آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزال دوز،راسته دوز , و وسط کار پوشاک بچه گانه , درمحیط کاملا زنانه،حوالی م …

تلفن: (تماس تا يکهفته) ۳۳۷۱۰۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز حرفه ای خانم

زیگزال دوز حرفه ای خانم , جهت تولیدی پوشاک تریکو , نیازمندیم (تماس1هفته) فوری

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۶۰۳۳ ـ ۵۵۶۵۴۷۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار و

زیگزاگ دوز و میاندوزکار و , وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم (تسویه هفتگی )

تلفن: ۵۵۰۶۴۶۴۳  


نیازمندیهای همشهری

یک زیگزاگ دوز و میاندوزکار

یک زیگزاگ دوز و میاندوزکار , (خانم یا آقا) نیازمندیم , محدوده جمهوری

تلفن: ۶۶۴۶۰۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

خیاط ماهر ترجیحا تکمیل کار

خیاط ماهر ترجیحا تکمیل کار , زیگزاگ‎دوز‎وراسته دوزماهر , بصورت‎خطی52هزارپوشاک زنانه

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۸۲۱۲ ـ ۵۵۶۴۶۰۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز

تعدادی چرخکار و زیگزال دوز , و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم( جهت کار تیشرت )

تلفن: تماس تا ۱۰ روز ۳۶۶۲۳۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوزماهرخانم ترجیحا

زیگزال دوزماهرخانم ترجیحا , کش دوزجهت شورت مردانه ،خ انقلاب،خ , 12فروردین ک بهشت آیین

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۰۶۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزماهر

تعدادی زیگزاگ دوزماهر , و راسته دوزخانم - محدوده , شهرری ، باتیراژبالا نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۳۵۳۴۸ و۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزماهر

تعدادی زیگزال دوزماهر , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی) , (تیراژ …

تلفن: ۰۹۱۹۲۶۰۹۳۶۶ ۳۳۶۰۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز میاندوزکار

زیگزال دوز میاندوزکار , خانم یا آقا جهت تریکو بچه گانه , (محدوده خاوران تماس یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۹۰۲۹۹ـ۳۳۰۳۸۵۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز، چرخکار

تعدادی زیگزالدوز، چرخکار , و وسط کار جهت تریکو زنانه , محدوده چهاردانگه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۲۵ - ۵۵۲۸۳۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر و وسط کار

زیگزال دوز ماهر و وسط کار , خ مولوی-بعدازایستگاه سعادت-کوچه , اکبری،کوچه قاصدیان،بن …

تلفن: پلاک ۱ ۰۹۰۳۶۵۱۴۴۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , جهت تریکو بچه گانه ،راسته دوز , نیازمندیم حوالی 2 راهی قپان

تلفن: ۰۹۱۹۱۲۳۶۱۷۱و۵۵۷۱۵۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , زنانه دوز با کار دائم در محیطی , مناسب حوالی فرهنگسرای خاوران

تلفن: ۳۳۶۹۱۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم جهت کارتریکو زنانه , نیازمندیم حوالی خاوران

تلفن: تماس يکهفته ۰۹۳۵۴۰۶۵۹۹۷  


نیازمندیهای همشهری

به2نفرزیگزاگ دوزورزشی آقا

به2نفرزیگزاگ دوزورزشی آقا , نیازمندیم،تسویه هفتگی+بیمه , +سرویس (محدوده چهاردانگه)

تلفن: ۵۵۷۳۱۶۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی‎زیگزاگ‎دوز،میاندوز

تعدادی‎زیگزاگ‎دوز،میاندوز , وسط کار ماهر خانم یا آقا , محدوده نبرد، پیروزی، محلاتی

تلفن: ۰۹۲۲۷۵۷۲۱۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا در محیطی سالم , (محدوده سلطان آباد)

تلفن: ۰۹۳۷۲۰۹۴۲۲۸ ـ ۰۹۱۹۱۲۲۲۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , وسط کار و بسته بند نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۵۵۱۰ ـ ۶۶۴۹۶۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و بسته بند , محدوده مترو شریف ،حبیب الهی

تلفن: ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،بسته بند

تعدادی زیگزاگ دوز،بسته بند , و وسط کار خانم نیازمندیم , محدوده نازی آباد-تماس یکهفته

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۴۸۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز آقا یا خانم

زیگزالدوز آقا یا خانم , جهت کار تریکو نیازمندیم , تسویه هفتگی

تلفن: ۰۹۳۷۶۵۹۰۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ، چرخکار

زیگزاگ دوز ، چرخکار , ومیاندوزکار خانم نیازمندیم , محدوده نبرد پاسدارگمنام

تلفن: ۳۳۱۹۲۳۲۲  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار و زیگزاگ دوز

میاندوزکار و زیگزاگ دوز , ماهر خانم جهت تولیدی , پوشاک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۵۵۸۶۱  


نیازمندیهای همشهری

میان دوزکار خانم یا آقا

میان دوزکار خانم یا آقا , جهت تولیدی تریکو بچه گانه , نیازمندیم (حوالی خیابان ملت)

تلفن: ۳۳۹۷۶۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا

تعدادی زیگزال دوز خانم یا آقا , جهت کار تیشرت نیازمندیم , ((محدوده شهرری))

تلفن: ۰۹۱۹۹۸۲۸۵۷۸ - ۳۳۳۷۰۴۸۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز خانم یا آقا , نیازمندیم ( شهرک ولیعصر )

تلفن: ۰۹۱۹۳۶۸۵۴۶۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز حرفه ای خانم

زیگزال دوز حرفه ای خانم , جهت تولیدی پوشاک تریکو , نیازمندیم (تماس1هفته) فوری

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۶۰۳۳ ـ ۵۵۶۵۴۷۹۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوزمسلط به میاندوز

زیگزاگ دوزمسلط به میاندوز , ویک چرخکارماهرجهت کاردرتولیدی , پوشاک مردانه(متروبهارستان)

تلفن: ۰۹۱۹۳۱۶۹۲۰۰ و ۷۷۵۱۲۴۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , مردانه حوالی شهر قدس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۶۱۵۲۵۵ ۴۶۸۳۴۹۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر زیگزاگ دوز

به چند نفر زیگزاگ دوز , ماهر بچه گانه دوز , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۳۳۸۴۳  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر زیگزاگ دوز مسلط

یک نفر زیگزاگ دوز مسلط , به میاندوز جهت کار تیشرت , مردانه نیازمندیم. خطی 50

تلفن: ۶۶۴۹۹۹۶۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت کار تریکو مردانه , محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۶۹۳۲۰ ـ ۵۵۰۴۰۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار زیگزاگ دوز , و وسط کار خانم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۹۲۵۷۴ ـ ۶۶۴۹۷۴۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگرالدوز،راسته دوز

تعدادی زیگرالدوز،راسته دوز , و وسط کار خانم نیازمندیم , محدوده : سی متری جی

تلفن: ۰۹۳۷۱۵۳۲۳۸۷ - ۰۹۱۲۶۹۸۹۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , خانم یا آقا جهت تولیدی تریکو , ظهیرالاسلام تماس تا یکهفته

تلفن: ۷۷۶۱۴۱۱۵  


نیازمندیهای همشهری

آقا و خانم آشنا به کلیه مراحل

آقا و خانم آشنا به کلیه مراحل , تولیدلباس زیرمردانه بطورشراکت , کاری یامزدی یاحقوق ثابت …

تلفن: ۰۹۱۹۴۱۱۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز تریکو

خانم زیگزاگ دوز تریکو , کار ساده (میدان انقلاب , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1 )

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر جهت

زیگزال دوز ماهر جهت , شورت مردانه نیازمندیم،خ انقلاب،خ , 12فروردین ک بهشت آیین پ21

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۰۶۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

دوزنده آقا

دوزنده آقا , (چرخکار، زیگزال، میان دوز) , تریکودوززنانه‎و بچه‎گانه‎بیمه +مزایا

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۶۱۳۳۹ - ۸۸۹۳۶۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا در محیطی سالم , (محدوده سلطان آباد)

تلفن: ۰۹۳۷۲۰۹۴۲۲۸ ـ ۰۹۱۹۱۲۲۲۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوزنیمه ماهر

به یک زیگزال دوزنیمه ماهر , و 2نفر بسته بند خانم , (محدوده اسلامشهر) نیازمندیم

تلفن: ۵۶۶۹۱۹۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه با بیمه (قلعه حسن خان)

تلفن: ۴۶۸۳۵۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , با کار دائم نیازمندیم , حوالی فرهنگسرای خاوران

تلفن: ۳۳۶۹۱۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوزآشنا به نواربری

زیگزالدوزآشنا به نواربری , جهت کار تریکو زنانه نیازمندیم , ( اسلامشهر - میدان قائم )

تلفن: ۵۶۳۸۷۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار

زیگزاگ دوز ، میاندوزکار , تریکو ماهر آقا نیازمندیم , حوالی متروعلی آباد

تلفن: ۰۹۳۸۴۹۴۱۰۲۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار ماهر تریکوآقاوخانم , نیازمندیم (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۳۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز خانم

تعدادی زیگزاگ دوز خانم , و میاندوز کار خانم (ماهر) , جهت تیشرت و شلوار ( خ جمهوری)

تلفن: ۶۶۹۵۳۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ومیاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوز ومیاندوزکار , ماهرآقاجهت کار درتولیدی پوشاک , با بیمه (نبش کوچه برلن)

تلفن: ۳۳۹۷۳۷۵۵ ـ ۳۶۶۱۳۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و راسته دوز

زیگزاگ دوز و راسته دوز , جهت کار درمحیطی زنانه , محدوده اسلامشهر نیازمندیم

تلفن: ۵۶۶۹۱۴۹۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم و آقا

زیگزاگ دوز خانم و آقا , محدوده فلاح نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۰۹۵۰۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز و میاندوزکار

زیگزالدوز و میاندوزکار , و وسط کار خانم و آقا , نیازمندیم- شهرک شریعتی

تلفن: ۰۹۳۵۲۶۵۰۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز آقا

زیگزال دوز آقا , حداکثر45سال جهت کار تریکو , حقوق مکفی + بیمه

تلفن: ۵۵۱۸۸۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میان دوزکار

زیگزاگ دوز و میان دوزکار , خانم یا آقا جهت تولیدی , تریکو بچه گانه (حوالی خ ملت)

تلفن: ۳۳۹۷۶۰۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و بسته بند , محدوده مترو شریف ،حبیب الهی

تلفن: ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و وسط کار ماهر

زیگزاگ دوز و وسط کار ماهر , (آقا و خانم) جهت اسپرت مردانه

تلفن: ۴ - ۴۴۹۸۹۰۳۳ روبروي وردآورد ۴۴۹۸۳۳۹۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا در محیطی سالم , (محدوده سلطان آباد)

تلفن: ۰۹۳۷۲۰۹۴۲۲۸ ـ ۰۹۱۹۱۲۲۲۷۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و میاندوزکار خانم جهت , تی شرت پسرانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۴۱۹۲۹ و ۶۶۷۴۱۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز تریکو

زیگزاگ دوز تریکو , در محدوده میدان آزادی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۰۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , (آقا و خانم) جهت اسپرت مردانه

تلفن: ۴ - ۴۴۹۸۹۰۳۳ روبروي وردآورد ۴۴۹۸۳۳۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزمسلط به

به تعدادی زیگزال دوزمسلط به , میاندوزکاری آقاوخانم نیازمندیم , مشیریه(تسویه نقدی)

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز با کار دائم

تعدادی زیگزالدوز با کار دائم , (حوالی فرهنگسرای خاوران) , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۶۹۱۹۶۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ، میاندوز

تعدادی زیگزال دوز ، میاندوز , و وسط کار خانم یا آقا ، فوری , نیازمندیم (م راه آهن) با کار

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۷۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

وسط کاروزیگزال دوزخانم جهت

وسط کاروزیگزال دوزخانم جهت , تولیدی شورت مردانه،خ انقلاب،خ , 12فروردین ک بهشت آیین پ21

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۰۶۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز تریکو

خانم زیگزاگ دوز تریکو , کار ساده (میدان انقلاب , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1 )

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , ورزشی دوز , نیازمندیم (میدان منیریه)

تلفن: ۶۶۹۶۹۲۱۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزماهر

تعدادی زیگزال دوزماهر , جهت کار در تولیدی تی شرت , مردانه نیازمندیم(تسویه نقدی) , (تیراژ …

تلفن: ۰۹۱۹۲۶۰۹۳۶۶ ۳۳۶۰۵۵۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , جهت تریکو مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۴۱۳۶۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز ،راسته دوز

تعدادی زیگزاگ دوز ،راسته دوز , و میاندوزکار خانم یا آقا در , محدوده شهرک شریعتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۹۰۵۲۹۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز و میاندوزکار

به یک زیگزال دوز و میاندوزکار , خانم و آقا ماهر جهت تریکو , نیازمندیم - محدوده میدان خراسان

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۹۳۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای

تعدادی زیگزاگ دوز حرفه ای , جهت کار در تولیدی پوشاک , بچه گانه با بیمه (قلعه حسن خان)

تلفن: ۴۶۸۳۵۷۱۶  


نیازمندیهای همشهری

20نفر زیگزاگ دوز خانم جهت

20نفر زیگزاگ دوز خانم جهت , تریکومردانه ، باحقوق عالی , باسرویس محدوده پاکدشت-قرچک

تلفن: ۰۹۱۰۴۹۳۷۱۲۰  


نیازمندیهای همشهری