آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز) - استان اصفهان

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

به چندنفرکارگرماهرونیمه ماهر

به چندنفرکارگرماهرونیمه ماهر , موم کار خانم و سنگ روی موم کار , جهت کار در نقره سازی …

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم موم کار و

به یک نفر خانم موم کار و , سنگ سوار کن روی موم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۵۲۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر خانم جهت کار

به یکنفر خانم جهت کار , درکارگاه طلا سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و جوشکار

بسابکار و جوشکار , سنگ روی موم , (حرفه ای) برای کارگاه طلاسازی

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر آقا

به یک نفر آقا , بساب کار و موم کار جهت , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم و

به یک موم کار خانم و , بساب کار آقا جهت کار در , کارگاه طلاوجواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۷۲۲۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه طلاسازی

کارگاه طلاسازی , (النگو سازی) , سازنده النگو آشنا به چرخ نورد , و جوشکاری و ... , تراشکار …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر سازنده حرفه ای

یک نفر سازنده حرفه ای , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم ( زعفرانیه )

تلفن: ۰۹۱۲۸۰۰۵۹۳۶ ـ ۲۲۷۵۲۷۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی پوست و

به تعدادی نیروی پوست و , پرداخت کار جهت کار نقره سازی

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۱۱۸۵۷ ۰۹۱۲۴۱۴۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر ساده یا پادو

به یک کارگر ساده یا پادو , جوان حقوق 800 هزار , نیازمندیم (چهارراه گلوبندک)

تلفن: ۰۹۱۹۴۰۰۴۱۱۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی جوان وفعال جهت

به تعدادی نیروی جوان وفعال جهت , وسط کاری وتعدادی پوست و , پرداخت کارماهرجهت شرکت طلاسازی

تلفن: ۵۵۶۹۳۲۱۹  


نیازمندیهای همشهری

موم کار خانم و

موم کار خانم و , NC کار نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۸۹۸۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به 2نفر موم کار ماهر خانم

به 2نفر موم کار ماهر خانم , و بسابکار و پرداخت کار ماهر , محدوده گلوبندک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۳۷۱۴  


نیازمندیهای همشهری

یک طراح ماهر

یک طراح ماهر , طلا و جواهر باسابقه کار , نیازمندیم.محل کارافسریه

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۶۴۹۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , با حداقل 2 سال سابقه کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی مبتدی فقط آقا

نیروی مبتدی فقط آقا , زیر 30 سال با ضامن معتبر , منطقه بازار

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب‎کار

به تعدادی بساب‎کار , مسلط به پوست و پرداخت , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۳۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم و

به یک موم کار خانم و , یک بساب کارآقا , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۲۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر کارگرساده

یکنفر کارگرساده , (شاگرد پادو)حداکثر35سال , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم.حقوق …

تلفن: ( داخــلي ۱ ) ۸۸۳۳۹۵۵۹ ـ ۸۸۳۳۶۰۶۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار ماهر خانم

به تعدادی موم کار ماهر خانم , و بساب کار ماهر آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۶۳۲۵۰ و ۵۵۵۹۳۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , و مومکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار و تعدادی

تعدادی بسابکار و تعدادی , مومکار خانم نیازمندیم

تلفن: ۵۵۱۶۶۱۱۵ و ۰۹۳۵۱۸۰۵۱۶۶ ۰۹۱۲۶۹۸۴۲۰۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و کارآموز

کارگر ساده و کارآموز , و بساب کار جهت کار , در طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۲۰۱۴۷۸ و ۵۵۱۵۳۶۷۴  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر تراشکار النگوسازی

یکنفر تراشکار النگوسازی , ( خانم یا آقا ) , محدوده شهرری نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۷۹۶۰۸۰۷  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی بسابکار ماهر

تعدادی بسابکار ماهر , جهت سوهان کاری ، پوست کاری , پرداختکاری ، جوشکاری نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۴۷۷۹۳  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم موم کار

به تعدادی خانم موم کار , نیازمندیم , (محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۱۲۷۹۶۱۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار خانم ، مسلط به

بسابکار خانم ، مسلط به , پوست پرداخت و لیزر , نیازمندیم (محدوده پامنار)

تلفن: ۳۳۵۳۲۶۱۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار ماهر

به تعدادی بسابکار ماهر , و مومکار ماهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۵۹۷۲۶۷۸ ۰۹۱۲۵۷۷۲۱۹۳  


نیازمندیهای همشهری

تراشکار حرفه ای آقا

تراشکار حرفه ای آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم موم کار و

به یک نفر خانم موم کار و , سنگ سوار کن روی موم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۵۲۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر خانم و آقا

2 نفر خانم و آقا , سن زیر25سال،ترجیحادیپلم ریاضی , جهت‎کارگاه طلاسازی(محدوده بازار)

تلفن: ۰۹۳۶۱۷۴۵۲۸۵ و ۵۵۸۰۳۵۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب‎کار

به تعدادی بساب‎کار , مسلط به پوست و پرداخت , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۳۱۰۷  


نیازمندیهای همشهری

نیروی مبتدی فقط آقا

نیروی مبتدی فقط آقا , زیر 30 سال با ضامن معتبر , منطقه بازار

تلفن: ۰۹۳۰۵۷۰۰۵۵۳  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و جوشکار

بسابکار و جوشکار , سنگ روی موم ( حرفه ای ) , برای کارگاه طلاسازی

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار خانم ، مسلط به

بسابکار خانم ، مسلط به , پوست پرداخت و لیزر , نیازمندیم (محدوده پامنار)

تلفن: ۳۳۵۳۲۶۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , و سنگچین جهت کار در کارگاه , بدلیجات محدوده بازارنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۵۸۵۵۱۹ـ۳۳۵۵۷۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرویس جمع کن حرفه ای

به یک سرویس جمع کن حرفه ای , (تنیس کار) ویک نفرسنگ روی , موم سوارکن وموم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی موم کار ماهر خانم

به تعدادی موم کار ماهر خانم , و بساب کار ماهر آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۸۲۶۳۲۵۰ و ۵۵۵۹۳۰۴۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه طلاسازی

کارگاه طلاسازی , (النگو سازی) , سازنده النگو آشنا به چرخ نورد , و جوشکاری و ... , تراشکار …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

سنگ سوارکن خانم

سنگ سوارکن خانم , جهت کار در طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۲۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , و مومکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده جوان

کارگر ساده جوان , جهت کار در طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۰۳۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

تراشکار حرفه ای آقا

تراشکار حرفه ای آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگاه طلاسازی

کارگاه طلاسازی , (النگو سازی) , سازنده النگو آشنا به چرخ نورد , و جوشکاری و ... , تراشکار …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

کارآموز بسابکار جوان

کارآموز بسابکار جوان , با حقوق جهت کار در کارگاه , طلاسازی (محدوده بازار)

تلفن: ۵۵۶۰۶۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

سنگ سوارکن خانم

سنگ سوارکن خانم , جهت کار در طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۰۲۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار و جوشکار

بسابکار و جوشکار , سنگ روی موم ( حرفه ای ) , برای کارگاه طلاسازی

تلفن: ۸۸۸۳۸۴۴۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , و سنگچین جهت کار در کارگاه , بدلیجات محدوده بازارنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۵۸۵۵۱۹ـ۳۳۵۵۷۵۱۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرویس جمع کن حرفه ای

به یک سرویس جمع کن حرفه ای , (تنیس کار) ویک نفرسنگ روی , موم سوارکن وموم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , با حداقل 2 سال سابقه کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , (سرویس جمع کن) و موم کار , ( سنگ سوارکن ) نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۷۰۹۲  


نیازمندیهای همشهری

مومکار خانم

مومکار خانم , جهت موکاری سنگ روی موم , در محیطی مناسب

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ و ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جوشکار سرویس

به یک نفر جوشکار سرویس , و یک نفر موم کار جهت , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۹۸۰۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر

به تعدادی کارگر ماهر , خانم و آقا جهت کار در , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۲۲۱۲۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۶۰۶۱۲۷  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی مومکار،پوستکار

به تعدادی مومکار،پوستکار , و پرداخت کار جهت کار در , کارگاه طلا سازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۲۰۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی طلا ساز ماهر

تعدادی طلا ساز ماهر , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۴۴۶۵۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی نیروی پوست و

به تعدادی نیروی پوست و , پرداخت کار جهت کار نقره سازی

تلفن: ۰۹۱۹۵۳۱۱۸۵۷ ۰۹۱۲۴۱۴۴۵۲۹  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ماهر

بسابکار ماهر , و پادو نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۹۸۰۸۶۲  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , و سنگچین جهت کار در کارگاه , بدلیجات محدوده بازارنیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۲۵۸۵۵۱۹ـ۳۳۹۶۲۷۳۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک جوشکار و بساب کار

به یک جوشکار و بساب کار , ماهر جهت کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۸۳۴۰۷  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , به افراد ذیل آقا یا خانم , در کارگاه النگوسازی , در محیط مناسب و سالم …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرویس جمع کن حرفه ای

به یک سرویس جمع کن حرفه ای , (تنیس کار) ویک نفرسنگ روی , موم سوارکن وموم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار خانم و

به یک موم کار خانم و , یک بساب کارآقا کاملا حرفه ای , و مسلط به کار نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۲۶۴۱  


نیازمندیهای همشهری

بساب کار و پرداختکار

بساب کار و پرداختکار , جوشکار و آبکار ماهرو جوان , جهت کار در کارگاه طلاسازی

تلفن: ۰۹۱۰۱۳۰۶۰۴۴ و ۷۷۹۱۸۶۶۴  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , به افراد ذیل آقا یا خانم , در کارگاه النگوسازی , در محیط مناسب و سالم …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , با حداقل 2 سال سابقه کار , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۹۰۷۷۰  


نیازمندیهای همشهری

مومکار و سنگ سوار کن

مومکار و سنگ سوار کن , مبتدی و حرفه ای , و بسابکار آقا نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۱۰۵۷۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کارو

به تعدادی بساب کارو , پرداخت کارآقا یا خانم , جهت کار نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۲۴۶۳۷  


نیازمندیهای همشهری

کارآموز بسابکار جوان

کارآموز بسابکار جوان , با حقوق جهت کار در کارگاه , طلاسازی (محدوده بازار)

تلفن: ۵۵۶۰۶۶۵۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , و مومکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

2 نفر بساب کار ماهر

2 نفر بساب کار ماهر , نیازمندیم - تماس 9 الی 18

تلفن: ۰۹۱۲۶۷۷۴۲۰۵ ۵۵۵۷۷۲۴۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بسابکار

به تعدادی بسابکار , و مومکار ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۸۱۵۱۳۲  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۸۷۲۷  


نیازمندیهای همشهری

مونتاژکار خانم مسلط به

مونتاژکار خانم مسلط به , پوست و پرداخت در , کارگاه طلاسازی (غرب تهران)

تلفن: ۴۴۳۸۰۲۱۸  


نیازمندیهای همشهری

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری , به افراد ذیل آقا یا خانم , در کارگاه النگوسازی , در محیط مناسب و سالم …

تلفن: ۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک مومکار ماهر

به یک مومکار ماهر , جهت سنگ روی موم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۱۲۳۹۸۴ ۳۳۰۹۸۹۱۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم و آقا

کارگر خانم و آقا , زیر 25سال جهت , کارگاه طلاسازی نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۱۷۳۱  


نیازمندیهای همشهری

استادکار حرفه ای

استادکار حرفه ای , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۹۵۰۸۹۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی پرداخت کار ماهر

به تعدادی پرداخت کار ماهر , و طراح آشنا به ماتریکس در , کارگاه جواهرسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۵۸۱۶۹۱ و ۳۳۹۴۹۳۳۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر خانم موم کار و

به یک نفر خانم موم کار و , سنگ سوار کن روی موم , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۳۵۲۸۸۹  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , خانم یا آقا , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۹۲۰۰۸  


نیازمندیهای همشهری

فروش موم سنگ سوارشده

فروش موم سنگ سوارشده , سنگ سوارکن ،مومکار،مبتدی وماهر , GOLD DESIGN

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۴۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک سرویس جمع کن حرفه ای

به یک سرویس جمع کن حرفه ای , (تنیس کار) ویک نفرسنگ روی , موم سوارکن وموم کار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۷۷۰۹۳۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جوشکار

به یک نفر جوشکار , نیازمندیم ,

تلفن: ۵۵۹۸۰۰۷۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک بساب کار

به یک بساب کار , حرفه ای نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۱۴۶۶۶۳۵ ۰۹۱۹۹۰۰۶۴۵۱  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی بساب کار ماهر

به تعدادی بساب کار ماهر , موم کار و یک نفر پادو , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳  


نیازمندیهای همشهری

تراشکار حرفه ای آقا

تراشکار حرفه ای آقا , جهت کار در کارگاه طلاسازی , نیازمندیم

تلفن: ۶۶۷۳۷۷۰۶  


نیازمندیهای همشهری