خیاط خانم و فروشنده خانم

خیاط خانم و فروشنده خانم , جهت لباس زنانه در شهریار , فوری نیازمندیم

۰۹۱۲۱۲۵۵۴۷۸


روزنامه همشهری

به خانمی برای گلدوزی

به خانمی برای گلدوزی , با چرخ و کار دست , جهت مزون نیازمندیم

۰۹۱۲۱۳۹۲۴۵۱


روزنامه همشهری

خیاط بازنشسته

خیاط بازنشسته , جهت تعمیرات و نودوزی شلوار , با لوازم نیازمندیم

۰۹۱۹۴۷۲۹۵۸۲


روزنامه همشهری

مادگی زن حرفه ای آقا

مادگی زن حرفه ای آقا , با جای خواب و حقوق بالا , سعدی منوچهری ارباب جمشید

۰۹۱۹۵۸۳۰۴۲۶ـ۶۶۷۴۱۳۲۰


روزنامه همشهری

رویه کوب ، خیاط ، نجار

رویه کوب ، خیاط ، نجار , مبلمان , (صفادشت)

۰۹۱۲۳۹۶۳۱۹۱


روزنامه همشهری

خیاط ماهر و با سابقه

خیاط ماهر و با سابقه , جهت کار در مزون , (لباس عروس ،لباس مجلسی ومانتو)

۰۹۲۱۲۲۴۸۶۸۰و ۰۹۱۲۶۷۲۱۰۴۸


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط آقا

به تعدادی خیاط آقا , جهت تعمیرات لباس مجلسی زنانه , با حقوق و مزایای عالی نیازمندیم

۳۳۹۲۰۲۹۴ـ۰۹۳۵۳۸۳۱۳۰۴


روزنامه همشهری

تزئین کار

تزئین کار , جهت مزون لباس عروس ,

۶۶۴۱۲۸۲۵


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط مبلمان

به تعدادی خیاط مبلمان , در کرج , نیازمندیم

۰۹۳۹۷۲۰۰۲۸۱


روزنامه همشهری

خیاط ماهر پرده دوز

خیاط ماهر پرده دوز , جهت اشتغال در کارگاه خیاطی , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۸۰۰۷۵۵


روزنامه همشهری

به یک گلدوز جهت

به یک گلدوز جهت , شیفت شب نیازمندیم , دستگاه TFGN

۶۶۷۰۷۲۶۳


روزنامه همشهری

به یک خانم دکمه مادگی زن

به یک خانم دکمه مادگی زن , در کارگاه تولیدی , نیازمندیم

۰۹۰۳۰۸۵۶۶۱۶


روزنامه همشهری

به یک نفر چرخکار

به یک نفر چرخکار , راسته دوز ماهر خانم یا آقا , جهت کار در پرده دوزی نیازمندیم

۰۹۱۲۶۳۸۸۲۰۲


روزنامه همشهری

به یک کارگر ماهر گلدوزی

به یک کارگر ماهر گلدوزی , جهت شیفت شب ،تمام وقت یا , پاره وقت نیازمندیم ( محدوده فلاح …

محمدي ۰۹۱۲۴۰۵۴۳۳۵


روزنامه همشهری

خیاط ماهر و با سابقه

خیاط ماهر و با سابقه , جهت کار در مزون , (لباس عروس ،لباس مجلسی ومانتو)

۰۹۲۱۲۲۴۸۶۸۰و ۰۹۱۲۶۷۲۱۰۴۸


روزنامه همشهری

چرخکار گلدوز ماهر

چرخکار گلدوز ماهر , خانم یا آقا محدوده کرج , نیازمندیم

۳۶۶۰۳۶۹۷ - ۰۲۶


روزنامه همشهری

به 2 نفرخیاط

به 2 نفرخیاط , پرده دوز ماهرو نیمه ماهر , نیازمندیم

۸۸۹۰۶۵۶۶


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکارووردست

به تعدادی چرخکارووردست , چرخکارخانم وآقاجهت کاردر , جلدسازی نیازمندیم(حوالی4دانگه)

۰۹۲۱۱۲۵۸۸۵۷


روزنامه همشهری

به یک خیاط ماهر پرده دوز

به یک خیاط ماهر پرده دوز , خانم و آقا و یکنفر اتوکار , نیازمندیم

۸۸۸۰۰۸۳۲


روزنامه همشهری

به یک زنانه دوز و برشکار

به یک زنانه دوز و برشکار , ماهر ، جهت همکاری , در مزون نیازمندیم

۰۹۱۹۴۷۰۱۳۶۵


روزنامه همشهری

کارگر ساده و گلدوز ماهر

کارگر ساده و گلدوز ماهر , نیازمندیم.

۶۶۴۶۶۳۹۰


روزنامه همشهری

تعدادی چرخکار ماهر

تعدادی چرخکار ماهر , جهت دوخت جلد سررسید , ( فوری) نیازمندیم

۰۹۳۵۵۵۵۰۳۵۴


روزنامه همشهری

به یک خانم در محیطی

به یک خانم در محیطی , کاملا زنانه جهت کارهای سنگ دوزی , و منجوق دوزی نیمه وقت نیازمندیم

۴۴۳۲۵۹۵۰


روزنامه همشهری

به یک دکمه مادگی دوز خانم

به یک دکمه مادگی دوز خانم , تمام وقت نیازمندیم

۶۶۹۷۴۱۶۴


روزنامه همشهری

به یک صنعتی دوز ماهر

به یک صنعتی دوز ماهر , شلوار جین نیازمندیم , (حوالی میدان امام حسین )

۷۷۵۹۶۱۸۵


روزنامه همشهری

خیاط ماهر و با سابقه

خیاط ماهر و با سابقه , جهت کار در مزون , (لباس عروس ،لباس مجلسی ومانتو)

۰۹۲۱۲۲۴۸۶۸۰و ۰۹۱۲۶۷۲۱۰۴۸


روزنامه همشهری

مادگی،دکمه دوز

مادگی،دکمه دوز , کارگر ساده و بخارکار , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۵۸۹۷۴۱_۶۶۴۰۶۷۵۲


روزنامه همشهری

به یک کاردست خانم (مانتو)

به یک کاردست خانم (مانتو) , جهت کاردرمزون (قیطریه ) , نیازمندیم

۲۲۲۴۸۶۵۸ و ۰۹۱۲۳۷۶۸۹۲۶


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , ماهر , نیازمندیم

۸۸۶۶۱۱۰۹


روزنامه همشهری

به یک خانم خیاط جهت کاربا

به یک خانم خیاط جهت کاربا , چرخهای3نخ ، 5نخ ، راسته،زیگزاگ , دکمه زن دریک مزون زنانه نیازمندیم

۰۹۰۳۴۷۳۶۳۹۰


روزنامه همشهری

به تعدادی ملیله دوز خانم

به تعدادی ملیله دوز خانم , جهت همکاری نیازمندیم , ( منطقه 17 )

۰۹۱۲۶۵۰۷۴۰۷


روزنامه همشهری

تعدادی خانم پخش کننده وتک دوز

تعدادی خانم پخش کننده وتک دوز , ماهر جهت سنگ دوزی وملیله دوزی , نیازمندیم ( تسویه ماهانه …

۰۹۱۹۰۷۸۴۳۸۷


روزنامه همشهری

خیاط ماهر جهت

خیاط ماهر جهت , روکش صندلی اتومبیل , (با کاردائم و تسویه هفتگی)

کيانشهر ۰۹۱۹۱۰۴۳۰۹۴


روزنامه همشهری

تعدادی الیک زن و وسط کار

تعدادی الیک زن و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (حوالی ترمینال خاوران)

۳۳۶۹۳۸۶۴


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم یا آقا

خیاط ماهر خانم یا آقا , جهت کار در مزون , محدوده شهرری نیازمندیم

۰۹۱۹۹۵۵۵۹۸۱


روزنامه همشهری

چرخکار خانم جهت کار پرده

چرخکار خانم جهت کار پرده , در محدوده مولوی نیازمندیم , ساعت کاری 9 الی 19

فروشگاه ميلاد ۰۹۱۹۴۴۴۱۵۱۹


روزنامه همشهری

پرو گذار ماهر

پرو گذار ماهر , و با تجربه (خانم) , نیازمندیم

۸۸۹۷۸۵۵۱


روزنامه همشهری

تعدادی فیلتودوز باچرخ فیلتو

تعدادی فیلتودوز باچرخ فیلتو , الیک مادگی دکمه دوز و کارگرساده , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

۶۶۷۴۵۹۶۹ ـ ۶۶۷۳۹۱۷۱


روزنامه همشهری

مادگی دوز خانم یا آقا

مادگی دوز خانم یا آقا , وسط کار و بسته بند خانم , پیراهن اسپرت(تماس تا یکهفته)

۶۶۷۲۸۳۱۶ ـ ۶۶۷۰۶۵۹۵


روزنامه همشهری

مادگی دوز

مادگی دوز , شلوارمردانه نیمه وقت , نیازمندیم. حوالی ترمینال خاوران

۳۳۸۱۶۸۹۰


روزنامه همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , زنانه دوز , ( شخصی )

۸۸۲۱۷۷۴۹


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط راسته دوز

به تعدادی خیاط راسته دوز , و زیگزاگ دوز و میان دوز ماهر , خانم نیازمندیم ( مهرآباد جنوبی …

۶۶۶۵۶۹۴۳


روزنامه همشهری

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر

به یک کارگر ماهر و نیمه ماهر , گلدوزی جهت شیفت شب , نیازمندیم ( محدوده فلاح )

محمدي ۰۹۱۲۴۰۵۴۳۳۵


روزنامه همشهری

مادگی دوز حرفه ای

مادگی دوز حرفه ای , جهت کارپیراهن باکاردائم , محدوده باقرشهرنیازمندیم

۵۵۲۲۶۸۱۲


روزنامه همشهری

تعمیرکار واقعا حرفه ای

تعمیرکار واقعا حرفه ای , مهر آباد جنوبی - خیاط محمد

۶۶۶۱۲۰۰۹


روزنامه همشهری

تزئین کار

تزئین کار , جهت مزون لباس عروس ,

۶۶۴۱۲۸۲۵


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , ماهر , نیازمندیم

۸۸۶۶۱۱۰۹


روزنامه همشهری

تعدادی خانم با مدرک طراحی

تعدادی خانم با مدرک طراحی , دوخت ،دیپلم و...جهت تولیدی لباس , عروس ساعت کار 30 / 9 تا 19

۶۶۴۹۴۴۳۷


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم جهت

خیاط ماهر خانم جهت , همکاری درمزون لباس عروس , محدوده امیراکرم نیازمندیم

۶۶۴۸۷۲۵۷


روزنامه همشهری

خیاط خانم ماهر

خیاط خانم ماهر , (محدوده اندرزگو)

۰۹۱۲۱۴۹۷۲۳۸ ۲۲۶۷۳۷۹۸


روزنامه همشهری

دکمه مادگی زن پیراهن اسپرت

دکمه مادگی زن پیراهن اسپرت , مردانه نیازمندیم ، تیراژبالا

شهرک وليعصر ۰۹۱۲۴۱۶۸۲۰۰ ۰۹۱۲۷۳۵۰۸۳۸


روزنامه همشهری

به یک خیاط پرده دوز

به یک خیاط پرده دوز , نیمه وقت نیازمندیم , تماس از 10 الی 16

۴۴۰۸۸۰۸۲


روزنامه همشهری

به یک خیاط ماهر پرده دوز

به یک خیاط ماهر پرده دوز , خانم و آقا و یکنفر اتوکار , نیازمندیم

۸۸۸۰۰۸۳۲


روزنامه همشهری

به یکنفرآقا برشکار

به یکنفرآقا برشکار , و چرخکار (ماهر) , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۸۵۱۰۰ و ۲۲۸۱۳۱۱۹


روزنامه همشهری

به تعدادی خیاط حرفه ای

به تعدادی خیاط حرفه ای , پیراهن مبل دوز , نیازمندیم

۶۶۱۲۱۶۰۴


روزنامه همشهری

خیاط ماهر خانم جهت

خیاط ماهر خانم جهت , دوخت جلدمدارک و ساک دستی , نیازمندیم

۰۹۱۰۹۲۷۹۳۲۰


روزنامه همشهری

به یک خانم جهت سرنخ زنی

به یک خانم جهت سرنخ زنی , کارگلدوزی , نیازمندیم

۶۶۴۶۶۱۳۲_۶۶۴۹۲۲۴۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی