تحویل فوری

یکدستگاه پراید111 , تحویل فوری , بدون ضامن , چک یاسفته , پیش پرداخت , 000 / 100 / 7م ,

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید111 …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

سند بنام نقد و اقساط

یکدستگاه 111صفر , سند بنام نقد و اقساط , تحویل فوری , چک یا سفته , پیش پرداخت: 6 میلیون , …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

کارتکس - نقدی تحویل فوری

نمایندگی مجازسایپا890099 , کارتکس - نقدی تحویل فوری , پراید 111 - 131 - تیبا ,

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

نمایندگی سایپا890032

و تحویل بروز , نمایندگی سایپا890032 , در رنگهای متنوع , پیش فروش اعتباری , 111 و تیبا ,

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

سند بنام بدون ضامن

یکدستگاه پراید111صفر , سند بنام بدون ضامن , تحویل فوری , اقساط 6 تا 60ماه , 7میلیون پیش پرداخت …

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

ویژه پاییز 95

ویژه پاییز 95 , فروش ویژه سایپا , طبق تعرفه شرکت سایپا , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , تحویل فوری …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

واریزی به شرکت سایپا

واریزی به شرکت سایپا , فروش محصولات سایپا , طبق تعرفه شرکت سایپا , روئیت خودرو قبل از …

۴۴۲۷۳۸۰۶ ۴۴۲۷۰۶۰۲


همشهری

نقدی و اعتباری

نقدی و اعتباری , فروش ویژه , خودروهای صفر کیلومتر ,

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

نمایندگی مجاز 5742

نمایندگی مجاز 5742 , فروش نقدی محصولات سایپا , عظیم خودرو

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

پیش پرداخت 7 میلیون

فروش اقساطی , پیش پرداخت 7 میلیون , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , (یکدستگاه پراید111 …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

پیش 10 م

تحویل 1 ساعته , پیش 10 م , 1دستگاه پراید111 , ( سند به نام ) , , , …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

واریز به حساب سایپا

واریز به حساب سایپا , فروش ویژه سایپا , طبق تعرفه شرکت , تحویل فوری , کد ثبت : 30466 , 151 , 132 …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

, خودروهای صفر کیلومتر , فروش ویژه , نقدی و اعتباری

بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ استاد معين ۶۶۱۹۶۸۸۰ زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

عظیم خودرو

عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا , نمایندگی مجاز 5742

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

نقدواقساط _ چک و سفته

نقدواقساط _ چک و سفته , سندبنام ، تحویل فوری , یکدستگاه پراید 111 صفر

رسالت ۷۶۷۰۲۵۸۵


همشهری

قسطی بدون ضامن با

قسطی بدون ضامن با , وام بدون بهره , یک دستگاه پراید 111 صفر

۰۹۱۲۳۵۸۰۹۲۵


همشهری

پراید 111 - 131 - تیبا

پراید 111 - 131 - تیبا , کارتکس - نقدی تحویل فوری , نمایندگی مجازسایپا890099

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 497226 , تیبا 2 , تیبا صندوقدار , روئیت خودرو قبل از , طبق تعرفه شرکت …

۴۴۲۷۳۸۰۶ ۴۴۲۷۰۶۰۲


همشهری

111 و تیبا

111 و تیبا , پیش فروش اعتباری , در رنگهای متنوع , نمایندگی سایپا890032 , و تحویل بروز

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

000 / 100 / 7م

000 / 100 / 7م , پیش پرداخت , چک یاسفته , بدون ضامن , تحویل فوری , یکدستگاه پراید111

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111صفر

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

( خیابان فرجام - توکلی )

( خیابان فرجام - توکلی ) , ( نمایندگی 890693 ) , سایپا - پارس خودرو - زامیاد

۷ _ ۷۷۱۳۲۱۳۶


همشهری

, پراید SE 111 , سفید - پلاک شده

۰۹۳۵۸۹۳۷۳۱۰


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

, , ( سند به نام ) , 1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , تحویل 1 ساعته …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 30466 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , فروش ویژه سایپا , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

111 : (660 / 2 × 3)

111 : (660 / 2 × 3) , پیش پرداخت همزمان باتحویل , بدون بهره , سندبنام / بدون ضامن , شرایط اقساطی …

۴۴۲۸۲۲۴۵ ۴۴۲۸۲۲۴۹


همشهری

پیش پرداخت: 6 میلیون

پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری , سند بنام نقد و اقساط , یکدستگاه 111صفر …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

111

111 , 132 و 131 , پرداخت به حساب سایپا , کد ثبت : 499207 , تحویل فوری , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111صفر

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111صفر

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

پراید

پراید , « تعداد محدود - تحویل فوری » , « فروش ویژه » , تیبا , ساینا , محصولات سایپا

۲۲۵۰۹۷۴۸ ۲۲۵۰۹۷۴۰


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

»» محصولات سایپا ««

»» محصولات سایپا «« , تحویل به روز , فروش فوری

۰۹۱۲۴۰۳۰۵۲۴ و ۵۵۳۳۲۴۸۸


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۰۱۶۴۲۴۲۹ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 30466 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , فروش ویژه سایپا , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

پراید 111 سفید

پراید 111 سفید , سند کارخانه بنام خریدار , صفر آماده تخصیص

۰۹۱۲۲۶۳۴۵۴۹


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 497226 , تیبا 2 , تیبا صندوقدار , روئیت خودرو قبل از , طبق تعرفه شرکت …

۴۴۲۷۳۸۰۶ ۴۴۲۷۰۶۰۲


همشهری

111

111 , 132 و 131 , پرداخت به حساب سایپا , کد ثبت : 499207 , تحویل فوری , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111صفر

۸۸۱۰۵۵۱۷


همشهری

پراید هاچ بک 111 SE

پراید هاچ بک 111 SE , سفید صفر , مدارک آماده

۰۹۱۲۱۹۰۵۷۳۳


همشهری

111 سفید کارتکس

111 سفید کارتکس , شرایط چکی - تحویل فوری , نمایندگی سایپا (کد1074)

۷۷۴۱۶۶۷۰ـ ۷۷۴۱۰۶۶۳


همشهری

000 / 100 / 7م

000 / 100 / 7م , پیش پرداخت , چک یاسفته , بدون ضامن , تحویل فوری , یکدستگاه پراید111

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

پیش پرداخت: 6 میلیون

پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری , سند بنام نقد و اقساط , یکدستگاه 111صفر …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

, خودروهای صفر کیلومتر , فروش ویژه , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ استادمعين ۶۶۱۹۶۸۸۰ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

سند به نام ، تحویل فوری

سند به نام ، تحویل فوری , نقد و اقساط _ چک و سفته , یکدستگاه پراید 111 صفر

وزيري ۰۹۱۰۷۶۵۹۰۴۷


همشهری

عظیم خودرو

عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا , نمایندگی مجاز 5742

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

پراید 111

پراید 111 , تحویل فوری 1 ساعته , فروش نقدی

۸۸۳۴۹۷۷۷


همشهری

, , ( سند به نام ) , 1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , تحویل 1 ساعته …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

111 و تیبا

111 و تیبا , پیش فروش اعتباری , در رنگهای متنوع , نمایندگی سایپا890032 , و تحویل بروز

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

عظیم خودرو

عظیم خودرو , فروش نقدی محصولات سایپا , نمایندگی مجاز 5742

۴۴۹۷۴۹۲۶ ـ ۴۴۹۷۴۹۲۵


همشهری

, خودروهای صفر کیلومتر , فروش ویژه , نقدی و اعتباری

زعفرانيه ۲۲۰۳۴۴۱۵ بهشتي ۸۸۵۰۷۱۷۱ کاشاني ۴۴۹۷۱۶۹۷ استادمعين ۶۶۱۹۶۸۸۰ سعادت آباد ۸۸۵۸۵۰۵۰ فرجام ۷۷۷۰۰۰۱۷ کارگرشمالي ۶۶۴۲۵۶۵۶ ظفر ۸۶۰۸۰۱۱۴


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 30466 , تحویل فوری , طبق تعرفه شرکت , فروش ویژه سایپا , واریز به حساب …

۴۴۲۷۱۰۰۲ ۴۴۲۷۱۰۰۳


همشهری

111 : (660 / 2 × 3)

111 : (660 / 2 × 3) , پیش پرداخت همزمان باتحویل , بدون بهره , سندبنام / بدون ضامن , شرایط اقساطی …

۴۴۲۸۲۲۴۵ ۴۴۲۸۲۲۴۹


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۰۱۶۸۵۸۵۶ ۷ ـ ۶۶۹۱۳۹۵۰


همشهری

پیش پرداخت: 6 میلیون

پیش پرداخت: 6 میلیون , چک یا سفته , تحویل فوری , سند بنام نقد و اقساط , یکدستگاه 111صفر …

خانم احمدي ۶۶۳۸۴۴۶۲ خانم اصلاني ۶۶۳۸۴۴۵۹


همشهری

111 و تیبا

111 و تیبا , پیش فروش اعتباری , در رنگهای متنوع , نمایندگی سایپا890032 , و تحویل بروز

کرج ۰۲۶۳۲۳۱۸۶۸۲ تهران ۶۶۴۶۳۲۶۴


همشهری

111

111 , 131 , 132 , 151 , کد ثبت : 497226 , تیبا 2 , تیبا صندوقدار , روئیت خودرو قبل از , طبق تعرفه شرکت …

۴۴۲۷۳۸۰۶ ۴۴۲۷۰۶۰۲


همشهری

پراید 111 SE

پراید 111 SE , سند بنام خریدار-کارتکس , نقره ای،آبی تیره،مشکی متالیک

۰۹۱۲۵۱۵۲۰۴۰


همشهری

000 / 100 / 7م

000 / 100 / 7م , پیش پرداخت , چک یاسفته , بدون ضامن , تحویل فوری , یکدستگاه پراید111

۲ ـ ۸۸۵۲۶۵۲۱


همشهری

111

111 , 132 و 131 , پرداخت به حساب سایپا , کد ثبت : 499207 , تحویل فوری , تیبا صندوقدار - تیبا 2 , طبق …

۴۴۲۶۴۹۹۳ ۴۴۲۶۴۹۹۴


همشهری

پراید 132

پراید 132 , تحویل فوری 1 ساعته , فروش نقدی

۸۸۳۴۹۷۷۷


همشهری

(چک یا سفته ) بدون ضامن

(چک یا سفته ) بدون ضامن , (یکدستگاه پراید111 صفر) , 2سال‎بیمه بدنه رایگان ‎سندبنام , پیش …

۰۹۱۹۲۷۱۷۱۴۷ ۸۸۷۵۴۴۹۶


همشهری

پراید 111 - 131 - تیبا

پراید 111 - 131 - تیبا , کارتکس - تحویل فوری , نمایندگی مجازسایپا890099

۲۲۳۵۷۰۱۳


همشهری

, , ( سند به نام ) , 1دستگاه پراید111 , پیش 10 م , تحویل 1 ساعته …

۰۵ ـ ۸۸۵۳۸۳۰۱


همشهری

( خیابان فرجام - توکلی )

( خیابان فرجام - توکلی ) , ( نمایندگی 890693 ) , سایپا - پارس خودرو - زامیاد

۷ _ ۷۷۱۳۲۱۳۶


همشهری

, 7میلیون پیش پرداخت , اقساط 6 تا 60ماه , تحویل فوری , سند بنام بدون ضامن , یکدستگاه پراید111صفر

۸۸۳۲۴۹۳۴


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

مطالب مرتبط

وبگردی