کارمزدی در کارگاه ما

به چند نفر دوزنده سری دوز ماهر وتمیز دوز برای کار در کارگاه تولیدی ما آشنا به دوخت مانتو …

۰۹۱۳۱۰۴۴۸۲۳

زیگزال دوز تریکو زنانه

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو زنانه با کار دائم و درآمد خوب(خانم یا آقا) نیازمندیم محل …

۰۹۳۷۰۵۹۵۴۳۳-۰۹۳۷۶۶۰۸۰۰۳

خانم یا آقا نیازمندیم

زیگزال میاندوزکار و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (تماس تا یکهفته حوالی منوچهری) …

۶۶۷۴۹۰۷۴


همشهری

در محیط کاملا زنانه

دو نفر زیگزال دوز خانم , در محیط کاملا زنانه , حوالی امامزاده حسن نیازمندیم ,

۰۹۱۲۱۸۹۲۱۳۰ و ۵۵۷۸۰۴۵۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

و وسط کار خانم نیازمندیم , تعدادی زیگزال دوز ماهر , (شهرری - پل سیمان) ,

۰۹۱۹۵۲۵۴۵۲۱


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

ماهر و وسط کار،حوالی مترونواب , تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , با بیمه و تسویه نقدی ,

تماس تا يکهفته ۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳


همشهری

نیازمندیم(محدوده مولوی)

وسط کار فقط خانم , نیازمندیم(محدوده مولوی) , به تعدادی میاندوزکار و ,

۵۵۶۱۴۶۱۵


همشهری

کارگر ساده و زیگزال دوز خانم

کارگر ساده و زیگزال دوز خانم , محدوده سه راه جمهوری

۶۶۴۰۰۲۳۸


همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز تریکو

به تعدادی زیگزاگدوز تریکو , تماس تا یکهفته , نیازمندیم

۳۳۹۲۶۲۱۲


همشهری

به یک میاندوز کار ماهر

به یک میاندوز کار ماهر , محدوده میدان منیریه , نیازمندیم (تماس تایکهفته)

۶۶۴۵۶۴۲۳


همشهری

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار , نیازمندیم(خانی آبادنوشهرک شریعتی , وچرخکارخانم جهت …

۵۵۵۷۵۹۳۷


همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تریکو مردانه نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۳۶۹۹۱ ۶۶۳۸۱۹۴۰


همشهری

تماس تا 10 روز

تماس تا 10 روز , تی شرت نیازمندیم , زیگزال دوز،چرخکار تریکو

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

( محدوده کرج )

( محدوده کرج ) , کاردائم + بیمه , تعدادی زیگزال دوزنیازمندیم …

۰۹۱۲۲۹۴۱۶۱۲


همشهری

(محدوده افسریه)

(محدوده افسریه) , تریکو بچه گانه نیازمندیم , زیگزالدوز و راسته دوز

۰۹۱۹۳۹۹۰۲۹۸و۳۶۰۵۳۵۹۶


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم در محیطی زنانه , نیازمندیم (حوالی آذری)

۶۶۶۸۲۹۷۷


همشهری

ژورویک بسته بندنیازمندیم.

ژورویک بسته بندنیازمندیم. , به یک زیگزالدوزآشنابه چرخ , حوالی میدان فردوسی(تاآخرهفته)

۶۶۷۴۰۷۹۸


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

۳۳۹۸۱۷۱۳


همشهری

نیازمندیم (تماس تایک هفته)

نیازمندیم (تماس تایک هفته) , تعدادی زیگزال دوز , محدوده مولوی-ایستگاه سعادت

۵۵۹۸۰۸۳۹


همشهری

به تعدادی وسط کار و

به تعدادی وسط کار و , زیگزاگ دوز خانم و آقا , نیازمندیم (ورامین)

۰۹۳۶۰۵۹۶۲۹۲ و ۳۶۲۲۱۲۷۶


همشهری

کار تریکو نیازمندیم

کار تریکو نیازمندیم , به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار ماهر آقا جهت

۵۵۱۶۳۳۳۰


همشهری

( خانم یا آقا ) نیازمندیم

( خانم یا آقا ) نیازمندیم , زیگزالدوز تریکو , محدوده مترو دروازه دولت

تماس يکهفته ۷۷۶۰۵۶۸۳


همشهری

با حقوق ثابت در شرق تهران

با حقوق ثابت در شرق تهران , به تعدادی میاندوزکارووسط کار , خانم محیط کاملا زنانه

۰۹۱۹۱۰۳۵۱۳۳ - ۷۷۷۵۲۰۹۹


همشهری

( محدوده بهارستان )

( محدوده بهارستان ) , به یک زیگزاگ دوز و , خیاط ماهرآقایاخانم نیازمندیم

تماس تا يکهفته ۰۹۱۹۱۱۸۶۵۸۸


همشهری

به تعدادی زیگزاگ میان دوزکار

به تعدادی زیگزاگ میان دوزکار , ترجیحا خانم نیازمندیم , و راسته میان دوز کار

۷۷۶۲۱۸۳۱


همشهری

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز , در محدوده یافت آباد نیازمندیم , و راسته دوز جهت تریکو دوزی

۰۹۱۲۷۰۸۴۹۰۶ - ۰۹۱۲۸۵۷۵۷۷۸


همشهری

تعدادی میاندوز کار

تعدادی میاندوز کار , خانم نیازمندیم , و زیگزال دوز

۶۶۴۹۲۶۲۹


همشهری

جهت تولیدی پوشاک

جهت تولیدی پوشاک , زیگزاگ دوز ، میاندوزکار , نیازمندیم (بهارستان)

۳۳۹۷۶۰۶۴


همشهری

آقا با حقوق ثابت 200 / 1

آقا با حقوق ثابت 200 / 1 , تعدادی چرخکار و زیگزالدوز , محدوده آهنگ-نبرد نیازمندیم

۳۳۱۸۲۵۰۸


همشهری

جهت کارتریکو زنانه وبچه گانه

جهت کارتریکو زنانه وبچه گانه , تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , نیازمندیم افسریه ومسعودیه

۰۹۱۹۵۸۲۷۲۴۶و۳۳۲۲۵۴۱۹


همشهری

تریکو (با حقوق بالا) نیازمندیم

تریکو (با حقوق بالا) نیازمندیم , تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , و وسط کار خانم یا آقا جهت …

۶۶۷۰۲۳۵۰


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و آقا نیازمندیم. (افسریه) , و وسط کاروراسته دوزخانم

۰۹۱۲۴۰۳۴۱۸۴و۰۹۱۲۲۷۲۴۲۸۴


همشهری

به تعدادی چرخکار یا

به تعدادی چرخکار یا , زیگزاگدوز خانم یا آقا , نیازمندیم (محدوده فردیس)

اديب ۰۹۳۰۹۶۶۴۰۴۸


همشهری

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی

تعدادی خانم جهت زیگزال دوزی , میاندوزکاری و نواردوزی , نیازمندیم

۵۵۶۰۴۵۲۳


همشهری

ماهر آقا نیازمندیم

ماهر آقا نیازمندیم , تسویه هفتگی+خیابان قزوین+بیمه , به2نفرزیگزاگ دوز ورزشی

۵۵۷۳۶۷۹۷


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوز کار خانم در محیطی زنانه , نیازمندیم (حوالی آذری)

۶۶۶۸۲۹۷۷


همشهری

چرخکار و میاندوزکار نیازمندیم

چرخکار و میاندوزکار نیازمندیم , تماس تا 2هفته (محدوده مولوی) , زیگزال دوز و وسط کار

۰۹۱۰۹۸۱۴۵۴۹


همشهری

(محدوده خراسان تا شهدا)نیازمندیم

(محدوده خراسان تا شهدا)نیازمندیم , اتوکار خانم در محیط کاملا زنانه , زیگزالدوز ، راسته …

۰۹۱۹۹۶۰۳۵۶۵ و ۳۳۳۵۵۰۹۱


همشهری

به یک زیگزاگ دوز واردبه راسته

به یک زیگزاگ دوز واردبه راسته , خانم جهت کارتریکو نیازمندیم , محیط کاملا زنانه

۵۵۰۲۰۳۲۰


همشهری

زیگزاگ دوزماهر و وسط کار

زیگزاگ دوزماهر و وسط کار , آقایاخانم جهت تی شرت مردانه , نیازمندیم (ولیعصر - مختاری) …

۵۵۳۷۷۰۵۱


همشهری

کارگرساده خانم جهت کارتریکو

کارگرساده خانم جهت کارتریکو , زنانه نیازمندیم (محدوده‎چهاردانگه) , زیگزالدوز،میاندوزکار،چرخکار

۵۵۲۸۳۵۶۰ - ۵۵۲۸۳۵۲۵


همشهری

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , محدوده فرهنگسرای خاوران-کاردائم

۳۳۶۹۳۳۴۴


همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , نیازمندیم (تماس تایکهفته) , وچرخکار ماهر وبرشکار

۶۶۷۲۳۹۰۲


همشهری

باجای خواب نیازمندیم

باجای خواب نیازمندیم , تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوز کار ، وسط کار

۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹


همشهری

(محدوده رودکی) - تماس تا یکهفته

(محدوده رودکی) - تماس تا یکهفته , خانم جهت تریکو بچه گانه , زیگزال دوز و وسط کار

۶۶۸۵۸۴۶۰


همشهری

تعدادی زیگزاگدوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزاگدوز،میاندوزکار , خانم و آقا نیازمندیم , و کارگر ساده ووسط کار

۰۹۱۹۰۷۶۷۵۰۴ ـ ۶۶۷۶۵۸۹۳


همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , زیگزال دوز و وسط کار آقا , نیازمندیم (پیچ شمیران)

۷۷۵۳۴۰۲۱


همشهری

آقا غیرسیگاری

آقا غیرسیگاری , به تعدادی زیگزاگدوز , نیازمندیم

۶۶۷۶۱۶۵۵


همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , بیمه + سرویس- محدوده اسلامشهر , تیشرت مردانه خانم یاآقانیازمندیم

۵۶۵۳۰۱۸۲ - ۰۹۳۷۲۶۱۲۵۸۵


همشهری

کارگر ساده و بسته بند

کارگر ساده و بسته بند , به تعدادی خانم زیگزال دوز , نیازمندیم (تماس تا یکهفته )

۵۵۵۷۸۸۸۰


همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار

زیگزاگ دوز و میاندوزکار , محدوده نواب هلال احمر , و وسط کارآقایاخانم نیازمندیم

۰۹۱۲۵۷۸۹۹۸۰


همشهری

, تعدادی زیگزالدوز , و چرخکار خانم نیازمندیم

۶۶۷۰۴۷۶۱


همشهری

تماس تا یک هفته

تماس تا یک هفته , زیگزال دوز-میاندوزکار , و وسط کار خانم نیازمندیم

۳۳۸۲۶۴۹۳


همشهری

به 2 نفر زیگزاگ دوز ماهر

به 2 نفر زیگزاگ دوز ماهر , نیازمندیم ( تماس تا یکهفته ) , و راسته دوز ترجیحا خانم

۳۳۹۱۶۳۱۶


همشهری

به تعدادی میاندوزکار و

به تعدادی میاندوزکار و , تریکو محدوده شهرری نیازمندیم , زیگزاگ دوزجهت کار درتولیدی

۰۹۳۳۲۷۷۱۶۹۴


همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , خانم جهت کاردرتولیدی درمحیطی کاملا , زنانه،محدوده جمهوری نیازمندیم …

۶۶۴۹۲۱۸۷


همشهری

(تماس تا یکهفته حوالی منوچهری)

(تماس تا یکهفته حوالی منوچهری) , خانم یا آقا نیازمندیم , زیگزال میاندوزکار و وسط کار …

۶۶۷۴۹۰۷۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , تماس تایکهفته-محدوه نبردجنوبی , خانم یا آقا نیازمندیم …

۳۳۶۹۸۳۹۳ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , فقط آقا نیازمندیم , محدوده سه راه جمهوری

۶۶۴۸۳۸۴۴


همشهری

به دو نفر خانم زیگزال دوز

به دو نفر خانم زیگزال دوز , ماهر جهت تریکو فوری , نیازمندیم - جنب مترو نواب

۶۶۴۳۶۰۳۳


همشهری

تماس تا یک هفته

تماس تا یک هفته , زیگزال دوز-میاندوزکار , و وسط کار خانم نیازمندیم

۳۳۸۲۶۴۹۳


همشهری

برشکار و وسط کارنیازمندیم

برشکار و وسط کارنیازمندیم , تماس تا 10 روز , زیگزال میاندوزکار

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز،وسط کارخانم جهت کاردر , محیط کاملازنانه(محدوده بلوارابوذر) …

تماس۱هفته ۰۹۳۷۹۳۲۵۶۴۴


همشهری

کارخانه تولیدی مهتاومهشاد

کارخانه تولیدی مهتاومهشاد , کرج،به تعدادی 1 - زیگزال دوز , آقانیازمنداست تماس تا 1 هفته …

۳۶۱۲۰۰۴۷ - ۰۲۶


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و خیاط

به تعدادی زیگزال دوز و خیاط , جهت تولیدی ورزشی , نیازمندیم (تسویه نقدی)

۶۶۹۵۷۳۷۰


همشهری

به یک نفرزیگزال دوزو وسط کار

به یک نفرزیگزال دوزو وسط کار , خانم جهت تولیدی پوشاک , نیازمندیم (محدوده شهرک ولیعصر) …

۰۹۱۹۴۹۶۴۵۷۸


همشهری

جهت تی شرت مردانه و

جهت تی شرت مردانه و , دوسوزنه دوز پیراهن نیازمندیم , زیگزال دوز خانم

۳۳۹۴۹۴۴۳


همشهری

زیگزاگدوز زنانه دوز

زیگزاگدوز زنانه دوز , نیازمندیم

۶۶۷۰۷۹۵۵ ۶۶۷۲۸۱۶۹


همشهری

( تماس تا یکهفته )

( تماس تا یکهفته ) , به یک زیگزاگ دوز و , خیاط ماهر آقا نیازمندیم

۰۹۱۹۱۱۸۶۵۸۸


همشهری

جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم

جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , حوالی خراسان (تسویه نقدی) , زیگزالدوز و وسط کار خانم

۰۹۱۲۹۰۵۷۵۸۱


همشهری

حوالی کیانشهر

حوالی کیانشهر , میان دوز کار حرفه ای خانم , نیازمندیم

۳۳۶۰۱۲۳۴


همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار

زیگزال دوز میاندوزکار , فقط خانم (محدوده میدان فردوسی) , و وسط کار تریکو نیازمندیم

۶۶۷۵۹۶۳۲


همشهری

جهت شلوار فاستونی مردانه

جهت شلوار فاستونی مردانه , در محدوده پل چوبی نیازمندیم , زیگزاگ دوز ، وسط کار

۰۹۱۲۵۱۹۳۸۲۶ و ۷۷۵۰۴۰۸۳


همشهری

( فقط حرفه ای )

( فقط حرفه ای ) , به تعدادی زیگزاگدوز , تریکو مردانه نیازمندیم(خ سعدی )

۰۹۳۸۰۹۰۲۵۲۴


همشهری

*حوالی جیحون*

*حوالی جیحون* , زیگزاگ دوزماهرخانم , نیازمندیم

۶۶۸۹۸۸۴۵ - ۶۶۸۹۴۶۲۷


همشهری

راسته دوز ماهر خانم در محیط کاملا"

راسته دوز ماهر خانم در محیط کاملا" , زنانه واقع در شهرک ولیعصر , زیگزاگ دوز ، میاندوز …

۰۹۳۶۲۷۲۲۸۰۷ و۰۹۱۹۳۰۰۵۵۳۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم.بلوارابوذر-نبردجنوبی , و وسط کاریا بسته بندخانم

۳۳۶۹۸۲۵۳


همشهری

فقط خانم زیگزال دوز ماهر

فقط خانم زیگزال دوز ماهر , مسلط به میاندوز(اسلش مردانه) , نیازمندیم نبردجنوبی،مسلم

۰۹۱۲۵۳۷۷۵۱۷


همشهری

زیگزال دوز و میان دوز کار

زیگزال دوز و میان دوز کار , مسلط به زیگزال دوزی و وسط کار , نیازمندیم ( مترو دروازه شمیران …

تماس تا يکهفته ۰۹۱۹۱۲۰۳۰۸۸


همشهری

با مدیریت خانم نیازمندیم(فوری)

با مدیریت خانم نیازمندیم(فوری) , به تعدادی زیگزاگ دوز , ومیاندوزماهر خانم در محیطی زنانه

شهرک وليعصر ۰۹۰۱۱۳۲۲۲۵۵


همشهری

چرخکارماهروسط کارمحیط زنانه

چرخکارماهروسط کارمحیط زنانه , کاردائم،حقوق عالی(محدوده بازار) , تعدادی زیگزال دوز،میاندوز

۳۳۱۱۵۳۱۳


همشهری

(محدوده امامزاده حسن) نیازمندیم

(محدوده امامزاده حسن) نیازمندیم , تعدادی راسته دوز و , زیگزاگ دوز خانم

۰۹۳۵۶۵۹۰۹۳۴و۵۵۷۵۰۱۶۳


همشهری

(محدوده نازی آباد)

(محدوده نازی آباد) , به تعدادی زیگزاگ دوز , وسط کار میان دوزکارنیازمندیم

۵۵۰۶۳۱۰۳


همشهری

با حقوق ثابت در شرق تهران

با حقوق ثابت در شرق تهران , تعدادی میاندوزکار خانم , نیازمندیم محیط کاملا زنانه

۰۹۱۹۱۰۳۵۱۳۳ - ۷۷۷۵۲۰۹۹


همشهری

, زیگزاگدوز ومیاندوزکار , نیازمندیم

۰۹۳۸۸۳۴۸۷۸۳ - ۶۶۷۰۸۷۴۰


همشهری

به تعدادی چرخکار و

به تعدادی چرخکار و , زیگزاگ دوز خانم , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

۰۹۱۲۵۸۳۶۸۵۸ - ۰۹۱۲۴۴۳۸۷۶۷


همشهری

اتوکار ، وسط کار

اتوکار ، وسط کار , بتعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار , نیازمندیم( محدوده شهرری)

۰۹۳۷۷۳۶۶۲۸۷


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خطی 40 تومان , نیازمندیم

۰۹۱۹۳۴۰۱۶۷۲


همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز آقا و خانم , نیازمندیم

۰۹۱۹۱۲۳۶۱۷۱و۵۵۷۱۵۱۷۳


همشهری

جهت کار در تولیدی تیشرت

جهت کار در تولیدی تیشرت , زیگزاگدوز و وسط کار آقا , مردانه نیازمندیم

۶۶۳۴۰۳۷۱


همشهری

برشکار و وسط کارنیازمندیم

برشکار و وسط کارنیازمندیم , تماس تا 10 روز , زیگزال میاندوزکار

۳۶۰۵۱۷۹۴


همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , تماس تایکهفته-محدوه نبردجنوبی , خانم یا آقا نیازمندیم …

۳۳۶۹۸۳۹۳ و ۰۹۳۶۴۴۱۸۷۶۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی