آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - آرایشگر مردانه

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - آرایشگر مردانه» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - آرایشگر مردانه» اینجا کلیک کنید.

ازآرایشگران حرفه ای

ازآرایشگران حرفه ای , و یکنفر متخصص دست , و یک وردست , جهت توسعه آرایشگاه VIP , در شمال تهران …

تلفن: ۰۹۱۲۵۰۷۴۹۹۰  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر ترجیحاً

آرایشگر ماهر ترجیحاً , با مشتری و یکنفر وردست , نیازمندیم ( محدوده مجیدیه شمالی)

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۶۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگاه مردانه اجاره صندلی

آرایشگاه مردانه اجاره صندلی , باتمام امکانات درصدی , 8صبح تا10شب (متروگلبرگ)

تلفن: ۰۹۳۷۹۲۰۵۹۱۵  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر مردانه با مشتری

آرایشگر مردانه با مشتری , در محدوده مرزداران , آریاشهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۳۶۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگرمرد ماهر

آرایشگرمرد ماهر , و وردست یا پادو , درشهرک اکباتان نیازمندیم

تلفن: ۴۴۶۴۳۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

تعدادی وردست آرایشگر آقا

تعدادی وردست آرایشگر آقا , جهت کاردرموسسه ترمیم مو , نیازمندیم

تلفن: ميدان ونک ۸۸۱۹۸۶۲۷  


نیازمندیهای همشهری

یک نفر کارآموز باحقوق

یک نفر کارآموز باحقوق , حداکثر25ساله جهت کار در , آرایشگر مردانه (محدوده فرجام)

تلفن: ۰۹۳۵۵۵۲۳۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست آرایشگر

به یک وردست آرایشگر , مردانه ماهر نیازمندیم , (تماس تا یکهفته)

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۴۴۷۹۸  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر حرفه ای آقا

آرایشگر حرفه ای آقا , محدوده ولنجک نیازمندیم ,

تلفن: ۰۹۳۹۲۹۵۷۱۳۳  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر با مشتری

آرایشگر ماهر با مشتری , و وردست ماهر , محدوده سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۹۸۹۰۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر ماهر

به یک آرایشگر ماهر , در محدوده نارمک , نیازمندیم

تلفن: ۷۷۸۱۳۷۴۴  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر حرفه ای با مشتری

آرایشگر حرفه ای با مشتری , در سالنی مجهز و VIP , محدوده زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۸۵۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگاه مردانه اجاره صندلی

آرایشگاه مردانه اجاره صندلی , باتمام امکانات درصدی , 8صبح تا10شب (متروگلبرگ)

تلفن: ۰۹۳۷۹۲۰۵۹۱۵  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر

آرایشگر ماهر , محدوده چهارراه لشگر , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۸۹۴۲۸۸۴۰  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر جوان و حرفه ای

آرایشگر جوان و حرفه ای , آشنا به مدل روز ترجیحاً با , مشتری درشهرک اکباتان نیازمندیم

تلفن: تايکهفته ۴۴۶۶۱۷۳۷  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر بدون مشتری

آرایشگر ماهر بدون مشتری , با درآمد عالی - اولویت شهرقدس , شهریار،اندیشه،مارلیک و ... (فوری)

تلفن: ۰۹۱۹۵۰۶۴۸۱۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر ماهر

به یک آرایشگر ماهر , نیازمندیم (غرب تهران)

تلفن: ۰۹۳۵۵۹۹۸۸۱۱ ۰۹۳۷۷۵۸۸۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

اجاره صندلی به آرایشگر

اجاره صندلی به آرایشگر , حتما با مشتری و اجاره اتاق , محدوده سعادت آباد

تلفن: ۰۹۱۲۴۷۲۸۱۹۱  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر حرفه ای آقا

آرایشگر حرفه ای آقا , ترجیحابامشتری یا اجاره صندلی , محدوده پیروزی

تلفن: ۰۹۳۶۰۵۱۰۲۲۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر

به یک آرایشگر , ( جوان ) , محدوده رسالت نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۹۹۳۰۹۱۸  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر آقا

آرایشگر ماهر آقا , جهت اجاره صندلی , جهت سالن آرایش - شهرک اکباتان

تلفن: ۰۹۳۷۲۶۲۴۱۹۳  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر مردانه با مشتری

آرایشگر مردانه با مشتری , در محدوده مرزداران , آریاشهر نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۱۳۶۸۲۰  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر حرفه ای با مشتری

آرایشگر حرفه ای با مشتری , در سالنی مجهز و VIP , محدوده زعفرانیه

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۸۵۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

« آرایشگاه لئو »

« آرایشگاه لئو » , آرایشگر حرفه ای و وردست , نیازمند است

تلفن: ۰۹۱۲۲۸۳۰۳۳۷  


نیازمندیهای همشهری

به چندنفر آرایشگرآقا

به چندنفر آرایشگرآقا , درسالن مردانه بامشتری بصورت , درصدی نیازمندیم

تلفن: هفت حوض۰۹۳۶۳۰۶۱۴۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر ماهر

به یک آرایشگر ماهر , نیازمندیم (غرب تهران)

تلفن: ۰۹۳۵۵۹۹۸۸۱۱ ۰۹۳۷۷۵۸۸۲۶۴  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر ماهر ترجیحاً

آرایشگر ماهر ترجیحاً , با مشتری و یکنفر وردست , نیازمندیم ( محدوده مجیدیه شمالی)

تلفن: ۰۹۱۹۶۴۶۰۴۳۶  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر با مشتری و

آرایشگر با مشتری و , وردست ماهر , در محدوده سعادت آباد نیازمندیم

تلفن: ۸۸۶۸۸۳۹۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگرنیمه ماهر

به یک آرایشگرنیمه ماهر , و متعهد ترجیحا با مشتری , حوالی بازار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۰۲۳۵۴۷۱۰ ـ ۳۳۱۲۹۰۷۷  


نیازمندیهای همشهری

یک آرایشگر

یک آرایشگر , غیرسیگاری جهت همکاری , محدوده غرب تهران

تلفن: ۰۹۱۲۵۳۰۲۳۹۴  


نیازمندیهای همشهری

استخدام وردست حرفه ای

استخدام وردست حرفه ای , با شرایط ویژه ساکن تهران , ( محدوده زعفرانیه)

تلفن: ۰۹۱۲۳۷۸۵۷۸۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست زیر20سال

به یک وردست زیر20سال , حقوق 400 + انعام , محدوده خ شریعتی نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۹۸۲۰۳۰۷۰ - ۷۷۶۴۷۵۰۷  


نیازمندیهای همشهری

یکنفر آرایشگر

یکنفر آرایشگر , و یک وردست نیازمندیم , ( حوالی مجیدیه شمالی )

تلفن: ۰۹۳۶۴۶۲۶۷۴۴و۲۶۳۱۸۱۵۸  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگربامشتری

به یک آرایشگربامشتری , و یک وردست جهت کار در , سالن نیازمندیم (خواجه عبدا...)

تلفن: ۰۹۱۲۶۸۳۸۱۷۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر کارآموز رایگان

به یک نفر کارآموز رایگان , جهت کار در آرایشگر مردانه , محدوده فرجام نیازمندیم

تلفن: ۰۹۳۵۵۵۲۳۱۴۰  


نیازمندیهای همشهری

وردست ماهر جهت کار در

وردست ماهر جهت کار در , آرایشگاه مردانه , با درآمد بالا نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۱۵۹۷۹  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگرمرد ماهر

آرایشگرمرد ماهر , و وردست یا پادو , درشهرک اکباتان نیازمندیم

تلفن: ۴۴۶۴۳۷۱۵  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگرماهرترجیحابامشتری

آرایشگرماهرترجیحابامشتری , ووردست مسلط وباتجربه نیازمندیم , رودکی ابتدای جمهوری آرایشگاه

تلفن: ۰۹۱۹۲۰۲۶۳۳۵  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر آقا

به یک آرایشگر آقا , یا وردست نیازمندیم , (محدوده میدان خراسان)

تلفن: ۰۹۳۶۳۲۲۲۵۳۴  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر با تجربه

آرایشگر با تجربه , با مشتری - محدوده تهرانپارس

تلفن: ۰۹۱۲۹۴۷۹۷۰۸ ۷۷۷۰۰۸۸۴  


نیازمندیهای همشهری

به تعدادی آرایشگرفوق حرفه ای

به تعدادی آرایشگرفوق حرفه ای , مردانه و وردست ساکن منطقه5 , آریاشهر، بلوار فردوس

تلفن: ۴۴۰۶۰۵۴۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر نیمه ماهر

به یک آرایشگر نیمه ماهر , محدوده تهرانپارس , نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۷۲۲۶۴۱۷  


نیازمندیهای همشهری

به وردست نیمه ماهر

به وردست نیمه ماهر , جهت کار در آرایشگاه مردانه , نیازمندیم(غرب تهران)

تلفن: ۰۹۳۵۶۲۸۱۶۸۱  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر آقا

آرایشگر آقا , ترجیحا با مشتری , (محدوده غرب تهران)

تلفن: ۰۹۱۹۰۳۳۱۴۵۹و۰۹۱۲۰۲۱۷۵۸۹  


نیازمندیهای همشهری

آرایشگر با مشتری

آرایشگر با مشتری , درسالنی شیک و با سابقه , محدوده نازی آباد

تلفن: ۰۹۱۹۵۶۵۶۰۸۳  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر آرایشگرماهر و

به یکنفر آرایشگرماهر و , متعهدو یکنفروردست جهت , همکاری درمحیطی شیک نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۱۴۶۵۹۵۰ صادقيه  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر حرفه ای آقا

به یک آرایشگر حرفه ای آقا , جهت اجاره صندلی نیازمندیم , محدوده تهرانپارس

تلفن: ۰۹۳۹۴۴۳۵۱۸۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک آرایشگر ماهر نیازمندیم

به یک آرایشگر ماهر نیازمندیم , (میدان امام حسین) ,

تلفن: ۰۹۱۹۲۶۹۹۷۳۵ ـ ۷۷۶۲۰۱۷۹  


نیازمندیهای همشهری

وردست با آموزش رایگان

وردست با آموزش رایگان , وآرایشگر بامشتری , درشهرک اکباتان

تلفن: ۰۹۳۸۸۲۴۸۶۳۱ ـ ۴۴۶۴۸۲۵۳  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست

به یک وردست , درآریشگاه مردانه , حوالی ستارخان،نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۹۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

به یک وردست

به یک وردست , درآریشگاه مردانه , حوالی ستارخان،نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۱۴۳۹۱۶۱  


نیازمندیهای همشهری

خواندنی از سراسر وب