اجرا و زمانبندی از ما (انوری)

اجرا و زمانبندی از ما (انوری) , با نمونه کار و بلاعوض عالی و , معرفی سازنده برند مناطق1 …

۰۹۹۰۴۸۴۴۱۸۰ - ۸۸۰۱۰۱۰۱


همشهری

50 میلیون مژدگانی

50 میلیون مژدگانی , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , به مالکین منطقه1 و3

خانم خدابخشي ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

دلخواه شما از ما

دلخواه شما از ما , مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

آخرین تماس را با ما بگیرید

آخرین تماس را با ما بگیرید , بنام منطقه بهترین متریال بخواست , شرایط ایده آل بابهترین …

کاوه ۰۹۱۲۴۳۷۲۲۳۷ ـ ۷۵۳۹۵


همشهری

گیشا

گیشا , « با نمونه کار ایده آل » , مشارکت در ساخت

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

+ بلا عوض از ما

+ بلا عوض از ما , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , مستقیم سازنده (بیواسطه) , ملک کلنگی …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

4،8،12،13،14،15ملک ازشما

4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی) , مالکین محترم مناطق

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

ملک از شما بهترین ساخت ازما

ملک از شما بهترین ساخت ازما , مناطق 4 ، 8 ، 13 و 14

۰۹۱۲۱۲۷۰۱۲۴ محمدي ۳۳۱۸۵۷۸۲


همشهری

بابهترین ساخت و نمونه کار

بابهترین ساخت و نمونه کار , مالکین محترم مناطق8،7،13،14 , مشارکت درساخت،مدیریت پیمان

مهندس رسولي ۰۹۱۲۱۸۱۸۲۹۸


همشهری

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید , مالکین محترم مناطق 2 و 5

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

50 میلیون مژدگانی

50 میلیون مژدگانی , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , به مالکین منطقه1 و3

خانم خمسه ۲۲۷۱۳۲۷۴


همشهری

+ بلا عوض از ما

+ بلا عوض از ما , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , مستقیم سازنده (بیواسطه) , ملک کلنگی …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

دلخواه شما از ما

دلخواه شما از ما , مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

کلنگی شما را

کلنگی شما را , بابهترین شرایط می سازیم

ولي پور ۰۹۱۹۷۲۵۳۰۳۵


همشهری

60 به 40

60 به 40 , Xمناطق 1 تا 4 X , بلاعوض + اسکان , حداکثرسطح اشغال،حداکثرطبقات , درپهنه های مختلف …

۰۹۱۲۶۴۶۱۹۸۵ موحدي ۲۲۷۸۲۰۰۰


همشهری

گیشا

گیشا , « با نمونه کار ایده آل » , مشارکت در ساخت

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

* املاک بزرگ آمایش *

* املاک بزرگ آمایش * , « فرمانیه » , با نمونه کار , مالکین محترم منطقه1 , مشارکت در ساخت

۰۹۱۲۲۸۴۱۶۴۴ لطفي منش ۲۶۴۵۳۱۵۲


همشهری

را از ما بخواهید

را از ما بخواهید , ساختمان با طراحی خاص وهنری , مالکین مناطق 1 تا 3

بهارستاني ۰۹۱۲۱۱۲۳۱۳۵


همشهری

املاک آموت

املاک آموت , درکلیه مناطق تهران (ایمان) , ملک ازشما ،ساخت باشرایط شماازما

۰۹۱۲۱۸۷۶۱۶۹ و ۲۲۸۷۴۹۱۲


همشهری

جهت مشارکت در ساخت با

جهت مشارکت در ساخت با , شرایط ایده آل نیازمندیم. سهیل , مناطق 1 و 3 ملک شمارا

۰۹۱۹۷۶۰۱۰۹۱ ـ ۲۲۸۶۰۰۳۲


همشهری

تخصص ما فقط منطقه 1

تخصص ما فقط منطقه 1 , ساخت با شرایط شما ( املاک ) , نمونه کار لوکس

خاتمي ۰۹۱۲۲۲۷۹۶۷۶


همشهری

50 میلیون مژدگانی

50 میلیون مژدگانی , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , به مالکین منطقه1 و3

خانم خدابخشي ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , شما از ما (ایلیایی فر ) , ملک از شما ساخت باشرایط

۴۴۴۲۰۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


همشهری

شرایط ایده آل

شرایط ایده آل , مالکین محترم مناطق 1و3 , مشاوره رایگان , معرفی سازندگان بنام منطقه

۰۹۳۳۱۰۰۰۲۹۷ پاکنژاد ۲۶۲۰۲۰۲۰


همشهری

سازنده معتبر ( حسام )

سازنده معتبر ( حسام ) , مالکین محترم , مشارکت در ساخت با

۲۲۸۶۰۰۳۲ ـ ۰۹۱۲۶۷۷۴۷۰۴


همشهری

ایده آل شما از ما

ایده آل شما از ما , مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


همشهری

مابسپارید بابهترین سازندگان

مابسپارید بابهترین سازندگان , مالکین محترم منطقه2 , مشارکت درساخت خودرابه

۰۹۱۲۳۱۸۷۷۳۵ - ۸۸۲۷۳۰۰۷


همشهری

, مشارکت،فروش ومعاوضه , ملک شما ، در اسرع وقت , مناطق1-2-5-6

۴۴۲۱۷۱۹۱ جعفرزاده ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ لاهوتي ۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷


همشهری

«تخصصاًمشارکت درساخت»

«تخصصاًمشارکت درساخت» , «قبل ازقراردادباماتماس بگیرید» , داوری قراردادبانظارت کامل …

۷۷۷۵۱۹۵۲ - ۷۷۷۵۱۹۴۲


همشهری

پروژه های شما را با وام قابل

پروژه های شما را با وام قابل , تکمیل مینماید , تقسیط هر واحد 100 تا 200 م , مالکین پروژه های …

۰۹۱۲۸۴۴۱۲۲۸ ۰۹۱۴۱۱۵۸۴۲۴


همشهری

( مسکن امپراطور )

( مسکن امپراطور ) , ملک از شما ساخت از ما , مناطق 4 و 7 و 8 و 14 و 13

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ و ۷۷۴۸۳۱۸۸


همشهری

بابهترین متریال و نقشه و نمونه کار

بابهترین متریال و نقشه و نمونه کار , مالکین محترم منطقه 1 و 2 و 3 , مشارکت مستقیم با سازنده

۰۹۱۲۶۹۸۱۶۹۰ - ۰۹۱۰۹۲۰۱۷۵۷


همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , ساخت با بهترین شرایط , ملک شما را جهت مشارکت در , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 …

مديريت ۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ ۲۲۸۶۰۰۳۲


همشهری

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید , مالکین محترم مناطق 2 و 5

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

جهت مشارکت نیازمندیم

جهت مشارکت نیازمندیم , سازنده معتبر از ما ( صفائی ) , شرایط از شما , مالکین محترم منطقه …

۰۹۱۲۷۳۶۷۸۷۶ و ۴۴۴۷۰۱۱۰


همشهری

به ساخت ملک خودرادارید،آخرین

به ساخت ملک خودرادارید،آخرین , شرایط ملک خودراازماجویاشوید،براتی , مالکین محترم اگر …

۰۹۱۲۳۰۸۷۰۹۷ و ۳۳۰۰۱۰۹۰


همشهری

9 - 10 - 11 - 12

9 - 10 - 11 - 12 , مالکین محترم منطقه , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


همشهری

4،8،12،13،14،15ملک ازشما

4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی) , مالکین محترم مناطق

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , بهترین ساخت از ما(حق شناس) , مناطق12،13،14 ملک از شما

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


همشهری

بهترین متریال ،نقشه ونمونه کار

بهترین متریال ،نقشه ونمونه کار , مشارکت باشرایط دلخواه شما , نیاوران-فرمانیه-اقدسیه

املاک ۰۹۲۱۲۴۰۵۱۰۰


همشهری

*مرکز مشارکت در ساخت*

*مرکز مشارکت در ساخت* , بافتهای فرسوده شرق تهران(شیخ) , مناطق 4،8،13،14،15 و

۰۹۱۲۶۴۸۴۶۷۴ و ۳۳۶۴۶۲۴۲


همشهری

ملک از شما بهترین ساخت ازما

ملک از شما بهترین ساخت ازما , مناطق 4 ، 8 ، 13 و 14

۰۹۱۲۱۲۷۰۱۲۴ محمدي ۳۳۱۸۵۷۸۲


همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , بهترین ساخت , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


همشهری

سازنده برند با تضمینات مالی

سازنده برند با تضمینات مالی , مالکین محترم مناطق 1 و 2 و 5 , و شرایط عالی فوری ( انوری )

۰۹۹۰۴۸۴۴۱۸۰ - ۸۸۰۱۰۱۰۱


همشهری

مجهز به کارخانجات اسکلت

مجهز به کارخانجات اسکلت , بادراختیارداشتن مجموعه , بالاترین کیفیت به صورت , بهترین انتخاب …

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۷ ۲۲۲۲۰۲۶۶


همشهری

9 - 10 - 11 - 12

9 - 10 - 11 - 12 , مالکین محترم منطقه , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , بهترین ساخت , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , بهترین ساخت از ما(حق شناس) , مناطق12،13،14 ملک از شما

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


همشهری

4،8،12،13،14،15ملک ازشما

4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی) , مالکین محترم مناطق

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

*مرکز مشارکت در ساخت*

*مرکز مشارکت در ساخت* , بافتهای فرسوده شرق تهران(قاسمی) , مناطق 4،8،13،14،15 و

۰۹۱۲۱۷۲۸۶۶۹ و ۳۳۸۳۸۷۳۵


همشهری

به ساخت ملک خودرادارید،آخرین

به ساخت ملک خودرادارید،آخرین , شرایط ملک خودراازماجویاشوید،براتی , مالکین محترم اگر …

۰۹۱۲۳۰۸۷۰۹۷ و ۳۳۰۰۱۰۹۰


همشهری

«مالکین محترم منطقه10»

«مالکین محترم منطقه10» , با شرایط دلخواه شما , ملک ازشما**بهترین ساخت ازما

۰۹۳۹۶۸۸۹۱۰۱


همشهری

, , سرمایه‎گذاری-مدیریت‎پیمان , سینا , مشارکت در ساخت …

۰۹۱۲۱۰۵۸۹۱۹ ۲۶۴۱۳۹۵۸


همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , شما از ما (ایلیایی فر ) , ملک از شما ساخت باشرایط

۴۴۴۲۰۴۴۴ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


همشهری

بایک تماس بسته تضمینی مشارکت

بایک تماس بسته تضمینی مشارکت , درساخت رادریافت نمائید , مستقیم با سازنده , منطقه1و 3 , …

ميرزائي ۰۹۱۲۷۱۸۷۵۶۳


همشهری

گیشا

گیشا , « با نمونه کار ایده آل » , مشارکت در ساخت

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

* املاک بزرگ آمایش *

* املاک بزرگ آمایش * , « فرمانیه » , با نمونه کار , مالکین محترم منطقه1 , مشارکت در ساخت

۰۹۱۲۲۸۴۱۶۴۴ لطفي منش ۲۶۴۵۳۱۵۲


همشهری

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت , مشارکت در ساخت , مشاوره رایگان

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


همشهری

تخصص ما فقط منطقه 1

تخصص ما فقط منطقه 1 , ساخت با شرایط شما ( املاک ) , نمونه کار لوکس

خاتمي ۰۹۱۲۲۲۷۹۶۷۶


همشهری

(مشاور شما : شاکر)

(مشاور شما : شاکر) , ساخت ازما , ملک و زمین از شما , منطقه 5 و 2

۰۹۱۹۵۱۸۶۸۱۲ ۰۹۱۲۱۷۸۴۵۱۸


همشهری

بهترین شرایط وکیفیت (اسکندری)

بهترین شرایط وکیفیت (اسکندری) , مشارکت به شرط طبقه5 , منطقه5 (املاک آفتاب)

۰۹۱۲۲۲۴۸۳۰۵ - ۴۴۸۰۰۰۹۷


همشهری

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید , مالکین محترم مناطق 2 و 5

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

, مشارکت،فروش ومعاوضه , ملک شما ، در اسرع وقت , مناطق1-2-5-6

۴۴۲۱۷۱۹۱ جعفرزاده ۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ لاهوتي ۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷


همشهری

+ بلا عوض از ما

+ بلا عوض از ما , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , مستقیم سازنده (بیواسطه) , ملک کلنگی …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

املاک آموت

املاک آموت , درکلیه مناطق تهران (ایمان) , ملک ازشما ،ساخت باشرایط شماازما

۰۹۱۲۱۸۷۶۱۶۹ و ۲۲۸۷۴۹۱۲


همشهری

شما و مشاوره فنی رایگان

شما و مشاوره فنی رایگان , مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط , نیازمندیم

جماراني ۰۹۱۲۳۸۸۴۷۴۵


همشهری

با بهترین

با بهترین , به ما بسپارید , سازندگان و متریال , مالکین محترم منطقه2 , مشارکت درساخت خودرا …

۰۹۱۲۳۱۸۷۷۳۵ اکبري ۸۸۲۷۳۰۰۷


همشهری

دلخواه شما از ما

دلخواه شما از ما , مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

50 میلیون مژدگانی

50 میلیون مژدگانی , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , به مالکین منطقه1 و3

خانم خمسه ۲۲۷۱۳۲۷۴


همشهری

از ما بخواهید

از ما بخواهید , ساختمان با طراحی خاص را , مالکین مناطق 1 تا 3

بهارستاني ۰۹۱۲۱۱۲۳۱۳۵


همشهری

بلاعوض فورانیازمندیم(صادقی)

بلاعوض فورانیازمندیم(صادقی) , مالکین محترم مناطق1تا10 , ملک شما راجهت مشارکت بابهترین

۰۹۱۲۱۹۱۰۸۷۰و۸۸۰۷۸۰۷۳


همشهری

مستقیم با مهندس سازنده

مستقیم با مهندس سازنده , ملک کلنگی یانیمه کاره ،متریال عالی , مناطق1و2و3و6و9و10و11

۰۹۱۲۵۲۴۶۱۵۱


همشهری

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت , مشارکت در ساخت , مشاوره رایگان

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


همشهری

50 میلیون مژدگانی

50 میلیون مژدگانی , بامعرفی ملک خوددریافت نمایند , به مالکین منطقه1 و3

خانم خدابخشي ۲۶۶۰۱۰۴۲


همشهری

( مسکن امپراطور )

( مسکن امپراطور ) , ملک از شما ساخت از ما , مناطق 4 و 7 و 8 و 14 و 13

۰۹۱۲۷۲۳۸۹۹۳ و ۷۷۴۸۳۱۸۸


همشهری

با25سال تجربه اجرائی ونمونه کار

با25سال تجربه اجرائی ونمونه کار , بهترین کادر فنی و اجرائی , مالکین محترم مناطق 1و3و4 , …

۰۹۳۵۱۱۹۸۵۰۲ ۲۶۷۰۵۹۹۴


همشهری

اجرای تعهد به موقع +

اجرای تعهد به موقع + , بهترین شرایط از ما , سازنده معتبر + نمونه کار + , مالکین محترم مناطق2و5 …

۰۹۱۲۳۲۴۲۹۵۳ صداقت ۴۴۴۸۷۰۵۱


همشهری

+ بلا عوض از ما

+ بلا عوض از ما , 1 و 3 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , مستقیم سازنده (بیواسطه) , ملک کلنگی …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


همشهری

شما و مشاوره فنی رایگان

شما و مشاوره فنی رایگان , مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط , نیازمندیم

جماراني ۰۹۱۲۳۸۸۴۷۴۵


همشهری

گیشا

گیشا , « با نمونه کار ایده آل » , مشارکت در ساخت

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


همشهری

, آرشیتکت های منطقه , ساخت زیر نظر معتبرترین , مناطق 1 و 3

۰۹۱۲۳۴۵۰۹۹۵ کيان ۲۲۴۱۰۹۷۱


همشهری

مجهز به کارخانجات اسکلت

مجهز به کارخانجات اسکلت , بادراختیارداشتن مجموعه , بالاترین کیفیت به صورت , بهترین انتخاب …

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۷ ۲۲۲۲۰۲۶۶


همشهری

دلخواه شما از ما

دلخواه شما از ما , مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


همشهری

, قابل توجه مالکین محترم , مشارکت با سازنده نامی منطقه , مناطق22و6و5و4و3و2و1

۰۹۳۳۹۰۹۰۱۴۲ آرش ۸۸۵۶۱۵۱۵


همشهری

عرف و متریال درجه یک (برومند)

عرف و متریال درجه یک (برومند) , مشارکت درمناطق 8 و 4،باشرایط , نارمک - املاک آلوارس

۰۹۱۲۱۲۳۸۱۶۷ - ۷۷۰۹۰۳۸۱


همشهری

( مسکن بزرگ رضوان )

( مسکن بزرگ رضوان ) , شما را با شرایط ایده آل می سازیم , مالکین مناطق8 - 4 - 13 ملک

۰۹۱۲۲۴۰۹۳۵۳ و ۷۷۹۵۴۸۵۸


همشهری

بلاعوض یا قرض الحسنه

بلاعوض یا قرض الحسنه , مشارکت می دهیم ( امید ) , ملک شما را 65 به 35 + …

۰۹۱۲۲۱۶۱۲۲۳ ـ ۷۷۷۰۳۰۰۰


همشهری

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت

بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید , مالکین محترم مناطق 2 و 5

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


همشهری

گلچینی ازبهترین

گلچینی ازبهترین , به ما بسپارید , سازندگان منطقه , مشارکت درساخت خودرا , منطقه 2

۰۹۱۲۳۱۸۷۷۳۵ اکبري ۸۸۲۷۳۰۰۷


همشهری

بابهترین ساخت و نمونه کار

بابهترین ساخت و نمونه کار , مالکین محترم مناطق8،7،13،14 , مشارکت درساخت،مدیریت پیمان

مهندس رسولي ۰۹۱۲۱۸۱۸۲۹۸


همشهری

4،8،12،13،14،15ملک ازشما

4،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی) , مالکین محترم مناطق

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , بهترین ساخت از ما(حق شناس) , مناطق12،13،14 ملک از شما

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی