کمک ماشینچی چاپ

کمک ماشینچی چاپ , نیازمندیم

خ منوچهري کوچه ژاندارک پ ۴ ۳۳۹۸۹۰۳۵ـ۳۳۹۸۹۳۰۷


روزنامه همشهری

به چندنفرخانم و آقا

به چندنفرخانم و آقا , جهت صحافی نیازمندیم , (محدوده بهارستان)

۳۳۹۷۶۴۸۲


روزنامه همشهری

اپراتور دستگاه چاپ

اپراتور دستگاه چاپ , روتوگراور با 5سال سابقه

۰۹۳۰۲۶۶۴۱۶۶ داخلي ۵ ۰۱۳۴۴۳۳۰۶۶۹


روزنامه همشهری

یکنفر آقا مسلط به

یکنفر آقا مسلط به , اپراتوری دستگاه بنر , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۶۷۴۹۵


روزنامه همشهری

# کارگر ماهر چاپ #

# کارگر ماهر چاپ # , جهت شیفت صبح و عصر , باحقوق مکفی واضافه کاری نیازمندیم

۶۶۹۲۵۰۲۵


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ساده و ماهر

به تعدادی کارگر ساده و ماهر , نیازمندیم ,

۰۹۱۹۰۳۹۶۰۳۰


روزنامه همشهری

پانچ و فنرکار ماهر

پانچ و فنرکار ماهر , خانم و آقا , نیازمندیم

۵۵۳۶۲۴۱۲ ـ ۵۵۳۷۵۱۰۱


روزنامه همشهری

چاپچی افست با حداقل3سال

چاپچی افست با حداقل3سال , سابقه واقع در شهرک صنعتی , صفادشت(جاده شهریار)نیازمندیم

۶۵۴۳۲۳۲۸ - ۶۵۴۳۲۸۴۴


روزنامه همشهری

اپراتور چاپ روتوگراور

اپراتور چاپ روتوگراور , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۱۹۲۷۸۳


روزنامه همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , جهت صحافی مجله و کاتالوگ , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۱۸۵۳۵۶


روزنامه همشهری

کارگر ماشین چی

کارگر ماشین چی , و کمکی چاپ نیازمندیم ,

۰۹۰۱۷۹۵۲۲۳۸


روزنامه همشهری

یکنفر آقا مسلط به

یکنفر آقا مسلط به , اپراتوری دستگاه بنر , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۶۷۴۹۵


روزنامه همشهری

ماشین چی افست با سابقه کار

ماشین چی افست با سابقه کار , واقع در کیلومتر 13 جاده , مخصوص کرج نیازمندیم

(داخلي۰) ۴۴۹۰۹۱۳۶


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر ساده و ماهر

تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت کار در , صحافی نیازمندیم

۵۵۴۰۳۹۶۰


روزنامه همشهری

به یک ورق تا کن ماهر

به یک ورق تا کن ماهر , و تعدادی کارگر ماهر وسط کار , جهت کار در صحافی نیازمندیم

۰۹۱۲۸۹۴۱۷۷۶


روزنامه همشهری

اپراتور چاپ روتوگراور

اپراتور چاپ روتوگراور , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۱۹۲۷۸۳


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر ماهرجهت کار

تعدادی کارگر ماهرجهت کار , صحافی نیازمندیم حوالی خاوران

۰۹۱۲۵۰۸۰۱۳۲ ۳۳۱۰۹۰۵۵


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی