آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - دستیار پزشک

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - دستیار پزشک» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - دستیار پزشک» اینجا کلیک کنید.

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک خانم فعال

دستیار پزشک خانم فعال , و ماهر با سابقه کار , در کلینیک زیبایی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۹۶۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کلینیک ماهرو

کلینیک ماهرو , جهت تکمیل کادر خود نیاز , به یک دستیار حرفه ای , با سابقه کار , LPG مدل اینتگرال …

تلفن: ۳ - ۲۲۶۵۱۳۵۱  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک خانم فعال

دستیار پزشک خانم فعال , و ماهر با سابقه کار , در کلینیک زیبایی

تلفن: ۰۹۱۲۴۸۴۹۹۶۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دستیار فیزیوتراپیست (خانم)

دستیار فیزیوتراپیست (خانم) , (محدوده هروی) ,

تلفن: ۲۲۹۸۶۸۶۵  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

2نفر خانم دستیار جهت مطب

2نفر خانم دستیار جهت مطب , فیزیوتراپی شیفت صبح و عصر , نیازمندیم ( مجیدیه شمالی )

تلفن: ۲۲۳۰۵۶۲۱  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر خانم

یکنفر خانم , جهت کار در مطب پزشکی , ترجیحا آشنا به کاشت مو نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۰۵۳۶۲۴  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم دستیار پوست

به یک خانم دستیار پوست , باآشنایی کامل به , بخش لیزر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۵۰۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دندانپزشک

دندانپزشک , جهت شیفتهای مختلف

تلفن: مشيري ۰۹۱۲۴۱۳۵۹۰۹ کاظمي ۰۹۱۹۵۳۶۸۲۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک دستیار حرفه ای

به یک دستیار حرفه ای , پوست و مو , در بخش کلینیک , پوست و مو زیبایی ماهرو , نیازمندیم , « …

تلفن: ۳ - ۲۲۶۵۱۳۵۱  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک خانم جوان

دستیار پزشک خانم جوان , جهت کاردرکلینیک پوست ومو , محدوده سید خندان

تلفن: ۸۶۰۲۰۰۱۲  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم دستیار پوست

به یک خانم دستیار پوست , باآشنایی کامل به , بخش لیزر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۵۰۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک دستیار اتاق عمل

به یک دستیار اتاق عمل , جهت جراحی های زیبایی , نیازمندیم

تلفن: ۲۶۲۰۸۷۱۷  


نیازمندیهای همشهری

دستیار پزشک جراح

دستیار پزشک جراح , زیر 32 سال , بصورت تمام وقت , ترجیحا رشته تحصیلی مرتبط , با پیراپزشکی …

تلفن: ۰۹۱۲۹۳۷۰۵۲۸  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور دستگاه لاغری

اپراتور دستگاه لاغری , با روابط عمومی بالا جهت , شیفت 14 الی 22 محدوده ولیعصر

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۱۱۰۵  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به کار دستیارپزشک

دعوت به کار دستیارپزشک , پس از کارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۹۳۶۸۵ ـ ۶۶۴۰۳۵۷۷ ۴۴۲۳۷۰۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم دستیار پوست

به یک خانم دستیار پوست , باآشنایی کامل به , بخش لیزر نیازمندیم

تلفن: ۵۵۰۵۰۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

آموزش فوریتهای پزشکی

آموزش فوریتهای پزشکی , تزریقات ، سرم ، , CPR و .....

تلفن: مدرک معتبر ۷۱ ـ ۸۸۷۱۵۲۷۰  


نیازمندیهای همشهری

دستیارپزشک مراقبت از

دستیارپزشک مراقبت از , پوست وزیبایی پس ازکارورزی رایگان

تلفن: ۷۷۴۵۴۳۷۳ ـ ۴۴۲۲۳۶۸۱ ۶۶۴۸۷۶۹۲  


نیازمندیهای همشهری