آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - شابلون زن

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - شابلون زن» اینجا کلیک کنید.

تعدادی شابلون زن ماهر

تعدادی شابلون زن ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۷۷۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک شابلون زن ماهر

به یک شابلون زن ماهر , جهت چاپ جعبه پیتزا , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۸۸۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن

به تعدادی شابلون زن , ماهر و نیمه ماهر , و کارگرساده ، محدوده شهرری

تلفن: ۰۹۳۶۱۷۱۵۸۲۷ تماس۱هفته  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن حرفه ای خانم

شابلون زن حرفه ای خانم , وارد به عکاسی و رنگ سازی با , حقوق ماهی 700 / 1 (منطقه منیریه)

تلفن: ۰۹۱۲۰۶۴۶۸۲۲و۵۵۳۸۹۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده خانم و آقا , جهت چاپ تریکونیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۰۹۱۹۶۵۵۲۹۳۹و۰۹۱۹۸۴۱۱۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , واردبه عکاسی،باصبحانه،ناهار , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۵۵۱۵۴۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن و عکاس حرفه ای

شابلون زن و عکاس حرفه ای , جهت چاپ تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۲۸۰۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر وارد به عکاسی

به یکنفر وارد به عکاسی , و تعدادی شابلون زن , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۳۳۴۰۱۳۴۹ - ۰۹۱۲۷۲۳۴۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن , و کارگر ساده خانم و آقا , جهت چاپ تریکونیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۰۹۱۹۶۵۵۲۹۳۹و۰۹۱۹۸۴۱۱۳۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر شابلون زن ماهر

کارگر شابلون زن ماهر , و یک نفر کارگر ساده نیازمندیم , « حوالی مترو باقرشهر »

تلفن: ۵۵۲۲۷۳۰۸  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , واردبه عکاسی،باصبحانه،ناهار , نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۵۵۱۵۴۴۹۲  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر

شابلون زن ماهر , و کارگر ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۱۶۵۱۵ ۰۹۱۲۹۳۴۸۷۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک شابلون زن حرفه ای،آشنا

به یک شابلون زن حرفه ای،آشنا , به عکاسی ورنگ سازی(غیرسیگاری)در , محیطی سالم باحقوق مکفی …

تلفن: ۰۹۰۳۹۴۳۹۹۳۹  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , و کارگر ساده خانم نیازمندیم , محل کار : حسن آباد فشافویه

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۶۳۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن آقا

شابلون زن آقا , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۵۴۴۲۲۰۳۰  


نیازمندیهای همشهری

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر

شابلون زن ماهر و نیمه ماهر , و کارگر ساده خانم نیازمندیم , محل کار : حسن آباد فشافویه

تلفن: ۰۹۱۹۴۸۶۳۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی شابلون زن ماهر

به تعدادی شابلون زن ماهر , جهت چاپ تریکو نیازمندیم , تماس تا یک هفته(مترومولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۶۹۰۶۱ - ۵۵۶۰۵۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری