آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای , چرخکارومیان دوزکارووسط کار , (حرفه ای).تماس تا1هفته

تلفن: محدوده خاوران ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار(ماهر)

زیگزال دوز و میاندوزکار(ماهر) , جهت تولیدی تریکوی بچه گانه , محل کار: محدوده نبرد جنوبی

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۵۸۳۰۶ ـ ۳۳۹۳۳۰۱۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز خانم و آقا با کار , دائم و تیراژ بالا (محدوده راه آهن)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۷۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

« تولیدی طراحان »

« تولیدی طراحان » , , تعدادی زیگزاگ دوز , ماهر آقا , , تسویه نقدی , + , بیمه , تیراژ بالا , …

تلفن: ۶۶۹۷۲۴۵۷ پلاک ۱۰۱۵ زيرزمين خ جمهوري جنب فخررازي  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و نواردوز خانم و آقا , (محدوده وردآورد) نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار

به تعدادی میاندوزکار , و زیگزال دوز نیازمندیم , تماس تا یک هفته (حوالی مترونواب)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۱۴۳۳ - ۶۶۸۷۱۶۶۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تولیدی تی شرت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۶۷۵۰۳ و ۵۵۶۱۴۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر با بیمه و کار دائم , نیازمندیم (15 خرداد)

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۶۳۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وردست زیگزال دوز جهت کارزنانه , (محدوده میدان وحدت اسلامی)

تلفن: ۵۵۳۶۴۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

چندنفر زیگزال دوز ماهر

چندنفر زیگزال دوز ماهر , نیازمندیم , ( محدوده مترو شادمان)

تلفن: ۶۶۹۳۶۵۵۲  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی میاندوز و زیگزاگ دوز

بتعدادی میاندوز و زیگزاگ دوز , خانم جهت تیشرت مردانه وزنانه , نیازمندیم محدوده نازی

تلفن: ۵۵۰۸۱۴۲۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز , وسط کار باجای خواب , تماس تا 10 روز (خیابان دماوند)

تلفن: ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، راسته دوز و

زیگزال دوز ، راسته دوز و , میاندوزکار با خطی60تومان جهت , پوشاک تریکو(محدوده4راه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۴۷۴۵ـ۰۹۳۸۸۵۰۷۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار و بخارکار خانم , نیازمندیم حوالی م امام حسین

تلفن: ۳۳۳۴۵۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز تیشرت ساده

خانم زیگزاگ دوز تیشرت ساده , تیراژ بالا (میدان انقلاب ، , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزراسته دوز

به تعدادی زیگزال دوزراسته دوز , تریکو خانم درمحیطی زنانه , محدوده اتوبان محلاتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۴۰۳۱۵۹و۳۳۰۹۵۱۰۴  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار و وسط کار

میاندوز کار و وسط کار , و زیگزال دوز نیازمندیم , (حوالی متروشریف، حبیب الهی)

تلفن: تماس تا يکهفته ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و وسط کار خانم

زیگزال دوز و وسط کار خانم , جهت کار تریکو بچه گانه , نیازمندیم ،تماس تا یکهفته

تلفن: حوالي ميدان خراسان ۳۳۷۳۰۱۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر نیازمندیم , بلوارابوذر،پل ششم-تسویه هفتگی

تلفن: ۳۳۲۳۱۶۹۴و۰۹۱۲۶۷۶۵۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوز (کش دوز) جهت , تولیدی لباس زیر زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۷۱۹۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به زیگزاگ دوز و وسط کار

به زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم نیازمندیم , محدوده کارون-جیحون

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۳۷۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز خانم و آقا جهت , پوشاک بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۷۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز آقا

تعدادی زیگزاگ دوز آقا , با جای خواب , محدوده گمرک عباسی

تلفن: ۵۵۶۴۰۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

2نفروسط کارو1نفرزیگزالدوز

2نفروسط کارو1نفرزیگزالدوز , خانم جهت تولیدی زنانه , نیازمندیم(محدوده عبدل آباد)

تلفن: ۵۵۹۴۰۸۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز خانم

به تعدادی زیگزال دوز خانم , و وسط کار و بسته بند خانم , نیازمندیم (محدوده کیانشهر)

تلفن: ۳۲ ۷۹ ۴۰۸ ۰۹۳۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، چرخکار،وسط کار

زیگزال دوز ، چرخکار،وسط کار , آقا یا خانم جهت تولیدی , تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۲۴۶۰۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز، میاندوزکار و

زیگزاگ دوز، میاندوزکار و , وسط کار جهت تولیدی پوشاک , زنانه درشهرری ( تماس تایکهفته )

تلفن: ۰۹۳۰۰۳۱۷۰۸۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میان دوزکار،راسته دوز

تعدادی میان دوزکار،راسته دوز , وسط کار با جای خواب , صالح آباد غربی

تلفن: ۰۹۱۰۹۴۹۴۸۳۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز

تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز , خانم یا آقا حوالی ترمینال , خاوران نیازمندیم-تسویه هفتگی

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۶۶۸۳۷ و ۳۳۶۴۵۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر نیازمندیم , بلوارابوذر،پل ششم-تسویه هفتگی

تلفن: ۳۳۲۳۱۶۹۴و۰۹۱۲۶۷۶۵۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز کار و وسط کار

میاندوز کار و وسط کار , و زیگزال دوز نیازمندیم , (حوالی متروشریف، حبیب الهی)

تلفن: تماس تا يکهفته ۶۶۰۱۵۵۸۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز

تعدادی زیگزالدوز و راسته دوز , خانم یا آقا حوالی ترمینال , خاوران نیازمندیم-تسویه هفتگی

تلفن: ۰۹۱۲۳۹۶۶۸۳۷ و ۳۳۶۴۵۱۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , وسط کار تریکو بچه گانه , حوالی خیابان جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۲۴۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و بسته بند نیازمندیم , فوری

تلفن: ۴۰۳۳۷۵۷۲و۰۹۱۲۳۴۶۵۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و نواردوز خانم و آقا , (محدوده وردآورد) نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , جهت تیشرت مردانه , خانم یا آقا نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۴۹۱۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزکار ، زیگزالدوز

تعدادی میاندوزکار ، زیگزالدوز , چرخکار و وسط کار و اطوکار , (خانم یا آقا) - تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۳۳۸۰۴۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوز ماهر

زیگزاگ دوز و میاندوز ماهر , فقط خانم , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۵۰۳۷۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خیاط تمیزدوز

به تعدادی خیاط تمیزدوز , جهت تولیدی تریکو نیازمندیم , میاندوزکار،زیگزاگ دوز،چرخکار …

تلفن: ۰۹۳۵۵۴۷۲۲۰۶ ۰۹۱۲۵۴۷۲۲۰۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر جهت

زیگزاگ دوز ماهر جهت , تریکو مردانه نیازمندیم , حوالی شهرری تماس تایکهفته

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۶۲۳۸۶و ۵۵۲۰۹۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا نیازمندیم , نزدیک مترو مدنی(تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۳۶۲۳۰۰۳۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , ماهر نیازمندیم , بلوارابوذر،پل ششم-تسویه هفتگی

تلفن: ۳۳۲۳۱۶۹۴و۰۹۱۲۶۷۶۵۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار آشنا به

میاندوزکار آشنا به , زیگزال دوزی نیازمندیم , (منوچهری لاله زار)

تلفن: ۳۳۹۴۴۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز،چرخکار

به تعدادی زیگزال دوز،چرخکار , میاندوزکار و وسط کار خانم , درمحیطی زنانه(حوالی 17شهریور)

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۶۸۱۵۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار و اتوکار , خانم و آقا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۲۰۶۷۷۰۶۷۱و۵۵۷۴۸۳۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , و وسط کار نیازمندیم , (محدوده اسلامشهر )

تلفن: ۰۹۱۹۷۳۴۶۵۰۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز خانم

زیگزاگدوز خانم , آشنا به کار نیمه مجلسی , حقوق‎ماهیانه ، بیمه ،سه‎راه‎جمهوری

تلفن: ۶۶۴۰۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , جهت کار تریکو،کاردائم , تیراژ بالا - حوالی مترو شاهد

تلفن: ۰۹۳۶۸۳۷۳۱۳۴ - ۵۵۲۲۸۷۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم یا آقا در کار تریکو , حوالی مترو م شهدا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۳۰۶۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم‎وآقاجهت‎کارتریکوبچه گانه , تسویه هفتگی - محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۳۲۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزاگ دوز خانم

به یک زیگزاگ دوز خانم , وسط کار خانم راسته دوزخانم , ( تماس تا یکهفته ) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۸۷۴۸۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک همکار زیگزال دوز ماهر

به یک همکار زیگزال دوز ماهر , جهت لباس زیر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۵۴۲۸۸و۵۵۶۹۵۳۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز کار آقا و خانم جهت , تولیدی تریکو بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۵۸۰۱۱۹ - ۶۶۴۱۸۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا جهت پوشاک , زنانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۶۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوز نیازمندیم , (قلعه حسن خان)

تلفن: ۰۹۳۶۵۰۸۹۵۱۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , خانم یا آقا نیازمندیم , ( تماس تا یکهفته )

تلفن: ۰۹۳۵۵۹۳۱۸۱۶ - ۵۵۵۹۲۸۴۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوزوچرخکارماهر

زیگزاگ دوزوچرخکارماهر , و بخارکار جهت تریکو , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۳۰۵۵۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راسته دوز

تعدادی راسته دوز , و زیگزاگ دوز ماهر خانم , (محدوده میدان رازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۳۷۳۴۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار جهت تریکو مردانه , نیازمندیم(حوالی4راه وحدت اسلامی)

تلفن: ۵۵۵۸۴۳۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و وسط کار جهت تریکو مردانه , نیازمندیم(حوالی4راه وحدت اسلامی)

تلفن: ۵۵۵۸۴۳۹۱  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار ماهر

میان دوز کار ماهر , و زیگزاگ دوز جهت تولیدی , پوشاک زنانه نیازمندیم

تلفن: بهارستان ۳۳۹۴۴۹۹۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز , وسط کار نیازمندیم , تماس تا 10 روز (خیابان دماوند)

تلفن: ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار , ماهر فقط خانم با حقوق مکفی , (محدوده یافت آباد) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۸۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز , خانم جهت همکاری درتولیدی , ‎نیازمندیم ‎محدوده‎30متری

تلفن: ۰۹۳۷۱۵۳۲۳۸۷ - ۰۹۱۲۶۹۸۹۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز

زیگزاگ دوز , مسلط به میان دوزی نیازمندیم , محدوده خاوران

تلفن: ۳۳۶۸۶۸۵۵  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار وزیگزال دوز خانم و آقا

چرخکار وزیگزال دوز خانم و آقا , جهت‎کار شلوار اسلش وورزشی و , بیرون برخانگی جهت‎کار …

تلفن: تماس تا يک هفته ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , خانم یا آقا جهت پوشاک , زنانه نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۶۳۵۴  


نیازمندیهای همشهری

خانم زیگزاگ دوز و راسته دوز

خانم زیگزاگ دوز و راسته دوز , تریکو (محیط زنانه) م انقلاب , جمالزاده جنوبی پلاک164واحد1

تلفن: ۶۶۹۲۳۵۴۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تریکو

به تعدادی زیگزال دوز تریکو , بچه گانه در حوالی خیابان , جمهوری نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۲۴۸۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز , وسط کار نیازمندیم , تماس تا 10 روز (خیابان دماوند)

تلفن: ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وردست زیگزال دوز جهت کارزنانه , (محدوده میدان وحدت اسلامی)

تلفن: ۵۵۳۶۴۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و , چرخکارماهرجهت کار در تولیدی , تی شرت مردانه نیازمندیم(متروخیام)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۹۶۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار , ماهر فقط خانم با حقوق مکفی , (محدوده یافت آباد) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۸۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای , چرخکارومیان دوزکارووسط کار , (حرفه ای).تماس تا1هفته

تلفن: محدوده خاوران ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر (خانم)

زیگزال دوز ماهر (خانم) , جهت تولیدی پوشاک , محدوده سه راه جمهوری

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۴۴۵۶۵  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، کمک برشکار

زیگزال دوز ، کمک برشکار , و وسط کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۰۷۵۴۶ ۵۵۵۹۶۷۲۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزمسلط

به تعدادی زیگزال دوزمسلط , به میان دوزکاری جهت دوخت تریکو , مردانه-مشیریه-تسویه هفتگی

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر جهت

زیگزاگ دوز ماهر جهت , تریکو مردانه نیازمندیم , حوالی شهرری تماس تایکهفته

تلفن: ۰۹۱۰۹۶۶۲۳۸۶و ۵۵۲۰۹۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوزوچرخکارماهر

زیگزاگ دوزوچرخکارماهر , و بخارکار جهت تریکو , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۳۰۵۵۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز

تعدادی زیگرالدوز و راسته دوز , خانم جهت همکاری درتولیدی , ‎نیازمندیم ‎محدوده‎30متری

تلفن: ۰۹۳۷۱۵۳۲۳۸۷ - ۰۹۱۲۶۹۸۹۷۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزو وسط کار

تعدادی زیگزال دوزو وسط کار , خانم و آقا جهت تریکومردانه , نیازمندیم (محدوده قرچک)

تلفن: ۰۹۱۲۵۴۵۹۳۲۶و۰۹۳۳۵۴۰۹۳۲۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوز و وسط کار خانم , جهت تولیدی بچه گانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۴۵۷۷۴ - ۶۶۴۱۸۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر زیگزاگ دوز خانم

به یک نفر زیگزاگ دوز خانم , نیازمندیم , د رمحیطی کاملا زنانه

تلفن: ۶۶۹۶۵۴۵۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز

به تعدادی زیگزالدوز , و وسط کار خانم یا آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۳۹۱۰۳۸۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , جهت تولیدی تی شرت , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۶۷۵۰۳ و ۵۵۶۱۴۶۱۲  


نیازمندیهای همشهری

چرخکار وزیگزال دوز خانم و آقا

چرخکار وزیگزال دوز خانم و آقا , جهت‎کار شلوار اسلش وورزشی و , بیرون برخانگی جهت‎کار …

تلفن: تماس تا يک هفته ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزاگ میاندوز کارماهر

به یک زیگزاگ میاندوز کارماهر , تریکو مردانه نیازمندیم , (محدوده جمهوری)

تلفن: ۰۹۱۲۰۸۵۶۶۴۸ - ۰۹۱۲۵۹۷۷۲۶۰  


نیازمندیهای همشهری

میاندوزکار و زیگزال دوز

میاندوزکار و زیگزال دوز , ماهر جهت کار تریکو مردانه , نیازمندیم (منوچهری لاله زار)

تلفن: ۳۳۹۴۴۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر زیگزال دوز و یکنفر

به یکنفر زیگزال دوز و یکنفر , میاندوزکار ماهر جهت پوشاک , مردانه ، محدوده میدان فردوسی

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۷۶۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوز

تعدادی زیگزاگدوز , ماهر جهت تریکو زنانه , خطی 45 «چهارراه استانبول »

تلفن: ۶۶۷۵۴۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر

زیگزال دوز و میاندوزکار ماهر , جهت کار ورزشی نیازمندیم , (محدوده منیریه)

تلفن: ۶۶۴۹۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار , ماهر فقط خانم با حقوق مکفی , (محدوده یافت آباد) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۸۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز , وسط کار نیازمندیم , تماس تا 10 روز (خیابان دماوند)

تلفن: ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و

به تعدادی زیگزال دوز ماهر و , چرخکارماهرجهت کار در تولیدی , تی شرت مردانه نیازمندیم(متروخیام)

تلفن: ۰۹۱۲۵۱۹۶۱۹۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزالدوز ، چرخکار

زیگزالدوز ، چرخکار , و پادو آقا و خانم نیازمندیم , جهت تریکو زنانه-محدوده چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۸۳۵۲۵ - ۵۵۲۸۳۵۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و چرخکار

زیگزاگ دوز و چرخکار , نیازمندیم « با بیمه » , تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۰۵۵۱۰ ـ ۶۶۴۹۶۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و وسط کار

تعدادی زیگزالدوز و وسط کار , خانم یا آقا،تیراژ بالا،کار دائم , تسویه نقدی(محدوده خراسان)

تلفن: (تماس تا يکهفته) ۳۳۷۲۵۹۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , خانم‎وآقاجهت‎کارتریکوبچه گانه , تسویه هفتگی - محدوده قرچک

تلفن: ۰۹۱۲۶۹۳۲۳۷۶  


نیازمندیهای همشهری

میان دوز کار آقا

میان دوز کار آقا , حداکثر40ساله جهت کارتریکو , حقوق مکفی + بیمه

تلفن: ۵۵۱۸۸۷۶۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و میاندوزکار آقا

زیگزاگ دوز و میاندوزکار آقا , جهت کار تولیدی پوشاک تریکو , با بیمه (نبش کوچه برلن)

تلفن: ۳۳۹۷۳۷۵۵ ـ ۳۶۶۱۳۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای

به تعدادی زیگزال دوزحرفه ای , خانم ،چرخکارومیان دوزکارووسط کار , خانم (حرفه ای).تماس …

تلفن: محدوده خاوران ۳۳۸۲۶۴۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزو

به تعدادی زیگزال دوزو , وراسته دوزجهت تریکو زنانه , تماس تا یک هفته- محدوده کیانشهر

تلفن: ۰۹۰۳۵۹۴۸۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میان دوزکار و

تعدادی میان دوزکار و , زیگزاگ دوز خانم و آقا , نیازمندیم (محدوده جیحون،هاشمی)

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۳۷۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , جهت کار ورزشی نیازمندیم , (محدوده منیریه)

تلفن: ۶۶۴۹۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و نواردوز خانم و آقا , (محدوده وردآورد) نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال،چرخکارو

به تعدادی زیگزال،چرخکارو , وسط کارخانم با حقوق عالی جهت , تولیدی لباس زیرزنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۲۹۱۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز

تعدادی چرخکار، زیگزاگ دوز , وسط کار نیازمندیم , تماس تا 10 روز (خیابان دماوند)

تلفن: ۷۷۴۷۷۸۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار

تعدادی زیگزاگ دوز و اتوکار , ماهر فقط خانم با حقوق مکفی , (محدوده یافت آباد) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۸۰۷۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی چرخکار وارد به

تعدادی چرخکار وارد به , زیگزال ومیاندوز و اتوکارخانم , جهت تولیدی زنانه (حوالی م شهدا)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۹۴۹۶۶ـ۳۳۱۳۸۰۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار

تعدادی زیگزال دوز و چرخکار , و وسط کار جهت تریکو بچه گانه , باتیراژبالانیازمندیم-محدوده …

تلفن: ۰۹۳۷۸۰۷۷۲۹۹ و ۳۶۰۵۳۸۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز ماهر

به تعدادی زیگزالدوز ماهر , تریکو نیازمندیم , ( محدوده سه راه آدران )

تلفن: ۰۹۹۰۴۳۳۳۵۵۸ - ۰۹۲۱۳۶۵۵۳۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز ماهر تریکو

زیگزاگدوز ماهر تریکو , و وسط کار خانم جهت تیشرت , مردانه (حوالی کارگر جنوبی)

تلفن: ۶۶۴۲۴۲۷۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی میاندوزکار ، زیگزالدوز

تعدادی میاندوزکار ، زیگزالدوز , چرخکار و وسط کار و اطوکار , (خانم یا آقا) - تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۳۳۳۸۰۴۵۷۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار ماهر تریکو , با کار دائم (محدوده راه آهن)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۷۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز

تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار ماهر تریکو , با کار دائم (محدوده راه آهن)

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۷۷۱۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و وسط کار ماهر , در کار تریکو ساده نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۲۳۰۶۹۷۳  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوز و وردست چرخکار

زیگزاگدوز و وردست چرخکار , و کارگر ساده ( خانم ) , حقوق ماهیانه ، سه راه جمهوری

تلفن: ۶۶۴۰۰۲۳۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم یا آقا تسویه هفتگی , ( محدوده منطقه 18 )

تلفن: ۰۹۰۲۶۷۹۶۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار

تعدادی زیگزاگ دوز و وسط کار , خانم یا آقا تسویه هفتگی , ( محدوده منطقه 18 )

تلفن: ۰۹۰۲۶۷۹۶۳۹۹  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر

زیگزاگ دوز ماهر , جهت لباس ورزشی , ( تماس تا یکهفته ) نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۲۵۱۶۷  


نیازمندیهای همشهری

** تعدادی زیگزال دوز خانم **

** تعدادی زیگزال دوز خانم ** , جهت تریکو مردانه خطی 45 ت , تماس تا1هفته(محدوده م امام حسین

تلفن: ۳۳۳۳۶۷۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز خانم

تعدادی زیگزاگ دوز خانم , جهت تریکو بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۱۰۰۶۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , میاندوزکار خانم نیازمندیم , بیمه+حقوق ثابت(محدوده جمهوری)

تلفن: ۶۶۴۶۵۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و میاندوزکار

زیگزال دوز و میاندوزکار , ماهر تریکو بچه گانه نیازمندیم , (چهارراه ولیعصر)

تلفن: ۶۶۴۸۳۱۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز و

به تعدادی زیگزاگدوز و , میاندوزکار و وسط کار جهت پوشاک , بچه گانه نیازمندیم

تلفن: محدوده پيچ شميران ۷۷۶۴۳۹۶۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،راسته دوز

تعدادی زیگزاگ دوز،راسته دوز , وکارگرساده نیازمندیم , «آقایان شهرستانی با جای خواب»

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۹۸۸۴۵و۵۵۱۰۲۹۹۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , و میاندوزکار حرفه ای , نیازمندیم (مترو سعدی)

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۸۰۳۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , خانم یاآقاجهت تیشرت مردانه , نیازمندیم (مترودروازه دولت)

تلفن: ۷۷۶۸۶۰۱۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز،میاندوزکار،وسط کار

زیگزال دوز،میاندوزکار،وسط کار , شلوار زنانه (خانم) ،م خراسان , 17شهریورجنوبی ایستگاه …

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۷۶۲۷۸ و ۵۵۳۱۱۶۷۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوز،میاندوزکار , راسته دوز،وسط کارجهت تولیدی , تریکوبچه گانه شهرری 13آبان

تلفن: ۰۹۰۱۶۲۴۱۹۶۰ - ۵۵۵۰۱۳۱۸  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، راسته دوز و

زیگزال دوز ، راسته دوز و , میاندوزکار با خطی60تومان جهت , پوشاک تریکو(محدوده4راه استانبول)

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۴۴۷۴۵ـ۰۹۳۸۸۵۰۷۷۰۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز

به تعدادی زیگزالدوز،راسته دوز , ووسط کارنیازمندیم , حوالی خانی آباد نو

تلفن: ۰۹۱۲۴۲۸۳۶۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی چرخکارزیگزال دوز

به تعدادی چرخکارزیگزال دوز , و وسط کارماهرنیازمندیم , بلوارابوذر،پل ششم-تسویه هفتگی

تلفن: ۳۳۲۳۱۶۹۴و۰۹۱۲۶۷۶۵۸۶۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و چرخکار شومیز , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۹۵۳۰۵۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، میاندوزکار

زیگزال دوز ، میاندوزکار , خانم نیازمندیم , ( تریکو بچگانه )

تلفن: ۶۶۴۸۴۳۶۷  


نیازمندیهای همشهری