پراید 111 SE

پراید 111 SE نقره ای صفر (تحویل دیروز) فوری

۰۹۳۹۹۷۳۹۶۱۲

(چک، سفته)2سال‎بیمه‎بدنه‎رایگان

(چک، سفته)2سال‎بیمه‎بدنه‎رایگان , صفر پیش7م‎ بدون ضامن سندبنام , فروش اقساطی ادستگاه …

۰۹۱۹۲۷۱۶۹۷۱و ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

پیش پرداخت: 6 میلیون

پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری , سند بنام نقد و اقساط , یکدستگاه 111صفر …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم طاهري ۶۶۳۸۴۴۷۵


همشهری

111 و تیبا

111 و تیبا , پیش فروش اعتباری , در رنگهای متنوع , نمایندگی سایپا890032 , و تحویل بروز

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

سندبنام(چک،سفته)1دستگاه 111

سندبنام(چک،سفته)1دستگاه 111 , صفر پیش 7 م بدون ضامن , فروش اقساطی

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹و ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

, خودروهای صفر کیلومتر , فروش ویژه , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ استادمعين ۶۶۹۱۶۸۸۰ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

عظیم خودرو

عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا , نمایندگی مجاز 5742

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

, خودروهای صفر کیلومتر , سعادت آباد88585050 , فروش ویژه , نقدی و اعتباری …

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ استادمعين ۶۶۱۹۶۸۸۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

7م پیش پرداخت

7م پیش پرداخت , اقساط6تا60ماه(چک یاسفته) , یکدستگاه پرایدهاچ بک صفر

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

پراید111نقره ای،آبی تیره متالیک

پراید111نقره ای،آبی تیره متالیک , تیبا1پراید131تحویل فوری،کارتکس , نمایندگی مجاز سایپا890099

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

همه رنگها

همه رنگها , 111 - 131 - تیبا , SAIPA , کارتکس (تحویل فوری) , طبق تعرفه شرکتی سایپا , فروش ویژه سایپا

۰۹۳۹۷۲۹۵۹۵۹ ۴۴۳۸۶۷۵۲


همشهری

(چک یا سفته) بدون ضامن

(چک یا سفته) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان،سندبنام , پیش پرداخت 7 میلیون , فروش اقساطی …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

(چک یا سفته) بدون ضامن

(چک یا سفته) بدون ضامن , 2سال‎بیمه بدنه رایگان،سندبنام , پیش پرداخت 7 میلیون , فروش اقساطی …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

7میلیون پیش پرداخت

7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111 …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

, 132 و 131 و 111 , پیش فروش اعتباری , تیبا , نمایندگی سایپا890032 , و تحویل بروز

۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 497226 , به مناسبت عید غدیر خم , تیبا 2 , تیبا صندوقدار , روئیت خودرو …

۴ و ۴۴۲۶۴۹۹۳


همشهری

پیش پرداخت:6 میلیون

پیش پرداخت:6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری , سند بنام - نقد و اقساط , یکدستگاه 111صفر …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم طاهري ۶۶۳۸۴۴۷۵


همشهری

(یکدستگاه پراید 111)

(یکدستگاه پراید 111) , پیش پرداخت 500 / 5 م , چک یا سفته - سند بنام , اقساط 6 تا 60ماه , فروش اقساطی

۶۶۵۹۵۵۶۹ ۶۶۱۲۴۴۱۶


همشهری

111

111 , 132 و 131 , پرداخت به حساب سایپا , کد ثبت : 30466 , به مناسبت عید غدیر خم , تحویل فوری , تیبا …

۴۴۲۷۳۸۰۵ ۴۴۲۷۳۸۰۶


همشهری

, عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا , نمایندگی مجاز 5749

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

, 111 - 131 - تیبا , پرداخت به حساب سایپا , کد ثبت : 414398 , بمناسبت عیدقربان وغدیر , تحویل فوری …

۰۹۱۲۳۱۶۳۶۵۵ ۴ - ۴۴۲۷۸۲۲۳


همشهری

111 و 131 تیبا206 و 405 پارس

111 و 131 تیبا206 و 405 پارس , افضلی , خریدارصفرومدل بالا درمحل

۱۷ - ۷۷۶۸۲۲۱۶


همشهری