جوان فعال

جوان فعال , جهت اپراتوری ماشین چاپ , نیازمندیم

۶ الي ۵۵۲۸۰۸۷۳


روزنامه همشهری

اپراتور و کارگرجهت چاپخانه

اپراتور و کارگرجهت چاپخانه , دیجیتال (میدان فاطمی)

۸۸۳۳۳۶۲۷ ۸۸۰۲۴۰۲۲


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


روزنامه همشهری

همکار مسلط به دستگاه های

همکار مسلط به دستگاه های , فتوکپی و پلات با حداقل 3 سال , سابقه کاردردفترفنی(تمام وقت)

سعادت آباد ۲۲۳۸۳۰۹۳


روزنامه همشهری

به یک دایکات زن و

به یک دایکات زن و , لمینت کار نیازمندیم , محدوده چهاردانگه -خ عرفان

۰۹۱۲۵۷۶۸۴۳۵و۵۵۱۳۷۶۴۱


روزنامه همشهری

یکنفر آقا مسلط به

یکنفر آقا مسلط به , اپراتوری دستگاه بنر , نیازمندیم

۰۹۱۲۶۰۶۷۴۹۵


روزنامه همشهری

برشکارویزیت وکمک ماشین چی

برشکارویزیت وکمک ماشین چی , 24 - 24 , با حقوق ، مزایا، اضافه کار …

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


روزنامه همشهری

صحاف ماهر و نیروی آقا مسلط

صحاف ماهر و نیروی آقا مسلط , به کار چاپ دیجیتال و دفتر فنی , دارای سابقه با شرایط بسیار …

۶۶۴۱۶۶۴۲ - ۶۶۴۰۶۶۴۱


روزنامه همشهری

ته دوز ماهر و وسط کار

ته دوز ماهر و وسط کار , جهت صحافی نیازمندیم ,

۰۹۱۰۱۸۵۱۵۴۳


روزنامه همشهری

تعدادی همکار ماهر آقا جهت

تعدادی همکار ماهر آقا جهت , کاردر جلدسازی و صحافی نیازمندیم

۰۹۳۸۸۱۹۳۳۲۲ ۳۳۰۲۷۴۴۹


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


روزنامه همشهری

برشکارویزیت وکمک ماشین چی

برشکارویزیت وکمک ماشین چی , 24 - 24 , با حقوق ، مزایا، اضافه کار …

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , صحافی آقا نیازمندیم , محدوده مسعودیه - افسریه

۳۳۵۷۰۹۱۶


روزنامه همشهری

به ماشین چی لترپرس

به ماشین چی لترپرس , سلفون چی حرارتی , و پوشال کن نیازمندیم

۷۷۵۵۵۹۴۱


روزنامه همشهری

کارگر ماشین چی

کارگر ماشین چی , چاپ تک رنگ , و یکنفر کارگر وارد صحافی

۶۶۴۹۹۳۷۴


روزنامه همشهری

صحاف ماهر و نیروی آقا مسلط

صحاف ماهر و نیروی آقا مسلط , به کار چاپ دیجیتال و دفتر فنی , دارای سابقه با شرایط بسیار …

۶۶۴۱۶۶۴۲ - ۶۶۴۰۶۶۴۱


روزنامه همشهری

همکار مسلط به دستگاه های

همکار مسلط به دستگاه های , فتوکپی و پلات با حداقل 3 سال , سابقه کاردردفترفنی(تمام وقت)

سعادت آباد ۲۲۳۸۳۰۹۳


روزنامه همشهری

کارگر ماهر صحاف

کارگر ماهر صحاف , جاده شهریار شهرک صنعتی گلگون

۰۹۱۲۴۵۴۹۲۸۸ ۶۵۶۱۱۵۱۷


روزنامه همشهری

اپراتورماهردستگاه

اپراتورماهردستگاه , سلفون کشی جهت کاردرصحافی , خ دماوندخ اتحادخ1غربی پ31

۷۷۳۳۸۰۶۳


روزنامه همشهری

ماشین چی رولند و

ماشین چی رولند و , کمکی چاپ محدوده فتح نیازمندیم

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


روزنامه همشهری

ماشینچی 4 رنگ دوورقی

ماشینچی 4 رنگ دوورقی , هایدلبرگ حوالی تهرانپارس , نیازمندیم - چاپ نقش جوهر

۵ - ۷۷۸۶۹۳۴۴


روزنامه همشهری

کارگر آقا

کارگر آقا , آشنا به چاپ سیلک , محدوده رسالت نیازمندیم

۰۹۱۲۵۳۷۰۷۲۳


روزنامه همشهری

کار در انتشارات

کار در انتشارات , ترجیحاآشنابه چاپ دیجیتال , وصحافی،پاره وقت

۶۶۹۷۱۱۱۲


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر ماهر آشنا به

تعدادی کارگر ماهر آشنا به , کامپیوتر جهت کار در چاپخانه , دیجیتال (کیلومتر14مخصوص)

۰۹۱۹۵۳۸۳۹۱۳


روزنامه همشهری

اپراتور

اپراتور , ماشینچی جعبه چسبانی , نیازمندیم

۴۶۸۶۱۵۵۰


روزنامه همشهری

برشکارویزیت وکمک ماشین چی

برشکارویزیت وکمک ماشین چی , 24 - 24 , با حقوق ، مزایا، اضافه کار …

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


روزنامه همشهری

کارگر ساده و ماهر

کارگر ساده و ماهر , جهت کار در صحافی نیازمندیم

۰۹۱۹۶۸۴۸۲۷۳ ۳۳۹۳۹۲۸۷


روزنامه همشهری

به یک اپراتور

به یک اپراتور , جهت کار در چاپخانه , نیازمندیم

۸۱ و ۷۷۶۱۵۷۶۱


روزنامه همشهری

ماشین چی و کمک ماشین چی

ماشین چی و کمک ماشین چی , مسلط به SM دورنگ , هایدلبرگ ( فوری )

۰۹۱۲۱۴۴۶۵۴۹ - ۷۷۸۶۴۲۹۲


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


روزنامه همشهری

به یک جلد ساز ماهر

به یک جلد ساز ماهر , و کارگر صحافی ماهر , نیازمندیم

داخلي ( ۱ ) ۷۷۸۴۳۷۳۳


روزنامه همشهری

کارگرماهر،نیمه ماهر و ساده

کارگرماهر،نیمه ماهر و ساده , تاکن ، پانچ وفنرکار , بدون جای خواب،تمام وقت ونیمه وقت …

۵۵۳۷۵۱۰۱


روزنامه همشهری

به تعدادی همکار خانم و آقا

به تعدادی همکار خانم و آقا , جهت کار در صحافی نیازمندیم , تماس تا یکهفته

۰۹۱۹۲۴۸۰۶۷۱ و ۳۳۱۶۲۲۷۰


روزنامه همشهری

سلفون کار ماهر

سلفون کار ماهر , نیازمندیم

۷۷۶۰۷۸۶۹ ۷۷۶۰۷۵۲۷


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


روزنامه همشهری

ماشین چی رولند و

ماشین چی رولند و , کمکی چاپ محدوده فتح نیازمندیم

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


روزنامه همشهری

برشکارویزیت وکمک ماشین چی

برشکارویزیت وکمک ماشین چی , 24 - 24 , با حقوق ، مزایا، اضافه کار …

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


روزنامه همشهری

برشکار ماهر

برشکار ماهر , جهت کار درصحافی نیازمندیم , خ دماوندخ اتحادخ1غربی پ31

۷۷۳۴۲۸۱۶


روزنامه همشهری

همکار مسلط به دستگاه های

همکار مسلط به دستگاه های , فتوکپی و پلات با حداقل 3 سال , سابقه کاردردفترفنی(تمام وقت)

سعادت آباد ۲۲۳۸۳۰۹۳


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر آشنا به صحافی

تعدادی کارگر آشنا به صحافی , پانچ ، ترتیب ، جلدسازی , نیازمندیم (حوالی میدان خراسان)

۳۳۷۳۶۸۴۸


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر دوخت کارصحافی

تعدادی کارگر دوخت کارصحافی , نیازمندیم , شهرک صنعتی عباس آباد

۰۹۱۲۳۰۲۶۶۶۰


روزنامه همشهری

لتر پرسکار و کمکی چاپ

لتر پرسکار و کمکی چاپ , نیازمندیم (محدوده فتح)

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


روزنامه همشهری

ترتیب کن

ترتیب کن , جهت صحافی نیازمندیم

خ منوچهري کوچه ژاندارک پ ۴ ۳۳۹۸۹۰۳۵ـ۳۳۹۸۹۳۰۷


روزنامه همشهری

اپراتور و کارگرجهت چاپخانه

اپراتور و کارگرجهت چاپخانه , دیجیتال (میدان فاطمی)

۸۸۳۳۳۶۲۷ ۸۸۰۲۴۰۲۲


روزنامه همشهری

کارگر ماهر صحاف

کارگر ماهر صحاف , جاده شهریار شهرک صنعتی گلگون

۰۹۱۲۴۵۴۹۲۸۸


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ماهر و ساده

به تعدادی کارگر ماهر و ساده , جهت کار در صحافی کتاب , ( محدوده خ محلاتی ) نیازمندیم

۰۹۱۹۴۴۷۵۸۴۴


روزنامه همشهری

ماشین چی رولند و

ماشین چی رولند و , کمکی چاپ محدوده فتح نیازمندیم

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


روزنامه همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , صحافی آقا نیازمندیم , محدوده مسعودیه - افسریه

۳۳۵۷۰۹۱۶


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر دوخت کارصحافی

تعدادی کارگر دوخت کارصحافی , نیازمندیم , شهرک صنعتی عباس آباد

۰۹۱۲۳۰۲۶۶۶۰


روزنامه همشهری

ماشین چی GTO دو رنگ

ماشین چی GTO دو رنگ , فوری نیازمندیم

۳۳۱۱۱۴۹۶ ۰۹۱۲۳۸۶۹۲۱۶


روزنامه همشهری

لتر پرسکار و کمکی چاپ

لتر پرسکار و کمکی چاپ , نیازمندیم (محدوده فتح)

۰۹۳۹۴۷۶۱۲۱۱ ۰۹۳۳۶۷۲۵۹۹۲


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر آشنا به صحافی

تعدادی کارگر آشنا به صحافی , پانچ ، ترتیب ، جلدسازی , نیازمندیم (حوالی میدان خراسان)

۳۳۷۳۶۸۴۸


روزنامه همشهری

اپراتور چاپ دستگاه بنر

اپراتور چاپ دستگاه بنر , تهرانپارس

۷۷۲۹۷۲۰۹


روزنامه همشهری

نیروی وارد تاکنی

نیروی وارد تاکنی , نیازمندیم ,

۳۳۶۱۹۰۵۱


روزنامه همشهری

برشکارویزیت وکمک ماشین چی

برشکارویزیت وکمک ماشین چی , 24 - 24 , با حقوق ، مزایا، اضافه کار …

رمضاني ۰۹۳۵۲۵۳۲۰۰۳


روزنامه همشهری

همکار مسلط به دستگاه های

همکار مسلط به دستگاه های , فتوکپی و پلات با حداقل 3 سال , سابقه کاردردفترفنی(تمام وقت)

سعادت آباد ۲۲۳۸۳۰۹۳


روزنامه همشهری

ماشین چی و کمک ماشین چی

ماشین چی و کمک ماشین چی , مسلط به SM دورنگ , هایدلبرگ ( فوری )

۰۹۱۲۱۴۴۶۵۴۹ - ۷۷۸۶۴۲۹۲


روزنامه همشهری

(( آگهی استخدام ))

(( آگهی استخدام )) , چاپخانه ای معتبر واقع , در جنوب غربی تهران , ( یافت آباد ) به افراد زیر …

تماس ۳۹ - ۶۶۶۳۵۵۳۷ فاکس : ۶۶۱۵۵۳۵۷


روزنامه همشهری

کارگر ماهر و نیمه ماهر

کارگر ماهر و نیمه ماهر , جهت صحافی با حقوق , مزایا، اضافه کار، جای خواب

شايسته ۰۹۱۲۳۲۳۹۹۰۴


روزنامه همشهری

کارگر ماهر صحافی

کارگر ماهر صحافی , آشنا به سررسید تقویم , نیازمندیم

۵۵۳۰۹۶۰۰


روزنامه همشهری

ماشین چی افست GTO

ماشین چی افست GTO , شیفت 24 24 واقع در , کیلومتر13جاده مخصوص کرج

(داخلي۰) ۴۴۹۰۹۱۴۲


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی