آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - اتوکار

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - اتوکار» اینجا کلیک کنید.

پرسکار حرفه ای و جوان

پرسکار حرفه ای و جوان , و کار جمع کن جهت کار در , خشکشویی نیازمندیم (فرمانیه)

تلفن: ۰۹۱۲۱۲۱۶۴۲۵و۰۹۱۲۱۳۰۷۶۸۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر نیروی آشنا به

به یک نفر نیروی آشنا به , کار خشکشویی نیازمندیم ,

تلفن: ۴۴۲۴۲۰۲۴  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتوکارخانم

تعدادی اتوکارخانم , با حقوق مکفی و کاردائم , درمحیطی مناسب (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۶۶۴۰۸۵۵۴  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار ماهر خانم

اتوکار ماهر خانم , با حقوق عالی و مکفی جهت , تولیدی بچه گانه .تماس تا یکهفته

تلفن: ۶۶۴۱۵۸۷۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک اتو کار ماهر آقا

به یک اتو کار ماهر آقا , جهت کار زنانه نیازمندیم , با حقوق عالی - مترو نوبنیاد

تلفن: ۰۹۳۰۳۱۶۰۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار و بسته بند خانم

اتوکار و بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی , حوالی نبرد جنوبی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۹۴۹۲ و ۳۳۰۲۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک اتو کار ماهر آقا

به یک اتو کار ماهر آقا , جهت کار زنانه نیازمندیم , با حقوق عالی - مترو نوبنیاد

تلفن: ۰۹۳۰۳۱۶۰۹۶۲  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی کارگر ماهر جهت

به تعدادی کارگر ماهر جهت , اتوکاری و بسته بندی پوشاک , نیازمندیم (تماس تا یک هفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۴۵۷۰۲۶ و ۳۳۹۹۸۰۷۹  


نیازمندیهای همشهری

کارگر وارد به امور خشکشویی

کارگر وارد به امور خشکشویی , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۷۸۷۹۸۴ ۵۵۳۷۶۷۴۷  


نیازمندیهای همشهری

* پرسکار ماهر یا نیمه ماهر *

* پرسکار ماهر یا نیمه ماهر * , محدوده میدان امام حسین , (سری شلوار) تماس تایکهفته

تلفن: ۰۹۱۹۷۹۱۱۹۷۲ - ۳۳۳۲۶۶۴۸  


نیازمندیهای همشهری

بتعدادی نیرو جهت قسمت

بتعدادی نیرو جهت قسمت , اتوکاری پرس و دستی در , تولیدی پوشاک زنانه نیازمندیم

تلفن: ۵ داخلي ۵۵۰۰۰۷۷۹  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی اتوکارماهرخانم یاآقا

تعدادی اتوکارماهرخانم یاآقا , جهت شلوار زنانه فوری نیازمندیم , تماس تا یکهفته ( محدوده …

تلفن: ۰۹۲۱۳۶۶۷۵۹۸ و ۵۵۵۹۷۵۴۳  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار و بسته بند خانم

اتوکار و بسته بند خانم , جهت کار در تولیدی , حوالی نبرد جنوبی نیازمندیم

تلفن: ۳۳۰۲۹۴۹۲ و ۳۳۰۲۹۴۹۰  


نیازمندیهای همشهری

اتوکار و بسته بند خانم

اتوکار و بسته بند خانم , و وسط کار حرفه ای نیازمندیم , با حقوق مکفی «محدوده جمهوری»

تلفن: ۰۹۱۹۴۴۰۸۲۹۷ - ۶۶۴۰۴۱۵۶  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی نیروی حرفه ای خانم

تعدادی نیروی حرفه ای خانم , جهت اتوبخار پوشاک , نیازمندیم

تلفن: ۵۵۸۱۳۷۹۸  


نیازمندیهای همشهری

به بخارکار حرفه ای

به بخارکار حرفه ای , جهت کار پوشاک تریکو , نیازمندیم

تلفن: ۳۳۴۴۴۲۶۶  


نیازمندیهای همشهری