تعدادی اپراتور خانم جهت

تعدادی اپراتور خانم جهت , مونتاژبردهای الکترونیکی , با مدرک دیپلم و فوق دیپلم , برق - …

فکس: ۴۴۹۰۵۶۳۵ ۴۰ - ۴۴۹۰۵۶۳۷


روزنامه همشهری

پرس کار،نقطه جوش کار

پرس کار،نقطه جوش کار , خم کار - برشکار - مونتاژکار , یا دریل کار حرفه ای , نقاش الکترواستاتیک …

۰۹۱۲۵۹۳۸۴۴۷ ۴ - ۶۵۶۳۹۰۸۳


روزنامه همشهری

مونتاژ کار الکترونیک

مونتاژ کار الکترونیک , خانم (SMD) نیازمندیم , با حقوق مکفی

۰۹۱۲۶۸۵۶۸۲۱


روزنامه همشهری

مونتاژکاروهویه کار (خانم)

مونتاژکاروهویه کار (خانم) , جهت مونتاژ قطعات الکترونیکی , نیازمندیم

۴۴۴۱۳۳۱۸


روزنامه همشهری

تعدادی مونتاژکار و وسط کار

تعدادی مونتاژکار و وسط کار , ماهر جهت میزاداری(MDFکار) , نیازمندیم محدوده آدران

۰۹۱۲۶۸۸۹۲۴۱


روزنامه همشهری

به 4نفر خانم مونتاژکار

به 4نفر خانم مونتاژکار , الکترونیک حداقل دیپلم , الکترونیک با دو سال سابقه , مونتاژالکترونیک …

CV@afpelevator.com فکس: ۴۴۲۹۷۶۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , ترجیحا دانشجو جهت مونتاژ , تقویم ( پاره وقت ) نیازمندیم

۸۸۸۴۸۰۵۵


روزنامه همشهری

پرس کار،نقطه جوش کار

پرس کار،نقطه جوش کار , خم کار - برشکار - مونتاژکار , یا دریل کار حرفه ای , نقاش الکترواستاتیک …

۰۹۱۲۵۹۳۸۴۴۷ ۴ - ۶۵۶۳۹۰۸۳


روزنامه همشهری

مونتاژکار بردهای الکترونیک

مونتاژکار بردهای الکترونیک , آشنا به قطعات smd ,

۴۴۲۰۹۲۰۵


روزنامه همشهری

مونتاژکار ماهر

مونتاژکار ماهر , قطعات SMD و وایرینگ , (تا یک هفته)

smd.sys۲۰۱۶@gmail.com


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی