آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - راننده (گوناگون)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - راننده (گوناگون)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - راننده (گوناگون)» اینجا کلیک کنید.

دنبال کار راننگی هستم

ساکن تهران راننده خودرو های سواری بین شهری شبانه روزانه هم کار میکنم راننگی با موتور …

۰۹۳۰۵۳۰۹۳۸۲

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس محدوده , سعادت آباد وشهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۰۱۳۷۵۵۰۴


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اتومبیل ون و

به تعدادی اتومبیل ون و , سواری جهت سرویس مدارس , در محدوده منطقه 18 نیازمندیم

۰۹۳۸۴۷۹۲۵۹۲


نیازمندیهای همشهری

راننده پراید (خانم) محدوده

راننده پراید (خانم) محدوده , جنوب تهران و راننده آقا , باسمندوپژوجهت سرویس مدارس

۵۵۹۳۶۴۶۲ - ۰۹۱۲۲۰۰۲۱۴۰


نیازمندیهای همشهری

سرویس مدرسه

سرویس مدرسه , همکار صرفا بازنشسته , تماس 10 الی15 (ساکن منطقه 3 )

۲۲۵۴۰۷۵۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , همکار خانم و آقا , جهت سرویس مدارس , » مسیرهای کوتاه « , در مناطق 1 و 3 , …

۰۹۱۰۵۹۹۶۵۰۶ - ۲۲۶۹۰۴۲۶


نیازمندیهای همشهری

راننده باتاکسی پژو،سمند،آریو

راننده باتاکسی پژو،سمند،آریو , مدل92به بالا-سن زیر55 , با بیمه جهت کاردرادارات دولتی

۰۹۱۹۱۳۷۴۵۷۰و۱۸و۶۶۹۳۹۶۱۷


نیازمندیهای همشهری

استخدام راننده جهت

استخدام راننده جهت , انتقال خودرو از سایپا , به نمایندگی های مجاز

۰۹۳۶۳۹۸۹۸۵۵و۰۹۳۷۱۴۱۳۰۱۰


نیازمندیهای همشهری

راننده با اتومبیل و روابط

راننده با اتومبیل و روابط , عمومی بالا، فقط جهت سرویس , مدرسه ، محدوده شهرآرا

۰۹۳۰۱۷۹۶۱۳۱


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده خانم وآقا

به تعدادی راننده خانم وآقا , باخودروی سواری جهت سرویس , مدارس مناطق 1و2و5نیازمندیم

۰۹۳۶۲۸۹۰۸۳۶


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده

تعدادی راننده , با خودرو سواری و ون , جهت سرویس مدارس , با امکان استفاده از , * 2 سرویس * …

۰۹۱۰۷۸۵۳۶۲۸


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , همکار خانم و آقا , جهت سرویس مدارس , » مسیرهای کوتاه « , در مناطق 1 و 3 , …

۰۹۱۰۵۹۹۶۵۰۶ - ۲۲۶۹۰۴۲۶


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی اتومبیل ون و

به تعدادی اتومبیل ون و , سواری جهت سرویس مدارس , در محدوده منطقه 18 نیازمندیم

۰۹۳۸۴۷۹۲۵۹۲


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده

تعدادی راننده , با خودرو سواری و ون , جهت سرویس مدارس , با امکان استفاده از , * 2 سرویس * …

۰۹۱۰۷۸۵۳۶۲۸


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده خانم وآقا

به تعدادی راننده خانم وآقا , باخودروی سواری جهت سرویس , مدارس مناطق 1و2و5نیازمندیم

۰۹۳۶۲۸۹۰۸۳۶


نیازمندیهای همشهری

سرویس مدرسه

سرویس مدرسه , همکار صرفا بازنشسته , تماس 10 الی15 (ساکن منطقه 3 )

۲۲۵۴۰۷۵۷


نیازمندیهای همشهری

راننده پراید (خانم) محدوده

راننده پراید (خانم) محدوده , جنوب تهران و راننده آقا , باسمندوپژوجهت سرویس مدارس

۵۵۹۳۶۴۶۲ - ۰۹۱۲۲۰۰۲۱۴۰


نیازمندیهای همشهری

راننده با اتومبیل و روابط

راننده با اتومبیل و روابط , عمومی بالا، فقط جهت سرویس , مدرسه ، محدوده شهرآرا

۰۹۳۰۱۷۹۶۱۳۱


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس محدوده , سعادت آباد وشهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۰۱۳۷۵۵۰۴


نیازمندیهای همشهری

استخدام راننده جهت

استخدام راننده جهت , انتقال خودرو از سایپا , به نمایندگی های مجاز

۰۹۳۶۳۹۸۹۸۵۵و۰۹۳۷۱۴۱۳۰۱۰


نیازمندیهای همشهری

راننده باتاکسی پژو،سمند،آریو

راننده باتاکسی پژو،سمند،آریو , مدل92به بالا-سن زیر55 , با بیمه جهت کاردرادارات دولتی

۰۹۱۹۱۳۷۴۵۷۰و۱۸و۶۶۹۳۹۶۱۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

استخدام ویژه

استخدام ویژه , راننده جهت شرکت معتبر , با ضامن ، با شرایط و مزایای خاص

۰۹۳۰۹۵۲۶۹۲۰


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده با ماشین

به تعدادی راننده با ماشین , جهت سرویس مدارس , غرب تهران نیازمندیم

۰۹۱۹۴۷۵۵۸۲۲


نیازمندیهای همشهری

راننده متاهل باضامن معتبر

راننده متاهل باضامن معتبر , جهت اجاره تاکسی سمندگردشی , ترجیحا کارنامه دار- باسابقه

۰۹۲۱۷۶۲۵۰۱۵ تماس تا يکهفته


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 2 مسلط به مناطق

راننده پایه 2 مسلط به مناطق , شمال غرب مرکزی جهت , همکاری درشرکت معتبرنیازمندیم

۴۴۰۰۶۷۰۰


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده بدون ماشین

تعدادی راننده بدون ماشین , جهت کار باوانت پیکان درپیک , ساکن شرق تهران

۰۹۱۲۲۵۸۳۰۲۱


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس محدوده , سعادت آباد وشهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۰۱۳۷۵۵۰۴


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده متاهل

به تعدادی راننده متاهل , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , در منطقه ولنجک فوری نیازمندیم

۰۹۱۹۴۹۶۶۹۵۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده B2

تعدادی راننده B2 , سن 30 تا40سال , آشنابه شهرتهران،در مرکزآمبولانس

۵۵۴۲۶۶۴۱


نیازمندیهای همشهری

راننده خانم و آقا

راننده خانم و آقا , بدون اتومبیل , جهت کار در مشاغل مختلف

۰۹۹۰۵۹۵۹۴۱۶و۲۲۰۷۹۳۸۰


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده

به تعدادی راننده , جهت انجام سرویس مدارس , غرب تهران نیازمندیم

۰۹۳۷۱۹۹۲۷۸۴


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

راننده سواری

راننده سواری , ( بدون ماشین) با ضامن معتبر , با حقوق ثابت نیازمندیم

۰۹۱۹۱۱۷۳۸۷۷


نیازمندیهای همشهری

سرویس مدرسه

سرویس مدرسه , همکار صرفا بازنشسته , تماس 10 الی13 (ساکن پاسداران)

۲۲۵۴۰۷۵۷


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده خانم وآقا

به تعدادی راننده خانم وآقا , باخودروی سواری جهت سرویس , مدارس مناطق 1و2و5نیازمندیم

۰۹۳۶۲۸۹۰۸۳۶


نیازمندیهای همشهری

جهت شرکت معتبر

جهت شرکت معتبر , راننده با ماشین و بدون ماشین , حقوق - مزایا - بیمه

۰۹۱۹۹۷۶۰۶۹۵ و ۶۶۵۷۴۲۱۲


نیازمندیهای همشهری

راننده - تاکسی VIP

راننده - تاکسی VIP , سن 25تا50سال ساکن تهران , متاهل-دارای گواهینامه پایه2 , یاپایه1حداقل …

ط ۲ واحد۲۲ (۷۴۴۱۶۰۰۰)


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه دوم جهت شرکت

راننده پایه دوم جهت شرکت , معتبر حقوق200 / 1 به بالا , بیمه + ناهار + مزایا فوری فوری

۶۶۱۲۵۲۶۹ و ۶۶۱۲۵۳۲۵


نیازمندیهای همشهری

راننده تا سن30سال

راننده تا سن30سال , باخودرومدل‎بالا‎،ظاهری‎آراسته , منطقه یک نیازمندیم (فراموشی)

۰۹۱۰۸۱۵۹۲۰۴ و ۲۶۱۰۰۲۹۶


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده پایه دوم

تعدادی راننده پایه دوم , جهت ارگانها و شرکتهای معتبر , حقوق200 / 1 تا 2 بیمه،ناهار،مزایا

۶۶۹۱۳۵۲۲ و ۶۶۹۱۰۶۳۵


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون اتومبیل

راننده بدون اتومبیل , جهت اجاره پراید نیازمندیم , کاشانی،جنب مسجدنظام مافی،خ والفجر …

تشريفات ماهان ۴۴۰۹۳۵۳۰


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون ماشین

راننده بدون ماشین , باظاهری آراسته-حداقل دیپلم , ساکن تهران

۸۸۲۱۲۴۹۸


نیازمندیهای همشهری

راننده با مینی بوس هیوندا و

راننده با مینی بوس هیوندا و , ون جهت سرویس , با کرایه عالی نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۲۸۶۷۰ ـ ۷۷۵۱۰۲۲۸


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر راننده

به یکنفر راننده , جهت اجاره نیسان , نیازمندیم

۰۹۱۲۸۲۸۸۸۳۸


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم

تعدادی راننده خانم , یاآقامتاهل ومتعهدبه شئونات , اسلامی باخودرو جهت انجام , سرویس مدارس(تماس8الی17)

۰۹۱۹۳۷۹۵۶۶۹ داخلي۱۱۳ ۴۴۴۹۳۷۰۰ داخلي۲۲۸ ۳۰ - ۴۴۴۹۲۷۲۷


نیازمندیهای همشهری

راننده با تجربه خانم یا آقا

راننده با تجربه خانم یا آقا , با گواهینامه پایه 2 , نیازمندیم

۰۹۳۵۵۴۶۹۴۱۰ ـ ۵۵۳۹۵۸۶۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده خانم و آقا

به تعدادی راننده خانم و آقا , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , نیازمندیم

۰۹۳۸۳۱۹۰۹۷۹ - ۷۷۰۵۸۸۹۰


نیازمندیهای همشهری

استخدام راننده جهت

استخدام راننده جهت , انتقال خودرو از سایپا , به نمایندگی های مجاز

۰۹۳۶۳۹۸۹۸۵۵و۰۹۳۷۱۴۱۳۰۱۰


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده متاهل

به تعدادی راننده متاهل , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , در منطقه ولنجک فوری نیازمندیم

۰۹۱۹۴۹۶۶۹۵۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مینی بوس

تعدادی راننده مینی بوس , هیوندا ، بدون خودرو , منطقه پونک- رسالت - شهرری

۵۵۲۲۰۲۹۰


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس , منطقه غرب تهران نیازمندیم

۰۹۱۰۱۳۰۳۰۲۵


نیازمندیهای همشهری

راننده با اتومبیل جهت سرویس

راننده با اتومبیل جهت سرویس , مدرسه فقط برگشت از پل رومی , به تهرانپارس حرکت 30 : 14

۰۹۱۲۸۲۲۶۰۰۸


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , راننده ترجیحا بازنشسته سواری , باظاهری آراسته«تماس فقط10تا12»

۲۲۶۳۱۸۷۲


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , همکار خانم و آقا , جهت سرویس مدارس , » مسیرهای کوتاه « , در مناطق 1 و 3 , …

۰۹۱۰۵۹۹۶۵۰۶ - ۲۲۶۹۰۴۲۶


نیازمندیهای همشهری

راننده با تاکسی جهت سرویس

راننده با تاکسی جهت سرویس , مدرسه از مناطق مختلف , به پل رومی و برگشت

۰۹۱۹۴۲۲۲۶۲۸


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبربین المللی

یک شرکت معتبربین المللی , به یک نفرراننده با شرایط , زیر نیازدارد : , حداقل دیپلم - ساکن …

(داخلي ۱۸۳) ۸۸۲۰۲۲۲۰


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس محدوده , سعادت آباد وشهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۰۱۳۷۵۵۰۴


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر راننده پایه 2

به یکنفر راننده پایه 2 , (بازنشسته)آشنابه مناطق باضامن , معتبر درشرق تهران نیازمندیم …

۷۷۱۴۳۶۸۸


نیازمندیهای همشهری

راننده با ماشین سواری

راننده با ماشین سواری , جهت پخش در شهرستان , نیازمندیم

۳۳۰۰۴۹۵۶


نیازمندیهای همشهری

راننده باماشین پژو ، سمند

راننده باماشین پژو ، سمند , پرشیا طرح دار ، بدون طرح , جهت ارگان دولتی مدل90به بالا

و در اختيار ۰۹۱۰۰۷۵۶۶۸۶


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه 2 جهت شرکت

راننده پایه 2 جهت شرکت , معتبر با ساعت کاری مناسب , وحقوق مکفی ،ساکن غرب تهران

۰۹۳۶۵۸۰۲۵۳۵


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه دوم جهت شرکت

راننده پایه دوم جهت شرکت , معتبر حقوق200 / 1 به بالا , بیمه + ناهار + مزایا فوری فوری

۶۶۱۲۵۲۶۹ و ۶۶۱۲۵۳۲۵


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون ماشین

راننده بدون ماشین , جهت کار در انبار , محدوده سه راه افسریه , نیازمندیم , باگواهینامه …

۲۲۸۳۰۷۶۱ - ۲۶۱۳۲۹۲۰


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده پایه دوم

تعدادی راننده پایه دوم , جهت ارگانها و شرکتهای معتبر , حقوق200 / 1 تا 2 بیمه،ناهار،مزایا

۶۶۹۱۳۵۲۲ و ۶۶۹۱۰۶۳۵


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده طرح دار

به تعدادی راننده طرح دار , وتاکسی جهت سرویس مدرسه , صبحها30 / 7 پیاده برگشت ساعت15

۰۹۳۸۳۹۰۲۷۸۹ - ۴۴۴۹۸۳۳۷


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون خودرو

راننده بدون خودرو , صبح و شب با حقوق بدون ضامن , (شرایط عالی) تماس تا 3 روز

۰۹۲۱۲۶۵۹۸۹۹


نیازمندیهای همشهری

به یک راننده مجرب و ماهر

به یک راننده مجرب و ماهر , با ضامن معتبر نیازمندیم , (محل کار قرچک)

۰۹۰۲۸۳۶۲۱۳۸


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , همکار خانم و آقا , جهت سرویس مدارس , » مسیرهای کوتاه « , در مناطق 1 و 3 , …

۲۲۶۹۰۴۲۶


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده متاهل

به تعدادی راننده متاهل , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , در منطقه ولنجک فوری نیازمندیم

۰۹۱۹۴۹۶۶۹۵۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم

تعدادی راننده خانم , یاآقامتاهل ومتعهدبه شئونات , اسلامی باخودرو جهت انجام , سرویس مدارس(تماس8الی17)

۰۹۱۹۳۷۹۵۶۶۹ داخلي۱۱۳ ۴۴۴۹۳۷۰۰ داخلي۲۲۸ ۳۰ - ۴۴۴۹۲۷۲۷


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت بازرگانی

یک شرکت بازرگانی , راننده ترجیحا بازنشسته سواری , باظاهری آراسته«تماس فقط10تا12»

۲۲۶۳۱۸۷۲


نیازمندیهای همشهری

راننده جهت امداد خودرو سایپا

راننده جهت امداد خودرو سایپا , با جای خواب + غذا , در جاده چالوس نیازمندیم

۰۹۳۵۵۳۲۰۷۳۳


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر راننده پایه 2

به یکنفر راننده پایه 2 , (بازنشسته)آشنابه مناطق باضامن , معتبر درشرق تهران نیازمندیم …

۷۷۱۴۳۶۸۸


نیازمندیهای همشهری

راننده با تاکسی جهت سرویس

راننده با تاکسی جهت سرویس , مدرسه از مناطق مختلف , به پل رومی و برگشت

۰۹۱۹۲۰۹۲۶۲۸


نیازمندیهای همشهری

راننده مجرب با گواهینامه ب2

راننده مجرب با گواهینامه ب2 , بین 30 الی 35 سال , جهت همکاری در مرکز اورژانس

۸۸۶۱۰۶۱۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده خانم وآقا

تعدادی راننده خانم وآقا , جهت سرویس مدارس محدوده , سعادت آباد وشهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۰۱۳۷۵۵۰۴


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون ماشین

راننده بدون ماشین , خانم و آقا با شرایط عالی , نیازمندیم

۰۹۱۲۹۳۱۸۲۴۶ و ۶۶۴۰۸۵۹۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده با ماشین سواری

تعدادی راننده با ماشین سواری , جهت پخش کالا نیازمندیم , ترجیحاً ساکن منطقه 14 و 15

۰۹۳۹۲۳۷۶۲۰۰و۰۹۱۲۶۱۵۶۵۱۷


نیازمندیهای همشهری

راننده آقا ازشمال وشرق

راننده آقا ازشمال وشرق , جهت سرویس مدارس , نیازمندیم

۰۹۱۹۱۲۲۵۹۶۲


نیازمندیهای همشهری

راننده پراید (خانم) محدوده

راننده پراید (خانم) محدوده , نازی آباد و خزانه و راننده آقا , باسمندوپژوجهت سرویس مدارس …

۵۵۹۳۶۴۶۲ - ۰۹۱۲۲۰۰۲۱۴۰


نیازمندیهای همشهری

راننده خانم و آقا

راننده خانم و آقا , بدون اتومبیل , جهت کار در مشاغل مختلف

۰۹۹۰۵۹۵۹۴۱۶و۲۲۰۷۹۳۸۰


نیازمندیهای همشهری

راننده دارای گواهینامه ماشین

راننده دارای گواهینامه ماشین , وموتوربدون وسیله آشنابه , کلیه مناطق تهران(محدوده بهارستان)

۲ ـ ۷۷۶۳۸۳۰۱


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده پایه دوم

تعدادی راننده پایه دوم , جهت ارگانها و شرکتهای معتبر , حقوق200 / 1 تا 2 بیمه،ناهار،مزایا

۶۶۹۱۳۵۲۲ و ۶۶۹۱۰۶۳۵


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون اتومبیل

راننده بدون اتومبیل , جهت اجاره پراید نیازمندیم , کاشانی،جنب مسجدنظام مافی،خ والفجر …

تشريفات ماهان ۴۴۰۹۳۵۳۰


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه دوم جهت شرکت

راننده پایه دوم جهت شرکت , معتبر حقوق200 / 1 به بالا , بیمه + ناهار + مزایا فوری فوری

۶۶۱۲۵۲۶۹ و ۶۶۱۲۵۳۲۵


نیازمندیهای همشهری

راننده جهت مواد غذایی

راننده جهت مواد غذایی , حداکثر سن 30سال , غرب تهران نیازمندیم

۶۶۶۳۹۲۲۵ و ۶۶۱۰۱۳۲۵


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبر

یک شرکت معتبر , استخدام می نماید , راننده آقا با ظاهری آراسته , سن 30 تا 45 سال , بدون خودرو-بامدرک‎دیپلم‎به …

۸۸۱۷۷۷۳۰


نیازمندیهای همشهری

راننده بدون اتومبیل جهت

راننده بدون اتومبیل جهت , اجاره پراید نیازمندیم , روزانه 40000 تومان , با امکان , اجاره …

۰۹۳۰۳۵۹۸۲۰۷ ۴۴۰۹۳۵۳۰


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده متاهل

به تعدادی راننده متاهل , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , در منطقه ولنجک فوری نیازمندیم

۰۹۱۹۴۹۶۶۹۵۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا

تعدادی راننده مجرب خانم وآقا , جهت سرویس مدارس ازمناطق , مختلف به شهرک غرب نیازمندیم

۰۹۳۹۲۳۲۳۲۲۷و۰۹۳۷۶۸۲۳۷۴۲


نیازمندیهای همشهری

راننده

راننده , با شرایط عالی , حقوق 2 میلیون به بالا

۰۹۱۹۷۹۳۴۰۸۵ - ۰۹۲۱۲۰۰۱۶۹۵


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پراید صفر

تعدادی پراید صفر , جهت کار در اسنپ , به راننده باتجربه اجاره داده میشود

شرق تهران ۰۹۳۶۶۳۴۰۳۸۶


نیازمندیهای همشهری

شرکت مهرگشت

شرکت مهرگشت , تعدادی راننده , با خودرو پژو ، سمند , تاکسی تهران , مدل 93 به بالا , ترجیحا …

۰۲۶۳۶۵۱۰۵۲۳


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده طرح دار

به تعدادی راننده طرح دار , وتاکسی جهت سرویس مدرسه , صبحها30 / 7 پیاده برگشت ساعت15

۰۹۳۸۳۹۰۲۷۸۹ - ۴۴۴۹۸۳۳۷


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده

به تعدادی راننده , جهت انجام سرویس مدارس , غرب تهران نیازمندیم

۰۹۳۷۱۹۹۲۷۸۴


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر راننده جهت کار

به یکنفر راننده جهت کار , با تاکسی سمند یا اتوبوس شهری , با ضامن معتبر نیازمندیم

۰۹۱۹۵۷۳۱۰۴۵


نیازمندیهای همشهری

راننده آمبولانس

راننده آمبولانس , با گواهینامه پایه2 , و حداقل دیپلم نیازمندیم

۰۹۱۲۸۹۸۱۶۴۸


نیازمندیهای همشهری

راننده ماهر و غیرسیگاری

راننده ماهر و غیرسیگاری , ترجیحا دارای سابقه مرتبط جهت

روبروي آجيل ايوب کوچه حجت پ۱ مرکز آمبولانس بعد از پل ستارخان


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده خانم و آقا

به تعدادی راننده خانم و آقا , بااتومبیل جهت سرویس مدرسه , نیازمندیم

۰۹۳۸۳۱۹۰۹۷۹ - ۷۷۰۵۸۸۹۰


نیازمندیهای همشهری

اتوبوس ، مینی بوس ، ون

اتوبوس ، مینی بوس ، ون , مدل84به بالا باراننده نیازمندیم

۰۹۱۲۰۹۳۳۸۶۳ ۰۹۱۲۲۱۶۱۰۹۴و۶۶۶۰۴۴۱۱


نیازمندیهای همشهری

راننده با تاکسی جهت سرویس

راننده با تاکسی جهت سرویس , مدرسه از مناطق مختلف , به پل رومی و برگشت

۰۹۱۲۲۸۳۹۸۹۱


نیازمندیهای همشهری

راننده با خودرو و دارای

راننده با خودرو و دارای , روابط عمومی بالا جهت فعالیت , در موسسه خیریه

۸۸۸۶۱۰۹۳ - ۸۸۴۹۵۱۰۹


نیازمندیهای همشهری

راننده برای تاکسی خطی

راننده برای تاکسی خطی , دیپلم، متاهل، گواهینامه پایه2 , و کارت پایان خدمت باضامن معتبر

۰۹۳۵۶۶۰۹۸۱۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل

تعدادی راننده متاهل بااتومبیل , جهت سرویس مدارس درمنطقه غرب , نیازمندیم (تماس 7تا18 )

۰۹۱۹۹۲۱۲۱۱۴ ـ ۰۹۱۹۷۹۸۵۳۵۷


نیازمندیهای همشهری

سرویس مینی بوس هیوندای در

سرویس مینی بوس هیوندای در , اختیارمدل89به بالاجهت کاردر , شرق تهران ماهیانه با حقوق مکفی

۰۹۱۰۹۲۲۲۲۱۹


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده متعهد

به تعدادی راننده متعهد , موتور و خودرو بدون وسیله , با ضامن معتبر نیازمندیم

۸۸۰۶۵۶۲۷


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده پایه دوم

تعدادی راننده پایه دوم , جهت ارگانها و شرکتهای معتبر , حقوق200 / 1 تا 2 بیمه،ناهار،مزایا

۶۶۹۱۳۵۲۲ و ۶۶۹۱۰۶۳۵


نیازمندیهای همشهری

راننده باماشین پژو ، سمند

راننده باماشین پژو ، سمند , پرشیا طرح دار ، بدون طرح , جهت ارگان دولتی مدل90به بالا

و در اختيار ۰۹۱۰۰۷۵۶۶۸۶


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه دوم جهت شرکت

راننده پایه دوم جهت شرکت , معتبر حقوق200 / 1 به بالا , بیمه + ناهار + مزایا فوری فوری

۶۶۱۲۵۲۶۹ و ۶۶۱۲۵۳۲۵


نیازمندیهای همشهری

* فرصت شغلی استثنائی *

* فرصت شغلی استثنائی * , راننده بدون اتومبیل , (درآمد ماهانه 5 / 2 میلیون)

۲۲۱۴۹۰۵۰ و ۲۲۱۲۹۰۹۲


نیازمندیهای همشهری