آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی زیگزال دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , (محدوده افسریه)

تلفن: ۰۹۳۳۵۴۰۶۶۹۸ و ۳۳۸۱۹۵۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار خانم

به تعدادی میاندوزکار خانم , و وسط کار آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته محدوده منوچهری

تلفن: ۶۶۷۳۵۶۰۱ـ۶۶۷۴۹۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , جهت تولیدی تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۶۱۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکارخانم ووسط کارخانم , نیازمندیم (محدوده بلوارابوذر)

تلفن: ۳۳۱۴۰۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزخانم یاآقا

تعدادی زیگزاگ دوزخانم یاآقا , (خطی 40 تومان)و وسط کارخانم , نیازمندیم حوالی افسریه

تلفن: ۰۹۳۸۳۵۱۱۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزال دوزومیاندوزکار , ماهرووسط کار نیازمندیم , منطقه 19

تلفن: ۰۹۳۸۳۶۰۰۸۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزو میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوزو میاندوزکار , راسته دوز ماهر آقا , نیازمندیم (محدوده میدان محمدیه)

تلفن: ۰۹۱۰۶۶۱۳۹۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوزوچرخکار

به تعدادی زیگزالدوزوچرخکار , ماهرخانم جهت کار تریکو , مردانه باحقوق ثابت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۴۶۵۳۷۳و۰۹۱۲۷۲۸۱۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۴۵۷۵۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ومیان دوزکار

تعدادی زیگزاگ دوز ومیان دوزکار , باکاردائم جهت پوشاک زنانه نیازمندیم , محدوده ترمینال …

تلفن: ۳۳۰۱۱۶۵۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز،میاندوزکارخانم

زیگزاگ دوز،میاندوزکارخانم , « تریکو نوزاد بچه گانه » , شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۴۲۷۸۹۱۶و۳۳۳۷۸۰۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی ماهر چرخکار

تعدادی نیروی ماهر چرخکار , میاندوز،زیگزاگ دوزخانم وآقا , ( محدوده محلاتی، پیروزی، نبرد)

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

*تعدادی خانم*

*تعدادی خانم* , چرخکار یا زیگزاگ دوز در منزل , (محدوده پردیس - بومهن)

تلفن: ۷۶۲۱۸۲۶۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار

زیگزاگ دوز و میاندوزکار , (خانم)درمحیطی کاملا زنانه , محدوده خاوران بلوار ابوذر

تلفن: تماس تا يکهفته ۳۳۲۰۰۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکار ماهر خانم , نیازمندیم(محدوده نازی آباد)

تلفن: ۰۹۳۸۰۶۶۶۳۸۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزال دوز ماهر

خانم زیگزال دوز ماهر , جهت تولیدی پوشاک زنانه , محیط زنانه (محدوده هفت تیر)

تلفن: ۸۸۸۲۹۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , تی شرت مردانه نیازمندیم , (محدوده 17شهریور - پل آهنگ)

تلفن: ۰۹۳۵۹۶۰۱۱۶۵ و ۳۳۵۰۶۲۹۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ و راسته دوز و اتوکار

زیگزاگ و راسته دوز و اتوکار , خانم جهت تولیدی زنانه نیازمندیم , (محدوده طوس - جیحون)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۴۸۲۲۶ - ۶۶۰۸۸۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز،میاندوزکار , راسته ،وسط کار خانم با تجربه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۹۱۶۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز خانم در محیط زنانه , نیازمندیم ترجیحا خانم مجرد

تلفن: محدوده فلاح ۰۹۱۰۴۴۹۱۴۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به چند همکار خانم

به چند همکار خانم , زیگزاگ دوز،میاندوزکار،خیاط , و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۵۲۵۶۱و۰۹۱۲۵۷۵۰۹۵۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , وسط کار ،اتوکار و بسته بند , ( خانم ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۳۷۵۳۲۳۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز (آشنا به میاندوز)

زیگزال دوز (آشنا به میاندوز) , وسط کار نیازمندیم(محدوده راه آهن) , ( تماس تا یک هفته )

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۴۷۲۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , وردست زیگزال دوز و وسط کار , فقط خانم ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۰۹۱۲۳۴۶۱۰۷۹ و ۵۵۶۹۴۴۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزخانم و آقا

تعدادی زیگزالدوزخانم و آقا , و وسط کارخانم محدوده , یافت آباد نیازمندیم.تماس‎یکهفته

تلفن: ۶۶۸۲۷۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میان دوزکارخانم , تریکو دوز محدوده اتوبان محلاتی

تلفن: ۳۳۶۹۹۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز حرفه ای وارد

زیگزاگ دوز حرفه ای وارد , به چرخکاری خانم یاآقاباکاردائم , (حوالی پشت مترو علی آباد)

تلفن: ۰۹۱۹۷۰۹۲۱۸۵و۵۵۰۰۲۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوز کار خانم

تعدادی میاندوز کار خانم , در محیط کاملا زنانه , شرق تهران

تلفن: ۰۹۱۹۱۰۳۵۱۳۳ - ۷۷۴۳۱۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار و وسط کار خانم , نیازمندیم (محدوده بلوارابوذر)

تلفن: ۳۳۱۴۰۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم

زیگزال دوز خانم , در محیط کاملا زنانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۴۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , و میاندوز کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۸۷۰۷۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میان دوزکارماهر

زیگزاگ دوز و میان دوزکارماهر , با تیراژ کار بالا نیازمندیم , محدوده بهارستان (تماس تایکهفته)

تلفن: الياسي ۰۹۰۳۸۰۸۱۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و راسته دوز خانم و وسط کار , تماس تا یکهفته ( مترو نبرد )

تلفن: ۰۹۱۹۸۱۹۰۱۰۸ و ۳۳۷۹۰۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز , خانم یا آقا جهت تی شرت , مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۰۲۱۳۶۶۱ و ۵۵۳۲۶۱۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , باکار دائم جهت پوشاک زنانه , نیازمندیم،محدوده ترمینال خاوران

تلفن: ۳۳۰۱۱۶۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال زن

به تعدادی زیگزال زن , و میاندوز کار و یکنفر اتوکار , ماهر نیازمندیم (شهرقدس)

تلفن: ۰۹۹۰۲۳۴۰۰۶۱ - ۴۶۸۸۴۵۳۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ و راسته دوز و اتوکار

زیگزاگ و راسته دوز و اتوکار , خانم جهت تولیدی زنانه نیازمندیم , (محدوده طوس - جیحون)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۴۸۲۲۶ - ۶۶۰۸۸۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار زیگزالدوز ماهر

تعدادی چرخکار زیگزالدوز ماهر , خانم جهت دوخت شلوارزنانه اسلش و , مانتونیازمندیم،حوالی …

تلفن: (حقوق ثابت) ۰۹۱۹۸۹۵۱۹۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به زیگزاگدوزخانم

به زیگزاگدوزخانم , و چرخکار خانم و , مزدی دوز شومیز دوز نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۵۳۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر خانم و

زیگزاگ دوز ماهر خانم و , اتوکار ماهر خانم نیازمندیم , محدوده خزانه ، علی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۸۲۸۰۳و۵۵۰۷۵۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , تریکو نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۵۸۸۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار خانم , (حوالی منیریه) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۱۹۱۳۰۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم , (افسریه - کیانشهر)

تلفن: ۳۳۶۱۴۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز خانم

زیگزالدوز خانم , تیشرت مردانه باتسویه نقدی , « شهرک کاروان »

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوزماهرتریکو

به تعدادی زیگزالدوزماهرتریکو , خانم یا آقا نیازمندیم , ( محدوده سه راه آدران- قلعه میر)

تلفن: ۰۹۲۱۳۶۵۵۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم جهت وسط کاری

تعدادی خانم جهت وسط کاری , و زیگزال دوزی و کارگر ساده , خانم جهت تی شرت نیازمندیم

تلفن: دروازه دولت ۷۷۶۱۸۴۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , ومیان دوز , ( خانم و آقا ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۷۹۸۱۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز ، میاندوزکار

زیگزالدوز ، میاندوزکار , و راسته دوز ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۷۸۳۱۰۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۷۱۶۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز خانم وآقا

تعدادی زیگزالدوز خانم وآقا , و و سط کار خانم وآقا نیازمندیم , (خ انقلاب - خ دانشگاه)

تلفن: ۶۶۹۵۲۲۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزوچرخکارماهر

تعدادی زیگزال دوزوچرخکارماهر , خانم یا آقا جهت تریکو , نیازمندیم(حوالی خانی آباد)

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , زیگزال دوز مسلط به میاندوزکاری , (خانم)متعهد به کارجهت دوخت …

تلفن: ۰۹۳۵۳۵۹۱۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار ماهر

میاندوز کار ماهر , (مترو علی آباد ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۱۰۴۲۰۳۶۰ ۰۹۳۵۹۳۵۶۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، میاندوزکار

تعدادی چرخکار، میاندوزکار , زیگزاگ دوز، وسط کار خانم و آقا , ( محدوده محلاتی، پیروزی،

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز تریکو

خانم زیگزاگ دوز تریکو , (محیط زنانه) میدان انقلاب , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ،میاندوز

تعدادی زیگزاگ دوز ،میاندوز , راسته دوز و وسط کار حرفه ای , نیازمندیم(محدوده قصرالدشت)

تلفن: ۰۹۳۵۵۳۲۳۱۵۵و۶۶۳۶۰۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوز در محیطی زنانه , با بیمه نیازمندیم (حوالی آذری)

تلفن: ۶۶۶۸۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار خانم

به تعدادی میاندوزکار خانم , و وسط کار آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته محدوده منوچهری

تلفن: ۶۶۷۳۵۶۰۱ـ۶۶۷۴۹۰۷۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تی شرت مردانه نیازمندیم , ولیعصر پایین تراز منیریه

تلفن: ۵۵۳۸۲۹۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , و زیگزالدوز ورزشی خانم و آقا , نیازمندیم ( کرج، مهرشهر )

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۳۱۴۷ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز وچرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز وچرخکار , آشنابه میاندوزکاری ووسط کارخانم , حوالی پیروزی،نبردشمالی …

تلفن: تماس يکهفته ۳۳۱۹۶۴۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار ، زیگزالدوز

به تعدادی چرخکار ، زیگزالدوز , و میاندوزکار نیازمندیم , (خانم یا آقا) - تماس تا یکهفته

تلفن: ۶۶۹۵۶۳۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار،راسته دوز،وسط کار , خانم ترجیحاغرب تهران تولیدی پوشاک

تلفن: ۶۶۰۴۴۶۳۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم وارد به

زیگزال دوز خانم وارد به , میاندوزجهت کاردرمحیطی کاملا زنانه

تلفن: ۰۹۱۹۵۴۳۶۳۳۷ ۰۹۱۲۳۸۸۱۴۰۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم یا

زیگزال دوز و وسط کار خانم یا , آقا جهت تولیدی تریکو , فوری نیازمندیم(تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۶۰۳۳ ـ ۵۵۶۵۰۴۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسته بند و وسط کار

تعدادی بسته بند و وسط کار , و میاندوز کار خام دوز جهت , تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۹۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزاگ دوز خانم

به یک زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم , محدوده خیابان نظام آباد

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۵۸۸۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر جهت , دوخت شومیز نیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۳۳۶۱۴۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , تیشرت مردانه وزنانه , وسط کار خانم ،حوالی م جمهوری

تلفن: ۶۶۹۰۷۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , میان دوزکار چرخکار , و پادو نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۶۳۸۱۳_۶۶۴۸۳۷۲۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، میاندوزکار

تعدادی چرخکار، میاندوزکار , زیگزاگ دوز، وسط کار خانم و آقا , ( محدوده محلاتی، پیروزی،

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوز کار و

زیگزال دوز ، میاندوز کار و , وسط کار خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز،میاندوزکار،وسط کار

زیگزالدوز،میاندوزکار،وسط کار , ماهرجهت کارتریکو نیازمندیم , اسلامشهر - باغ فیض

تلفن: ۵۶۳۵۸۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , جهت تولیدی ورزشی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۷۰۶۱۰ - ۶۶۹۵۷۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر خانم

تعدادی زیگزالدوز ماهر خانم , جهت کارزنانه درمحیطی زنانه , (حوالی فرهنگسرای خاوران)

تلفن: ۳۳۶۹۱۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز، چرخکار

تعدادی زیگزال دوز، چرخکار , خانم جهت کار تریکو نیازمندیم , میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۹۳۲۰ ـ ۵۵۰۴۰۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میان دوز کار

به تعدادی میان دوز کار , چرخکار و زیگزال دوز ماهر آقا , جهت کار در پوشاک تریکو با بیمه

تلفن: ۸۸۹۳۶۳۵۰ - ۸۸۹۰۴۶۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار , فقط خانم نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۱۸۳۸۱ ـ ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز میاندوزکار خانم یا

زیگزالدوز میاندوزکار خانم یا , آقا و کارگر ساده نیازمندیم , تماس تایکهفته (مترو دروازه

تلفن: ۷۷۶۸۳۲۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا نیازمندیم , (محدوده میدان خراسان)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۷۷۱۱۴ ـ ۳۶۳۰۵۵۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز ماهر جهت , دوخت شومیز نیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۳۳۶۱۴۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز،چرخکار،اتوکار

زیگزالدوز،چرخکار،اتوکار , وسط کار(تریکو بچگانه) , محدوده نسیم شهر نیازمندیم

تلفن: ۵۶۷۷۳۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار ماهر

میان دوز کار ماهر , تریکو زنانه نیازمندیم . , ( خطی 43 )

تلفن: ۶۶۹۲۱۹۲۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزال دوز،میاندوزکار , چرخکار،وسط کارماهرخانم درمحیطی , کاملازنانه(حوالی …

تلفن: تماس تا ۱هفته ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز آقا

میان دوز آقا , حداکثر40سال جهت کار تریکو , حقوق مکفی + بیمه

تلفن: ۵۵۱۸۸۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی دوزنده زیگزاگ

تعدادی دوزنده زیگزاگ , میاندوزکار ، راسته دوز و , وسط کارنیازمندیم(محدوده ورامین)

تلفن: ۰۹۳۵۳۷۴۱۵۸۸ ـ ۰۹۱۹۷۵۶۳۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم ، جهت

به تعدادی خانم ، جهت , وسط کاری و زیگزال دوزی و , وردست زیگزال دوزی نیازمندیم

تلفن: دروازه دولت ۷۷۶۱۸۴۵۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار نیازمندیم , حوالی افسریه

تلفن: ۰۹۳۸۳۵۱۱۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار جهت تریکو مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۸۴۳۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , تیشرت مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۱۹۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، میاندوزکار

تعدادی چرخکار، میاندوزکار , زیگزاگ دوز، وسط کار خانم و آقا , ( محدوده محلاتی، پیروزی،

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , وراسته دوز ووسط کار خانم وآقا , محدوده دولت آبادنیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۷۴۰۲۵۵۱و۰۹۱۹۱۱۵۶۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار ماهر

زیگزال دوز میاندوزکار ماهر , جهت تریکو (تی شرت مردانه) , نیازمندیم «محدوده منوچهری»

تلفن: ۳۳۹۱۰۳۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۹۵۴۶ - ۲۲۰۴۱۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر تریکو

زیگزال دوز ماهر تریکو , خطی 35 نیازمندیم , (محدوده کیانشهر )

تلفن: ۳۳۸۸۹۶۱۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز تی شرت مردانه

زیگزال دوز تی شرت مردانه , خ لبافی نژاد بین ابوریحان , و دانشگاه پلاک 93 طبقه 2

تلفن: ۶۶۹۶۱۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزومیاندوز

به تعدادی زیگزال دوزومیاندوز , جهت کار تریکو محدوده شهرری

تلفن: ۰۹۳۶۹۲۴۹۲۲۵ ۳۳۳۹۱۴۲۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوزمیان دوز کار

زیگزال دوزمیان دوز کار , ماهرجهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر

زیگزال دوز و میاندوز کار ماهر , پوشاک زنانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۹۲۲۷ ۰۹۱۲۱۱۵۱۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار،زیگرال دوز،میاندوز

چرخکار،زیگرال دوز،میاندوز , کار،بیرون برجهت‎کارشلواراسلش , وتی شرت نیازمندیم(محدوده …

تلفن: ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز خانم

به تعدادی زیگزالدوز خانم , با حقوق عالی جهت تریکو و , شلوارنیازمندیم(محدوده اسلامشهر)

تلفن: ۵۶۱۵۰۶۴۱ - ۰۹۱۹۳۲۸۰۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , زیگزال دوز،میاندوزکارو وسط کار , خانم نیازمندیم (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۰۵۳۱۶ و ۵۵۱۵۵۴۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر جهت کار در تولیدی , تی شرت مردانه نیازمندیم , (فقط یقه گرد)(تیراژ3000عدد) …

تلفن: ۰۹۱۹۲۶۰۹۳۶۶ و ۳۳۶۰۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز وچرخکار

تعدادی زیگزالدوز وچرخکار , و وسط کار با کاردائم نیازمندیم , حوالی پیروزی - آهنگ

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۵۵۲۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز،چرخکار،میان دوزکار

زیگزال دوز،چرخکار،میان دوزکار , ووسط کار تیشرت مردانه , نیازمندیم. تماس تا 10روز

تلفن: ۳۳۸۲۵۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , ساعت کار 8 الی 18 , حقوق 500 / 1 نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۰۹۵۰۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم وآقازیگزاگ دوز

تعدادی خانم وآقازیگزاگ دوز , و راسته دوز و میاندوزکار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۷۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , ماهر تریکو زنانه نیازمندیم , خطی 45

تلفن: ۶۶۴۹۹۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , وسط کار نیازمندیم , حوالی افسریه

تلفن: ۰۹۳۸۳۵۱۱۱۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار ماهریانیمه ماهر خانم , نیازمندیم - تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۰۳۰۰۶۳۱۷ و ۵۵۸۹۰۱۸۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم ( محدوده بازار )

تلفن: ۵۵۸۱۷۱۲۷ ۵۵۵۷۴۷۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوز کار

تعدادی میاندوز کار , آقا و خانم نیازمندیم , محدوده بازار خیابان خیام-محمدیه

تلفن: ۰۹۱۲۵۲۲۳۵۴۴ و ۵۵۵۸۹۲۵۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز , میان دوزکار،وسط کار باجای خواب , صالح آباد غربی(تماس تا1هفته)

تلفن: ۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم یا آقا

زیگزال دوز خانم یا آقا , فوری نیازمندیم , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۶۰۳۳ ـ ۵۵۶۵۰۴۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز , و وسط کار خانم با تیراژ بالا , نیازمندیم(حوالی میدان خراسان)

تلفن: ۳۳۷۱۰۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

چرخکارمسلط به زیگزاگ و

چرخکارمسلط به زیگزاگ و , راسته دوزخانم جهت تولیدی زنانه , نیازمندیم (محدوده طوس - جیحون)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۴۸۲۲۶ - ۶۶۰۸۸۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار , ماهر جهت کار زنانه (کار دائم) , (حوالی فرهنگسرای خاوران)

تلفن: ۳۳۶۹۱۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوزخانم

به تعدادی زیگزالدوزخانم , جهت کارتریکوزنانه نیازمندیم , خطی 40 تومان - منطقه 19

تلفن: ۰۹۱۲۷۷۷۱۳۵۳و۵۵۸۸۵۹۳۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز خانم

زیگزالدوز خانم , تیشرت مردانه نیازمندیم , (شهرک کاروان)

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎ زیگزاگ دوز میان دوز کار

تعدادی‎ زیگزاگ دوز میان دوز کار , خانم یا آقا جهت تریکو بچه گانه , تسویه هفتگی ، محدوده …

تلفن: ۰۹۱۰۱۷۵۷۶۹۱ و ۳۳۷۳۴۹۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

به تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , آقاوخانم جهت تیشرت مردانه , نیازمندیم.مشیریه-تسویه نقدی

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میان دوزکار

زیگزاگ دوز و میان دوزکار , ماهانه و خطی توافقی , نیازمندیم (حوالی مترو سعدی)

تلفن: ۳۳۹۸۶۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم و

زیگزاگ دوز خانم و , وسط کار خانم نیازمندیم , (کارون - طوس)

تلفن: ۶۶۰۲۷۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز خانم

به تعدادی زیگزالدوز خانم , با حقوق عالی جهت تریکو و , شلوارنیازمندیم(محدوده اسلامشهر)

تلفن: ۵۶۱۵۰۶۴۱ - ۰۹۱۹۳۲۸۰۸۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار , فقط خانم نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )

تلفن: ۰۹۱۲۷۰۱۸۳۸۱ ـ ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز خانم و آقاجهت کار , تریکو محدوده قرچک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۹۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ورزشی

تعدادی زیگزاگ دوز ورزشی , آقا نیازمندیم (تسویه هفتگی) , بیمه وسرویس(محدوده چهاردانگه)

تلفن: ۵۵۲۵۴۷۸۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و وسط کار

زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم یا آقا نیازمندیم , (تسویه هفتگی-نقدی)

تلفن: ۵۵۰۶۴۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , راسته دوز و وسط کار , حوالی میدان خراسان نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۵۲۰۳۵و۰۹۱۹۵۵۶۵۴۷۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر تریکو

زیگزاگدوز ماهر تریکو , غیر سیگاری , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۳۶۹۹۱ ـ ۶۶۳۸۱۹۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راسته دوز

به تعدادی راسته دوز , زیگزال دوز،میاندوز نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۶۱۳۹۹۱۶ ۷۷۵۳۶۸۸۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگراگ دوز خانم

تعدادی زیگراگ دوز خانم , جهت لباس بچه گانه نیازمندیم , محدوده کمیل(تجربه یک کارخوب باما)

تلفن: ۶۶۸۹۷۰۴۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز و

به تعدادی زیگزالدوز و , پادو خانم یا آقا نیازمندیم , خ 17شهریور - پل آهنگ

تلفن: ۰۹۳۳۳۲۹۹۵۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز ماهر

تعدادی زیگزالدوز ماهر , تیشرت مردانه وزنانه , وسط کار خانم ،حوالی م جمهوری

تلفن: ۶۶۹۰۷۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و چرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز و چرخکار , زنانه دوز (خانم یا آقا) , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۶۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

آقای جوان فعال جهت کار

آقای جوان فعال جهت کار , در کارگاه تبلیغاتی پارچه , آشنا به زیگزاگ (محدوده بریانک)

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۵۴۹۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی راسته دوز و

به تعدادی راسته دوز و , میاندوز کار خانم یا آقا , نیازمندیم - محدوده فلاح

تلفن: ۵۶۰۷۰۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۳۹۹۸۰۳۴۲۲ و ۵۵۵۸۰۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر به خیاطی

زیگزاگ دوز ماهر به خیاطی , و میاندوزکاری و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۵۲۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , واردبه میاندوزی حرفه ای , جهت تریکومردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۴۹۰۹۳۴۱ ـ ۳۳۵۴۷۷۵۴  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار،زیگرال دوز،میاندوز

چرخکار،زیگرال دوز،میاندوز , کار،بیرون برجهت‎کارشلواراسلش , وتی شرت نیازمندیم(محدوده …

تلفن: ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزال دوز

تعدادی خانم زیگزال دوز , میاندوزکار، چرخکار، وسط کار , درمحیط زنانه، با حقوق مکفی

تلفن: محدوده فلاح ۰۹۳۰۸۸۲۶۴۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , با بیمه و تسویه نقدی , نیازمندیم (حوالی مترو نواب)

تلفن: تماس تا يکهفته ۶۶۸۷۱۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , جهت تولیدی تریکو مردانه , محدوده جمهوری

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۰۵۱۱۹ و ۶۶۷۶۳۷۱۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز،راسته دوز و

زیگزاگدوز،راسته دوز و , وسط کار و وردست برشکار جهت , تولیدی نیازمندیم (م جمهوری)

تلفن: ۶۶۹۰۷۹۱۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر به خیاطی

زیگزاگ دوز ماهر به خیاطی , و میاندوزکاری و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۵۸۵۲۵۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۳۹۶۲۶۶۳۰۸ و ۵۵۵۸۰۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزماهر

به تعدادی زیگزال دوزماهر , خانم یاآقابا تسویه هفتگی , حوالی بلوارابوذر،مسلم شمالی

تلفن: ۰۹۳۳۵۴۴۶۹۸۵و۳۳۲۳۱۶۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میان دوزکار و نواردوز

تعدادی میان دوزکار و نواردوز , ( خانم ) جهت کار در کارگاه , خیاطی حوالی فرجام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۱۸۵۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی زیگزاگ دوز

تعدادی نیروی زیگزاگ دوز , و میاندوزکار حرفه ای ،بادرآمدبالا , (محدوده محلاتی،پیروزی،نبرد)

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و خیاط ماهر ورزشی دوز , (خانم ) نیازمندیم (میدان منیریه)

تلفن: ۶۶۴۸۸۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , حرفه ای آقا , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۹۵۴۶ - ۲۲۰۴۱۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزماهرآقا

تعدادی میاندوزماهرآقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک ورزشی , اسلامشهر،چهاردانگه(بیمه،سرویس)

تلفن: داخلي ۲ ۵۵۲۶۰۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی وسط کار

به تعدادی وسط کار , اتوکار ماهرو راسته دوز , حوالی خاوران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۵۱۰۸۰و۰۹۱۲۴۰۳۴۱۸۴  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار آقا یا خانم

میان دوز کار آقا یا خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۹۰۳۲۱۱۶ ۷۷۶۸۷۸۱۰  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز تریکو

خانم زیگزاگ دوز تریکو , (محیط زنانه) میدان انقلاب , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزال دوز

تعدادی خانم زیگزال دوز , میاندوزکار، چرخکار، وسط کار , درمحیط زنانه، با حقوق مکفی

تلفن: محدوده فلاح ۰۹۳۰۸۸۲۶۴۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزالدوز،میاندوزکار , راسته دوز،وسط کار-شهرک وائین , (محدوده شهریار)تماس تا1هفته

تلفن: ۶۵۳۲۹۴۶۸ - ۰۹۳۶۵۰۸۸۸۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز تریکو

به تعدادی زیگزاگ دوز تریکو , ( خانم یا آقا ) در محدوده ترمینال , خاوران نیازمندیم(تماس …

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۹۵۷۴۱ و ۳۳۲۰۰۷۰۲  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار،میاندوزکار،زیگزال دوز

چرخکار،میاندوزکار،زیگزال دوز , وبسته بندنیازمندیم(غیرسیگاری) , تیشرت مردانه-تماس تا10روز

تلفن: ۳۳۸۲۵۱۱۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز خانم

زیگزاگدوز خانم , جهت تولیدی بچه گانه , (محدوده 3 راه جمهوری)

تلفن: ۶۶۴۷۷۲۷۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماندوزکار ماهر

زیگزال دوز ماندوزکار ماهر , جهت تریکو (لباس زیر زنانه) , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۵۳۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی زیگزاگ دوز

تعدادی نیروی زیگزاگ دوز , میاندوز، چرخکار، وسط کار , خانم یا آقا(آهنگ،محلاتی،پیروزی)

تلفن: ۰۹۱۹۵۵۰۰۸۴۴ - ۳۳۰۶۴۸۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز جهت

به تعدادی زیگزاگ دوز جهت , تی شرت مردانه نیازمندیم , (کاردائم + مزدعالی + بیمه)

تلفن: ۵۵۲۰۱۱۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و خیاط ماهر ورزشی دوز , (خانم ) نیازمندیم (میدان منیریه)

تلفن: ۶۶۴۸۸۲۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای , با تیراژ کار بالا نیازمندیم , ( محدوده بهارستان )

تلفن: الياسي ۰۹۰۳۸۰۸۱۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

T M

T M , تعدادی خانم میاندوز کار و , زیگزال دوز و راسته دوز (نازی آباد)

تلفن: ۵۵۳۲۴۸۵۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و وسط کار

تعدادی زیگزالدوز و وسط کار , خانم و آقا جهت کار در تولیدی , تریکومردانه ،مترو دروازه

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۵۲۸۷۱ - ۷۷۵۲۱۸۵۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزوچرخکار

تعدادی زیگزال دوزوچرخکار , و وسط کار خانم نیازمندیم , (تماس تا 1هفته)(محدوده کیانشهر)

تلفن: ۰۹۳۷۹۱۴۹۸۱۶و۰۹۳۳۷۹۷۹۷۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم

تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم , و وسط کار خانم نیازمندیم , بلوارابوذر پل 5 ( تماس یکهفته)

تلفن: ۳۳۱۴۰۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار ماهر

به تعدادی چرخکار ماهر , و زیگزالدوز ورزشی خانم و آقا , نیازمندیم ( کرج، مهرشهر )

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۴۳۱۴۷ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۴۱۴  


نیازمندیهای همشهری

چرخکارمسلط به زیگزاگ و

چرخکارمسلط به زیگزاگ و , راسته دوزخانم جهت تولیدی زنانه , نیازمندیم (محدوده طوس - جیحون)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۴۸۲۲۶ - ۶۶۰۸۸۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر و

زیگزاگ دوز ماهر و , وسط کار مسلط خانم یا آقا , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۳۰۵۵۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر راسته دوز

به یک نفر راسته دوز , زیگزال دوز و وسط کار , (خانم) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۹۰۲۱۰۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , و چرخکار خانم ، وسط کار و , بخارکار،بسته بند (مترو نواب)

تلفن: ۶۶۹۰۱۸۴۳  


نیازمندیهای همشهری

تعداد ی زیگزال دوز

تعداد ی زیگزال دوز , اتوکار و بسته بند تریکو زنانه , خانم وآقا محدوده وحدت اسلامی

تلفن: ۰۹۳۵۵۲۷۳۷۷۲ - ۵۵۳۸۳۸۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا و وسط کار , نیازمندیم(حوالی خانی آباد)

تلفن: ۵۵۰۳۹۳۵۱و۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , و وسط کار ماهر تریکو , (خانم یا آقا) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۶۱۳۱۰ـ۶۶۳۴۴۱۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم راسته دوز

به تعدادی خانم راسته دوز , و زیگزاگ دوز و وسط کار , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۵۶۵۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز آقا

زیگزاگدوز آقا , جهت تیشرت و سوئ شرت , خیابان حافظ سرهنگ سخایی

تلفن: ۶۶۷۲۸۶۰۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , وسط کاریابسته بندخانم نیازمندیم , حوالی نبردجنوبی،تماس تا1هفته

تلفن: ۳۳۶۹۸۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز وارد به میاندوز

زیگزاگ دوز وارد به میاندوز , و اتوکار حرفه ای خانم یا آقا , حوالی نواب(تجربه یک کارخوب

تلفن: ۰۹۳۵۶۰۰۵۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز،وسط کار،اتوکار

زیگزالدوز،وسط کار،اتوکار , خانم وآقا جهت تولیدی مانتو , محدوده اسلامشهر نیازمندیم

تلفن: ۵۶۱۷۷۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و کارگرساده

تعدادی زیگزالدوز و کارگرساده , جهت تریکو زنانه محدوده , چهاردانگه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۲۵ - ۵۵۲۸۳۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزماهرآقا

تعدادی میاندوزماهرآقا , جهت کاردرتولیدی پوشاک ورزشی , اسلامشهر،چهاردانگه(بیمه،سرویس)

تلفن: داخلي ۲ ۵۵۲۶۰۰۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار

تعدادی چرخکار , زیگزال دوز و بخار کار خانم , ( محدوده کیانشهر ) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۶۰۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم

زیگزال دوز خانم , و میاندوز ، وسط کار نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۹۶۵۳۱۴۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیمه حرفه ای خانم , جهت تیشرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۹۵۴۶ - ۲۲۰۴۱۸۵۱  


نیازمندیهای همشهری

چرخکارمسلط به زیگزاگ و

چرخکارمسلط به زیگزاگ و , راسته دوزخانم جهت تولیدی زنانه , نیازمندیم (محدوده طوس - جیحون)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۴۸۲۲۶ - ۶۶۰۸۸۷۲۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و کارگر ساده (خانم) , حوالی تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۷۷۳۵۰۸۹۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز، راسته دوز و

زیگزاگ دوز، راسته دوز و , وسط کار جهت تولیدی تریکو , درشهرری نیازمندیم،تماس تا10روز

تلفن: ۰۹۱۹۲۱۰۳۰۴۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر خطی 50تومان

زیگزاگدوز ماهر خطی 50تومان , جهت تولیدی مردانه

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۶۲۶۳۲ ۳۳۹۱۹۳۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , چرخکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۸۰۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک برشکار ماهر خانم

به یک برشکار ماهر خانم , جهت کارتریکو و زیگزال دوز , میاندوزکار نیازمندیم

تلفن: ۷۴ الي ۵۵۶۹۳۸۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم

تعدادی زیگزال دوز ماهرخانم , و وسط کار خانم نیازمندیم , بلوارابوذر پل 5 ( تماس یکهفته)

تلفن: ۳۳۱۴۰۷۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزخانم

به تعدادی زیگزال دوزخانم , جهت کار تیشرت مردانه , نیازمندیم.مشیریه-تسویه نقدی

تلفن: ۳۳۸۶۹۴۵۱و۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار وزیگزال دوز

به تعدادی چرخکار وزیگزال دوز , و مادگی زن ماهرجهت شومیز , باتسویه هفتگی نیازمندیم(کیانشهر)

تلفن: ۳۳۶۱۴۰۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال میاندوزکار

تعدادی زیگزال میاندوزکار , با تسویه نقدی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۹۰۶۱۵ ۵۵۶۴۵۰۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر

به تعدادی زیگزال دوز ماهر , و وسط کار نیازمندیم , حوالی مترو نواب

تلفن: تماس تا يکهفته ۶۶۸۷۱۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی وسط کار و زیگزال دوز

تعدادی وسط کار و زیگزال دوز , خانم جهت لباس زیر زنانه

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۴۸۴۶۳ ۰۹۱۲۲۳۹۸۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , خانم یا آقا(محدوده نازی آباد)

تلفن: ۰۹۳۶۷۱۷۶۰۲۱ ۵۵۰۶۳۶۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم زیگزاگ دوز

به تعدادی خانم زیگزاگ دوز , راسته دوز ، میان دوزکارو اتوکار , و بسته بند نیازمندیم محدوده

تلفن: ۵۶۰۷۰۶۱۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز خانم

زیگزالدوز خانم , تیشرت مردانه نیازمندیم , (شهرک کاروان)

تلفن: ۳۳۸۶۱۱۹۹  


نیازمندیهای همشهری

به میاندوز کار ماهر

به میاندوز کار ماهر , مسلط به زیگزاگدوز جهت کار , صادراتی تیراژ بالا نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۹۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز،تریکودوز

به تعدادی زیگزاگ دوز،تریکودوز , خطی35تومان ووسط کارخانم یاآقا , نیازمندیم‎تسویه هفتگی-پاکدشت

تلفن: ۰۹۱۹۳۲۱۹۰۳۹ - ۰۹۱۲۰۸۹۲۹۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , با تیراژ بالا ( غیرسیگاری ) , جهت‎تی شرت مردانه خطی40تومان

تلفن: ۰۹۱۹۶۸۴۴۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

** تعدادی چرخکار **

** تعدادی چرخکار ** , و زیگزاگ دوز و میاندوز کار , و وسط کار خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۶۹۱۳۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار نیازمندیم , (محدوده پیروزی) تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۳۹۰۹۴۱۷۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوز کار

زیگزال دوز ، میاندوز کار , و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میان دوز کار

به تعدادی میان دوز کار , آقا یا خانم و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۱۹۰۳۲۱۱۶ ۷۷۶۸۷۸۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزکار ماهر

به تعدادی زیگزال دوزکار ماهر , تسلط به میاندوزی و , چرخکار ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۲۷۱۴۲۷۸۴ - ۵۵۸۰۱۵۷۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میان دوزکار

تعدادی میان دوزکار , و زیگزال دوز کار ماهر خانم , جهت کار نوزادی نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۰۶۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و کارگرساده

تعدادی زیگزالدوز و کارگرساده , جهت تریکو زنانه محدوده , چهاردانگه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۲۵ - ۵۵۲۸۳۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی همکار خانم جهت

به تعدادی همکار خانم جهت , زیگزال دوزی و وسط کاری , تریکو زنانه نیازمندیم. کار آسان

تلفن: ۶۶۸۲۲۵۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز - میاندوزکار

زیگزال دوز - میاندوزکار , راسته دوز ،وسط کار خانم یا آقا , جهت تولیدی تریکو زنانه نیازمندیم

تلفن: تيردوقلو ۰۹۳۶۵۷۲۰۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم ماهر جهت

زیگزال دوز خانم ماهر جهت , تولیدی پوشاک تین ایجر زنانه , محدوده هفت تیر - محیط زنانه

تلفن: ۸۸۸۲۹۴۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , و وسط کار در پوشاک ورزشی , (حوالی منیریه) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۰۰۳۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , خانم یا آقا - تیراژ بالا , تسویه نقدی (محدوده م خراسان)

تلفن: ۳۳۷۲۵۹۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوزوچرخکار

به تعدادی زیگزالدوزوچرخکار , ماهرخانم یاآقاجهت کارتریکو , نیازمندیم(محدوده خانی آباد

تلفن: ۰۹۱۹۳۰۲۲۷۴۵و۰۹۳۳۷۵۳۷۱۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , (محدوده دولت آباد و کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۰۸۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار نیازمندیم , آزادی ابتدای هاشمی پشت تره بار

تلفن: ۰۹۱۲۰۵۴۲۰۷۶ و ۶۶۰۵۰۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , در محدوده سی متری جی , ( خانم و آقا ) , - راسته دوز ماهر تریکو , - زیگزاگ …

تلفن: ۶۶۶۰۶۱۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز

تعدادی چرخکار،زیگزال دوز , میان دوزکار،وسط کار باجای خواب , محدوده صالح آباد غربی

تلفن: ۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزخانم

به تعدادی زیگزال دوزخانم , و وسط کار خانم , نیازمندیم. تماس تا یکهفته

تلفن: ۶۶۷۱۶۰۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم وآقاجهت کارتریکومردانه , سوییشرت،شلواراسلش وتیشرت

تلفن: مترو بهارستان ۰۹۱۹۳۱۶۹۲۰۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ، چرخکار

تعدادی زیگزاگ دوز ، چرخکار , میان دوزکار ، وسط کار (خانم) , نیازمندیم (محدوده بهارستان)

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۳۸۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار

به تعدادی میاندوزکار , زیگزال دوز ، وسط کار خانم , جهت لباس زیر زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۹۸۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۹۵۳۷۹۵  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاک دوز ماهرجهت

خانم زیگزاک دوز ماهرجهت , تولیدی معتبرتریکوبچه گانه و , نوزادی سه راه جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۲۶۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , با تیراژ بالا ( غیرسیگاری ) , جهت‎تی شرت مردانه(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۹۶۸۴۴۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز

به تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز , ماهر و نیمه ماهر , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۴۶۶۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر

به تعدادی زیگزاگ دوزماهر , بخارکار و وسط کار خانم یا آقا , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۳۰۵۵۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , راسته دوز و وسط کارخانم و آقا , نیازمندیم ( حوالی عبدل آباد )

تلفن: ۵۵۸۶۷۳۱۰ و ۵۵۸۸۳۴۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , بچه گانه نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۵۵۴۷۵۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر آقا

به تعدادی زیگزال دوز ماهر آقا , جهت کار تریکو ورزشی نیازمندیم , تسویه نقدی (محدوده افسریه)

تلفن: ۳۳۱۵۵۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و چرخکارو

تعدادی زیگزاگ دوز و چرخکارو , وسط کارجهت تی شرت مردانه , تسویه نقدی کاردائم (خانم یا

تلفن: رودکي ۰۹۳۷۴۹۴۴۸۷۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز (ترجیحا خانم)

زیگزاگ دوز (ترجیحا خانم) , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

نواردوزمیان دوزکارلباس

نواردوزمیان دوزکارلباس , نوزادی اتوکاروبسته بندخانم , محدوده جمهوری(تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۹۷۲۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , (محدوده دولت آباد و کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۰۸۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و میاندوز کار ماهر خانم , نیازمندیم محدوده نازی آباد

تلفن: ۰۹۳۸۰۶۶۶۳۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و راسته دوز خانم

زیگزاگ دوز و راسته دوز خانم , محدوده 30 متری جی

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۸۹۷۷۲ ۰۹۳۷۱۵۳۲۳۸۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز وارد به

زیگزاگدوز وارد به , میاندوزکاری و وسط کار , خانم نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۱۰۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , چرخکار،اتوکار،بسته بند خانم یاآقا , نیازمندیم(محدوده سرآسیاب

تلفن: ۶۵۱۵۴۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , میاندوزکار و وسط کار , نیازمندیم(محدوده میدان شکوفه)

تلفن: ۰۹۳۶۷۹۸۶۰۱۴ -۳۳۳۵۰۸۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزماهرآقاو

تعدادی زیگزاگ دوزماهرآقاو , خانم اسپرت مردانه نیازمندیم

تلفن: ۴ ـ ۴۴۹۸۹۰۳۳ (وردآورد) ۴۴۹۸۳۳۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , نیازمندیم - کاردائم - تیراژ بالا , (( محدوده پاکدشت ))

تلفن: ۳۶۴۰۴۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راسته دوز ، زیگزاگدوز

تعدادی راسته دوز ، زیگزاگدوز , و وسط کار آقا یا خانم , جهت تولیدی نیازمندیم

تلفن: ۶۵۸۲۳۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا

به تعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا , محدوده خیابان مرتضوی -کمیل , فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۰۱۹۰۱۱ - ۶۶۳۷۷۸۲۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میان دوزکار

زیگزاگ دوز و میان دوزکار , وسط کارحرفه ای با تیراژ کار بالا , نیازمندیم ( بهارستان )

تلفن: الياسي ۰۹۰۳۸۰۸۱۰۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم زیگزاگ دوز

به تعدادی خانم زیگزاگ دوز , و راسته دوزماهرجهت همکاری , (محیطی کاملازنانه) فوری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۶۵۳۱۸۲۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار

به تعدادی میاندوزکار , زیگزال دوز ، وسط کار آقاوخانم , جهت کار در تولیدی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۹۸۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز تریکو

به تعدادی زیگزالدوز تریکو , خانم یا آقا نیازمندیم , ( محدوده سه راه آدران- قلعه میر)

تلفن: ۰۹۹۰۴۳۳۳۵۵۸ - ۰۹۲۱۳۶۵۵۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز آقا

به یک زیگزال دوز آقا , جهت پوشاک ورزشی , نیازمندیم (حوالی منیریه)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۰۰۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به چند زیگزال دوز خانم

به چند زیگزال دوز خانم , و بسته بند جهت کار تولیدی تریکو , نوزاد نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۱۸۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک میاندوز کار ماهر خانم

به یک میاندوز کار ماهر خانم , در محیط زنانه نیازمندیم , محدوده محلاتی

تلفن: ۰۹۱۲۴۰۴۱۴۴۲ - ۳۳۰۱۵۶۳۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر یا

به تعدادی زیگزالدوز ماهر یا , میاندوزکارخانم‎یا آقاجهت‎تریکو , نیازمندیم(حومه اسلامشهر-گلستان)

تلفن: ۰۹۳۷۲۴۰۹۶۴۷  


نیازمندیهای همشهری

شرکت تولیدی پوشاک

شرکت تولیدی پوشاک , در محدوده سی متری جی , ( خانم و آقا ) , - راسته دوز ماهر , - زیگزاگ دوز …

تلفن: ۶۶۶۰۶۱۲۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز (ترجیحا خانم)

زیگزاگ دوز (ترجیحا خانم) , نیازمندیم ,

تلفن: ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم (حوالی مترو سعدی)

تلفن: ۰۹۳۵۷۸۴۸۴۹۴ ۳۳۹۲۴۰۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکار

به تعدادی چرخکار , زیگزال دوز ، میاندوز کار , وسط کار و اتوکش وارد به , تی شرت و شلوار …

تلفن: ۲ و ۵۶۸۷۹۰۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت تریکو بچه گانه نیازمندیم , (محدوده دولت آباد و کیانشهر )

تلفن: ۳۳۶۰۸۳۰۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , خانم و آقا , جهت تریکو مردانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۶۱۶۵۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار خانم , جهت کار پارچه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۵۵۷۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , چرخکار،اتوکار،بسته بند خانم یاآقا , نیازمندیم

تلفن: ۶۵۱۵۴۲۵۲  


نیازمندیهای همشهری

دو نفر خانم زیگزاگ دوز

دو نفر خانم زیگزاگ دوز , و میاندوزکارماهر تریکو زنانه , (شهرک ولیعصر - منطقه 18)

تلفن: ۶۶۱۳۵۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار خانم یا آقا , محدوده کیانشهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۶۸۴۴۲ - ۰۹۱۹۶۲۱۰۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم و وردست

زیگزاگ دوز خانم و وردست , خانم جهت کار تریکو بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۷۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوزماهروبرشکارتیغ زن

زیگزالدوزماهروبرشکارتیغ زن , و دکمه مادگی زن خانم جهت شلوار , اسلش(حوالی پاسگاه نعمت

تلفن: ۰۹۳۳۹۰۸۴۸۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار-زیگزالدوز و

تعدادی چرخکار-زیگزالدوز و , وسط کارترجیحاخانم نیازمندیم , محدوده افسریه - فوری

تلفن: ۰۹۳۳۷۱۵۰۷۸۰و۳۳۶۴۳۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , میاندوزکار نیازمندیم , (محدوده پیروزی)

تلفن: ۰۹۳۳۹۰۹۴۱۷۴  


نیازمندیهای همشهری