بادستگاه دیجیتال

نامه کارشناسی حضوردرمحل , بادستگاه دیجیتال , کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو ,

۰۹۱۲۳۱۷۰۶۰۹


همشهری

کارشناسی تخصص کامل خودروبا

شرکت مادیان خودرو , کارشناسی تخصص کامل خودروبا , 15سال سابقه،ارائه برگ بازدید رسمی ,

در محل ۰۹۱۲۰۸۸۵۶۴۰


همشهری

بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع

خودرو،صدوربرگه(ثبت448584 ) , بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع , کارشناسی بدنه وفنی خودرو ,

۰۹۱۰۲۲۰۰۰۷۲


همشهری

درمحل،باجدیدترین دستگاه

دیجیتال و دیاگ انواع خودرو , درمحل،باجدیدترین دستگاه , کارشناسی بدنه وفنی خودرو ,

۰۹۱۹۸۳۸۳۲۴۱


همشهری

سریع در محل منصفانه

ودیاگ باجدیدترین‎دستگاه روزدنیا , سریع در محل منصفانه , کارشناس رنگ و بدنه و فنی ,

۰۹۱۲۸۰۸۶۱۶۳


همشهری

با دستگاه دیجیتال و گزارش مکتوب

شرکت تخصصی کارشناسی خودرو , با دستگاه دیجیتال و گزارش مکتوب , «« پدیده خودرو »» ,

۶۶۹۰۰۵۵۳ - ۶۶۹۴۹۷۱۸


همشهری

بازدید خودرو قبل از خرید

با دستگاه , بازدید خودرو قبل از خرید , کارشناسی اتومبیل ,

۰۹۱۲۱۷۱۷۱۵۱


همشهری

تجربه بیش از10هزارکارشناسی

حضور 30 دقیقه ای در محل , تجربه بیش از10هزارکارشناسی , بررسی دقیق150نقطه خودرو , بررسی کیلومتر …

۶۶۵۱۱۵۵۸


همشهری

با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور

تست آب و روغن - با20سال تجربه , با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور , کارشناسی رنگ بدنه و فنی …

۲۲۸۹۸۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹


همشهری

کارشناسی رنگ بدنه و فنی

کارشناسی رنگ بدنه و فنی , با دستگاه دیجیتال و دیاگ موتور , تست آب و روغن - با20سال تجربه …

۲۲۸۹۸۵۶۹ - ۰۹۱۲۱۱۲۲۱۹۹


همشهری

« همراه مکانیک »

« همراه مکانیک » , ارائه گزارش رسمی و مکتوب , بررسی کیلومتر و میزان کارکرد , بررسی دقیق150نقطه …

۶۶۵۱۱۵۵۸


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , بادستگاه دیجیتال ودیاگ انواع , خودرو،صدوربرگه(ثبت448584 )

۰۹۱۰۲۲۰۰۰۷۲


همشهری

کارشناسی بدنه وفنی خودرو

کارشناسی بدنه وفنی خودرو , درمحل،باجدیدترین دستگاه , دیجیتال و دیاگ انواع خودرو

۰۹۱۹۸۳۸۳۲۴۱


همشهری

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو

کارشناسی فنی وبدنه انواع خودرو , بادستگاه دیجیتال , نامه کارشناسی حضوردرمحل

۰۹۱۲۳۱۷۰۶۰۹


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی