یک شرکت معتبرفعال

یک شرکت معتبرفعال , در زمینه لبنیات به چند , خودروی تک و ده چرخ , یخچال دار بهمراه راننده …

۶۰۹۴۲۳۲۵ - ۶۰۹۴۲۳۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی راننده پایه یک آشنا

تعدادی راننده پایه یک آشنا , به کمپرسی و مناطق تهران

۰۹۱۲۲۷۹۷۳۱۰ ۰۹۱۲۳۸۹۷۶۵۱


روزنامه همشهری

« راننده پایه یک »

« راننده پایه یک » , جهت اتوبوسهای درون شهری , با جای خواب و درآمد عالی

۳ و ۵۵۹۷۵۳۰۲


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده پایه یک

به تعدادی راننده پایه یک , ترجیحا میکسر آشنا به منطقه شرق , وشمال و شمال شرق

۰۹۱۲۱۲۶۴۰۴۴


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده پایه یک

به تعدادی راننده پایه یک , جهت پمپ و میکسر , در کارخانه بتن نیازمندیم

۲۲۹۷۱۸۵۱


روزنامه همشهری

راننده میکسر ماک

راننده میکسر ماک , جهت همت غرب , تماس30 : 10تا14 و 30 : 16تا20

۰۹۳۷۴۲۵۳۳۱۵


روزنامه همشهری

راننده با گواهینامه پایه 1

راننده با گواهینامه پایه 1 , جهت کار با هیوندای , محدوده شهرری،حسن آبادفشافویه

۰۹۱۲۸۹۸۰۶۲۱


روزنامه همشهری

یکنفر راننده پایه1 جهت

یکنفر راننده پایه1 جهت , کار با اتوبوس شهری برای ارائه , سرویس ودربستی .ترجیحاساکن تهران

۰۹۱۲۲۴۴۵۴۶۷


روزنامه همشهری

راننده پایه یک درون شهری

راننده پایه یک درون شهری , خط17شهریور،میدان امام حسین , با مدرک BIS نیازمندیم

۰۹۱۹۷۳۰۸۹۸۶


روزنامه همشهری

راننده پایه یک سالم و مجرب

راننده پایه یک سالم و مجرب , دارای کارت هوشمند و , کارت سلامت معتبر نیازمندیم

۰۹۳۰۶۴۸۸۱۳۷


روزنامه همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , تریلی تانکر , نیازمندیم

۰۹۰۱۰۵۰۸۲۴۶


روزنامه همشهری

2 نفر راننده اتوبوس

2 نفر راننده اتوبوس , با مدرک BIS نیازمندیم ,

۰۹۳۵۱۰۵۳۷۸۱


روزنامه همشهری

شرکت بزرگ حمل و نقل

شرکت بزرگ حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک ، جهت , کار با تریلی بین شهری نیازمنداست

۴۴۹۰۷۱۶۴


روزنامه همشهری

راننده پایه یک درون شهری

راننده پایه یک درون شهری , خط17شهریور،میدان امام حسین , با مدرک BIS نیازمندیم

۰۹۱۹۷۳۰۸۹۸۶


روزنامه همشهری

راننده پایه 1 تریلی شهری

راننده پایه 1 تریلی شهری , جهت آهن کشی نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۱۰۹۹۱ ۰۹۱۹۹۸۲۸۷۳۵


روزنامه همشهری

راننده پایه 1 داخل شهری

راننده پایه 1 داخل شهری , جهت کار در شرکت معتبر , نیازمندیم

۴۴۰۰۶۷۰۰


روزنامه همشهری

راننده پایه یک اتوبوس شهری

راننده پایه یک اتوبوس شهری , دارای مدرک BIS , محدوده کرج - اسلامشهر

۰۹۳۶۸۸۰۶۲۹۷


روزنامه همشهری

تعدادی راننده پایه یک آشنا

تعدادی راننده پایه یک آشنا , به کمپرسی و مناطق تهران

۰۹۱۲۲۷۹۷۳۱۰ ۰۹۱۲۳۸۹۷۶۵۱


روزنامه همشهری

تعدادی راننده کامیون باسابقه

تعدادی راننده کامیون باسابقه , جهت کار در محدوده کرج نیازمندیم , ارسال رزومه به شبکه …

۰۹۱۲۱۳۸۰۹۲۱


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده اتوبوس

به تعدادی راننده اتوبوس , جهت سرویس داخلی , فرودگاه امام خیمینی نیازمندیم

۸۸۲۵۴۸۳۸


روزنامه همشهری

راننده تریلی آکسور

راننده تریلی آکسور , جهت کار در انبار ری نیازمندیم , کارت هوشمند مدارک کامل

۰۹۳۳۴۰۵۵۶۶۹


روزنامه همشهری

راننده

راننده , جرثقیل 3تن , محدوده شور آباد نیازمندیم

۰۹۱۲۲۲۸۲۶۶۱


روزنامه همشهری

راننده مجرد و فنی

راننده مجرد و فنی , جهت کار روی فتون , (تانکر آب) محدوده راه آهن

۰۹۱۹۹۶۰۵۱۳۷


روزنامه همشهری

راننده پایه یک ماهر

راننده پایه یک ماهر , کمپرسی جهت کار درتهران , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۱۸۵۷۰۹


روزنامه همشهری

راننده لودرکوماتسو470

راننده لودرکوماتسو470 , وراننده پایه1مجرب , جهت کار با کمپرسی مایلر

۵۵۲۷۷۹۶۹


روزنامه همشهری

به یک راننده پایه یک

به یک راننده پایه یک , نیازمندیم , جهت کار در داخل تهران و حومه

۰۹۳۳۲۳۳۸۲۸۰


روزنامه همشهری

راننده لودر ، میکسر و خاور

راننده لودر ، میکسر و خاور , برای کارخانه بتن نیازمندیم

۰۹۱۲۱۲۵۴۷۱۴ ۸۸۷۴۹۴۷۵


روزنامه همشهری

تعدادی راننده پایه 1

تعدادی راننده پایه 1 , جهت خدمات شهری نیازمندیم

فتحي ۰۹۱۲۳۲۲۰۹۴۸


روزنامه همشهری

شرکت قائم بتن ورامین

شرکت قائم بتن ورامین , راننده‎میکسرباسابقه کارنیازمند , است ساکن قرچک،ورامین،پیشوا …

۰۹۱۲۶۹۷۰۲۱۰


روزنامه همشهری

« راننده پایه یک »

« راننده پایه یک » , جهت اتوبوسهای درون شهری , با جای خواب و درآمد عالی

۳ و ۵۵۹۷۵۳۰۲


روزنامه همشهری

راننده پایه یک درون شهری

راننده پایه یک درون شهری , خط17شهریور،میدان امام حسین , با مدرک BIS نیازمندیم

۰۹۱۹۷۳۰۸۹۸۶


روزنامه همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , دارای کارت BIS , جهت خطوط پیمایشی شهری

۰۹۳۵۳۸۷۵۸۸۷


روزنامه همشهری

شرکت بزرگ راه سازی

شرکت بزرگ راه سازی , به تعدادی راننده پایه 1 فوری , نیازمند است (تماس تا یکهفته)

۰۹۳۵۶۱۷۴۵۳۳ ـ ۷۷۶۸۵۴۰۷


روزنامه همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , دارای سابقه کار با کمپرسی , جهت شیفت شب در غرب تهران

۰۹۱۲۶۲۲۲۲۷۲


روزنامه همشهری

راننده پایه یک جهت کار با

راننده پایه یک جهت کار با , کشنده تریلی و با حقوق عالی , نیازمندیم ( داخلی111)

۰۹۱۲۹۱۵۰۱۵۸ - ۶۶۲۸۱۲۵۰


روزنامه همشهری

راننده اتوبوس

راننده اتوبوس , پایه 1 , سرویس بر

۰۹۰۳۵۲۳۵۰۰۳


روزنامه همشهری

شرکت بزرگ حمل و نقل

شرکت بزرگ حمل و نقل , تعدادی راننده پایه یک ، جهت , کار با تریلی بین شهری نیازمنداست

۴۴۹۰۷۱۶۴


روزنامه همشهری

« راننده پایه یک »

« راننده پایه یک » , جهت اتوبوسهای درون شهری , با جای خواب و درآمد عالی

۳ و ۵۵۹۷۵۳۰۲


روزنامه همشهری

راننده پایه یک

راننده پایه یک , تریلی تانکر , نیازمندیم

۰۹۰۱۰۵۰۸۲۴۶


روزنامه همشهری

راننده مجرب پایه 1

راننده مجرب پایه 1 , دارای کارت هوشمند , جهت حمل باربین شهری , ترجیحا ساکن جنوب شرق تهران …

۰۹۰۱۰۲۲۰۱۷۲ ۶۶۱۹۹۳۱۴


روزنامه همشهری

به یک راننده کامیون مایلر فابریک

به یک راننده کامیون مایلر فابریک , جهت کار در تهران لواسانات , نیازمندیم.

۰۹۱۲۳۷۸۴۲۹۰


روزنامه همشهری

به تعدادی راننده پایه یک

به تعدادی راننده پایه یک , جهت پمپ و میکسر , در کارخانه بتن نیازمندیم

۲۲۹۷۱۸۵۱


روزنامه همشهری

راننده پایه 1 و 2

راننده پایه 1 و 2 , جهت خدمات شهری , نیازمندیم

۸۰ الي ۶۶۳۷۳۴۷۸


روزنامه همشهری

به یک راننده پایه یک

به یک راننده پایه یک , جهت حمل تانکر آب آتکو , نیازمندیم

شمال شهر ۰۹۱۲۳۳۸۱۲۰۵


روزنامه همشهری

راننده پایه 1 جهت انجام

راننده پایه 1 جهت انجام , سرویس شیفت شب پارس خودرو , ساکن شرق (ترجیحا"بازنشسته)

۰۹۱۲۴۳۸۸۰۳۲


روزنامه همشهری

به تعداد محدود راننده خاور

به تعداد محدود راننده خاور , 608 و خدمه پمپ زمینی بتن , جهت یک شرکت بتنی نیازمندیم

۰۹۱۹۹۳۷۵۵۰۹ - ۶۶۲۷۸۹۸۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی