تهرانسر - 160متر زمین

تهرانسر - 160متر زمین , 370متربنادر4طبقه،2طبقه دوبلکس , 1طبقه مجزا،سندتفکیکی،بسیارشیک

۰۹۱۲۱۱۱۸۶۴۰


روزنامه همشهری

دهکده المپیک

دهکده المپیک , 200متر 4طبقه 1ساله , مسکونی حتی موقعیت اداری , زیرقیمت ،شرایط پرداختی ؟؟ …

۰۹۱۹۴۱۴۱۶۱۹ آرش ۴۴۲۵۳۰۰۵


روزنامه همشهری

نیاوران

نیاوران , 4واحدآپارتمان تکواحد80متر , در 142 مترزمین لوکس یکجا فروشی

۰۹۱۲۱۱۹۳۱۲۱


روزنامه همشهری

دهکده المپیک(مسکن آسا)

دهکده المپیک(مسکن آسا) , 200مترشمالی- 2طبقه بنا , قابل‎سکونت‎فروشنده‎واقعی(لطفی)

۰۹۱۹۵۵۶۶۳۷۹ - ۴۴۷۴۱۹۸۸


روزنامه همشهری

مولوی پارچه فروشها فوری

مولوی پارچه فروشها فوری , خانه 140متردر2طبقه موقعیت , ساخت عالی مناسب انباروسکونت

۰۹۱۰۸۷۲۵۰۸۷ و ۵۵۱۵۹۰۹۹


روزنامه همشهری

تهرانپارس - میدان پروین

تهرانپارس - میدان پروین , 156متر خانه ویلایی , ( هاشمی )

۰۹۱۲۸۴۰۰۹۹۱


روزنامه همشهری

شهر ری خیابان 24 متری

شهر ری خیابان 24 متری , خیابان ابوذرسوم 114 متر , 2 بر متری 5 میلیون

۰۹۱۲۵۷۷۲۱۸۹


روزنامه همشهری

شهرک راه آهن - گلستان

شهرک راه آهن - گلستان , 200متر 2طبقه ‎تفکیک‎ شده , با دید ابدی کوه و کاجستان

۰۹۱۲۷۳۷۲۱۷۴


روزنامه همشهری

پیروزی افراسیابی شمالی

پیروزی افراسیابی شمالی , 103مترجنوبی بر7تخلیه در , 5 / 2طبقه متری900 / 5(املاک نوری

۰۹۳۶۹۹۱۰۷۳۲ و ۳۳۱۰۱۱۸۰


روزنامه همشهری

امیرکبیر امین دربار

امیرکبیر امین دربار , 120 و 100متری بافت فرسوده , وام4 % هرطبقه50م ،قابل تجمیع

۰۹۱۹۴۳۵۹۲۳۷ ـ ۳۳۹۳۸۲۰۰


روزنامه همشهری

جمهوری - رازی 170مترزمین

جمهوری - رازی 170مترزمین , 3طبقه بنا بر8 مستقل , قابل سکونت(مسکن گلها ماکویی)

۰۹۱۲۷۱۹۳۶۷۱ ـ ۸۸۹۵۷۷۰۷


روزنامه همشهری

فاطمی

فاطمی , 128 متر زمین 180 متر بنا , نوسازی شده (ستاری)

۰۹۱۲۳۴۴۸۰۵۰ ـ ۸۸۹۹۵۵۹۰


روزنامه همشهری

دولت - نشاط

دولت - نشاط , 100و120مترزمین170متربنا , تخلیه فروشنده 100 % (احمدپور)

۰۹۱۲۳۰۲۹۱۱۰ و ۲۲۶۳۳۷۲۷


روزنامه همشهری

توحید (زیرقیمت)

توحید (زیرقیمت) , 175متر جنوبی 2 طبقه بنا , فقط متری 430 / 7 (نریمان)

۰۹۱۹۱۲۳۲۲۶۰و۸۸۲۸۰۵۰۵


روزنامه همشهری

بلوار اندرزگو

بلوار اندرزگو , 114 و 100 متر

۰۹۱۲۳۴۰۷۱۶۴


روزنامه همشهری

ولیعصر مختاری

ولیعصر مختاری , 114متر با دوطبقه 80متری , و 30 متر زیرزمین

۵۵۳۹۳۳۴۶


روزنامه همشهری

شهرک غرب،دامان 5طبقه

شهرک غرب،دامان 5طبقه , 98متری نوساز باامکانات , یا معاوضه باکلنگی (محلاتی)

۰۹۱۲۳۴۴۶۳۲۲ ـ ۲۲۱۴۷۰۷۳


روزنامه همشهری

حکیمیه - 198 متر مربع

حکیمیه - 198 متر مربع , دو طبقه و نیم دو بر گذر 12

۷۷۳۰۶۳۱۲ ۰۹۱۲۳۰۴۲۲۳۹


روزنامه همشهری

200متر جنوبی 3طبقه بنا

200متر جنوبی 3طبقه بنا , بهترین فرعی منطقه , شدیدا زیرقیمت فقط متری , 500 / 10 (امید) , شهرآرا …

۰۹۳۵۶۷۰۰۹۸۴و۸۸۲۸۰۵۰۵


روزنامه همشهری

شهرک غرب-براصلی سپهر

شهرک غرب-براصلی سپهر , 420متربناخانه در190مترزمین , موقعیت کاملا اداری

نورمحمدي ۰۹۱۲۴۱۵۵۳۶۲


روزنامه همشهری

خزانه بخارایی

خزانه بخارایی , 138متر2ط تمیز فروش فوری , فروش یامعاوضه باآپارتمان80متر

۵۵۰۶۰۴۳۲


روزنامه همشهری

برق آلستوم - جهانی نسب

برق آلستوم - جهانی نسب , 155متر زمین اداری 4واحد , 85متری7ساله (قربانی )

۰۹۱۲۲۱۵۶۲۰۴و۸۸۷۰۱۶۹۰


روزنامه همشهری

جمالزاده والعصر

جمالزاده والعصر , 108متر بر7شمالی با5 / 2طبقه , بناقابل بازسازی 700م (فراهانی)

۸۸۹۸۵۶۵۰ ـ ۰۹۳۵۱۲۱۹۰۰۷


روزنامه همشهری

بهارستان - کوچه قائن

بهارستان - کوچه قائن , خانه مسکونی 140 متر زمین , با 190متربنا بر10 متری 300 / 5

۰۹۱۲۱۳۵۲۷۲۱


روزنامه همشهری

الهیه

الهیه , 110متر زمین با 3طبقه , قابل سکونت

کوشا ۲۲۰۴۷۴۸۶


روزنامه همشهری

سهروردی شمالی

سهروردی شمالی , 200 متر بر 8 , دو طبقه بنا - یوسفی

۸۸۵۲۴۰۰۰ - ۰۹۱۲۳۳۹۴۰۰۰


روزنامه همشهری

کریم شاهیان گل سرخی

کریم شاهیان گل سرخی , 126متربر5 / 5در5 / 2طبقه , دوبلکس فروشنده واقعی

۰۹۱۲۵۹۰۰۴۲۴و۷۷۴۷۷۶۸۸


روزنامه همشهری

سهروردی شمالی،آپادانا

سهروردی شمالی،آپادانا , 300متربنای دوبلکس , در200مترزمین،فول،بازسازی شده

فرهاد ۰۹۱۲۵۶۴۷۶۴۷


روزنامه همشهری

قیطریه - جهانتاب

قیطریه - جهانتاب , 180مترعرض 5 / 7شمالی2طبقه , قابل سکونت فوری فروشی(فرهمند)

۰۹۱۲۲۲۳۸۹۷۳و۲۲۵۶۷۵۷۴


روزنامه همشهری

17 شهریور

17 شهریور , خیابان عظیم زادگان , 5 / 147 متر 4خوابه , 2طبقه 180متر زیربنا

۰۹۱۲۳۹۵۸۴۴۳


روزنامه همشهری

دولت - کیکاووس

دولت - کیکاووس , 180مترزمین در250متربنا , تکواحدی ، بازسازی کامل (رضایی)

۰۹۱۲۸۱۷۰۷۰۲ و ۲۲۰۰۰۳۳۱


روزنامه همشهری

ارتش - براصلی

ارتش - براصلی , 160متر2کله3طبقه بنامناسب , سکونت،شرکتهاوموسسات(چراغی)

۰۹۱۲۱۹۰۵۱۴۰ و ۲۲۲۹۳۷۳۷


روزنامه همشهری

شهرک غرب،بلواردامان 5طبقه

شهرک غرب،بلواردامان 5طبقه , 105متر‎نوساز‎امکانات سالن اجتماعات , یکجا یامعاوضه باکلنگی(محلاتی) …

۰۹۱۲۳۴۴۶۳۲۲ ـ ۲۲۱۴۷۰۷۳


روزنامه همشهری

فاطمی

فاطمی , 130متر 5 / 2طبقه بنا , سکونت یاشرکت یا ساخت (الفت)

۰۹۱۲۸۶۹۶۶۰۲و ۸۸۹۹۲۷۲۲


روزنامه همشهری

سهروردی شمالی - آپادانا

سهروردی شمالی - آپادانا , 200 متر عرض 8 دوبلکس , 300 متر بنا به قیمت - نوروزی

۰۹۱۹۱۲۰۳۰۶۹ - ۸۸۵۲۴۰۰۰


روزنامه همشهری

پاسداران - فرخی یزدی

پاسداران - فرخی یزدی , دربهترین فرعی , 200متر 2طبقه بنا , نوسازی شده و جواز

۰۹۱۲۵۸۴۴۶۶۵ باستاني ۲۲۸۵۵۵۵۶


روزنامه همشهری

مسکن قائم پونک - منطقه2

مسکن قائم پونک - منطقه2 , 3واحد100متری و1واحد70متری در , 170مترزمین جنوبی فقط 550 / 1

شايان ۰۹۱۲۳۴۰۱۶۷۶


روزنامه همشهری

خواجه عبدا... - ابوذرشمالی

خواجه عبدا... - ابوذرشمالی , 150متر2طبقه93متری بر7 , دوبلکس باحیاط وزیرزمین-صباحی

۰۹۱۲۲۷۸۲۴۶۶ و ۲۲۸۸۹۸۸۱


روزنامه همشهری

افسریه

افسریه , 120متر زمین در 5طبقه , فوری فروشی

۰۹۱۲۱۴۴۴۶۵۳و ۳۳۱۵۵۸۵۹


روزنامه همشهری

شهرک غرب

شهرک غرب , 130متر 1واحد از 4 واحد , بازسازی کامل 700مترزمین (مانی)

۰۹۱۲۶۱۳۲۰۶۲ - ۲۲۳۸۳۴۲۰


روزنامه همشهری

سهروردی شمالی - ابن یمین

سهروردی شمالی - ابن یمین , 200 متر زمین عرض 8 جنوبی , ( امیری )

۰۹۱۲۳۱۵۷۵۱۷ - ۸۸۵۲۴۰۰۰


روزنامه همشهری

خانی آباد نو - خیابان صمدی

خانی آباد نو - خیابان صمدی , 140مترمسکونی 30 مترتجاری , نبش کوچه،موقعیت‎عالی

۰۹۳۵۳۷۱۶۲۷۴


روزنامه همشهری

م امام حسین خ 17شهریور

م امام حسین خ 17شهریور , 124مترزمین 450متربنا , 3واحد بازیرزمین + پارکینگ 710م

۰۹۱۲۸۵۰۲۲۳۹ ـ ۳۳۳۳۰۳۶۳


روزنامه همشهری

پاسداران - فرخی یزدی

پاسداران - فرخی یزدی , 200متر، بر10 جنوبی , 2طبقه بنای قابل سکونت(مختاری)

۰۹۱۲۶۴۷۵۴۱۴ - ۲۲۸۸۳۰۷۰


روزنامه همشهری

مشیریه

مشیریه , 120متر2طبقه 75متربنا , با 20متر مغازه تجاری

۰۹۱۲۲۴۳۲۹۷۸


روزنامه همشهری

ستارخان - حبیب الهی

ستارخان - حبیب الهی , جعفریان صادق , 174متر کلنگی

۰۹۱۲۳۲۶۸۴۷۸


روزنامه همشهری

تهران پارس

تهران پارس , 150 متر 260 متر بنا در , 3طبقه قابل سکونت فوری فروشی

نظافت خواه ۰۹۱۲۶۲۲۲۹۷۱


روزنامه همشهری

محدوده نبرد جنوبی

محدوده نبرد جنوبی , 160 مترملک ویلایی بازسازی شده

۰۹۳۷۱۹۳۴۷۴۹ کامکار ۳۳۸۱۲۵۲۲


روزنامه همشهری

افسریه خیابان 30

افسریه خیابان 30 , 120متر زمین جنوبی , قابل سکونت یا ساخت

۰۹۳۰۷۱۰۷۶۱۰


روزنامه همشهری

مسکن قائم پونک - منطقه 2

مسکن قائم پونک - منطقه 2 , 3واحد100متری1واحد70متری در , 168مترزمین جنوبی فقط 550 / 1

دانيال ۰۹۱۹۹۱۵۸۰۰۳


روزنامه همشهری

امیرکبیر امین دربار

امیرکبیر امین دربار , 120 و 100متری بافت فرسوده , وام4 % هرطبقه50م ،قابل تجمیع

۰۹۱۹۴۳۵۹۲۳۷ ـ ۳۳۹۳۸۲۰۰


روزنامه همشهری

مهرآباد دانشگاه هوایی جنوبی

مهرآباد دانشگاه هوایی جنوبی , نبش کوچه گلشن پلاک 7 , 198متر موقعیت اداری ط 1و4

۰۹۱۲۱۲۶۱۱۶۵ - ۴۴۲۲۶۶۶۲


روزنامه همشهری

سعادت آباد -آسمانها

سعادت آباد -آسمانها , 187مترزمین در3طبقه , 300 / 2 میلیارد

خزايي ۰۹۱۹۹۵۰۸۶۱۶


روزنامه همشهری

سعادت آباد -آسمانها

سعادت آباد -آسمانها , 200متربر10جنوبی در4واحد , 600 / 2 میلیارد

خزايي ۰۹۱۹۹۵۰۸۶۱۶


روزنامه همشهری

منطقه 22 آزاد شهر

منطقه 22 آزاد شهر , 170مترزمین100 , تجاری110 مسکونی فقط2میلیارد

۰۹۱۲۲۸۶۷۲۳۰


روزنامه همشهری

سی متری جی (بر 5 / 5)

سی متری جی (بر 5 / 5) , خانه 3 طبقه مستقل , هر واحد 75مترزمین 127متر

۰۹۱۲۴۰۱۵۱۵۶


روزنامه همشهری

دولت - کیکاووس

دولت - کیکاووس , 180مترزمین در250متربنا , تکواحدی ، بازسازی کامل (رضایی)

۰۹۱۲۸۱۷۰۷۰۲ و ۲۲۰۰۰۳۳۱


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی