعدادی شابلون زن ماهر و

۰۹۱۲۳۰۸۵۸۹۸


همشهری

(حوالی مترو خیام)

(حوالی مترو خیام) , شابلون زن ماهر , نیازمندیم

۵۵۶۹۹۸۲۲


همشهری

(استخدام دائم) نیازمندیم

(استخدام دائم) نیازمندیم , زیر 30سال تمیزکار , شابلون زن ماهر خانم و آقا

۵۵۴۱۷۲۳۲


همشهری

(تماس تایکهفته) حوالی م بهارستان

(تماس تایکهفته) حوالی م بهارستان , تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو با حقوق بالا

۳۳۹۳۰۰۳۰


همشهری

( تماس تا یک هفته)

( تماس تا یک هفته) , جهت چاپ تریکونیازمندیم , تعدادی شابلون زن ماهر

۵۵۶۰۵۵۹۸


همشهری

2نفرمیزگردان کاملا حرفه ای

2نفرمیزگردان کاملا حرفه ای , تعدادی شابلون زن ماهر و , نیازمندیم (تماس تا 10 روز)

۵۵۱۶۸۴۵۱


همشهری

(محدوده خ رجایی)

(محدوده خ رجایی) , به تعدادی شابلون زن , ماهر خانم و آقا نیازمندیم

۵۵۰۰۶۱۱۷


همشهری

, ( آقا ) نیازمندیم , به تعدادی شابلون زن ماهر

۷۷۶۴۵۳۱۸


همشهری

کارگر ساده خانم وآقا نیازمندیم

کارگر ساده خانم وآقا نیازمندیم , تعدادی کارگر شابلون زن و , تماس تایکهفته ( محدوده عبدل …

۵۵۸۲۶۱۸۶


همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , خانم و آقا حوالی مترو شوش , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته )

۰۹۱۲۵۵۰۹۵۳۸


همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , حوالی اسلامشهر , و سرپرست ماهر نیازمندیم

۵۶۳۵۷۲۴۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی