اجاره سوله در تهران

۳۳۰۰متر سوله(۳دستگاه سوله ۱۱۰۰متری )استاندارد ۲۰هزار متر محوطه برق سه فاز ۳۰۰آمپر آب …

۰۹۱۲۸۵۰۶۵۲۵

برق 3فاز مناسب انبار و کارگاه

شهریار , برق 3فاز مناسب انبار و کارگاه , 250 متر سوله و150مترسالن ,

۰۹۳۸۵۱۶۵۱۲۵


همشهری

قرارداد 3ساله ( اجاره)

ماهدشت کرج - 6عدد سالن , قرارداد 3ساله ( اجاره) , قارچ باامکانات 10 + 300 / 1 ,

۰۹۳۵۷۸۷۲۹۲۳


همشهری

باامکانات کامل رهن واجاره

محدوده قرچک , باامکانات کامل رهن واجاره , 2سالن پرورش قارچ به ظرفیت30تن ,

۰۹۱۲۵۹۵۴۹۲۰


همشهری

باهم یا مجزا (آب برق گازصنعتی)

شهرک صنعتی نصیرآباد , باهم یا مجزا (آب برق گازصنعتی) , 1000 + 800 سوله + 270 اداری ,

۰۹۱۹۷۷۲۰۰۷۸


همشهری

اجاره سالن از 60 الی 400متر

و اجاره محوطه تا 8هزار متر , اجاره سالن از 60 الی 400متر , کیلومتر 22 جاده مخصوص ,

۰۹۱۲۱۰۰۶۱۳۲


همشهری

رهن کامل - قابل تبدیل

شهریار - گلگون , رهن کامل - قابل تبدیل , بسیار شیک و نوسازی شده , با کلیه امکانات , 640متر …

توانا ۰۹۲۱۲۸۲۵۲۳۵


همشهری

فقط 60م+2م رهن و اجاره

و آهن فروشی و ... , فقط 60م+2م رهن و اجاره , سه راه اندیشه , کارگاه ، بیمه ها ، مصالح , 2درب …

۰۹۳۶۳۱۹۴۸۷۳


همشهری

باشرایط استثنایی اجاره داده میشود

شهریار شاهدشهر , باشرایط استثنایی اجاره داده میشود , چندسالن پرورش قارچ دکمه ای ,

۰۹۳۵۰۵۶۵۵۵۲


همشهری

برق 3 فاز ، آب ، گاز ، تلفن

شهرقدس , برق 3 فاز ، آب ، گاز ، تلفن , ارتفاع 5متر 40متر دفتری , 650متر انبار در 2طبقه , 1500مترفضای …

۰۹۱۲۱۹۶۲۳۹۸ - ۲۲۴۵۸۶۴۵ رهن و اجاره


همشهری

استاندارد3هزار متر محوطه

استاندارد3هزار متر محوطه , صفا دشت 500متر سوله , و 150آمپر برق رهن و اجاره

۰۹۱۲۳۴۹۱۱۸۴


همشهری

چندسالن پرورش قارچ دکمه ای

چندسالن پرورش قارچ دکمه ای , باشرایط استثنایی اجاره داده میشود , شهریار شاهدشهر

۰۹۳۵۰۵۶۵۵۵۲


همشهری

250 متر سوله و150مترسالن

250 متر سوله و150مترسالن , برق 3فاز مناسب انبار و کارگاه , شهریار

۰۹۳۸۵۱۶۵۱۲۵


همشهری

احمدآباد مستوفی

احمدآباد مستوفی , الی 8000 متر اجاره و فروش , سالن از 100 متر

شريفي ۰۹۱۲۴۶۲۲۲۵۲


همشهری

انبارمستقل باارتفاع4متر

انبارمستقل باارتفاع4متر , باتمام امکانات اجاره داده می شود , کیلومتر23اتوبان تهران ساوه …

۰۹۱۲۲۴۹۶۷۴۹


همشهری

* کهریزک *

* کهریزک * , 1000متر زمین350متر سوله , با سقف 10متر مناسب جهت انبار

۰۹۱۲۸۴۴۸۴۶۹


همشهری

1200متر4دیواری با امکانات

1200متر4دیواری با امکانات , 2درب گاراژی جهت انبار , کارگاه ، بیمه ها ، مصالح , سه راه اندیشه …

۰۹۳۶۳۱۹۴۸۷۳


همشهری

2جرثقیل سقفی،امکانات کامل واداری

2جرثقیل سقفی،امکانات کامل واداری , 4200مترزمین1500مترسالن , شهرک صنعتی پرند

۸۸۰۱۲۶۶۲


همشهری

, 640متر سوله 150متر اداری , با کلیه امکانات , بسیار شیک و نوسازی شده , رهن کامل - قابل تبدیل …

توانا ۰۹۲۱۲۸۲۵۲۳۵


همشهری

1500مترفضای باز

1500مترفضای باز , 650متر انبار در 2طبقه , ارتفاع 5متر 40متر دفتری , برق 3 فاز ، آب ، گاز ، تلفن …

۰۹۱۲۱۹۶۲۳۹۸ - ۲۲۴۵۸۶۴۵ رهن و اجاره


همشهری

300 متر سالن مجزا و 80 متر

300 متر سالن مجزا و 80 متر , دفتری با امکانات در 1000 متر زمین , شهریار-شهرک صنعتی فردوسیه

۰۹۱۲۱۵۷۷۹۴۵


همشهری

کیلومتر 22 جاده مخصوص

کیلومتر 22 جاده مخصوص , اجاره سالن از 60 الی 400متر , و اجاره محوطه تا 8هزار متر

۰۹۱۲۱۰۰۶۱۳۲


همشهری

آب‎چاه‎400آمپربرق گازاجاره وفروش

آب‎چاه‎400آمپربرق گازاجاره وفروش , احمدآبادمستوفی 20هزارمتر , زمین8هزارمترسوله استاندارد

شريفي ۰۹۱۲۴۶۲۲۲۵۲


همشهری

شهرک صنعتی صفا دشت3000

شهرک صنعتی صفا دشت3000 , مترسالن نوساز 12مترارتفاع2000 , مترمحوطه200متراداری برق220 A

۰۹۱۲۵۶۶۴۶۰۹


همشهری

قارچ باامکانات 10 + 300 / 1

قارچ باامکانات 10 + 300 / 1 , قرارداد 3ساله ( اجاره) , ماهدشت کرج - 6عدد سالن

۰۹۳۵۷۸۷۲۹۲۳


همشهری

1000 + 800 سوله + 270 اداری

1000 + 800 سوله + 270 اداری , باهم یا مجزا (آب برق گازصنعتی) , شهرک صنعتی نصیرآباد

۰۹۱۹۷۷۲۰۰۷۸


همشهری

2سالن پرورش قارچ به ظرفیت30تن

2سالن پرورش قارچ به ظرفیت30تن , باامکانات کامل رهن واجاره , محدوده قرچک

۰۹۱۲۵۹۵۴۹۲۰


همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی