نیاز به مشارکت

نیاز به مشارکت منطقه 5 و 22 تا 350 متر سازنده هستم، واسطه نیستم کمسیون کامل نمونه کار_ …

۰۹۱۲۱۷۵۶۷۴۴

مابه سرانجام میاندیشیم

مابه سرانجام میاندیشیم , ساخت ملک شما با , اسکان و بلاعوض مناسب , مصالح عالی + سازنده …

۰۹۱۲۷۲۶۰۲۹۲و۳۳۱۷۷۴۳۱


همشهری

مالکین محترم مناطق8،7،13،14

مالکین محترم مناطق8،7،13،14 , مشارکت درساخت،مدیریت پیمان , بابهترین ساخت و نمونه کار

مهندس رسولي ۰۹۱۲۱۸۱۸۲۹۸


همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

به مالکین منطقه1 و3

به مالکین منطقه1 و3 , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , 50 میلیون مژدگانی

خانم خمسه ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

مناطق 1 ، 2 ، 3 ، 5

مناطق 1 ، 2 ، 3 ، 5 , بهترین شرایط , متریال اروپایی , رزومه ای درخشان , مشارکت درساخت

اسديان ۰۹۱۲۲۳۴۱۷۴۲


همشهری

( منطقه 2 و 5 )

( منطقه 2 و 5 ) , نیاز به زمین

۴۴۱۰۶۰۰۰ اقبالي ۰۹۱۲۱۸۷۸۰۶۵


همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار بی نظیردر …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

ایده آل بابهترین سازندگان بنام

ایده آل بابهترین سازندگان بنام , منطقه بهترین متریال به خواست , شما با 20سال سابقه درخشان …

۰۹۱۲۴۳۷۲۲۳۷ و ۷۵۳۹۵


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , ملک شماراجهت ساخت با سازندگان بنام , ومصالح دلخواهتان نیازمندیم،صالح …

۰۹۱۰۱۹۵۴۷۹۰ - ۴۴۴۴۸۰۹۰


همشهری

خاک طلاست ..!!

خاک طلاست ..!! , اگر آگاهانه تصمیم بگیرید , با حرفه ای ها مشورت کنید

۰۹۱۹۱۸۷۰۰۱۴ - ۷۷۸۹۴۵۰۰


همشهری

مالکین محترم

مالکین محترم , منالق 1 الی 5 , ملک شما را جهت مشارکت , یا پیمانکاری نیازمندیم

۰۹۳۸۰۰۳۹۷۰۲ شاکري ۴۴۲۲۴۴۲۲


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

مالکین محترم مناطق 2و5

مالکین محترم مناطق 2و5 , ملک از شما , سازنده معتبر + نمونه کار , اجرای تعهد به موقع , بهترین …

۰۹۱۲۳۲۴۲۹۵۳ صداقت ۴۴۴۸۷۰۵۱


همشهری

بهترین سازنده منطقه 13 14

بهترین سازنده منطقه 13 14 , با پرداخت بلاعوض , و اسکان رایگان

۰۹۱۲۲۰۹۴۶۲۴و۲۰و۳۳۲۵۸۱۱۹


همشهری

مسکن بزرگ پارسیان

مسکن بزرگ پارسیان , مالکین محترم مناطق , 12 و 13 و 14 و 15 , ملک خودراجهت ساخت به ما , بسپارید(باشرایط …

۰۹۱۲۶۰۰۶۱۱۳ ۰۹۳۶۸۵۴۸۲۶۶


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

قابل توجه مالکین تهرانپارس

قابل توجه مالکین تهرانپارس , سازنده بنام + اسکان + , بلاعوض با شرایط ایده آل

۰۹۱۲۲۲۱۲۴۰۰


همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۴۴۴۲۰۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


همشهری

آسوده خاطر

آسوده خاطر , پیمان مدیریت , مشاوره رایگان

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


همشهری

( منطقه 2 و 5 )

( منطقه 2 و 5 ) , نیاز به زمین

اقبالي ۰۹۱۲۱۸۷۸۰۶۵ ۴۴۱۰۶۰۰۰


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

منطقه 3

منطقه 3 , مشارکت در ساخت , بانمونه کار و سازنده معتبر(شهریار)

۰۹۱۲۲۵۹۰۸۱۷ و ۲۲۹۱۵۱۵۰


همشهری

مشارکت درساخت

مشارکت درساخت , تامین خواسته شما هدف ماست , سازنده بنام+ نمونه کارقوی , بازدیدومشاوره …

۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ خسروي ۸۸۰۰۵۲۲۲


همشهری

مالکین ‎ محترم

مالکین ‎ محترم , منطقه 1تا8 , ملک ازشما،سازنده معتبر , بامتریال عالی از ما،درضمن , به …

نصيري ۰۹۱۲۲۲۱۸۰۳۱


همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل شما از ما

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط …

۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ ۲۲۸۶۰۰۳۲


همشهری

مناطق1-2-5-6

مناطق1-2-5-6 , مشارکت،فروش ومعاوضه , ملک شما ، در اسرع وقت ,

۴۴۲۱۷۱۹۱ جعفرزاده ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ لاهوتي ۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷


همشهری

نیاز به زمین کلنگی درمنطقه1

نیاز به زمین کلنگی درمنطقه1 , جهت مشارکت در ساخت

جمالي ۰۹۱۲۱۱۲۰۹۵۷ ۸۸۸۸۸۸۱۳


همشهری

مدیریت پیمان

مدیریت پیمان , 5 % فقط 5% , توسط کارشناس ارشد عمران …

مهندس ملکي ۰۹۱۲۲۴۰۶۸۹۷


همشهری

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط , شما و مشاوره فنی رایگان , نیازمندیم

جماراني ۰۹۱۲۳۸۸۴۷۴۵


همشهری

منطقه 5 و 2

منطقه 5 و 2 , ملک و زمین از شما , ساخت ازما , (مشاور شما : شاکر)

۰۹۱۹۵۱۸۶۸۱۲ ۰۹۱۲۱۷۸۴۵۱۸


همشهری

منطقه 2

منطقه 2 , ملک از شما ساخت از ما , تماس مستقیم باسازنده

۰۹۱۲۱۰۵۰۶۶۲


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت با شرایط جذاب , تماس فقط مالکین

۰۹۳۳۶۲۲۶۵۶۹


همشهری

ایده آل بابهترین سازندگان بنام

ایده آل بابهترین سازندگان بنام , منطقه بهترین متریال به خواست , شما با 20سال سابقه درخشان …

۰۹۱۲۴۳۷۲۲۳۷ و ۷۵۳۹۵


همشهری

* مسکن امپراطور *

* مسکن امپراطور * , ملک از شماساخت ازما قویترین , سازنده مناطق 4،8،12،13،14

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ ـ ۷۷۴۸۳۱۷۷


همشهری

مناطق 1 و 3

مناطق 1 و 3 , ساخت با بهترین متریال , و ایده آل ترین شرایط , …

۰۹۱۲۳۴۵۰۹۹۵ کيان ۲۲۴۱۰۹۷۱


همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار بی نظیردر …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

به مالکین منطقه1 و3

به مالکین منطقه1 و3 , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , 50 میلیون مژدگانی

خانم خمسه ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


همشهری

*مرکز مشارکت در ساخت*

*مرکز مشارکت در ساخت* , مناطق 4،8،13،14،15 و , بافتهای فرسوده شرق تهران(قاسمی)

۰۹۱۲۱۷۲۸۶۶۹ و ۳۳۸۳۸۷۳۵


همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

مالکین محترم منطقه

مالکین محترم منطقه , 9 - 10 - 11 - 12 , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

تماس با سازنده ۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


همشهری

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15 , سازندگان معتبروبه نام منطقه رااز , مابخواهید(بهترین ساخت وشرایط) …

۰۹۱۲۲۰۳۳۴۹۲ و ۳۳۶۴۲۵۶۸


همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل , بهترین ساخت

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15 , سازندگان معتبروبه نام منطقه رااز , مابخواهید(بهترین ساخت وشرایط) …

۰۹۱۲۲۰۳۳۴۹۲ و ۳۳۶۴۲۵۶۸


همشهری

مابه سرانجام میاندیشیم

مابه سرانجام میاندیشیم , ساخت ملک شما با , اسکان و بلاعوض مناسب , مصالح عالی + سازنده …

۰۹۱۲۷۲۶۰۲۹۲و۳۳۱۷۷۴۳۱


همشهری

مالکین محترم مناطق8،7،13،14

مالکین محترم مناطق8،7،13،14 , مشارکت درساخت،مدیریت پیمان , بابهترین ساخت و نمونه کار

مهندس رسولي ۰۹۱۲۱۸۱۸۲۹۸


همشهری

مناطق 1 تا 6

مناطق 1 تا 6 , مشارکت در ساخت تخصص ماست , (چاوشی)

۰۹۱۲۶۹۹۶۶۵۴ - ۲۲۳۸۳۴۲۰


همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار بی نظیردر …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۴۴۴۲۰۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

به مالکین منطقه1 و3

به مالکین منطقه1 و3 , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , 50 میلیون مژدگانی

خانم خمسه ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

( منطقه 2 و 5 )

( منطقه 2 و 5 )

اقبالي ۰۹۱۲۱۸۷۸۰۶۵ ۴۴۱۰۶۰۰۰


همشهری

مالکین‏محترم‎مناطق 2، 5، 9، 10

مالکین‏محترم‎مناطق 2، 5، 9، 10 , ملک‎کلنگی شمارامشارکت‎وخریداریم

۰۹۱۴۱۹۱۱۶۳۱و۴۴۶۰۱۵۶۶ زلفي گل ۰۹۱۲۴۴۰۱۵۹۶


همشهری

تامین خواسته شما هدف ماست

تامین خواسته شما هدف ماست , سازنده بنام+ نمونه کارقوی , بازدید ملک ومشاوره در , اسرع وقت …

۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ و ۸۸۰۰۵۲۲۲


همشهری

*املاک‎فرهنگ تهرانپارس*

*املاک‎فرهنگ تهرانپارس* , ساخت‏باشرایط60به40 +بلاعوض , مناطق1و3و4و8سازنده‏بنام(صالحی)

۰۹۱۲۲۱۱۶۰۹۵ - ۷۷۷۰۸۲۸۴


همشهری

* مسکن امپراطور *

* مسکن امپراطور * , ملک از شماساخت ازما قویترین , سازنده مناطق 4،8،12،13،14

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ ـ ۷۷۴۸۳۱۷۷


همشهری

مشارکت و فروش

مشارکت و فروش , مالکین محترم ملک کلنگی شمارا , باشرایط عالی وسازه ای بینظیر , جهت ساخت …

۰۹۱۲۸۴۰۰۹۰۲ و ۲۶۱۴۸۰۱۱


همشهری

ایده آل بابهترین سازندگان بنام

ایده آل بابهترین سازندگان بنام , منطقه بهترین متریال به خواست , شما با 20سال سابقه درخشان …

۰۹۱۲۴۳۷۲۲۳۷ و ۷۵۳۹۵


همشهری

مالکین محترم مناطق8،4،3،1

مالکین محترم مناطق8،4،3،1 , جهت فروش و مشارکت ملک , خود را به ما بسپارید(ادیب)

۰۹۱۲۲۷۹۵۲۶۲و۲۲۵۸۱۴۰۲


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

نیازبه زمین کلنگی مسکونی

نیازبه زمین کلنگی مسکونی , 300 الی 450مترمنطقه1و3 , بهترین سازنده ومتریال بانمونه , کارقوی …

۰۹۱۲۲۳۷۴۹۹۲ - ۲۲۶۰۵۲۵۱


همشهری

مسکن فرهومند - نارمک

مسکن فرهومند - نارمک , وکلای مجرب درامرمشارکت درساخت , خدمت شما شهروندان می باشد

۰۹۱۲۷۹۵۵۵۰۳ و ۷۷۹۱۷۳۰۷


همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل شما از ما

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

مناطق 1 تا 4

مناطق 1 تا 4 , مشارکت یا معاوضه کلنگی , با آپارتمان و بالعکس (پارسا)

۰۹۱۲۴۲۰۳۰۴۶و۲۲۷۸۲۰۰۰


همشهری

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15 , سازندگان معتبروبه نام منطقه رااز , مابخواهید(بهترین ساخت وشرایط) …

۰۹۱۲۲۰۳۳۴۹۲ و ۳۳۶۴۲۵۶۸


همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل , بهترین ساخت

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


همشهری

مالکین محترم منطقه

مالکین محترم منطقه , 9 - 10 - 11 - 12 , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

تماس با سازنده ۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار بی نظیردر …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

منطقه سعادت آباد

منطقه سعادت آباد , 1500تا2800متر نیازمند زمین , یاکلنگی برای مشارکت بامتریال عالی

پارسا۰۹۱۲۴۱۳۱۰۷۸و۴۴۴۴۹۹۷۷


همشهری

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت , تضمین 100 % , ( مشاوره رایگان )

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


همشهری

مالکین محترم

مالکین محترم , مناطق 1 - 3 و 4 , ملک‎شماراجهت‎فروش‎ومعاوضه , مشارکت در ساخت،بابهترین …

۰۹۱۹۷۹۷۵۹۰۹ پرهيزگار ۲۲۷۹۲۵۵۷


همشهری

بهترین سازنده منطقه 13 14

بهترین سازنده منطقه 13 14 , با پرداخت بلاعوض , و اسکان رایگان

۰۹۱۲۲۰۹۴۶۲۴و۲۰و۳۳۲۵۸۱۱۹


همشهری

* مسکن امپراطور *

* مسکن امپراطور * , ملک از شماساخت ازما قویترین , سازنده مناطق 4،8،12،13،14

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ ـ ۷۷۴۸۳۱۷۷


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

به مالکین منطقه1 و3

به مالکین منطقه1 و3 , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , 50 میلیون مژدگانی

خانم خمسه ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

منطقه 5 و 2

منطقه 5 و 2 , ملک و زمین از شما , ساخت ازما , (مشاور شما : شاکر)

۰۹۱۹۵۱۸۶۸۱۲ ۰۹۱۲۱۷۸۴۵۱۸


همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , از300 تا850متر ملک شمارا , مناطق1 و 3جهت مشارکت , در ساخت نیازمندیم. , با …

۰۹۱۲۲۵۴۵۴۴۳ شايان ۲۶۲۰۲۲۰۲


همشهری

مالکین ‎ محترم

مالکین ‎ محترم , منطقه 1تا8 , ملک ازشما،سازنده معتبر , بامتریال عالی از ما،درضمن به , …

۸۸۰۰۷۶۷۶ ـ ۰۹۱۲۲۲۱۸۰۳۱


همشهری

مالکین مناطق1تا5

مالکین مناطق1تا5 , ملک شماراباشرایط وبلاعوض عالی+ , امکان جهت مشارکت نیازمندیم صادقی

۰۹۱۲۱۹۱۰۸۷۰ و ۸۸۰۷۸۰۷۳


همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک شما را با بهترین شرایط , معاوضه یا مشارکت خواهیم کرد

ميلاني ۰۹۱۲۵۳۵۳۳۰۴


همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط …

۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ ۲۲۸۶۰۰۳۲


همشهری

» مالکین محترم منطقه 5 «

» مالکین محترم منطقه 5 « , مشارکت در ساخت , با بهترین شرایط و متریال (رافعی)

۰۹۱۹۱۲۰۳۴۰۰ و ۴۴۰۰۲۰۶۰


همشهری

نیاز به زمین کلنگی درمنطقه1

نیاز به زمین کلنگی درمنطقه1 , جهت مشارکت در ساخت

جمالي ۰۹۱۲۱۱۲۰۹۵۷ ۸۸۸۸۸۸۱۳


همشهری

مناطق1-2-5-6

مناطق1-2-5-6 , مشارکت،فروش ومعاوضه , ملک شما ، در اسرع وقت ,

۴۴۲۱۷۱۹۱ جعفرزاده ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ لاهوتي ۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷


همشهری

2 و 5 و 6 چنانچه خواهان

2 و 5 و 6 چنانچه خواهان , سازه ای بی نظیر و شرایط ایده آل , در ساخت هستید کافیست با ما , تماس …

۰۹۱۲۲۵۸۵۶۰۶و۶۶ـ۴۴۲۶۵۱۶۵


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط , شما و مشاوره فنی رایگان , نیازمندیم

جماراني ۰۹۱۲۳۸۸۴۷۴۵


همشهری

خاک طلاست ..!!

خاک طلاست ..!! , اگر آگاهانه تصمیم بگیرید , باحرفه ای ها مشورت کنید املاک پارسه

۰۹۱۹۱۸۷۰۰۱۴ - ۷۷۸۹۴۵۰۰


همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۴۴۴۲۰۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


همشهری

( منطقه 2 و 5 )

( منطقه 2 و 5 )

اقبالي ۰۹۱۲۱۸۷۸۰۶۵ ۴۴۱۰۶۰۰۰


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

مالکین محترم کلنگی

مالکین محترم کلنگی , ملک شمارا لوکس می سازیم , شرایط عالی اسکان رایگان , اسباب کشی رایگان …

۰۹۳۵۹۰۶۰۶۰۶ اسماعيلي ۸۸۷۷۱۲۳۴


همشهری

* مسکن امپراطور *

* مسکن امپراطور * , ملک از شماساخت ازما قویترین , سازنده مناطق 4،8،12،13،14

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ ـ ۷۷۴۸۳۱۷۷


همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , مناطق 1 تا 11 , شرایط ایده آل با سازنده معتبر , مشاوره رایگان از ما تصمیم …

۰۹۱۹۲۹۰۱۶۰۸ خسروي ۸۸۰۰۵۲۲۲


همشهری

به مالکین منطقه1 و3

به مالکین منطقه1 و3 , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , 50 میلیون مژدگانی

خانم خمسه ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

گیشا

گیشا , مشارکت با شرایط جذاب , برای اولین بار

تماس فقط مالکين ۰۹۳۳۶۲۲۶۵۶۹


همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار بی نظیردر …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15

مناطق 12 ، 13 ، 14 ، 15 , سازندگان معتبروبه نام منطقه رااز , مابخواهید(بهترین ساخت وشرایط) …

۰۹۱۲۲۰۳۳۴۹۲ و ۳۳۶۴۲۵۶۸


همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

مابه سرانجام میاندیشیم

مابه سرانجام میاندیشیم , ساخت ملک شما با , اسکان و بلاعوض مناسب , مصالح عالی + سازنده …

۰۹۱۲۷۲۶۰۲۹۲و۳۳۱۷۷۴۳۱


همشهری

منطقه 1و3و4

منطقه 1و3و4 , مشارکت + فروش + معاوضه , ملک‎شما باشرایط‎منطقی(علیزاده)

۰۹۱۲۵۹۸۰۵۹۳ و ۲۶۴۵۳۱۴۶


همشهری

مناطق 1 تا 6

مناطق 1 تا 6 , مشارکت در ساخت تخصص ماست , (چاوشی)

۰۹۱۲۶۹۹۶۶۵۴ - ۲۲۳۸۳۴۲۰


همشهری

منطقه 1و3و4

منطقه 1و3و4 , مشارکت + فروش + معاوضه , ملک شما با شرایط منطقی ,

۰۹۱۲۵۹۸۰۵۹۳ عليزاده ۲۶۴۵۳۱۴۶


همشهری

سازنده محترم

سازنده محترم , مشاور یعنی اینکه , اینکار را قبلا انجام داده ایم

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


همشهری

مستقیم باسازنده حرفه ای

مستقیم باسازنده حرفه ای , منطقه1،ملک شمارادر , کوتاهترین زمانبندی و , بالاترین کیفیت …

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۷ ۲۲۲۲۰۲۶۶


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , گروه مهندسین با سابقه , ملک شما را رایگان کارشناسی , و درصورت …

۰۹۱۲۳۸۹۲۲۱۰ ۴۴۱۶۱۵۰۰


همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

مالکین‏محترم‎مناطق 2، 5، 9، 10

مالکین‏محترم‎مناطق 2، 5، 9، 10 , ملک شما را با شرایط دلخواه شما , مشارکت می کنیم ( زلفی …

۰۹۱۲۴۴۰۱۵۹۶ - ۴۴۶۰۱۵۶۶


همشهری

مالکین محترم مناطق8،7،13،14

مالکین محترم مناطق8،7،13،14 , مشارکت درساخت،مدیریت پیمان , بابهترین ساخت و نمونه کار

مهندس رسولي ۰۹۱۲۱۸۱۸۲۹۸


همشهری

مسکن قائم پونک

مسکن قائم پونک , مالکین محترم مناطق 5و2 , ملک شما را جهت مشارکت , با شرایط ایده آل شما , …

حاجوي ۰۹۱۲۲۱۲۱۴۳۶


همشهری

مالکین محترم

مالکین محترم , کلیه مناطق تهران , ملک شما را , با بهترین شرایط می سازیم

۰۹۱۲۲۲۱۲۸۶۱ امير ۸۸۷۱۰۰۹۲


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی