آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - راننده (پایه یک)» اینجا کلیک کنید.

شرکتی معتبر واقع در

شرکتی معتبر واقع در , کیلومتر 20 اتوبان فتح , راننده پایه یک , دارای کارت هوشمند و سلامت …

تلفن: ساعت مراجعه : ۹ الي ۱۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت فهاب بتن

شرکت فهاب بتن , «تاسیس 1354» , راننده پایه یک با سابقه , و حداکثر 45سال سن , حقوق وزارت کار …

تلفن: (۱۰۰مترمانده به متروآزادگان) سمت راست، جنب بانک ملت نعمت آباد، ۱۰۰متر جلوتر سعيدي، به سمت پاسگاه اتوبان آزادگان، اتوبان آيت اله  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک جهت , کارباتریلی بین شهری نیازمنداست

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیمانکار با کشنده

تعدادی پیمانکار با کشنده , جهت حمل گازمایع , نیازمندیم

تلفن: ۲ و ۵۵۲۵۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده کامیون بادسان کمپرسی

راننده کامیون بادسان کمپرسی , ترجیحا ساکن شهرقدس

تلفن: ۰۹۳۹۲۳۴۰۰۵۳ ۰۹۱۲۲۲۱۱۳۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک راننده کمرشکن

به یک راننده کمرشکن , جهت کار با ماشین البرز , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۷۲۷۲۳۰  


نیازمندیهای همشهری

شرکتی معتبر واقع در

شرکتی معتبر واقع در , کیلومتر 20 اتوبان فتح , راننده پایه یک , دارای کارت هوشمند و سلامت …

تلفن: ساعت مراجعه : ۹ الي ۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده کامیون

تعدادی راننده کامیون , مجرب کمپرسی , جهت کاردر معدن با , حقوق مکفی واسکان جهت , شهرستان …

تلفن: ۰۹۱۰۸۷۴۶۰۷۲ ۰۹۳۸۳۳۰۵۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت فهاب بتن

شرکت فهاب بتن , «تاسیس 1354» , راننده پایه یک با سابقه , و حداکثر 45سال سن , حقوق وزارت کار …

تلفن: (۱۰۰مترمانده به متروآزادگان) سمت راست، جنب بانک ملت نعمت آباد، ۱۰۰متر جلوتر سعيدي، به سمت پاسگاه اتوبان آزادگان، اتوبان آيت اله  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده اتوبوس

تعدادی راننده اتوبوس , بین شهری دارای , کارت هوشمندودفترچه با , حقوق مکفی واسکان جهت …

تلفن: ۰۹۱۰۸۷۴۶۰۷۲ ۰۹۳۸۳۳۰۵۱۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده جهت کار

به تعدادی راننده جهت کار , با کمپرسی FM , ترجیحا پاکدشت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۴۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک جهت , کارباتریلی بین شهری نیازمنداست

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک با تجربه کار

راننده پایه یک با تجربه کار , با تریلی کمپرسی (با جای خواب) , بامدارک کامل (محل کار:استان

تلفن: ۰۹۹۱۳۳۵۹۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راننده پایه 1 و 2

تعدادی راننده پایه 1 و 2 , جهت کار با کامیونت و تریلی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۹۳۵۱ - ۴۴۵۲۵۹۱۰  


نیازمندیهای همشهری

**راننده پایه 1 اتوبوس **

**راننده پایه 1 اتوبوس ** , دارای مدرکBIS جهت , سرویس دهی(منطقه غرب تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۹۶۰۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک جهت , کارباتریلی بین شهری نیازمنداست

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک

راننده میکسر ماک , جهت محدوده چیتگر و شهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۴۴۲۱۵۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی پیمانکار با کشنده

تعدادی پیمانکار با کشنده , و راننده جهت حمل گازمایع , نیازمندیم

تلفن: ۲ و ۵۵۲۵۰۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کامیون کشنده

به تعدادی کامیون کشنده , با راننده جهت حمل زباله , در تهران درآمد ماهانه 15تا 18م

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۹۴۳۲۸  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک جهت

راننده پایه یک جهت , کار در یک شرکت معتبر , معدنی و راهسازی نیازمندیم

تلفن: ۷۹۱۶ ۸۸۹ ۰۹۱۲  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک بامدارک کامل

راننده پایه یک بامدارک کامل , جهت کار با کمرشکن ماک , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۵۰۸۷۰ - ۰۹۱۲۷۶۱۴۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک با مدارک کامل

راننده پایه یک با مدارک کامل , جهت کامیون رنو میدلام تک باری , جهت بیرون شهری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۱۲۰۴۰۶۱۲و۰۹۰۳۵۹۶۹۳۸۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت فهاب بتن

شرکت فهاب بتن , «تاسیس 1354» , راننده پایه یک با سابقه , و حداکثر 45سال سن , حقوق وزارت کار …

تلفن: (۱۰۰مترمانده به متروآزادگان) سمت راست، جنب بانک ملت نعمت آباد، ۱۰۰متر جلوتر سعيدي، به سمت پاسگاه اتوبان آزادگان، اتوبان آيت اله  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه1

راننده پایه1 , بامدارک کامل , جهت کار کمرشکن دو محور

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۹۵۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کامیون کشنده

به تعدادی کامیون کشنده , با راننده جهت حمل زباله , در تهران درآمد ماهانه 15تا 18م

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۹۴۳۲۸  


نیازمندیهای همشهری

حمل تانکری

حمل تانکری , به تعدادی کشنده تک و جفت , نیازمندست

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۳۷۶۶۰و۴۴۴۸۱۵۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک راننده متاهل و متعهد

به یک راننده متاهل و متعهد , با مدارک کامل جهت 1دستگاه , کشنده کمپرسی درشهرسان

تلفن: ۰۹۱۹۸۸۹۶۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک بامدارک کامل

راننده پایه یک بامدارک کامل , جهت کار با کمرشکن ماک , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۱۴۸۹۶  


نیازمندیهای همشهری

شرکت فهاب بتن

شرکت فهاب بتن , «تاسیس 1354» , راننده پایه یک با سابقه , و حداکثر 45سال سن , حقوق وزارت کار …

تلفن: (۱۰۰مترمانده به متروآزادگان) سمت راست، جنب بانک ملت نعمت آباد، ۱۰۰متر جلوتر سعيدي، به سمت پاسگاه اتوبان آزادگان، اتوبان آيت اله  


نیازمندیهای همشهری

به یک راننده پایه یک جهت

به یک راننده پایه یک جهت , کارباتریلی کمپرسی بامدارک , کامل جهت بیابان نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۰۵۳۹۴۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده میکسر ماک

راننده میکسر ماک , جهت محدوده چیتگر و شهریار

تلفن: ۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵ ۴۴۲۱۵۶۴۵  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک جهت , کارباتریلی بین شهری نیازمنداست

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , جهت کار با کامیون لیلاند , محدوده اسلامشهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۴۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

شرکت حمل و نقل

شرکت حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک جهت , کارباتریلی بین شهری نیازمنداست

تلفن: ۴۴۹۰۷۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , 5 سال سابقه کار با کشنده , و تانکر گاز،حقوق ثابت و , ماموریتی ،سپردن تضمین …

تلفن: ۰۹۰۱۸۳۱۹۷۸۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت فهاب بتن

شرکت فهاب بتن , «تاسیس 1354» , راننده پایه یک با سابقه , و حداکثر 45سال سن , حقوق وزارت کار …

تلفن: (۱۰۰مترمانده به متروآزادگان) سمت راست، جنب بانک ملت نعمت آباد، ۱۰۰متر جلوتر سعيدي، به سمت پاسگاه اتوبان آزادگان، اتوبان آيت اله  


نیازمندیهای همشهری

**راننده پایه 1 اتوبوس **

**راننده پایه 1 اتوبوس ** , جهت سرویس بری آشنا با , اتوبوس 457 (فقط شرق تهران)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۹۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راننده پایه یکم

به تعدادی راننده پایه یکم , آشنا به آمیکو ده چرخ , و راننده جرثقیل مجرب نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۱۵۱۷۲۷ - ۵۶۵۳۹۲۸۷  


نیازمندیهای همشهری