آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ساده (کیف - کفش)» اینجا کلیک کنید.

** کارگرساده خانم **

** کارگرساده خانم ** , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , ( محدوده پل چوبی )

تلفن: ۰۹۰۳۶۳۸۶۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , (محدوده جمهوری)

تلفن: ۶۶۹۴۱۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده جوان آقا

کارگرساده جوان آقا , با ظاهری آراسته , جهت فروشگاه کفش زنانه

تلفن: ۳۳۱۱۶۲۹۴  


نیازمندیهای همشهری

نیروی فعال آقا جوان

نیروی فعال آقا جوان , جهت فروشگاه کیف و کفش , نیازمندیم (محدوده پاسداران)

تلفن: ۲۲۷۷۴۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده

به تعدادی کارگر ساده , خانم نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۱۳۲۸۲۲۷ ـ ۶۶۴۹۳۴۸۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت کار در کیف فروشی بازار , تا 25 سال - حقوق 900 هزار

تلفن: ۵۵۸۹۵۱۶۵  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش , محدوده جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۱۵۴۲۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده

کارگرساده , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۵۷۸۹۷۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ساده خانم

به تعدادی کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم , (محدوده جمهوری)

تلفن: ۶۶۹۴۱۹۹۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده

کارگر ساده , جهت تولیدی کیف , محدوده پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۳۵۴۸۶۵  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم وردست یا مبتدی

یکنفر خانم وردست یا مبتدی , جهت کار در تولید کیف زنانه , نیازمندیم ( مترو دروازه دولت

تلفن: ۸۸۸۲۷۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت کار در کیف فروشی بازار , تا 25 سال - حقوق 900 هزار

تلفن: ۵۵۸۹۵۱۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم ، کارجمع کن

تعدادی خانم ، کارجمع کن , کفش چرمی ، با بیمه , و حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۸۹۵۴۱۸۷ ـ ۳۳۹۱۱۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده آقا

کارگر ساده آقا , جهت کار در کیف فروشی بازار , تا 25 سال - حقوق 900 هزار

تلفن: ۵۵۸۹۵۱۶۵  


نیازمندیهای همشهری

« تعدادی خانم »

« تعدادی خانم » , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (محدوده خ منوچهری)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۸۳۲۳  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده خانم یا آقا

کارگرساده خانم یا آقا , جهت تولیدی کیف زنانه , در محیطی سالم نیازمندیم

تلفن: ۳۶۶۱۳۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , خانم و آقا , محدوده میدان خراسان

تلفن: ۳۳۷۰۵۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

چند وردست خانم

چند وردست خانم , جهت تولیدی کیف چرم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۷۳۲۹۳ ـ ۶۶۱۷۰۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

همکار خانم

همکار خانم , جهت کار در تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (محدوده سپهسالار)

تلفن: ۳۳۹۸۲۰۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم ، کارجمع کن

تعدادی خانم ، کارجمع کن , کفش چرمی ، با بیمه , و حقوق مکفی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۸۹۵۴۱۸۷ ـ ۳۳۹۱۱۴۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در کارگاه کفاشی , نیازمندیم-تماس‎ساعت3عصرببعد

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۸۸۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر مجرب

تعدادی کارگر مجرب , در فروشگاه کفش بچه گانه , محدوده بهار جنوبی

تلفن: ۷۷۶۱۷۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کیف سازی نیازمندیم , (محدوده باغ سپهسالار)

تلفن: ۰۹۳۹۸۱۳۲۱۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده شهرک ولیعصر نیازمندیم

تلفن: ۶۶۸۱۲۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر آقا جهت کار

به یکنفر آقا جهت کار , در فروشگاه کیف و کفش , با ضامن معتبر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۹۷۹۵۷۴ ـ ۳۳۵۳۲۶۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده شهرک ولیعصر نیازمندیم

تلفن: ۶۶۸۱۲۹۶۷  


نیازمندیهای همشهری

* کارگر ساده خانم *

* کارگر ساده خانم * , جهت بسته بندی کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده سعدی شمالی)

تلفن: ۷۷۶۳۰۱۳۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده خانم

کارگر ساده خانم , جهت تولیدی کفش نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۶۷۶۷۸۲۵ ۳۳۹۴۳۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر خانم

به یک کارگر خانم , جهت تولیدی کیف زنانه , نیازمندیم (محدوده خ منوچهری)

تلفن: ۰۹۱۲۸۹۲۸۳۲۳ ـ ۶۶۷۰۸۳۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر خانم

به تعدادی کارگر خانم , جهت کار در تولید کفش زنانه , نیازمندیم (محدوده باغ سپهسالار)

تلفن: ۰۹۳۵۸۸۳۳۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

کارآموز با حقوق خانم یا آقا

کارآموز با حقوق خانم یا آقا , جهت کار در تولیدی کفش , نیازمندیم (حوالی مترو سعدی)

تلفن: ۰۹۰۳۵۳۱۲۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده

تعدادی کارگر ساده , خانم و آقا , محدوده میدان خراسان

تلفن: ۳۳۷۰۵۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم یا آقا

به یک خانم یا آقا , جهت تولیدی کفش , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۱۳۹۷۵۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگر ساده خانم

تعدادی کارگر ساده خانم , جهت کار در تولیدی کفش , محدوده شهرک ولیعصر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۱۹۰۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی کارگرساده و وردست

تعدادی کارگرساده و وردست , تخته کار وتخته کار(خانم وآقا) , جهت تولیدکیف زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۸۴۲۷۰۹  


نیازمندیهای همشهری