آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

سرپرست ماهردرهمه زمینه های

سرپرست ماهردرهمه زمینه های , چاپی وتعدادی شابلون زن ماهرزول کار , واورینت کاربا حقوق2م …

تلفن: ۳۳۸۴۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , حوالی باغستان شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم , محدوده خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۲۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , و نیمه ماهر خانم و آقا , محدوده شهرری،تماس 1هفته

تلفن: ۰۹۱۹۴۵۸۵۶۰۰و۳۳۳۷۹۸۰۵  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و کارگر ساده

شابلون زن و کارگر ساده , خانم و آقا نیازمندیم , محدوده شهرک ولیعصریافت آباد

تلفن: ۰۹۰۳۱۴۹۱۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , با حقوق مکفی نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر )

تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۲۸۸۷  


نیازمندیهای همشهری

پرس کار حداقل دیپلم

پرس کار حداقل دیپلم , جهت چاپ پارچه , (محدوده میدان جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۶۸۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن و

به تعدادی شابلون زن و , کارگر ساده ،حقوق500 / 1م , (محدوده مولوی)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۲۶۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

یک کمک شابلون زن مسلط به

یک کمک شابلون زن مسلط به , پهن کردن وخشک کردن پارچه , (اضافه کاری،محدوده مولوی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۱۵۲۸۶۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , حوالی باغستان شهریار , نیازمندیم

تلفن: ۶۵۷۳۳۳۰۹ - ۰۹۳۵۱۰۵۱۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم و آقا و کارگر ساده , نیازمندیم (محدوده قرچک)

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۶۹۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن و

به تعدادی شابلون زن و , کارگر ساده ،حقوق500 / 1م , (محدوده مولوی)(تماس 1هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۲۶۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر آقا

شابلون زن ماهر آقا , نیازمندیم , محدوده خاورشهر

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۸۶۱۰۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۵۱۵۹۳۴۲  


نیازمندیهای همشهری

سرپرست ماهردرهمه زمینه های

سرپرست ماهردرهمه زمینه های , چاپی وتعدادی شابلون زن ماهرزول کار , واورینت کاربا حقوق2م …

تلفن: ۳۳۸۴۴۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , با حقوق مکفی نیازمندیم , (سعدی شمالی)

تلفن: ۳۳۹۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

پرس کار حداقل دیپلم

پرس کار حداقل دیپلم , جهت چاپ پارچه , (محدوده میدان جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۶۸۴۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن حرفه ای

تعدادی شابلون زن حرفه ای , و کارگر ساده جهت کار در , کارگاه چاپ تریکو نیازمندیم

تلفن: تماس تايکهفته ۰۹۳۸۹۸۷۸۸۵۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهرونیمه ماهر

شابلون زن ماهرونیمه ماهر , سرپرست وکارگرساده باحقوق مکفی , محدوده نواب ، گمرک ، راه

تلفن: ۰۹۱۰۹۵۳۷۰۷۵ - ۵۵۶۴۵۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده باحقوق عالی , وصبحانه ،خیام جنوبی،تماس1هفته

تلفن: ۰۹۳۶۰۴۹۶۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

یک کمک شابلون زن مسلط به

یک کمک شابلون زن مسلط به , پهن کردن وخشک کردن پارچه , (اضافه کاری،محدوده مولوی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۱۵۲۸۶۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , با حقوق مکفی نیازمندیم , (سعدی شمالی)

تلفن: ۳۳۹۵۷۶۶۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن حرفه ای زول کار

شابلون زن حرفه ای زول کار , و کارگر ساده نیازمندیم , محدوده فلاح (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۵۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , خانم یا آقا نیازمندیم , (منطقه افسریه)

تلفن: ۰۹۳۷۱۴۸۸۹۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده خانم و آقا , جهت چاپ تریکونیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۰۹۱۹۶۵۵۲۹۳۹و۰۹۱۹۸۴۱۱۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , شیفت روز،شب باحقوق مکفی , (حوالی میدان شوش)

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۴۹۸۷۲ ـ ۵۵۰۶۳۷۶۳  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , محدوده شهرری،قرچک،ورامین , نیازمندیم - تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۰۷۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون خانم یا آقا

تعدادی شابلون خانم یا آقا , نیازمندیم , ( محدوده اسلامشهر )

تلفن: ۵۶۵۵۵۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر آقا

به تعدادی شابلون زن ماهر آقا , و خانم جهت چاپ تریکو نیازمندیم , محدوده واوان-سرویس‎ازاسلامشهر

تلفن: ۰۹۱۲۴۳۷۶۲۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , آقا و خانم و کارگرساده , حوالی کوچه برلن (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۹۷۷ ـ ۳۳۹۵۶۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و شابلون زن

کارگر ساده و شابلون زن , فقط خانم نیازمندیم , محدوده شهرک ولیعصریافت آباد

تلفن: ۰۹۰۳۱۴۹۱۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , و کارگر ساده (خانم و آقا) , نیازمندیم « چهارراه امیراکرم »

تلفن: ۶۶۴۸۰۵۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به 2 نفر شابلون زن حرفه ای

به 2 نفر شابلون زن حرفه ای , خانم در محیطی کاملا زنانه , نیازمندیم(محدوده میدان خراسان)

تلفن: ۰۹۰۳۹۴۳۹۹۳۹  


نیازمندیهای همشهری

# شابلون زن ماهر #

# شابلون زن ماهر # , و کارگر ساده خانم و آقا , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۹۷۴۰۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به چند شابلون زن ماهر

به چند شابلون زن ماهر , و کارگر ساده با پایه حقوق 300 / 1 , محدوده بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۳۳۷۷۱و۰۹۱۲۴۷۸۲۲۳۵  


نیازمندیهای همشهری