چاپ و صحافی

به یک نیروی ماهر در زمینه چاپ و صحافی کتاب نیازمندیم (دیجیتال) 66123996 - 09358145859

۶۶۱۲۳۹۹۶-۰۹۳۵۸۱۴۵۸۵۹

آقا کاملا حرفه ای

آقا کاملا حرفه ای , با سابقه کار مرتبط , در زمینه چاپ دیجیتال , محدوده دروازه دولت نیازمندیم …

۰۹۰۲۳۴۶۰۶۱۲ ۸۸۸۲۷۲۱۸


همشهری

کپی کارحرفه ای آشنابه امور

کپی کارحرفه ای آشنابه امور , فنی دستگاه های کپی ،میدان پونک , خیابان امام حسن،دانشگاه …

۰۹۳۷۰۲۳۱۹۸۵


همشهری

به یکنفر ته دوز و یکنفر تاکن

به یکنفر ته دوز و یکنفر تاکن , ماهر جهت صحافی , با جای خواب نیازمندیم

۰۹۱۰۱۸۵۱۵۴۳


همشهری

به 2 اپراتور چاپ جهت دستگاه

به 2 اپراتور چاپ جهت دستگاه , ایندور و آت دور- محدوه حکیمیه , alireza.image@yahoo.com

رزومه فکس ۷۷۳۴۴۴۹۷


همشهری

اپراتور ماشین چاپ افست

اپراتور ماشین چاپ افست , 4رنگ ( باسابقه ) , درمحدوده شهریار

۶۵۲۳۸۹۰۹ ـ ۲۲۲۵۳۷۶۳


همشهری

به صحاف کار ماهر

به صحاف کار ماهر , آشنا به امور تاکنی و چسب‎گرم , نیازمندیم (داخلی 0)

۶۶۸۲۲۵۴۳ - ۶۶۷۹۵۸۶۲


همشهری

به یک مبتدی چاپ

به یک مبتدی چاپ , و یک ماشین چی هایدلبرگ , SM74 دو رنگ نیازمندیم

تهرانپارس ۷۷۳۲۶۹۴۴


همشهری

یک نفراپراتورچاپ آشنا

یک نفراپراتورچاپ آشنا , به فتوشاپ درمحدوده ماهدشت کرج , جهت کاردرکارخانه نیازمندیم.

۰۹۳۶۷۸۳۴۶۸۱


همشهری

کارگر ماهر سلفون و UVکار

کارگر ماهر سلفون و UVکار , نیمه ماهر ، نیازمندیم

۷۷۶۰۷۸۶۹ ۷۷۶۰۷۵۲۷


همشهری

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر , خانم وآقاجهت کاردرصحافی کتاب , جاده خاوران-عباس آبادعلاقمند

۹۵۱۲۵۲۴۶


همشهری

2نفر اپراتور دستگاه تامپو

2نفر اپراتور دستگاه تامپو , و لیزر co2 و yag , جهت شهرک صنعتی عباس آباد

۳۶۴۲۸۱۹۸


همشهری

ماشین چی و کمکی مسلط

ماشین چی و کمکی مسلط , SM دو رنگ , ( فوری )

۰۹۱۲۱۴۴۶۵۴۹ - ۷۷۸۶۴۲۹۲


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


همشهری

ماشین چی چهار رنگ اتومات

ماشین چی چهار رنگ اتومات , کمک ماشین چی و دایکات چی , با حقوق، مزایا و اضافه کار

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم , تمام وقت - نیمه وقت , ماشین چی تاکن ماهر mbo

۳۶۶۱۰۵۱۲ - ۳۶۶۱۰۰۴۹


همشهری

موسسه معتبر

موسسه معتبر , تعدادی تاکن ماهر , جهت کار در صحافی نیازمنداست

۷۷۵۸۵۳۷۵ ـ ۷۷۵۶۶۵۵۵


همشهری

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر , خانم وآقاجهت کاردرصحافی کتاب , جاده خاوران-عباس آبادعلاقمند

۹۵۱۲۵۲۴۶


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


همشهری

تعدادی کارگر نیمه ماهر

تعدادی کارگر نیمه ماهر , جهت کار در صحافی , نیازمندیم . (محدوده انقلاب)

۶۶۴۹۹۳۷۴


همشهری

ماشین چی چهار رنگ اتومات

ماشین چی چهار رنگ اتومات , کمک ماشین چی و دایکات چی , با حقوق، مزایا و اضافه کار

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


همشهری

دو نفر کارگر ماهر آقا جهت

دو نفر کارگر ماهر آقا جهت , جلدسازی و لب برگردان جلد , محدوده کیانشهر نیازمندیم

۰۹۱۲۴۴۶۷۲۲۳ - ۳۳۶۱۱۱۳۴


همشهری

تعدادی کارگر ساده و ماهر

تعدادی کارگر ساده و ماهر , خانم و آقا جهت کار در , صحافی نیازمندیم

۵۵۴۰۳۹۶۰


همشهری

ماشین چی سلفون حرارتی

ماشین چی سلفون حرارتی , و سلفون چسبی , جهت کار در چاپخانه نیازمندیم

۷۷۵۵۵۹۴۱


همشهری

به صحاف کار ماهر

به صحاف کار ماهر , آشنا به امور تاکنی و چسب‎گرم , نیازمندیم (داخلی 0)

۶۶۸۲۲۵۴۳ - ۶۶۷۹۵۸۶۲


همشهری

کارگر ماهر صحافی

کارگر ماهر صحافی , نیازمندیم (محدوده فتح)

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


همشهری

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر , خانم وآقاجهت کاردرصحافی کتاب , جاده خاوران-عباس آبادعلاقمند

۹۵۱۲۵۲۴۶


همشهری

ماشین چی چهار رنگ اتومات

ماشین چی چهار رنگ اتومات , کمک ماشین چی و دایکات چی , با حقوق، مزایا و اضافه کار

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


همشهری

2نفر اپراتور دستگاه تامپو

2نفر اپراتور دستگاه تامپو , و لیزر co2 و yag , جهت شهرک صنعتی عباس آباد

۳۶۴۲۸۱۹۸


همشهری

وسط کار ماهر

وسط کار ماهر , جهت کار در صحافی نیازمندیم , سه راه تهرانپارس-جنب کیمیدارو

۷۷۳۵۲۶۳۹


همشهری

به یک اپراتور ماهر آقا

به یک اپراتور ماهر آقا , جهت دستگاه بنر و یک کارگر ساده , بدون جای خواب نیازمندیم

۲۲۵۰۲۷۹۴


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


همشهری

ماشین چی و کمکی مسلط

ماشین چی و کمکی مسلط , SM دو رنگ , ( فوری )

۰۹۱۲۱۴۴۶۵۴۹ - ۷۷۸۶۴۲۹۲


همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم , تمام وقت - نیمه وقت , ماشین چی تاکن ماهر mbo

۳۶۶۱۰۵۱۲ - ۳۶۶۱۰۰۴۹


همشهری

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر , خانم وآقاجهت کاردرصحافی کتاب , جاده خاوران-عباس آبادعلاقمند

۹۵۱۲۵۲۴۶


همشهری

موسسه معتبر

موسسه معتبر , تعدادی تاکن ماهر , جهت کار در صحافی نیازمنداست

۷۷۵۸۵۳۷۵ ـ ۷۷۵۶۶۵۵۵


همشهری

به یکنفر برشکارحرفه ای

به یکنفر برشکارحرفه ای , و یک وسط کار ماهر نیازمندیم , خ خاوران خیابان نباتی پ 49

۰۹۱۲۳۹۵۳۶۶۵ و ۳۳۶۵۷۸۸۳


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


همشهری

ماشین چی چهار رنگ اتومات

ماشین چی چهار رنگ اتومات , کمک ماشین چی و دایکات چی , با حقوق، مزایا و اضافه کار

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


همشهری

به یک جلد ساز آشنا به

به یک جلد ساز آشنا به , کلیه امور جلد سازی , نیازمندیم

۰۹۱۲۴۷۹۰۳۱۹


همشهری

به افراد زیر جهت همکاری

به افراد زیر جهت همکاری , نیازمندیم1- ماشین چی لترپرس , 2- برش کار 3- ماشین چی لب چسب

۰۹۱۲۸۲۷۸۲۷۶


همشهری

به یک مبتدی چاپ

به یک مبتدی چاپ , و یک ماشین چی هایدلبرگ , SM74 دو رنگ نیازمندیم

تهرانپارس ۷۷۳۲۶۹۴۴


همشهری

ماشین چی چهار رنگ اتومات

ماشین چی چهار رنگ اتومات , کمک ماشین چی و دایکات چی , با حقوق، مزایا و اضافه کار

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


همشهری

شرکت معتبر تولیدی در

شرکت معتبر تولیدی در , محدوده کهریزک به افراد , ذیل نیازمند است : , آقادیپلم یکنفر یکنفرخانم …

تماس ۵ ـ ۵۶۵۳۷۴۹۴ (داخلي۶) ۵۶۵۳۷۴۹۴


همشهری

اپراتورلمینت(رول)اپراتور

اپراتورلمینت(رول)اپراتور , روتوگراور با تحصیلات عالیه ترجیحا , فارغ التحصیل رشته چاپ …

۰۹۱۲۱۴۵۰۹۶۰


همشهری

اپراتور چاپ دستگاه بنر

اپراتور چاپ دستگاه بنر , تهرانپارس

۷۷۲۹۷۲۰۹


همشهری

چندنفرنیروی جوان فعال

چندنفرنیروی جوان فعال , جهت کار با دستگاه کپی , در تکثیر وکپی دانشجویی در , مرکز شهرتهران …

۶۶۳۶۰۴۴۶


همشهری

ماشین چی و کمکی مسلط

ماشین چی و کمکی مسلط , SM دو رنگ , ( فوری )

۰۹۱۲۱۴۴۶۵۴۹ - ۷۷۸۶۴۲۹۲


همشهری

اپراتور باتجربه جهت کار در

اپراتور باتجربه جهت کار در , چاپ دیجیتال(پلات،پرینت و...) , تمام وقت،باسابقه کار،محدوده …

۸۸۴۷۰۱۲۶


همشهری

فوق دیپلم و دیپلم فنی

فوق دیپلم و دیپلم فنی , جهت کار در چاپخانه , جاده مخصوص کرج

(داخلي۰) ۴۴۹۰۹۱۴۲


همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


همشهری

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر

یک ورق تاکن وتعدادی کارگر , خانم وآقاجهت کاردرصحافی کتاب , جاده خاوران-عباس آبادعلاقمند

۹۵۱۲۵۲۴۶


همشهری

به یکنفر برشکارحرفه ای

به یکنفر برشکارحرفه ای , و یک وسط کار ماهر نیازمندیم , خ خاوران خیابان نباتی پ 49

۰۹۱۲۳۹۵۳۶۶۵ و ۳۳۶۵۷۸۸۳


همشهری

نیروی نیمه ماهر

نیروی نیمه ماهر , چسب گرم و ترتیب لاین , « با حقوق خوب »

۳۳۶۱۹۰۵۱


همشهری

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر

تعدادی کارگرماهرونیمه ماهر , جهت کاردرصحافی کتاب(قابسازی) , محدوده خاورشهر نیازمندیم

۳۳۸۵۵۵۵۶


همشهری

نیروی ماهر چسب گرم

نیروی ماهر چسب گرم , 10 خانه و ترتیب لاین , با حقوق 200 / 2 م تومان

۳۳۶۱۹۰۵۱


همشهری

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم

کارگرماهر و نیمه ماهر دیپلم , تمام وقت - نیمه وقت , ماشین چی تاکن ماهر mbo

۳۶۶۱۰۵۱۲ - ۳۶۶۱۰۰۴۹


همشهری

نیروی ماهر تاکنی کنتراتی

نیروی ماهر تاکنی کنتراتی , روزانه 100 بند , تا 29 / 12 / 95

۳۳۶۱۹۰۵۱


همشهری

نیروی ماهر ته دوزی ،

نیروی ماهر ته دوزی ، , جلدسازی ,

۳۳۶۱۹۰۵۱


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی