آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (طلا و جواهر ساز)» اینجا کلیک کنید.

طلا ساز آقا

طلا ساز آقا , مسلط به کار دست ,

تلفن: ۲۶۱۵۲۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر طراح ماهر و نیمه ماهر

به یکنفر طراح ماهر و نیمه ماهر , مسلط به ماتریکس , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۹۰۱۱۳۵۰  


نیازمندیهای همشهری

نیروی مخراج کار طلا

نیروی مخراج کار طلا , محدوده میدان ولیعصر , با حقوق مکفی

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار

بسابکار , با سابقه کار بالا (میرداماد)

تلفن: ۰۹۱۲۱۰۳۵۶۵۲ ۱۸ - ۲۲۲۵۴۱۱۷  


نیازمندیهای همشهری

یک خانم مومکار و تعدادی

یک خانم مومکار و تعدادی , بسابکار جهت کار در کارگاه , طلا سازی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۹۳۳۱۷۸  


نیازمندیهای همشهری

فروش موم سنگ سوارشده

فروش موم سنگ سوارشده , نیازمندطراح، سنگ سوارکن،مومکار , ماهر ومبتدی GOLD DESIGN

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۴۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

طلا ساز آقا

طلا ساز آقا , مسلط به کار دست ,

تلفن: ۲۶۱۵۲۵۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی خانم و آقا

به تعدادی خانم و آقا , سنگ سوارکن ماهر و نیمه ماهر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۹۷۳۷۷۳و۰۹۰۳۵۹۷۷۹۵۵  


نیازمندیهای همشهری

به چند نفر کارگر ماهر

به چند نفر کارگر ماهر , مخراجکار تمام وقت , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۶۸۴۵۰۴  


نیازمندیهای همشهری

نیروی مخراج کار طلا

نیروی مخراج کار طلا , محدوده میدان ولیعصر , با حقوق مکفی

تلفن: ۸۸۹۶۹۸۰۲  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ساده و موم کار

کارگر ساده و موم کار , خانم و آقا , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۷۰۰۵۴  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر یا نیمه ماهر

موم کار ماهر یا نیمه ماهر , خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۰۲۰۶ ۳۳۱۲۲۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

مومکار و سنگ سوارکن

مومکار و سنگ سوارکن , خانم و آقا , در محدوده نارمک نیازمندیم

تلفن: ۷۷۹۵۷۰۰۶ و ۷۷۲۴۷۶۷۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر ماهر طلاسازی

کارگر ماهر طلاسازی , منضبط و مودب جهت کار در , کارگاه طلا سازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۳۹۱۶۹۷ - ۴۴۲۳۴۹۲۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و پایه زن نیمه ماهر

موم کار و پایه زن نیمه ماهر , جهت کارگاه مجسمه سازی , محدوده تهرانپارس-حکیمیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۵۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر یا نیمه ماهر

موم کار ماهر یا نیمه ماهر , خانم نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۲۶۰۲۰۶ ۳۳۱۲۲۳۱۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک خانم ، مسلط

به یک خانم ، مسلط , به ترکی استانبولی در , دفتر قالبسازی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۹۴۴۶۰۱۴۴ و ۵۵۶۰۹۴۹۱  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و پایه زن نیمه ماهر

موم کار و پایه زن نیمه ماهر , جهت کارگاه مجسمه سازی , محدوده تهرانپارس-حکیمیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۵۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , سنگ سوارکن روی موم , نیازمندیم.

تلفن: ۸۸۹۰۹۱۷۴و۸۸۹۰۹۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جواهرساز

به تعدادی جواهرساز , کار دست , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ و ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم و آقا

کارگر خانم و آقا , جوشکار، پرداختکار و مخراجکار , (محدوده نوبنیاد)

تلفن: ۲۲۲۸۵۶۳۹ - ۲۲۲۸۴۲۰۹  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ، جوشکار

بسابکار ، جوشکار , ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۸۶۱۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جوشکار و

به یک نفر جوشکار و , تعمیرکار طلا , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۸۳۲۱۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار و پایه زن نیمه ماهر

موم کار و پایه زن نیمه ماهر , جهت کارگاه مجسمه سازی , محدوده تهرانپارس-حکیمیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۷۵۳۳۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , سنگ سوارکن روی موم , نیازمندیم.

تلفن: ۸۸۹۰۹۱۷۴و۸۸۹۰۹۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی جواهرساز

به تعدادی جواهرساز , کار دست , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۶۳۵۴۳۶۳۸ و ۲۲۷۵۵۱۹۶  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ، جوشکار

بسابکار ، جوشکار , ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۸۶۱۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

کارگر خانم و آقا

کارگر خانم و آقا , جوشکار، پرداختکار و مخراجکار , (محدوده نوبنیاد)

تلفن: ۲۲۲۸۵۶۳۹ - ۲۲۲۸۴۲۰۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر جوشکار و

به یک نفر جوشکار و , تعمیرکار طلا , محدوده تهرانپارس نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۵۸۳۲۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به یک موم کار

به یک موم کار , نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۱۲۷۶۰۳۵۳۰  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی خانم

تعدادی خانم , سنگ سوارکن روی موم , نیازمندیم.

تلفن: ۸۸۹۰۹۱۷۴و۸۸۹۰۹۱۴۲  


نیازمندیهای همشهری

بسابکار ، جوشکار

بسابکار ، جوشکار , ماهر نیازمندیم ,

تلفن: ۸۸۸۶۱۴۸۷  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , وارد به یاسویی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۴۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

همکارخانم یا آقا

همکارخانم یا آقا , مومکار ،پرداخت کار , (محدوده تجریش)

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۳۵۳۹۵ - ۲۲۷۰۰۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

فروش موم سنگ سوارشده

فروش موم سنگ سوارشده , نیازمندطراح، سنگ سوارکن،مومکار , ماهر ومبتدی GOLD DESIGN

تلفن: ۰۹۱۲۰۷۴۴۰۲۰  


نیازمندیهای همشهری

موم کار ماهر

موم کار ماهر , وارد به یاسویی , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۶۳۴۸۳۶  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر موم کار

به یک نفر موم کار , با تجربه نیازمندیم , ( تماس 10 تا 14 و 16 تا 20 )

تلفن: ۲۲۰۵۲۱۲۵  


نیازمندیهای همشهری