کارگاه طلاوجواهر-اقدسیه

کارگاه طلاوجواهر-اقدسیه , مخراج کار ماهر ,

۰۹۱۲۶۴۳۶۶۷۲ - ۲۶۱۵۲۵۹۸


همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


همشهری

به تعدادی طراح خانم

به تعدادی طراح خانم , طلا و جواهر , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۷۰


همشهری

به یک کارگرماهر بسابکار

به یک کارگرماهر بسابکار , و جوشکار تامرحله پرداخت کار , نیازمندیم

۰۹۱۲۱۴۵۷۵۲۰_۶۶۷۶۱۳۳۷


همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , ماهر مسلط به سماورآسانسوری , نیازمندیم

۵۵۶۱۰۶۴۰


همشهری

به یک پرداخت کار و

به یک پرداخت کار و , آبکار ماهر , نیازمندیم

۵۵۱۵۹۴۱۷


همشهری

به یک موم کار خانم

به یک موم کار خانم , نیازمندیم ,

۰۹۱۰۰۵۷۱۶۰۵


همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


همشهری

به یک کارگر ماهر

به یک کارگر ماهر , مسلط به بساب کاری و , جوشکاری نیازمندیم

۵۵۶۱۰۶۴۰


همشهری

مخراج کار خانم

مخراج کار خانم , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۳۰۶۸۹۶۳


همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , ساخت طلا و جواهر - اقدسیه , آبکار ، بساب کار ، مومکار

۰۹۱۲۶۴۳۶۶۷۲ - ۲۶۱۵۲۵۹۸


همشهری

یک نفر موم کار ماهر و

یک نفر موم کار ماهر و , یک نفر پادو جوان , نیازمندیم

۰۹۱۹۹۱۸۱۸۶۳


همشهری

به موم کار

به موم کار , جهت کاردر طلا سازی , نیازمندیم

۰۹۱۹۵۰۷۷۸۷۰ و ۵۵۵۷۹۹۶۰


همشهری

به تعدادی مخراج کار ماهر

به تعدادی مخراج کار ماهر , و نیمه ماهر و کارگر ساده , نیازمندیم

۲۲۷۴۷۹۸۷


همشهری

طراح مسلط به ماتریکس و

طراح مسلط به ماتریکس و , کرل و اتود زن ماهر , و بسابکار نیازمندیم

۷۷۲۶۸۱۲۸


همشهری

چند نفر همکار طراح

چند نفر همکار طراح , مسلط به ماتریکس واتودزن , باحقوق مکفی جهت دفتر طراحی

۵۵۹۸۲۱۰۸


همشهری

به دو نفر مومکار

به دو نفر مومکار , نیازمندیم

۰۹۱۲۳۲۳۱۱۹۷ ۶۶۷۰۵۷۱۴


همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


همشهری

نیروی کار خانم ماهر

نیروی کار خانم ماهر , ونیمه ماهر جهت کار در , کارگاه النگوسازی نیازمندیم

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


همشهری

به تعدادی موم کار و

به تعدادی موم کار و , سنگ سوارکن خانم , محدوده بازار نیازمندیم

۰۹۳۸۶۸۲۶۴۶۵


همشهری

چند نفر خانم جهت مومکاری

چند نفر خانم جهت مومکاری , وآقا جهت بسابکاری , نیازمندیم

۳۳۵۰۶۹۴۴


همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


همشهری

لیسانس حسابداری

لیسانس حسابداری , جهت کار در کارگاه , نقره سازی نیازمندیم

۵۵۶۱۱۴۳۴


همشهری

به تعدادی مومکار

به تعدادی مومکار , مسلط به سنگ روی موم , نیازمندیم

۳۳۰۲۱۵۱۸


همشهری

به تعدادی کارگر ماهر و

به تعدادی کارگر ماهر و , نیمه ماهر و ساده خانم و آقا , محدوده بازار

۰۹۳۹۲۲۱۲۷۳۷


همشهری

آموزش رایگان و اشتغال در

آموزش رایگان و اشتغال در , صنعت طلا و جواهر , آموزش + بیمه + حقوق عالی

۵۵۶۹۴۷۶۳ و ۵۵۵۸۲۱۳۹


همشهری

موم کار و سنگ سوارکن

موم کار و سنگ سوارکن , نیازمندیم ,

۰۹۱۲۸۳۳۸۱۸۷


همشهری

به یک کارگر

به یک کارگر , سنگ روی موم سوارکن ماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۵۰۷۸۱۷۱


همشهری

چند نفر همکار طراح

چند نفر همکار طراح , مسلط به ماتریکس واتودزن , باحقوق مکفی جهت دفتر طراحی

۵۵۹۸۲۱۰۸


همشهری

کارگر ماهر

کارگر ماهر , ساخت طلا و جواهر - اقدسیه , آبکار ، بساب کار ، مومکار

۰۹۱۲۶۴۳۶۶۷۲ - ۲۶۱۵۲۵۹۸


همشهری

به یک خانم ماهر جهت

به یک خانم ماهر جهت , طراحی طلا وجواهر با نرم افزار , متریکس و جواهر ساز نیازمندیم

محدوده بازار ۰۹۱۲۰۵۷۴۴۵۸


همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


همشهری

به تعدادی بساب کار

به تعدادی بساب کار , نیمه حرفه ای , نیازمندیم

۷۷۰۷۷۷۱۶


همشهری

به تعدادی آقا جهت

به تعدادی آقا جهت , کار در طلا سازی , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۷۰


همشهری

به یک نفر موم کارخانم

به یک نفر موم کارخانم , وبسابکار آقا آشنا به , کار تنیسی نیازمندیم

۰۹۱۹۵۹۶۷۵۳۹


همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


همشهری

چند نفر بسابکار و

چند نفر بسابکار و , وردست بسابکار , نیازمندیم

۳۳۵۰۶۹۴۴


همشهری

موم کار ماهر آقا

موم کار ماهر آقا , با بیمه نیازمندیم ,

۰۹۰۱۲۴۹۱۵۹۵


همشهری

مومکار ماهر خانم

مومکار ماهر خانم , نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۶۱۱۷۰۶۷


همشهری

نیروی کار آقا و خانم

نیروی کار آقا و خانم , جهت کار در کارگاه النگوسازی , نیازمندیم(تراشکار- سازنده و..)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۴


همشهری

اپراتور

اپراتور , آشنا به کار CNC طلا , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۸۹۱۴۲


همشهری

بسابکار ماهر آقا

بسابکار ماهر آقا , مجرد نیازمندیم , (تماس 10صبح به بعد)

۰۹۱۲۵۹۶۰۱۱۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی