آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - خیاط (زیگزاگ دوز)» اینجا کلیک کنید.

به تعدادی وسط کار،

به تعدادی وسط کار، , زیگزال دوز و میاندوزکار خانم , نیازمندیم (لاله زار)

تلفن: ۳۳۱۱۴۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , کش دوز ماهر جهت , لباس زیر زنانه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۱۷۸۷۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزمسلط

به تعدادی زیگزال دوزمسلط , به میان دوزکاری جهت دوخت , تریکومردانه-تسویه هفتگی-مشیریه

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا

بتعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا , ووسط‍ کارخانم جهت کارتریکو , نیازمندیم حوالی خانی آبادنو

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز-راسته دوز

زیگزال دوز-راسته دوز , وسط کار خانم با بیمه , نیازمندیم(20متری افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۵۹۴۶۸و۳۳۶۴۳۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزو

به تعدادی زیگزاگ دوزو , راسته دوز خانم و آقا نیازمندیم , تماس تا یکهفته حوالی فلاح - بهاران

تلفن: ۰۹۱۲۱۸۸۲۷۵۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز و

تعدادی زیگزالدوز و , میاندوزکارخانم یاآقا با تسویه , هفتگی نیازمندیم(حوالی خانی آبادنو)

تلفن: تماس تا يکهفته ۰۹۲۲۳۷۸۷۹۸۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوزمیاندوزکارخانم

زیگزاگ دوزمیاندوزکارخانم , حرفه ای«تریکو بچه گانه » بیمه , محدوده شهرری در محیط زنانه

تلفن: ۵۵۹۳۵۳۴۸ و۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک میاندوزکارماهر

به یک میاندوزکارماهر , خانم یا آقا جهت تولیدی پوشاک , زنانه نیازمندیم محدوده فلاح،مقدم

تلفن: ۰۹۱۹۸۰۰۸۲۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز و

به تعدادی زیگزاگ دوز و , میان دوز کارباحقوق عالی و , کاردائم نیازمندیم«شرق تهران »

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۰۳۲۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , وسط کار خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۱۰۰۰۹۵ (محدوده افسريه) تماس تا۱هفته  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , و چرخکارخانم و آقا , (محدوده ورد آورد) نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار خانم در محیطی , زنانه نیازمندیم (حوالی آذری)

تلفن: ۶۶۶۸۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی راسته دوز

تعدادی راسته دوز , و زیگزاگ دوز ماهر خانم , (محدوده میدان رازی) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۷۳۷۳۴۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ماهر

زیگزال دوز ماهر , جهت پوشاک ورزشی , محدوده منیریه نیازمندیم

تلفن: ۵۵۳۸۹۲۵۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزاگ دوز و

به یک زیگزاگ دوز و , میاندوزکار و وسط کار , نیازمندیم «محدوده جمهوری»

تلفن: ۶۶۴۶۰۷۲۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , و وسط کار ماهر آقا و خانم , جهت تریکوزنانه،حوالی متروشوش

تلفن: ۵۵۰۴۴۰۷۲  


نیازمندیهای همشهری

خیاط خانم مسلط به

خیاط خانم مسلط به , زیگزال ، میاندوز و چرخکاری , حقوق 500 / 1 م

تلفن: ۰۹۳۶۱۳۴۸۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم و کارگر

زیگزال دوز خانم و کارگر , ساده خانم و بیرون بر جهت , دوخت بچه گانه (محدوده افسریه)

تلفن: ۳۳۸۳۱۷۴۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , (حوالی چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۵۴۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم (روبروی متروخیام) , (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۰۷۴۱۱  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوزووسط کار

تعدادی زیگزال دوزووسط کار , شلوار اسلش تریکو خانم یا آقا , نیازمندیم(محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۳۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم یا آقا

زیگزاگ دوز خانم یا آقا , نیازمندیم ,

تلفن: ۶۶۴۰۷۱۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز ماهر

به یک زیگزال دوز ماهر , تریکو مردانه , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۵۸۸۶۷۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تریکو (خطی 45) و وسط کار , نیازمندیم (میدان فردوسی)

تلفن: ۶۶۷۵۹۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم زیگزاگ دوز

تعدادی خانم زیگزاگ دوز , ومیاندوز کار خانم جهت , تولیدی نوزادی‎(محدوده جمهوری)

تلفن: ۰۹۳۵۰۶۶۷۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز و چرخکار ماهر

زیگزال دوز و چرخکار ماهر , (تریکودوز) نیازمندیم , (محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۵۵۵۸۰۶۹۱  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا

بتعدادی زیگزاگ دوزماهرآقا , ووسط‍ کارخانم جهت کارتریکو , نیازمندیم حوالی خانی آبادنو

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۶۴۹۷۲و۰۹۳۳۱۷۷۱۳۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی وسط کار،

به تعدادی وسط کار، , زیگزال دوز و میاندوزکار خانم , نیازمندیم (لاله زار)

تلفن: ۳۳۱۱۴۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزال دوز

به یک زیگزال دوز , جهت کار ورزشی , نیازمندیم (محدوده منیریه)

تلفن: ۶۶۴۹۴۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز تمیزدوز

به تعدادی زیگزال دوز تمیزدوز , و وسط کار ماهر نیازمندیم , (محدوده کیانشهر) تسویه هفتگی

تلفن: ۳۳۶۰۷۳۹۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و

تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکارماهرخانم نیازمندیم , (حوالی چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۵۴۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ، چرخکارماهر

زیگزال دوز ، چرخکارماهر , خانم و آقا جهت کار اسلش و , سوئیشرت محدوده مولوی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۲۴۴۴۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوزمیاندوزکارخانم

زیگزاگ دوزمیاندوزکارخانم , حرفه ای«تریکو بچه گانه » بیمه , محدوده شهرری در محیط زنانه

تلفن: ۵۵۹۳۵۳۴۸ و۵۵۹۵۶۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار

تعدادی زیگزال دوز و وسط کار , خانم درمحیط کاملا زنانه , حوالی میدان خراسان نیازمندیم

تلفن: (تماس تا يکهفته) ۳۳۷۱۰۴۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوزخانم

به تعدادی زیگزاگدوزخانم , جهت تولیدی پوشاک , (محدوده ورد آورد) نیازمندیم

تلفن: ۴۴۹۹۴۶۸۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو

تعدادی زیگزال دوز ماهر تریکو , خ15خردادشرقی-به سمت پل ری , کوچه موسوی کیانی-بن بست قرآنی

تلفن: پلاک ۶ ۰۹۰۳۶۵۱۴۴۰۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوزمسلط

به تعدادی زیگزال دوزمسلط , به میان دوزکاری جهت دوخت , تریکومردانه-تسویه هفتگی-مشیریه

تلفن: ۰۹۳۸۴۴۴۲۳۰۴  


نیازمندیهای همشهری

راسته دوز

راسته دوز , نیازمندیم , جهت تولیدی پوشاک بچه گانه

تلفن: ۶۶۴۸۲۰۹۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , میاندوزکار خانم در محیطی , زنانه نیازمندیم (حوالی آذری)

تلفن: ۶۶۶۸۲۹۷۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز راسته دوز

زیگزاگ دوز راسته دوز , و وسط کار محدوده فلاح , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۰۹۵۰۳۸۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم و آقا

زیگزال دوز خانم و آقا , ماهر جهت تولیدی بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۷۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , و میاندوز کار خانم یا آقا , حوالی فردوسی نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۰۸۷۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز

به تعدادی زیگزاگ دوز , و راسته دوز و کارگرساده خانم , و آقا حوالی پیروزی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۵۰۲۸۸۶و۳۳۳۵۴۱۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , شلوار اسلش تریکو خانم یا آقا , نیازمندیم(محدوده مترو مولوی)

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۶۳۸۶۷  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگدوزماهر خانم

زیگزاگدوزماهر خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۰۵۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم

به تعدادی زیگزاگ دوز خانم , در محیطی کاملا زنانه،تسویه هفتگی , تماس تا یکهفته حوالی …

تلفن: ۰۹۹۰۰۳۱۴۸۴۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز

تعدادی زیگزاگ دوز , و راسته دوز ( فقط خانم ) , در محدوده بهارستان نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۸۹۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر میاندوزکارخانم

به یکنفر میاندوزکارخانم , جهت تولیدی پوشاک نیازمندیم , (لاله زار)

تلفن: ۳۳۱۱۴۹۴۶  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز-راسته دوز

زیگزال دوز-راسته دوز , وسط کار خانم با بیمه , نیازمندیم(20متری افسریه)

تلفن: ۰۹۱۹۲۲۵۹۴۶۸و۳۳۶۴۳۹۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار ماهر

به تعدادی میاندوزکار ماهر , نیازمندیم - کاردائم - تیراژ بالا , (( محدوده پاکدشت ))

تلفن: ۳۶۴۰۴۲۲۰  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز خانم

زیگزاگ دوز خانم , جهت کار تریکو بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۹۷۴۰۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزالدوز خانم

به تعدادی زیگزالدوز خانم , محدوده 17شهریور-پل آهنگ , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۳۱۱۶۰۳۹ و ۳۳۵۰۶۲۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تریکو فقط خانم ، خطی 45 , نیازمندیم (میدان فردوسی)

تلفن: ۶۶۷۵۹۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز , کارخانم جهت تریکودوزی در , محیطی کاملاً زنانه (حوالی چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۵۴۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزماهرخانم

تعدادی زیگزالدوزماهرخانم , ووسط کارخانم باتسویه نقدی , حوالی عبدل آباد-تماس تا یکهفته

تلفن: ۰۹۱۲۷۳۶۰۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز،وسط کارجهت

تعدادی زیگزال دوز،وسط کارجهت , لباس زیرزنانه-نزدیک متروعلی آباد

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۴۸۴۶۳ ۰۹۱۲۲۳۹۸۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

خیاط خانم مسلط به

خیاط خانم مسلط به , زیگزال ، میاندوز و چرخکاری , حقوق 500 / 1 م

تلفن: ۰۹۳۶۱۳۴۸۶۲۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز خانم

تعدادی زیگزال دوز خانم , جهت کار در تولیدی پوشاک , (حوالی ترمینال خاوران)تماس یکهفته

تلفن: ۳۳۸۲۵۸۱۷ و ۳۳۱۴۲۶۹۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار

تعدادی زیگزالدوزومیاندوزکار , جهت تولیدی زنانه نیازمندیم , تسویه هفتگی (شهرک شریعتی)

تلفن: ۰۹۳۳۱۴۹۴۹۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم تریکو دوز

به تعدادی خانم تریکو دوز , جهت کار در تولیدی , ( محدوده میدان امام حسین )

تلفن: ۰۹۰۲۸۹۴۳۸۶۸  


نیازمندیهای همشهری

میان دوزکارمسلط به زیگزاگ

میان دوزکارمسلط به زیگزاگ , نیازمندیم - فوری

تلفن: ۰۹۳۷۲۲۰۴۳۸۷ ۷۷۵۳۵۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

« برند گابریل »

« برند گابریل » , زیگزاگدوز ماهر خانم یا آقا , حقوق ثابت+بیمه+مزایا و وسط کار

تلفن: (مترو دروازه دولت) ۶۶۷۱۱۸۶۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی میاندوزکار و

به تعدادی میاندوزکار و , زیگزاگدوز ماهر تریکو مردانه , نیازمندیم (بیمه + کار دائم)

تلفن: ۳ - ۶۶۹۵۰۰۴۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , راسته دوز خانم جهت کاردر , تولیدی تریکو زنانه نیازمندیم

تلفن: حوالي زمزم ۵۵۸۲۵۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ، میان دوز

تعدادی زیگزال دوز ، میان دوز , و وسط کار فقط خانم جهت تریکو , فوری نیازمندیم ، حوالی مترو

تلفن: ۵۵۳۰۲۹۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر

به تعدادی زیگزاگ دوز ماهر , جهت تی شرت‎مردانه نیازمندیم , کاردائم + بیمه

تلفن: ۶۶۴۹۶۲۱۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز ،

به تعدادی زیگزال دوز ، , خیاط و میاندوزکار نیازمندیم , خطی 50تومان تسویه هفتگی

تلفن: ۶۶۹۵۷۳۷۰ - ۶۶۹۶۱۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگدوزماهرخانم

تعدادی زیگزاگدوزماهرخانم , نیازمندیم ,

تلفن: (سه راه جمهوري) ۶۶۴۸۸۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزالدوز

تعدادی زیگزالدوز , خانم نیازمندیم , جهت پوشاک مردانه

تلفن: ۰۹۳۷۴۷۴۶۰۸۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوزمیاندوزکار

تعدادی زیگزاگ دوزمیاندوزکار , وچرخکارآقا و خانم نیازمندیم , (باکاردائمی+بیمه)محدوده …

تلفن: تماس تا۱هفته ۴۴۸۷۳۲۵۰  


نیازمندیهای همشهری

میاندوز زیگزالدوز

میاندوز زیگزالدوز , خانم و آقا جهت تریکو مردانه , نیازمندیم (محدوده فردوسی)

تلفن: تماس تايکهفته ۶۶۷۰۲۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز و

به تعدادی زیگزال دوز و , راسته دوزخانم درمحیطی کاملازنانه , (مترو خیام) نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۷۵۴۹۱۵۶ و ۵۵۸۰۸۲۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , «آقا یا خانم »جهت کاردرتولیدی , نیازمندیم (محدوده‎رودکی)

تلفن: ۶۵۸۲۳۵۴۸  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز

تعدادی زیگزال دوز ومیاندوز , کارخانم جهت تریکودوزی در , محیطی کاملاً زنانه (حوالی چهاردانگه)

تلفن: ۰۹۳۷۹۵۵۴۹۹۴  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز ورزشی ( ماهر )

زیگزال دوز ورزشی ( ماهر ) , خانم و آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۶۴۹۱۰۷۱  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز خانم و آقا

زیگزال دوز خانم و آقا , ماهر جهت تولیدی بچه گانه , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۴۱۷۲۳۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز و وسط کار

زیگزاگ دوز و وسط کار , تریکو خانم یا آقا نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۴۷۰۳۶ - ۵۵۴۱۱۳۷۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز و

تعدادی زیگزاگ دوز و , میاندوزکار خانم یا آقا جهت , تیشرت مردانه(محدوده نازی آباد)

تلفن: تماس تا يکهفته ۰۹۳۶۵۰۴۸۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزال دوز، راسته دوز

زیگزال دوز، راسته دوز , میان دوزکار،کارگرساده تولیدی , پوشاک باشرایط مناسب(کیانشهر)

تلفن: ۳۳۸۸۴۲۷۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزال دوز

به تعدادی زیگزال دوز , نیازمندیم , محدوده خیابان مولوی

تلفن: ۵۵۱۵۹۸۸۷ و ۵۵۱۵۸۸۱۲  


نیازمندیهای همشهری

زیگزاگ دوز ماهر و

زیگزاگ دوز ماهر و , اتوکارمسلط به بسته بندی , محدوده میدان رازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۰۳۳۰۵۵۹۸۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزاگ دوز خانم

تعدادی زیگزاگ دوز خانم , جهت تولیدی تریکو بچه گانه , محدوده متروسعدی (تماس تایکهفته)

تلفن: ۰۹۰۳۸۵۸۳۶۹۲ ـ ۰۹۱۸۶۰۴۴۴۵۰  


نیازمندیهای همشهری

کرج - محدوده گلشهر

کرج - محدوده گلشهر , زیگزال دوز تریکوخانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۴۱۶۱۲ ۰۲۶۳۴۵۳۱۴۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک زیگزالدوز ماهرآقا

به یک زیگزالدوز ماهرآقا , غیرسیگاری جهت کار تریکو , نیازمندیم - محدوده چهاردانگه

تلفن: ۵۵۲۶۸۲۴۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تریکو فقط خانم نیازمندیم , (محدوده میدان فردوسی)

تلفن: ۶۶۷۵۹۶۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگدوز

به تعدادی زیگزاگدوز , خانم و آقا جهت تریکو , مردانه نیازمندیم

تلفن: ۳۳۱۱۴۰۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی زیگزاگ دوزخانم یا

به تعدادی زیگزاگ دوزخانم یا , آقا جهت دوخت لباس بیمارستانی , « تماس فقط حکیمیه-تهرانپارس

تلفن: ۷۷۳۱۲۵۹۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی زیگزال دوز ماهر

تعدادی زیگزال دوز ماهر , تسویه هفتگی ، تعدادی وسط کار , و بخار کار

تلفن: ۷۷۶۱۴۶۱۷  


نیازمندیهای همشهری