مشارکت در ساخت

سازنده ملک در محدوده نارمک و تهران نو با بهترین شرایط و کیفیت

۰۹۱۲۴۷۷۵۲۷۴

شهر ری

شهر ری , کلنگی از شما بهترین ساخت , ازما گروه مهندسین ( خوشرو )

۰۹۱۲۴۷۲۲۴۲۷


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه 2 و 5

مالکین محترم منطقه 2 و 5 , ملک از شما ساخت ایده آل , شما از ما سازنده :مهدی زاده …

۰۹۱۲۷۷۷۸۲۴۸


روزنامه همشهری

مناطق 1 و 3

مناطق 1 و 3 , ساخت باسازنده و آرشیتکت خوب , و نمونه ، شرایط منطقی - کیان

۰۹۱۲۳۴۵۰۹۹۵و۲۲۴۱۰۹۷۱


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

هدیه 70میلیون تومانی

هدیه 70میلیون تومانی , به معرفی کنندگان ملک , جهت مشارکت درساخت , فقط منطقه 1 و 2 و 3 ,

۰۹۱۲۷۱۸۷۵۶۳ « ميرزائـي »


روزنامه همشهری

بهترین سازنده منطقه 13 14

بهترین سازنده منطقه 13 14 , با پرداخت بلاعوض , و اسکان رایگان

۰۹۱۲۵۱۰۸۷۰۱و۲۰ـ۳۳۲۵۸۱۱۹


روزنامه همشهری

سعادت آباد-شهرک غرب-پونک

سعادت آباد-شهرک غرب-پونک , معرفی سازندگان بنام منطقه , شرایط منصفانه فقط یک تماس

وحيد ۰۹۱۲۱۸۶۰۰۹۵


روزنامه همشهری

مشارکت درساخت تخصص ماست

مشارکت درساخت تخصص ماست , ملک کلنگی در مناطق1تا 13ازشما , باارائه بهترین پیشنهادساخت …

نوابي ۰۹۱۲۲۰۸۲۱۲۸


روزنامه همشهری

# مالکین محترم #

# مالکین محترم # , (مناطق 2 و 5 ) ملک شما را , به بهترین شرایط مشارکت خواهیم کرد

زندي ۰۹۱۲۲۳۷۶۶۵۹


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


روزنامه همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۲۶۷۰۸۰۴۰ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت کلیه مناطق

مشارکت در ساخت کلیه مناطق , تهران- لطفا عدد منطقه خود را , به شماره ذیل sms فرمایید

۴۸۲۸۵۷۱ - ۰۹۳۵


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت تخصصی

مشارکت در ساخت تخصصی , و خریدار کلنگی , مناطق 1 ، 3 و 4 (محسنی)

۰۹۱۲۶۲۱۸۶۴۵و۸_۲۲۸۵۲۸۷۵


روزنامه همشهری

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز , تهرانپارس،سازنده‏معتبر , منطقه4،فلکه1و2و3و4و , حکیمیه و نارمک …

۰۹۱۲۳۰۳۸۳۴۰ - ۷۷۷۰۷۰۷۲


روزنامه همشهری

مناطق 1 - 2 - 5 - 6

مناطق 1 - 2 - 5 - 6 , مشارکت درساخت،فروش،معاوضه

۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷و۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ ۴۴۲۱۷۱۹۱


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 4

مناطق 1 تا 4 , 60 به 40 , بلاعوض + اسکان , حداکثرسطح اشغال، حداکثرطبقات , در پهنه های مختلف …

۰۹۱۲۶۴۶۱۹۸۵ موحدي ۲۲۷۸۲۰۰۰


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه

مالکین محترم منطقه , 9 - 10 - 11 - 12 , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

تماس با سازنده ۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت تخصصی

مشارکت در ساخت تخصصی , مناطق 1 تا 4 ,

نجاريان ۰۹۱۲۸۵۷۲۲۹۴


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 12

مناطق 1 تا 12 , سازندگان با نمونه کارقوی , شرایط ایده آل , ساخت درجه یک

۰۹۱۰۲۴۲۰۶۳۸ والا ۸۸۰۰۵۲۲۲


روزنامه همشهری

مالکین کلیه مناطق

مالکین کلیه مناطق , مشارکت و قرارداد حرفه ای , با ضوابط روز شهرداری , با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۳۸۴۰۰۵۶ ايرانمنش ۸۸۷۱۰۰۹۲


روزنامه همشهری

# مالکین محترم مناطق5،2،1#

# مالکین محترم مناطق5،2،1# , نمونه قرارداد و نمونه کار ایده آل , مشارکت ، تخصص ماست (صادق)

۰۹۱۰۹۰۰۷۹۵۰ و ۲۲۳۵۶۴۹۴


روزنامه همشهری

مشارکت درساخت مناطق1تا4

مشارکت درساخت مناطق1تا4 , ساخت مهندسی وحرفه ای , نمونه کار ایده آل درتهرانپارس

۰۹۱۲۳۰۴۵۱۹۷


روزنامه همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 2 و 3 و 6 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


روزنامه همشهری

نیازبه زمین کلنگی درمنطقه1و2

نیازبه زمین کلنگی درمنطقه1و2 , جهت مشارکت در ساخت

جمالي ۰۹۱۲۱۱۲۰۹۵۷ ۸۸۸۸۸۸۱۳


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , مدیریت پیمان , ( تهاتر - نظارت )

۰۹۱۲۸۴۹۲۵۶۷


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 5 یا بافت فرسوده

مناطق 1 تا 5 یا بافت فرسوده , نیازبه مشارکت با نمونه کاردرجه یک

۰۹۳۵۱۵۰۶۹۴۸ ۲۲۶۸۶۸۳۱


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل شما از ما

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


روزنامه همشهری

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز , تهرانپارس،سازنده‏معتبر , منطقه4،فلکه1و2و3و4و , حکیمیه و نارمک …

۰۹۱۲۳۰۳۸۳۴۰ - ۷۷۷۰۷۰۷۲


روزنامه همشهری

مشارکت منطقه 2 و 5

مشارکت منطقه 2 و 5 , مشاوره طراحی ، اجرا , بی واسطه

۰۹۱۲۱۱۳۵۱۷۹


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 4 نیاز به مشارکت

مناطق 1 تا 4 نیاز به مشارکت , بی واسطه بانمونه کار بسیار لوکس

۰۹۳۵۱۵۰۶۹۴۸ ۲۲۶۸۶۸۳۱


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه 2 و 5

مالکین محترم منطقه 2 و 5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل از ما ( اربابی )

۰۹۱۹۴۶۹۵۱۳۵


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 6 و 10 و 11 و 12 ملک شما , رابابهترین شرایط ممکن میسازیم

۰۹۳۸۳۴۹۱۳۴۲ـ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،7،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


روزنامه همشهری

# گیشا - یوسف آباد #

# گیشا - یوسف آباد # , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


روزنامه همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل , بهترین ساخت

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


روزنامه همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , ملک از شما بهترین ساخت از ما , مناطق 12 ، 13 ، 14 (حق شناس)

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


روزنامه همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط …

۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ مديريت ۲۲۸۶۰۰۳۲


روزنامه همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 2 و 3 و 6 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


روزنامه همشهری

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط

مناطق 1تا6 ملکتان را باشرایط , شما و مشاوره فنی رایگان , نیازمندیم

جماراني ۰۹۱۲۳۸۸۴۷۴۵


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 10

مناطق 1 تا 10 , مشارکت در ساخت , تخصص ماست ( چاوشی )

۰۹۱۲۶۹۹۶۶۵۴ - ۲۲۱۱۸۱۹۸


روزنامه همشهری

ساخت وتکمیل ملک نیمه کاره شما

ساخت وتکمیل ملک نیمه کاره شما , در ازای واحد و , پرداخت اقساطی

۰۹۱۲۲۷۰۴۹۴۶


روزنامه همشهری

هدیه 70میلیون تومانی

هدیه 70میلیون تومانی , به معرفی کنندگان ملک , جهت مشارکت درساخت , فقط منطقه 1 و 2 و 3 ,

۰۹۱۲۷۱۸۷۵۶۳ « ميرزائـي »


روزنامه همشهری

«شرکت مهندسی بامداد»

«شرکت مهندسی بامداد» , سازنده تخصصی ساختمان , مدیریت پیمان - مدیریت ساخت

۴۴۲۷۸۱۲۴و۲۶۷۰۸۰۳۲


روزنامه همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , پاداش 5تا50میلیون واقعی , به معرفی کنندگان جهت مشارکت , در ساخت فقط …

۲۶۷۰۸۰۴۰ ايليائي فر ۴۴۴۴۴۴۰۴


روزنامه همشهری

نیاز به ملک

نیاز به ملک , برای مشارکت درساخت , برای یکی از خوشنام ترین , سازندگان تهران

۰۹۱۲۶۰۵۳۸۷۳ هومن ۸۸۰۱۰۱۰۱


روزنامه همشهری

مناطق 1 و 3

مناطق 1 و 3 , بهترین ساخت با نمونه کار در , بهترین شهرهای اروپائی - کیان

۰۹۱۲۳۴۵۰۹۹۵و۲۲۴۱۰۹۷۱


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


روزنامه همشهری

مالک محترم

مالک محترم , ما بهترین ها را می سازیم , با شرایط مطلوب ,

۰۹۱۰۰۱۴۰۳۷۶ ابوالحسن ۲۶۴۵۳۱۳۹


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , ملک شما را با بهترین شرایط , مشارکت خواهیم کرد (میلانی)

املاک ۰۹۱۲۵۳۵۳۳۰۴


روزنامه همشهری

مالکین پروژه های

مالکین پروژه های , نیمه کاره و تعاونی های مسکن , پروژه های شما را با وام قابل , تقسیط هر …

۰۹۱۲۸۴۴۱۲۲۸ ۰۹۱۲۹۲۷۵۵۶۵


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

مالکین محترم

مالکین محترم , مناطق 1 و 2 و 3 , جهت سهولت فروش ومشارکت , ملک خود به بهترین صورت , ممکن با …

۰۹۱۹۷۲۲۴۷۶۴ سياوش ۲۶۱۱۰۳۶۰


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه1تا6

مالکین محترم منطقه1تا6 , جهت فروش ویامشارکت ملک خود , با معتبرترین آژانس املاک , زیرنظر …

۰۹۱۲۱۰۲۹۹۹۴ - ۸۸۰۵۶۷۸۰


روزنامه همشهری

قابل توجه مالکین محترم

قابل توجه مالکین محترم , مناطق 1 تا 5 , ملک شما را جهت فروش , یا معاوضه یا مشارکت , با بهترین …

هاشمي ۰۹۱۲۱۲۳۱۶۱۴


روزنامه همشهری

# مالکین محترم مناطق 1،2،5 #

# مالکین محترم مناطق 1،2،5 # , نمونه قراردادونمونه کارایده آل , مشارکت ، تخصص ماست ( صادق …

۰۹۱۰۹۰۰۷۹۵۰ و ۲۲۳۵۶۴۹۴


روزنامه همشهری

ملک ازشما،ساخت ازما-شرق

ملک ازشما،ساخت ازما-شرق , تهران، منطقه13،14بانمونه کار

۰۹۱۲۳۰۰۵۵۴۷ ۰۹۱۲۱۳۰۲۰۳۲


روزنامه همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , ملک از شما بهترین ساخت از ما , مناطق 12 ، 13 ، 14 (حق شناس)

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،7،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


روزنامه همشهری

*مرکز مشارکت در ساخت*

*مرکز مشارکت در ساخت* , مناطق 4،8،13،14،15 و , بافتهای فرسوده شرق تهران(شیخ)

۰۹۱۲۶۴۸۴۶۷۴ و ۳۳۶۴۶۲۴۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق1،2،3

مالکین محترم مناطق1،2،3 , ملک شما را برای مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط و , کوتاهترین …

۰۹۱۲۶۸۰۶۸۷۰ محمدي ۲۲۹۲۵۹۶۹


روزنامه همشهری

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت , مشاوره رایگان , 3دهه سابقه درخشان

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


روزنامه همشهری

اتومبیل جایزه بگیرید

اتومبیل جایزه بگیرید , با معرفی ملک جهت مشارکت , درساخت در شرق و شمال تهران

۷۷۹۳۶۳۷۶ - ۷۷۹۷۳۹۱۸


روزنامه همشهری

سعادت آباد-شهرک غرب

سعادت آباد-شهرک غرب , خریدار کلنگی و زمین , مشارکت هر متراژی

وحيد ۰۹۱۲۱۸۶۰۰۹۵


روزنامه همشهری

# گیشا - یوسف آباد #

# گیشا - یوسف آباد # , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , ملک شما را با بهترین شرایط , مشارکت خواهیم کرد (میلانی)

املاک ۰۹۱۲۵۳۵۳۳۰۴


روزنامه همشهری

مستقیم باسازنده حرفه ای

مستقیم باسازنده حرفه ای , منطقه 1، ملک شما را در , کوتاهترین زمانبندی و , بالاترین کیفیت …

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۷ ۲۲۲۲۰۲۶۶


روزنامه همشهری

بهترین سازنده منطقه 13 14

بهترین سازنده منطقه 13 14 , با پرداخت بلاعوض , و اسکان رایگان

۰۹۱۲۵۱۰۸۷۰۱و۲۰ـ۳۳۲۵۸۱۱۹


روزنامه همشهری

خاک طلاست !!!

خاک طلاست !!! , با آگاهی کامل تصمیم بگیرید , با مشاور حرفه ای مشورت کنید , مالکین محترم …

۰۹۱۲۱۹۰۸۰۵۲


روزنامه همشهری

سعادت آباد-شهرک غرب

سعادت آباد-شهرک غرب , خریدار کلنگی و زمین , مشارکت هر متراژی

وحيد ۰۹۱۲۱۸۶۰۰۹۵


روزنامه همشهری

مناطق 1 - 2 - 5 - 6

مناطق 1 - 2 - 5 - 6 , مشارکت درساخت،فروش،معاوضه

۰۹۱۲۳۴۵۳۳۸۷و۰۹۱۲۱۴۶۹۸۵۹ ۴۴۲۱۷۱۹۱


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , با ارائه نمونه کار و , شرایط عالی

۰۹۱۲۶۸۹۲۷۸۱


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

املاک حسینی - تهرانپارس

املاک حسینی - تهرانپارس , مشارکت درساخت ، معاوضه , طبق ‎شرایط‎ ایده‏آل ‏شما

۰۹۱۲۲۲۱۲۴۰۰ - ۷۷۸۷۲۳۲۰


روزنامه همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط …

۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ مديريت ۲۲۸۶۰۰۳۲


روزنامه همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 2 و 3 و 6 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


روزنامه همشهری

هدیه 70میلیون تومانی

هدیه 70میلیون تومانی , به معرفی کنندگان ملک , جهت مشارکت درساخت , فقط منطقه 1 و 2 و 3 ,

۰۹۱۲۷۱۸۷۵۶۳ « ميرزائـي »


روزنامه همشهری

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز

مسکن‎بزرگ‏ برج‎سبز , تهرانپارس،سازنده‏معتبر , منطقه4،فلکه1و2و3و4و , حکیمیه و نارمک …

۰۹۱۲۳۰۳۸۳۴۰ - ۷۷۷۰۷۰۷۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل شما از ما

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


روزنامه همشهری

نیازبه زمین کلنگی درمنطقه1و2

نیازبه زمین کلنگی درمنطقه1و2 , جهت مشارکت در ساخت

جمالي ۰۹۱۲۱۱۲۰۹۵۷ ۸۸۸۸۸۸۱۳


روزنامه همشهری

یوسف آباد - فاطمی

یوسف آباد - فاطمی , ملک جهت مشارکت درساخت وخرید , باشرایط عالی بیواسطه «خوشنواز»

۸۸۵۵۵۰۰۴ ـ ۰۹۳۷۳۳۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 6 و 7

مالکین محترم مناطق 6 و 7 , برای اطلاع از , - بهترین شرایط مشارکت , - بهترین متریال ساخت , …

۸۸۱۷۷۱۰۰ - ۰۹۱۹۹۵۰۰۳۱۸


روزنامه همشهری

قابل توجه مالکین محترم

قابل توجه مالکین محترم , مناطق 1 تا 5 : , ملک شما را جهت مشارکت , فروش یا معاوضه , با بهترین …

هاشمي ۰۹۱۲۱۲۳۱۶۱۴


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق1تا4

مالکین محترم مناطق1تا4 , 50 به 50 تا , 2میلیارد بلاعوض , 60 به 40 تا , 200 / 1میلیارد بلاعوض

۰۹۱۲۳۰۷۶۵۰۸ يکتا ۲۲۷۸۲۰۰۰


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت

مشارکت در ساخت , مدیریت پیمان , ( تهاتر - نظارت )

۰۹۱۲۸۴۹۲۵۶۷


روزنامه همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۲۶۷۰۸۰۴۰ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


روزنامه همشهری

# مالکین محترم مناطق 1،2،5 #

# مالکین محترم مناطق 1،2،5 # , نمونه قراردادونمونه کارایده آل , مشارکت ، تخصص ماست ( صادق …

۰۹۱۰۹۰۰۷۹۵۰ و ۲۲۳۵۶۴۹۴


روزنامه همشهری

( املاک شهر )

( املاک شهر ) , نیازمند مشارکت در ساخت , در مناطق 2 و 5

فخري ۰۹۱۲۲۲۱۴۵۹۷


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه

مالکین محترم منطقه , 9 - 10 - 11 - 12 , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

تماس با سازنده ۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


روزنامه همشهری

مالکین کلیه مناطق

مالکین کلیه مناطق , مشارکت و قرارداد حرفه ای , با ضوابط روز شهرداری , با ما تماس بگیرید

۰۹۱۲۳۸۴۰۰۵۶ ايرانمنش ۸۸۷۱۰۰۹۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه 2 و 5

مالکین محترم منطقه 2 و 5 , ملک از شما ساخت ایده آل , شما از ما سازنده :مهدی زاده …

۰۹۱۲۷۷۷۸۲۴۸


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت کلیه مناطق

مشارکت در ساخت کلیه مناطق , تهران- لطفا عدد منطقه خود را , به شماره ذیل sms فرمایید

۴۸۲۸۵۷۱ - ۰۹۳۵


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


روزنامه همشهری

# گیشا - یوسف آباد #

# گیشا - یوسف آباد # , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 4،7،8،12،13،14،15ملک ازشما , ساخت بابهترین شرایط ازما(محمدی)

۰۹۱۲۳۸۷۷۵۰۲ و ۳۳۰۹۹۵۱۴


روزنامه همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل , بهترین ساخت

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 6 و 10 و 11 و 12 ملک شما , رابابهترین شرایط ممکن میسازیم

۰۹۳۸۳۴۹۱۳۴۲ـ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 8،12،13،14ملک شمارابابهترین , شرایط زیرنظروکیل میسازیم(اکبری)

۰۹۱۲۴۸۸۶۱۷۷ و ۳۳۰۶۶۱۱۴


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آسا

شرکت مهندسی آسا , مناطق 12 14 15 , ملک شمارابابهترین شرایط میسازیم …

۳۳۲۲۳۳۷۸


روزنامه همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , ملک از شما بهترین ساخت از ما , مناطق 12 ، 13 ، 14 (حق شناس)

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


روزنامه همشهری

مشارکت در ساخت

ملک از شما ساخت از ما ملک های کلنگی شما را با بهترین متریال، بالاترین کیفیت و کمترین …

۰۹۱۲۱۳۰۲۰۳۲,۰۹۱۲۳۰۰۵۵۴۷


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بالاترین پیشنهاد جهت ساخت , را از ما بگیرید

املاک بام ۴۴۸۰۶۹۱۱


روزنامه همشهری

«شرکت مهندسی بامداد»

«شرکت مهندسی بامداد» , سازنده تخصصی ساختمان , مدیریت پیمان - مدیریت ساخت

۴۴۲۷۸۱۲۴و۲۶۷۰۸۰۳۲


روزنامه همشهری

املاک 110 دریانی

املاک 110 دریانی , مالکین محترم املاک کلنگی , چرا فروش ؟؟؟ , مشارکت در ساخت با , تضمین 100 …

۰۹۱۹۰۱۴۴۶۳۳ خسروي ۴۴۲۶۵۱۶۵


روزنامه همشهری

مناطق 1 الی 3

مناطق 1 الی 3 , جهت فروش یا مشارکت , ملک خود با ما , تماس بگیرید (بخشی) , مالکین محترم

۰۹۱۰۲۲۰۷۵۳۵ - ۲۲۰۱۳۴۳۶


روزنامه همشهری

خاک طلاست ..!!

خاک طلاست ..!! , اگر آگاهانه تصمیم بگیرید , با حرفه ای ها مشورت کنید

۰۹۱۹۱۸۷۰۰۱۴ - ۰۹۱۲۱۸۷۰۰۱۴


روزنامه همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , پاداش 5تا50میلیون واقعی , به معرفی کنندگان جهت مشارکت , در ساخت فقط …

۲۶۷۰۸۰۴۰ ايليائي فر ۴۴۴۴۴۴۰۴


روزنامه همشهری

شهرک غرب - سعادت آباد

شهرک غرب - سعادت آباد , مشارکت درساخت با بهترین متریال , و بلاعوض (مسکن تک - عباسی )

۰۹۱۲۱۱۳۶۳۴۰ و ۸۸۰۷۷۲۳۷


روزنامه همشهری

سعادت آباد-شهرک غرب-پونک

سعادت آباد-شهرک غرب-پونک , معرفی سازندگان بنام منطقه , شرایط منصفانه-فقط یک تماس

وحيد ۰۹۱۲۱۸۶۰۰۹۵


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

مستقیم باسازنده حرفه ای

مستقیم باسازنده حرفه ای , منطقه 1، ملک شما را در , کوتاهترین زمانبندی و , بالاترین کیفیت …

۰۹۱۲۱۰۰۰۰۱۷ ۲۲۲۲۰۲۶۶


روزنامه همشهری

مالکین پروژه های

مالکین پروژه های , نیمه کاره و تعاونی های مسکن , پروژه های شما را با وام قابل , تقسیط هر …

۰۹۱۲۸۴۴۱۲۲۸ ۰۹۱۲۹۲۷۵۵۶۵


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه1تا6

مالکین محترم منطقه1تا6 , جهت فروش ویامشارکت ملک خود , با معتبرترین آژانس املاک , زیرنظر …

۰۹۱۲۱۰۲۹۹۹۴ - ۸۸۰۵۶۷۸۰


روزنامه همشهری

اتومبیل جایزه بگیرید

اتومبیل جایزه بگیرید , با معرفی ملک جهت مشارکت , درساخت در شرق و شمال تهران

۷۷۹۳۶۳۷۶ - ۷۷۹۷۳۹۱۸


روزنامه همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 2 و 3 و 6 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


روزنامه همشهری

پیمان مدیریت

پیمان مدیریت , مشاوره رایگان , 3دهه سابقه درخشان

۰۹۱۲۶۸۵۵۰۸۸


روزنامه همشهری

مناطق 1 تا 10

مناطق 1 تا 10 , مشارکت در ساخت , تخصص ماست ( چاوشی )

۰۹۱۲۶۹۹۶۶۵۴ - ۲۲۱۱۸۱۹۸


روزنامه همشهری

# گیشا - یوسف آباد #

# گیشا - یوسف آباد # , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


روزنامه همشهری

قابل توجه مالکین محترم

قابل توجه مالکین محترم , مناطق 1 تا 5 : , ملک شما را جهت مشارکت , فروش یا معاوضه , با بهترین …

هاشمي ۰۹۱۲۱۲۳۱۶۱۴


روزنامه همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , ملک از شما بهترین ساخت از ما , مناطق 12 ، 13 ، 14 (حق شناس)

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


روزنامه همشهری

ملک کلنگی درمنطقه

ملک کلنگی درمنطقه , 1 و 2 و 3 و 6 از شما , پروانه + ساخت + اسکان , + بلا عوض از ما , نمونه کار …

۰۹۱۲۲۸۹۷۱۶۲و ۲۶۷۰۷۵۲۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6

مالکین محترم مناطق 2 و 5 و 6 , ملک از شما - ساخت باشرایط , دلخواه شما از ما

املاک دارابي ۴۴۸۰۱۸۱۸


روزنامه همشهری

اتومبیل جایزه بگیرید

اتومبیل جایزه بگیرید , با معرفی ملک جهت مشارکت , درساخت در شرق و شمال تهران

۷۷۹۳۶۳۷۶ - ۷۷۹۷۳۹۱۸


روزنامه همشهری

املاک حسینی - تهرانپارس

املاک حسینی - تهرانپارس , مشارکت درساخت ، معاوضه , طبق ‎شرایط‎ ایده‏آل ‏شما

۰۹۱۲۲۲۱۲۴۰۰ - ۷۷۸۷۲۳۲۰


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق2و5

مالکین محترم مناطق2و5 , ملک از شما - ساخت با شرایط , ایده آل شما از ما

املاک فخار ۴۴۸۰۲۸۰۰


روزنامه همشهری

مرزداران - شهرک غرب

مرزداران - شهرک غرب , از مالکین محترم دعوت به , همکاری میشود با نمونه کاردرمنطقه

مهندس علياري ۰۹۱۲۳۹۵۹۴۲۷


روزنامه همشهری

خاک طلاست ..!!

خاک طلاست ..!! , اگر آگاهانه تصمیم بگیرید , با حرفه ای ها مشورت کنید

۰۹۱۹۱۸۷۰۰۱۴ - ۰۹۱۲۱۸۷۰۰۱۴


روزنامه همشهری

مالکین محترم شرق تهران

مالکین محترم شرق تهران , ملک از شما - مشارکت و , معاوضه بابهترین شرایط ازما

۰۹۱۲۷۷۶۰۷۸۶ - ۷۷۴۷۰۰۳۰


روزنامه همشهری

املاک بزرگ نوین

املاک بزرگ نوین , مناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت با بهترین شرایط …

۰۹۱۲۲۴۳۴۹۴۶ مديريت ۲۲۸۶۰۰۳۲


روزنامه همشهری

مالکین مناطق 1 تا 11

مالکین مناطق 1 تا 11 , چنانچه قصد فروش یا مشارکت ملک , خود رادارید فقط بایک تماس (الفت)

۰۹۳۰۷۰۷۱۸۷۷و ۸۸۹۹۲۷۲۲


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق1 و 2 و3

مالکین محترم مناطق1 و 2 و3 , ملک شما را جهت مشارکت در , ساخت و بهترین شرایط و , سازندگان …

محمدي ۰۹۱۲۶۸۰۶۸۷۰ ۹ - ۲۶۴۱۱۰۲۱


روزنامه همشهری

املاک امپراطور غرب

املاک امپراطور غرب , ملک از شما ساخت باشرایط , شما از ما (ایلیایی فر )

۲۶۷۰۸۰۴۰ - ۴۴۴۴۴۴۰۴


روزنامه همشهری

مالکین محترم منطقه

مالکین محترم منطقه , 9 - 10 - 11 - 12 , ملک از شما ساخت ایده آل ازما …

تماس با سازنده ۰۹۱۲۳۰۶۸۷۸۵


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق 2 و 5

مالکین محترم مناطق 2 و 5 , بهترین پیشنهاد ساخت را , از ما بگیرید

(املاک) ۰۹۱۲۱۹۵۹۵۲۹


روزنامه همشهری

مشارکت در مناطق

مشارکت در مناطق , 11 و 10 و 6 , با تیم مهندسی مجرب

شريف ۰۹۱۲۶۸۶۵۶۲۱


روزنامه همشهری

# گیشا - یوسف آباد #

# گیشا - یوسف آباد # , مشارکت در ساخت , « با نمونه کار ایده آل »

قشقايي ۰۹۱۲۱۲۴۸۸۵۲


روزنامه همشهری

(مسکن بزرگ پرستار)

(مسکن بزرگ پرستار) , ملک از شما بهترین ساخت از ما , مناطق 12 ، 13 ، 14 (حق شناس)

۰۹۱۲۲۲۴۲۱۳۵ و ۳۳۱۸۴۶۲۷


روزنامه همشهری

( سراسازان )

( سراسازان ) , تمامی‎مناطق ، زیرنظروکیل , بهترین ساخت

خط ويژه ۷۷۷۳۷۳۱۰


روزنامه همشهری

مالکین محترم مناطق

مالکین محترم مناطق , 6 و 10 و 11 و 12 ملک شما , رابابهترین شرایط ممکن میسازیم

۰۹۳۸۳۴۹۱۳۴۲ـ۰۹۱۲۳۴۹۱۳۴۲


روزنامه همشهری

شرکت مهندسی آرکا

شرکت مهندسی آرکا , مناطق7 ، 8 ، 12 ، 13 ، 14 , ملک شما را با بهترین مصالح میسازیم

۳۶۶۰۲۸۶۶


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

اخبار مرتبط

وبگردی