9سال تخفیف بیمه

9سال تخفیف بیمه , پراید مدل 86 , نوک مدادی تکسوز

۰۹۳۰۸۵۸۶۹۲۵


همشهری

پراید آخر 86 نقره ای

پراید آخر 86 نقره ای , دوگانه شرکتی , فنی سالم

۰۹۳۷۷۵۳۵۰۰۷


همشهری

6م نقد الباقی اقساط

6م نقد الباقی اقساط , 85سرمه ای دوگانه کارخانه , با شرایط چک یا سفته(یک دستگاه)

۰۹۳۰۴۱۵۳۰۳۳


همشهری

پراید نوک مدادی مدل 86

پراید نوک مدادی مدل 86 , دوگانه سوز کارخانه،بدنه تمیز , فنی سالم

۰۹۳۹۹۱۶۱۱۶۵


همشهری

جهت مصرف شخصی

جهت مصرف شخصی , خریدار یکدستگاه پراید

۰۹۱۹۹۳۹۰۵۴۱ ۲۶۳۱۸۲۹۳


همشهری

( انواع پراید تا 92 )

( انواع پراید تا 92 ) , ( منصفانه ترین خریدار ) , نقددرمحل حتی تعطیلات (ناصر)

۰۹۱۲۶۴۶۹۲۱۶و۲۲۵۳۳۷۳۷


همشهری

پراید مدل85 بژ

پراید مدل85 بژ , گیربکس اتومات فرمان هیدرولیک , فنی و اتاق کاملا سالم

۰۹۱۲۳۰۷۶۳۱۰


همشهری

پراید 86 سفید

پراید 86 سفید , دوگانه کارخانه - تخفیف 9سال , ساعت تماس 10 تا 14

۰۹۱۲۳۵۹۳۸۱۸


همشهری

پراید مدل86 نوک مدادی

پراید مدل86 نوک مدادی , بی رنگ - فنی کاملا سالم , دوگانه سوزکارخانه بیمه تا آخرسال

۰۹۱۲۴۴۷۸۴۸۶


همشهری

پرایدمشکی مدل86

پرایدمشکی مدل86 , تخفیف بیمه7سال1سال بیمه کامل , دوگانهLPGبدون رنگ

۰۹۳۰۵۸۳۴۸۱۸


همشهری

پراید صبا 85 نوک مدادی

پراید صبا 85 نوک مدادی , بدون رنگ 11م , بیمه8ماه 10سال تخفیف

۰۹۱۰۹۰۸۷۸۵۶


همشهری

( انواع پراید تا 92 )

( انواع پراید تا 92 ) , ( منصفانه ترین خریدار ) , نقددرمحل حتی تعطیلات (ناصر)

۰۹۱۲۶۴۶۹۲۱۶و۲۲۵۳۳۷۳۷


همشهری

پراید آخر 86 سفید

پراید آخر 86 سفید , اتاق و فنی کاملا سالم , نقد و اقساط (یک دستگاه )

۰۹۱۲۴۸۸۹۱۸۲


همشهری

(131 - 132 - 141 ) درهروضعیت

(131 - 132 - 141 ) درهروضعیت , (بالاترین خریدار پراید) , همه مدل - صندوقدار - هاچ بک

۰۹۱۹۲۱۵۵۸۱۳


همشهری

پراید 86 دوگانه شرکتی

پراید 86 دوگانه شرکتی , خاکستری فقط مصرف کننده

۰۹۱۲۳۷۲۲۸۹۱ ۵۵۵۷۷۵۰۴


همشهری

رنگ نقره ای بدون رنگ نقدواقساط

رنگ نقره ای بدون رنگ نقدواقساط , یکدستگاه پرایدمدل85

۰۹۱۰۲۲۰۲۰۴۳ ۳۳۵۱۲۷۵۹


همشهری

پراید مدل 86

پراید مدل 86 , مشکی کارکرد 110 هزار , یک لکه رنگ 300 / 8

۰۹۱۹۴۷۵۳۱۲۵ و ۶۶۰۴۱۸۴۹


همشهری

پراید نقره ای مدل 85

پراید نقره ای مدل 85 , بیمه تا برج 8

۰۹۳۹۴۴۱۸۶۹۲


همشهری

پراید مدل 86 نقره ای

پراید مدل 86 نقره ای , کاپوت و درب تعویض , بیمه یکماه قیمت 500 / 8

۰۹۱۲۴۱۰۱۲۸۴


همشهری

, پراید نقره ای مدل85

۰۹۳۵۸۰۸۰۸۳۰


همشهری

پراید مدل 86 بژ متالیک

پراید مدل 86 بژ متالیک , کارکردواقعی84هزارفقط مصرف کننده , دوگانه کارخانه،فوق العاده …

۰۹۳۵۴۳۶۰۹۷۶


همشهری

200 / 8 میلیون

200 / 8 میلیون , پراید 85 , جلو و عقب پلمپ

۰۹۱۲۳۳۸۸۶۳۱


همشهری

پراید مدل 86 مشکی

پراید مدل 86 مشکی , بی رنگ ، کارکرد 115 هزار , تخفیف بیمه کامل 300 / 11 م

۰۹۱۹۶۰۶۰۵۷۵


همشهری

2گانه کارخانه فنی سالم

2گانه کارخانه فنی سالم , 8 سال تخفیف بیمه بدون تصادف , پراید نقره ای متالیک مدل86

۰۹۱۹۵۵۵۵۵۲۶


همشهری

8 سال تخفیف بیمه

8 سال تخفیف بیمه , پراید مدل 86 , رنگ مسی

۳۳۷۸۴۹۳۸


همشهری

6م نقد الباقی اقساط

6م نقد الباقی اقساط , 85سرمه ای دوگانه کارخانه , با شرایط چک یا سفته(یک دستگاه)

۰۹۳۰۴۱۵۳۰۳۳


همشهری

پرایدسفید 86 بدون رنگ

پرایدسفید 86 بدون رنگ , تخفیف کامل رینگ مشکی , وخط وخش فنی سالم،بیمه تاآخر95

۰۹۱۲۶۹۴۳۱۱۲


همشهری

پرایدمشکی متالیک مدل85

پرایدمشکی متالیک مدل85 , چندلکه رنگ بارینگ اسپرت،3ماه , بیمه،5سال تخفیف بیمه ،300 / 9 م …

۰۹۳۸۲۹۹۰۷۳۴


همشهری

11ماه بیمه 7سال تخفیف

11ماه بیمه 7سال تخفیف , پراید اسفند85 سفید , بدون تصادف ، فنی سالم

۰۹۱۲۲۷۶۴۳۴۱


همشهری

پرایدنقره ای آخر86خوش رخ

پرایدنقره ای آخر86خوش رخ , فنی و اتاق سالم بیمه 1سال , نیازمالی مصرف کننده200 / 9 م

۰۹۱۲۰۸۶۲۲۱۲


همشهری

5م نقد الباقی 3 الی15 ماهه

5م نقد الباقی 3 الی15 ماهه , یکدستگاه پرایدمدل86 سفید

۰۹۱۹۳۰۶۳۱۰۸ ۶۶۰۶۵۳۰۱


همشهری

11میلیون

11میلیون , پراید مشکی مدل 86 , بدون رنگ - یکسال بیمه

۰۹۱۲۶۰۵۱۶۲۰


همشهری

6م نقد الباقی اقساط

6م نقد الباقی اقساط , 85مشکی دوگانه کارخانه , با شرایط چک یا سفته(یک دستگاه)

۰۹۳۰۴۱۵۳۰۳۳


همشهری

, پراید مدل 85 سفید

۰۹۰۲۲۲۶۶۶۰۲


همشهری

پراید مدل 85 مشکی

پراید مدل 85 مشکی , کارکرد 150 هزار , بیمه تابرج 12 تخفیف کامل

۰۹۳۶۷۹۱۳۳۴۶


همشهری

8ماه بیمه فقط مصرف کننده

8ماه بیمه فقط مصرف کننده , پراید 86 دوگانه سوز , شرکتی آبی اطلسی

۰۹۱۲۷۶۹۸۶۴۵


همشهری

پراید 86 نقره ای

پراید 86 نقره ای , تخفیف بیمه کامل , فنی و بدنه سالم و تمیز

۰۹۱۲۷۳۷۶۹۲۵


همشهری

جهت مصرف شخصی

جهت مصرف شخصی , خریدار یکدستگاه پراید

۰۹۱۹۹۳۹۰۵۴۱ ۲۶۳۱۸۲۹۳


همشهری

( انواع پراید تا 92 )

( انواع پراید تا 92 ) , ( منصفانه ترین خریدار ) , نقددرمحل حتی تعطیلات (ناصر)

۰۹۱۲۶۴۶۹۲۱۶و۲۲۵۳۳۷۳۷


همشهری

* منصف ترین خریدار *

* منصف ترین خریدار * , پراید و 206 , نقدا درمحل - قیمت ازشما (سوری)

۰۹۱۲۸۵۷۴۶۲۵ - ۲۲۳۱۵۵۳۳


همشهری

6م نقد الباقی اقساط

6م نقد الباقی اقساط , 85مشکی دوگانه کارخانه , با شرایط چک یا سفته(یک دستگاه)

۰۹۳۰۴۱۵۳۰۳۳


همشهری

پراید86 قرمزمتالیک بیمه تا

پراید86 قرمزمتالیک بیمه تا , برج11 ، تخفیف4سال،سنداول , ضبط،روکش،فنی سالم600 / 9م

۰۹۳۶۸۷۲۳۹۲۹


همشهری

پراید صندوقدار مدل 85

پراید صندوقدار مدل 85 , بی تصادف فروش یامعاوضه با سمند , مشکی فنی بسیارسالم

۰۹۳۷۹۶۸۸۵۲۱


همشهری

86 نقره ای بیمه 10 ماه

86 نقره ای بیمه 10 ماه , بسیارتمیز وسالم 700 / 10 , تخفیف 6 سال سند 2 برگ

۰۹۳۷۰۴۲۵۶۰۳


همشهری

, پراید مشکی متالیک GTXi , مدل 86دوگانه سوز،بدون رنگ

۰۹۳۷۱۰۳۱۱۸۶


همشهری

پراید نقره ای

پراید نقره ای , فوری , مدل 86 بسیار تمیز

۴۴۸۲۴۴۳۶


همشهری

پراید نقره ای مدل86

پراید نقره ای مدل86 , بیمه تاآخرسال ،4سال تخفیف , بیمه،بامعاینه فنی،بالوازم 500 / 9م

۰۹۰۱۶۶۲۶۶۰۸


همشهری

پرایدنوک مدادی مدل85

پرایدنوک مدادی مدل85 , بدون تصادف ورنگ فنی کاملاسالم , هیدرولیک10سال تخفیف بیمه

۰۹۲۱۶۲۶۹۶۷۵


همشهری

پرایدسفید 86 بدون رنگ

پرایدسفید 86 بدون رنگ , تخفیف کامل رینگ مشکی , وخط وخش فنی سالم،بیمه تاآخر95

۰۹۱۲۶۹۴۳۱۱۲


همشهری

* منصف ترین خریدار *

* منصف ترین خریدار * , پراید و 206 , نقدا درمحل - قیمت ازشما (سوری)

۰۹۱۲۸۵۷۴۶۲۵ - ۲۲۳۱۵۵۳۳


همشهری

پراید مدل 85 نوک مدادی

پراید مدل 85 نوک مدادی , بیمه 25 / 12 تخفیف 9 سال , فنی سالم

۰۹۳۵۲۷۶۰۹۴۷


همشهری

(131 - 132 - 141 ) درهروضعیت

(131 - 132 - 141 ) درهروضعیت , (بالاترین خریدار پراید) , همه مدل - صندوقدار - هاچ بک

۰۹۱۹۲۱۵۵۸۱۳


همشهری

( انواع پراید تا 92 )

( انواع پراید تا 92 ) , ( منصفانه ترین خریدار ) , نقددرمحل حتی تعطیلات (ناصر)

۰۹۱۲۶۴۶۹۲۱۶و۲۲۵۳۳۷۳۷


همشهری

جهت مصرف شخصی

جهت مصرف شخصی , خریدار یکدستگاه پراید

۰۹۱۹۹۳۹۰۵۴۱ ۲۶۳۱۸۲۹۳


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی