سازنده و تراشکار ماهر NC

سازنده و تراشکار ماهر NC , (تراش دست) آقا یا خانم , در کارگاه النگوسازی نیازمندیم

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵


روزنامه همشهری

ازآقایان علاقه مند به یادگیری

ازآقایان علاقه مند به یادگیری , رایگان درصنعت طلاوجواهر , زیر25سال دعوت به همکاری می …

۰۹۱۹۳۰۰۰۱۲۶


روزنامه همشهری

به یک نفر آقا آشنا

به یک نفر آقا آشنا , به کار قلم زنی , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۷۰


روزنامه همشهری

تراشکار CNC النگو دامله

تراشکار CNC النگو دامله , در کارگاه النگو سازی , نیازمندیم (آقا یا خانم)

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , مسلط به سنگ سوار کردن , روی موم نیازمندیم

۰۹۱۲۶۸۳۳۱۸۳


روزنامه همشهری

به تعدادی 3Dکار حرفه ای

به تعدادی 3Dکار حرفه ای , مسلط به متریکس جهت , کار جواهر نیازمندیم

۰۹۱۲۲۴۰۰۴۱۵ و ۳۶۶۱۲۰۰۸


روزنامه همشهری

به آبکار آقا یا خانم

به آبکار آقا یا خانم , ماهر و با تجربه در کارگاه , النگو سازی نیازمندیم

۰۹۱۲۰۲۱۳۱۸۵


روزنامه همشهری

تعدادی همکارخانم جهت مومکاری

تعدادی همکارخانم جهت مومکاری , وسنگ سوارکن حرفه ای نیازمندیم

۰۹۱۲۱۳۹۶۱۸۲ ۰۹۱۲۴۸۵۰۱۹۶


روزنامه همشهری

کلیه لوازم ریخته گری طلاسازی

کلیه لوازم ریخته گری طلاسازی , فوری فروشی ,

۰۹۱۲۶۸۰۴۸۵۶


روزنامه همشهری

به چند جوشکار و بسابکار و

به چند جوشکار و بسابکار و , مخراج کار جهت کار , در کارگاه طلاسازی نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۲۳


روزنامه همشهری

به چند نفر موم کار خانم

به چند نفر موم کار خانم , جهت سنک و نگین سوارکردن , و تعدادی بساب کارآقا نیازمندیم

۳۳۵۰۶۹۴۴


روزنامه همشهری

کارگر وردست مومکار

کارگر وردست مومکار , نیازمندیم ,

۷۷۶۳۴۲۴۵


روزنامه همشهری

آبکار آقا

آبکار آقا , با ضامن نیازمندیم ,

۰۹۱۲۷۶۰۶۷۷۰


روزنامه همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , و جوشکارماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۶۵۷۶۹


روزنامه همشهری

به یک خانم موم کار

به یک خانم موم کار , جهت کار در کارگاه , طلاسازی نیازمندیم

۵۵۵۷۳۹۴۹


روزنامه همشهری

کارگر ماهر جهت

کارگر ماهر جهت , کار در طلاسازی , ترجیحا جوشکار نیازمندیم

۳۳۵۳۰۲۵۱


روزنامه همشهری

ازآقایان علاقه مند به یادگیری

ازآقایان علاقه مند به یادگیری , رایگان درصنعت طلاوجواهر , زیر25سال دعوت به همکاری می …

۰۹۱۹۳۰۰۰۱۲۶


روزنامه همشهری

به یک مخراج کار ماهر برلیان

به یک مخراج کار ماهر برلیان , به صورت سنگی در یک کارگاه , مخراج کاری نیازمندیم

۰۹۱۲۱۲۰۲۹۴۶


روزنامه همشهری

به یک نفر پوست و پرداخت کار

به یک نفر پوست و پرداخت کار , آقا نیازمندیم ,

۵۵۹۸۰۱۶۰


روزنامه همشهری

کارگر خانم

کارگر خانم , زیر 25 سال , نیازمندیم

۵۵۶۹۰۷۴۵


روزنامه همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , و جوشکارماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۶۵۷۶۹


روزنامه همشهری

تعدادی کارگر ماهر ونیمه ماهر

تعدادی کارگر ماهر ونیمه ماهر , جهت کارگاه ریخته گری , ترجیحا زیر 25 سال نیازمندیم

۰۹۱۲۷۷۷۶۵۶۰


روزنامه همشهری

به چند نیروی موم کار

به چند نیروی موم کار , و سنگ کار خانم , نیازمندیم

۸۸۷۲۶۵۴۰


روزنامه همشهری

به یک بسابکار

به یک بسابکار , و جوشکارماهر , نیازمندیم

۰۹۱۲۲۸۶۵۷۶۹


روزنامه همشهری

تعدادی خانم موم کار

تعدادی خانم موم کار , مسلط به سنگ سوار کردن , روی موم نیازمندیم

۰۹۱۹۹۷۹۱۱۱۸


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی