آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - تعمیر کار (وسیله نقلیه)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (وسیله نقلیه)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - تعمیر کار (وسیله نقلیه)» اینجا کلیک کنید.

اجاره ، خرید ، فروش انواع

اجاره ، خرید ، فروش انواع , هیلتی ،تخریب،بالابر،بتونیر , کمپکتور،ویبره و....(اجرای کاتر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۱۸۵۶ - ۳۳۷۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور , جهت تخریب و خاکبرداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۴۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره - خرید - فروش - هیلتی

اجاره - خرید - فروش - هیلتی , کمپرسوربادی -غلطک - بالابر , کمپکتور - بتونیر - اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ - ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور , جهت تخریب و خاکبرداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۴۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره - خرید - فروش - هیلتی

اجاره - خرید - فروش - هیلتی , کمپرسوربادی -غلطک - بالابر , کمپکتور - بتونیر - اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ - ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید ، فروش انواع

اجاره ، خرید ، فروش انواع , هیلتی ،تخریب،بالابر،بتونیر , کمپکتور،ویبره و....(اجرای کاتر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۱۸۵۶ - ۳۳۷۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره - خرید - فروش - هیلتی

اجاره - خرید - فروش - هیلتی , کمپرسوربادی -غلطک - بالابر , کمپکتور - بتونیر - اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ - ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید ، فروش انواع

اجاره ، خرید ، فروش انواع , هیلتی ،تخریب،بالابر،بتونیر , کمپکتور،ویبره و....(اجرای کاتر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۱۸۵۶ - ۳۳۷۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید ، فروش انواع

اجاره ، خرید ، فروش انواع , هیلتی ،تخریب،بالابر،بتونیر , کمپکتور،ویبره و....(اجرای کاتر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۱۸۵۶ - ۳۳۷۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور , جهت تخریب و خاکبرداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۴۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره - خرید - فروش - هیلتی

اجاره - خرید - فروش - هیلتی , کمپرسوربادی -غلطک - بالابر , کمپکتور - بتونیر - اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ - ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور

اجاره مینی بیل مکانیکی وپیکور , جهت تخریب و خاکبرداری

تلفن: ۰۹۱۲۶۳۴۲۰۵۰  


نیازمندیهای همشهری

اجاره - خرید - فروش - هیلتی

اجاره - خرید - فروش - هیلتی , کمپرسوربادی -غلطک - بالابر , کمپکتور - بتونیر - اجرای کاتر

تلفن: ۰۹۱۲۴۱۳۸۹۰۸ - ۳۳۳۸۵۹۸۷  


نیازمندیهای همشهری

اجاره ، خرید ، فروش انواع

اجاره ، خرید ، فروش انواع , هیلتی ،تخریب،بالابر،بتونیر , کمپکتور،ویبره و....(اجرای کاتر)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۱۸۵۶ - ۳۳۷۴۱۹۰۴  


نیازمندیهای همشهری