کارگر ساده

به یک نفر کارگر ساده جهت نیمچه چرخکاری و چسب زنی نیازمندیم

۰۹۱۹۵۵۴۱۷۹۹

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (حوالی بهارستان)

۰۹۱۲۴۱۰۸۲۹۰ ـ ۳۳۱۱۱۳۷۳


همشهری

تعدادی کارگر ساده آقا

تعدادی کارگر ساده آقا , جوان و فعال جهت کار در , بنکداری کفش نیازمندیم

۳۳۹۳۹۲۱۵ - ۳۳۹۹۴۰۸۰


همشهری

تعدادی کارگرساده (خانم یاآقا)

تعدادی کارگرساده (خانم یاآقا) , و وردست تخته کار , جهت تولیدی کیف نیازمندیم

۸۸۸۱۱۳۲۵


همشهری

همکار خانم

همکار خانم , کار در تولیدی , حوالی میدان قزوین-تماس تایک هفته

۰۹۳۵۵۶۴۲۶۵۸


همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش زنانه , نیازمندیم

۰۹۳۶۱۱۴۹۴۳۰ ـ ۷۷۶۰۱۹۳۵


همشهری

تعدادی کارگرساده وپرداخت چی

تعدادی کارگرساده وپرداخت چی , خانم و آقا جهت تولیدی کفش , زنانه ، نیازمندیم(محدوده بهارستان)

۰۹۱۲۵۰۸۲۱۷۶ ـ ۳۳۹۲۱۱۹۰


همشهری

تعدادی کارگرساده خانم

تعدادی کارگرساده خانم , جهت تولیدی کفش

۰۹۳۷۲۵۱۶۰۵۵ ۳۳۹۷۶۶۱۵


همشهری

یک نفر کارگر ساده خانم

یک نفر کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش , در محیطی سالم نیازمندیم

۳۳۵۳۱۵۸۳


همشهری

نیروی ساده (خانم) جهت

نیروی ساده (خانم) جهت , تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

۳۳۵۳۲۰۳۱


همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

۳۳۱۱۷۳۲۱


همشهری

کارگرخانم جهت انجام امورتولیدی

کارگرخانم جهت انجام امورتولیدی , کفش (سپهسالار،کوچه مهندس , الممالک،بن بست اول،پ4واحد6) …

۳۳۹۳۸۹۷۱ ـ ۳۳۹۴۲۳۲۵


همشهری

کیف چرمی زنانه

کیف چرمی زنانه , به 10 نفر خانم , نیازمند است .

۰۹۱۹۱۳۰۶۴۶۹ ـ ۶۶۳۴۴۶۷۸


همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , سن بین 18 تا 25 سال , جهت تولیدی کفش نیازمندیم

۳۳۹۲۵۴۷۶


همشهری

تخته کار و وردست تخته کار

تخته کار و وردست تخته کار , و کارگر ساده خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف زنانه ، نیازمندیم

۳۳۹۵۶۹۴۸


همشهری

به تعدادی خانم جهت کار

به تعدادی خانم جهت کار , در تولیدی کیف و کفش , نیازمندیم

۷۷۶۱۳۶۱۴


همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۲۳۵۳۰۳


همشهری

نیروی ساده (خانم) جهت

نیروی ساده (خانم) جهت , تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم

۳۳۵۳۲۰۳۱


همشهری

به یک کارگرساده جهت کاردربازار

به یک کارگرساده جهت کاردربازار , نیازمندیم، خیابان 15خرداد , بازار کویتی ها پاساژ مفید …

۵۵۱۵۱۰۹۷


همشهری

تعدادی همکار خانم

تعدادی همکار خانم , جهت همکاری در تولیدی کفش , زنانه، با حقوق ثابت نیازمندیم

۰۹۲۱۳۶۸۴۹۵۰


همشهری

تعدادی کارجمع کن خانم وآقا

تعدادی کارجمع کن خانم وآقا , جهت تولیدی کفش حقوق800 , 9 الی 7 بعدازظهر (باغ سپهسالار)

تماس تا يکهفته ۳۳۹۵۰۰۷۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی