به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , تریکودوز مردانه آقا با , حقوق عالی و بیمه نیازمندیم

۵۵۱۶۳۳۳۰


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوزماهرخانم یاآقا

به یک زیگزال دوزماهرخانم یاآقا , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(محدوده …

۳۳۶۱۰۱۰۹


روزنامه همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , خانم جهت تولیدی لباس زیر , مردانه نیازمندیم

۵۵۹۸۰۳۰۸


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزالدوز و

به تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار ماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۰۹۳۵۸۷۰۷۰۵۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , نیازمندیم(جنت آبادشمالی) , تماس تا یکهفته

۴۴۸۵۹۴۴۰


روزنامه همشهری

زیگزال دوزماهر و خیاط ماهر

زیگزال دوزماهر و خیاط ماهر , تسویه نقدی , محدوده رباط کریم نیازمندیم

۰۹۳۳۲۹۸۲۶۷۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا با تیراژ بالا و وسط کار , خانم(پامنار)(تماس تایک …

۳۳۱۱۵۳۱۳


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز کار

زیگزاگ دوز و میاندوز کار , خانم باتجربه نیازمندیم کاردائمی , (حوالی ورامین)سرویس مزدعالی

۰۹۱۰۴۵۱۰۲۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , چرخکار ماهر خانم , با کار دائم نیازمندیم

۳۳۰۶۸۹۷۷ - ۳۳۱۹۹۵۰۵


روزنامه همشهری

زیگزال دوز ماهر و کارگر ساده

زیگزال دوز ماهر و کارگر ساده , خانم و یکنفر کمک برشکار آقا , جوان وفعال نیازمندیم(تماس …

پل سيمان شهرري ۳۳۷۷۶۰۲۲


روزنامه همشهری

تعدادی خیاط زیگزاگ دوز

تعدادی خیاط زیگزاگ دوز , و راسته دوز در محیطی , کاملازنانه محدوده مترواستادمعین

۰۹۱۲۰۳۶۷۱۲۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز،چرخکار , و میاندوزکار نیازمندیم , تماس تا یکهفته

۳۳۳۵۵۱۳۷


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , چرخکار ماهر , نیازمندیم

۵۵۵۹۱۳۴۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ ومیاندوزکار

به تعدادی زیگزاگ ومیاندوزکار , حرفه ای وچرخکارخانم جهت تریکو , بچه گانه وزنانه درمحیطی …

۰۹۱۹۶۴۶۹۰۱۶و۵۵۰۲۳۳۹۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تریکو بچه گانه نیازمندیم , شهرک ولیعصر

۶۶۲۲۰۶۵۹


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر و

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر و , وسط کار جهت تریکو مردانه , نیازمندیم(نازی آباد )

۵۵۳۴۴۱۵۹


روزنامه همشهری

چرخکار ، زیگزال دوز

چرخکار ، زیگزال دوز , و وسط کار جهت کار تریکو , نیازمندیم

۳۳۷۹۴۹۱۲


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و بسته بند خانم جهت تریکو , نوزادی نیازمندیم.محدوده افسریه

۳۳۶۵۱۰۴۲


روزنامه همشهری

میاندوز کار،زیگزالدوز،چرخکار

میاندوز کار،زیگزالدوز،چرخکار , خانم و آقا نیازمندیم , (محدوده خاوران-اتوبان آهنگ) …

۰۹۳۰۱۲۱۹۵۵۷ و ۳۳۷۱۲۱۵۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزالدوز و

به تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکار ماهر , جهت کار تریکو نیازمندیم

۰۹۳۵۸۷۰۷۰۵۰


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز

تعدادی زیگزال دوزوراسته دوز , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم , (قلعه حسن خان) …

۴۶۸۳۵۷۱۶


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه , حوالی خ کارگر- جمهوری نیازمندیم

۶۶۵۹۵۸۸۲


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , تی شرت مردانه (خانم) , نیازمندیم

۳۳۹۴۹۴۴۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , حرفه ای تریکو , نیازمندیم

۷۷۵۰۴۰۸۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوزحرفه ای , با تیراژ بالا + بیمه , ( محدوده شهرری ) نیازمندیم

۵۵۹۳۵۳۴۸ و ۵۵۹۵۶۵۰۴


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , راسته دوز و میان دوز کارماهر , و وسط کارنیازمندیم(تماس تا1هفته) …

۷۷۲۴۲۶۹۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار خانم نیازمندیم , محیط کاملا زنانه

۰۹۱۲۴۹۰۳۱۱۷


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزالدوز خانم

به تعدادی زیگزالدوز خانم , جهت کار تریکو نیازمندیم , کاردائم در محیط کاملا زنانه

۶۶۱۹۰۴۶۱


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , جهت تریکو مردانه , نیازمندیم

۰۹۳۶۴۹۴۴۸۷۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم محدوده نواب ،کمیل , تسویه هفتگی (نقدی )

۰۹۱۹۵۵۹۱۶۹۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تی شرت تریکو نیازمندیم , حوالی نازی آباد (تماس تایکهفته)

۰۹۱۲۳۲۴۲۰۷۶


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز چرخکار

تعدادی زیگزال دوز چرخکار , و وسط کار تریکو با مزد خوب , نیازمندیم (فردوسی)

۶۶۷۵۹۶۳۲


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوز کار

زیگزاگدوز و میاندوز کار , و چرخکار خانم جهت تولیدی , پوشاک زنانه با بیمه (مترو سعدی) …

۳۳۱۱۰۹۹۶


روزنامه همشهری

به یک میاندوزکار ماهر

به یک میاندوزکار ماهر , خانم یاآقاجهت کاردرتریکودوزی , نیازمندیم(محدوده یافت آباد)

۰۹۱۲۸۵۷۵۷۷۸


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , جهت تیشرت مردانه , محدوده چهارراه استانبول

تماس يکهفته ۶۶۷۲۱۱۵۳


روزنامه همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , وزیگزاگ دوز نیازمندیم , (شهریار خ ولیعصر)

۶۵۲۷۷۵۱۰ - ۰۹۳۹۰۴۵۹۶۶۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز ماهر

به تعدادی زیگزاگدوز ماهر , جهت تریکو مردانه نیازمندیم , (محدوده سه راه امین حضور)

۳۶۸۳۲۵۱۱ و ۰۹۱۹۴۹۰۹۳۴۱


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز و میاندوزکار , و وسط کار فقط خانم , نیازمندیم - محیط کاملا زنانه

۶۶۹۶۶۷۳۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , ماهر و وسط کار نیازمندیم , ( محدوده خیام جنوبی )

۵۵۶۳۴۹۲۷ و ۰۹۳۵۵۹۸۵۵۷۵


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , خانم نیازمندیم , ( م امام حسین ) تماس تا یکهفته …

۰۹۱۹۱۲۰۳۰۸۸ ـ ۷۷۶۱۴۰۸۷


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تی شرت مردانه , بیمه + کار دائم نیازمندیم

۶۶۷۰۸۱۰۸


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ میاندوزکار

تعدادی زیگزاگ میاندوزکار , تکمیلی دوز با تسویه نقدی , خانم یا آقا (تماس تا یکهفته)

۰۹۱۲۲۷۹۰۶۱۵ ـ ۵۵۶۴۵۰۷۶


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز خانم

زیگزاگ دوز و میاندوز خانم , و یک نفر وسط کار خانم , (حوالی هنگام-شمیران نو) نیازمندیم …

۰۹۱۲۴۸۰۶۱۵۵ - ۷۷۱۹۸۸۵۶


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار،وسط کار خانم یا , آقا نیازمندیم( محدوده منیریه )

۰۹۳۹۸۳۹۹۸۷۹


روزنامه همشهری

چندنفرزیگزاگ دوزومیاندوزکار

چندنفرزیگزاگ دوزومیاندوزکار , ماهرجهت تی شرت مردانه نیازمندیم , کاردائم تماس تایکهفته …

۵۵۵۳۵۷۷۵


روزنامه همشهری

زیگزاگدوز و میاندوزکار

زیگزاگدوز و میاندوزکار , و نواردوز خانم جهت تریکو , بچه گانه در محیط کاملا زنانه

۶۶۴۸۳۷۱۱


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , نیازمندیم

۰۹۳۹۴۱۴۸۹۲۰و۵۵۵۹۱۲۱۸


روزنامه همشهری

زیگزال دوز،میاندوزکار

زیگزال دوز،میاندوزکار , چرخکار و وسط کارخانم نیازمندیم , تماس تا1هفته- بلوارابوذر،خاوران …

۳۳۸۲۶۴۹۳


روزنامه همشهری

زیگزالدوز،میاندوز کار،چرخکار

زیگزالدوز،میاندوز کار،چرخکار , خانم یاآقانیازمندیم ،تماس تا یکهفته , (کار دائم) (محدوده …

۰۹۳۰۱۲۱۹۵۵۷ و ۳۳۷۱۲۱۵۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , ومیاندوز کارماهر خانم یا آقا , نیازمندیم.محدوده اتوبان بسیج

۰۹۳۵۴۲۳۹۹۴۸و۳۳۲۲۱۵۳۹


روزنامه همشهری

میان دوز کار ماهر

میان دوز کار ماهر , جهت کاردرتولیدی پوشاک زنانه , حوالی میدان خراسان نیازمندیم

۵۵۰۶۳۱۸۴


روزنامه همشهری

به یک زیگزال دوز و میاندوزکار

به یک زیگزال دوز و میاندوزکار , خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو , نیازمندیم محدوده م امام …

۰۹۱۰۱۵۹۰۱۷۰


روزنامه همشهری

به یک زیگزاگ دوز و 2 نفر

به یک زیگزاگ دوز و 2 نفر , چرخکارخانم،جهت شلوارمردانه , نیازمندیم

حوالي رسالت ۲۶۱۴۱۵۶۷


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار نیازمندیم , اسلامشهر - سر نوری

۵۶۶۹۵۹۷۳


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , فقط آقا نیازمندیم , محدوده سه راه جمهوری

۶۶۴۸۳۸۴۴


روزنامه همشهری

میاندوز کار،زیگزالدوز،چرخکار

میاندوز کار،زیگزالدوز،چرخکار , خانم نیازمندیم ، حقوق ثابت , (محدوده خاوران-اتوبان آهنگ) …

۰۹۳۰۱۲۱۹۵۵۷ و ۳۳۷۱۲۱۵۳


روزنامه همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز وچرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز وچرخکار , نیازمندیم - تماس تا یکهفته , حوالی متروشریف حبیب ا... …

۶۶۰۱۵۵۸۰


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , وسط کار و بسته بند خانم , محدود منیریه-4راه لشگرنیازمندیم

۰۹۳۵۲۷۸۰۲۵۱


روزنامه همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و چرخکار ومیاندوزکار خانم , ووسط کارخانم حوالی افسریه

۰۹۳۸۳۵۱۱۱۰۲


روزنامه همشهری

تعدادی خانم جوان وباسابقه

تعدادی خانم جوان وباسابقه , جهت زیگزال و بسته بندی , جورابهای زنانه درمحیطی کاملازنانه …

۵۵۶۱۸۴۱۲


روزنامه همشهری

زیگزاگ دوز و میان دوز کار

زیگزاگ دوز و میان دوز کار , ماهر - همراه با جای خواب , تماس تا 1 هفته، محدوده نعمت آباد …

۰۹۱۲۸۰۵۴۵۳۲


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی