آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش باغ - مزرعه - گلخانه (شهرستان)

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش باغ - مزرعه - گلخانه (شهرستان)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش باغ - مزرعه - گلخانه (شهرستان)» اینجا کلیک کنید.

دانشنامه شماره 821430155880

دانشنامه شماره 821430155880 , مورخ 15 / 11 / 82 بنام , محمد حسن طاوس نشان , مفقود وازدرجه اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک موقت فارغ التحصیلی

مدرک موقت فارغ التحصیلی , حجت اله حسن پور هتکه لویی , به شماره ملی 5779683476 , در رشته زیست …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل صورتجلسه مسکن مهر پردیس

اصل صورتجلسه مسکن مهر پردیس , به شماره 4810 / 92 / ص / 102 , مورخ 3 / 7 / 92 بنام علیرضا - , خیرآبادی …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه ب 1 اینجانب حمید

گواهینامه ب 1 اینجانب حمید , طالش کراتی فرزند هوشنگ , به کد ملی 0322591279 , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

گواهینامه رانندگی حامد محمودی

گواهینامه رانندگی حامد محمودی , به شماره 2624471 تاریخ صدور , 5 / 8 / 1380 مفقود گردیده و , از …

 


نیازمندیهای همشهری

دفترچه کارآموزی اینجانب سپیده

دفترچه کارآموزی اینجانب سپیده , حبیبی پورکوچکسرایی به شماره , پروانه وکالت27072درتاریخ19 …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه به شماره 10630

دانشنامه به شماره 10630 , وریز نمرات به نام دکتر , مسعود احمد زاده اصل , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

شناسنامه و کارت ملی

شناسنامه و کارت ملی , اینجانب حامد محمودی , فرزند فرج اله به شماره , ملی 0321771397 , و شماره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی فرودگاهی

کارت شناسایی فرودگاهی , یاسر لاکتراشی به ش 301600 , مفقود گردیده و ازدرجه , اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت معافیت از خدمت حامد

کارت معافیت از خدمت حامد , محمودی،فرزندفرج اله به ش , 81008893725 تاریخ صدور , 28 / 1 / 91 مفقودوفاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه کسب آرایشگاه مردانه

پروانه کسب آرایشگاه مردانه , بشماره 37436 , بنام اسماعیل کیخسروی مفقود شده , و فاقد اعتبار …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت تردد فرودگاهی بنام

کارت تردد فرودگاهی بنام , محمد معین توکلی به ش , 0011721162 , مفقود و ازدرجه اعتبار ساقط است

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک کاردانی اینجانب بابک فتحی

مدرک کاردانی اینجانب بابک فتحی , ازواحد دانشگاهی علمی کاربردی , آش شهرستان مراغه رشته …

 


نیازمندیهای همشهری

سندفروش ون دلیکا بشماره

سندفروش ون دلیکا بشماره , پلاک 33 ایران 313 ت 26 , بشماره موتور 9080 مفقود گردیده , و از درجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه بهره برداری به

پروانه بهره برداری به , شماره 41071 / 01الف مورخ , 21 / 6 / 88 متعلق به شرکت , طراحی و مهندسی هنرایده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت بازنشستگی

کارت بازنشستگی , اینجانب عبدا... خرم , مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 


نیازمندیهای همشهری

سند فروش خودرو وانت

سند فروش خودرو وانت , 2کابین نیسان به شماره شاسی , PCBGLUD22104339و , شماره موتورKA24879375X , وشماره …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه کارشناسی اینجانب

دانشنامه کارشناسی اینجانب , آذرحاجی عباسی به شماره ملی , 0071493123فرزندمحمدتقی , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت شناسایی اینجانب

کارت شناسایی اینجانب , مصطفی فرج پور به ش کارمندی , 960805مربوط به هواپیمایی جمهوری , اسلامی …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل صورتجلسه مسکن مهر پردیس

اصل صورتجلسه مسکن مهر پردیس , به شماره 9052 / 90 / ص / 100 , مورخ 5 / 12 / 90 بنام شهلاخسروی , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی

مدرک فارغ التحصیلی , اینجانب فرناز قائمی فرزند , تیرداد به ش ش 7408 , صادره از تهران در …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه مامایی کارشناسی

دانشنامه مامایی کارشناسی , به نام ایلما گل , و دانشنامه کاردانی مامایی , به نام اعظم …

تلفن: ۰۹۱۹۵۷۹۳۵۱۳  


نیازمندیهای همشهری

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب , سیده بنت الهدی طباطبایی راد , فرزندسیدرضابه ش ش , 47142صادره …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت پایان خدمت مرتضی عبدالهی

کارت پایان خدمت مرتضی عبدالهی , فرزندعباس متولد 28 / 1 / 69 , به کدملی 1050174879 , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سند کمپانی وانت‎پیکان‏شهربانی

سند کمپانی وانت‎پیکان‏شهربانی , 261ص17ایران26وش شاسی , NAAA36aa8BG226866موتور , 11489056786مفقوداعتبارندارد

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی ارتباط تصویری

کارت دانشجویی ارتباط تصویری , شماره دانشجویی922313020 , دانشگاه علم و فرهنگ , مفقود و فاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه وکالت

پروانه وکالت , بنام امیروالایی باشیز بشماره , 27618مربوط به کانون مرکز , مفقود و فاقد اعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

برگه‏سبز،سندکمپانی‏وسندقطعی‏

برگه‏سبز،سندکمپانی‏وسندقطعی‏ , آزرابه‏ش‎شهربانی545ج21ایران66 , وشماره شاسی529486 , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی به شماره

کارت دانشجویی به شماره , دانشجویی9412201020بنام , مرضیه محمودی دانشجوی الزهرا مفقود , گردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی محمدکوشافرد

کارت دانشجویی محمدکوشافرد , شماره 921222067 موسسه , آموزش عالی پرندک،مدیریت صنعتی , مفقودگردیده …

 


نیازمندیهای همشهری

جواز کسب خدمات فنی

جواز کسب خدمات فنی , هیدرولیک اتحادیه صنف ماشین , سازان فلزتراش تهران شماره پروانه , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارنامه تاکسیرانی بشماره پلاک

کارنامه تاکسیرانی بشماره پلاک , 338ت52ایران33 وشماره پروانه , 1565 / 88 / 119 بهمن سئوالان , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

پروانه مطب اینجانب شاهین شهاب

پروانه مطب اینجانب شاهین شهاب , جراح دندانپزشک شماره نظام پزشکی , 91478تاریخ اعتبار29 / …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه به شماره 10630

دانشنامه به شماره 10630 , وریز نمرات به نام دکتر , مسعود احمد زاده اصل , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

قرارداد مسکن مهر

قرارداد مسکن مهر , بشماره 15108 / 100 / 91 , تاریخ 23 / 5 / 91(فتح اله سماواتی) , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

سندکمپانی ، برگه سبز

سندکمپانی ، برگه سبز , سندانتقال ، سوزوکی گرند 86 , پلاک 22 ایران 82 ط 168 , موتور J20A439398 , شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

برگ سبز خودروسواری تیبا

برگ سبز خودروسواری تیبا , مدل95 به شماره پلاک , 31 ب 841 ایران10 , ش موتورM15 / 8344374 , وشماره شاسی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , طوبی اصفهانی نژاد به شماره , 921143060 از دانشگاه علم و , فرهنگ مفقودوفاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

مدارک تحصیلی بنام

مدارک تحصیلی بنام , آتنا کنکاشور به کد ملی , 0079291201به عناوین , گواهی موقت پایان تحصیلات …

 


نیازمندیهای همشهری

موافقت اصولی،سوری باقربیگی

موافقت اصولی،سوری باقربیگی , ممقانی به ش: 2064 / 2695 / 717 , مفقودواعتبارندارد .از یابنده تقاضا …

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه به شماره 10630

دانشنامه به شماره 10630 , وریز نمرات به نام دکتر , مسعود احمد زاده اصل , مفقود و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

پاسپورت اینجانب عبدالقوی تاجیک

پاسپورت اینجانب عبدالقوی تاجیک , فرزند عبدالغیور صادره ازبغلان , افغانستان به ش پاسپورت15925 …

 


نیازمندیهای همشهری

جوازکسب‎نانوایی‏به‏شماره6274

جوازکسب‎نانوایی‏به‏شماره6274 , بنام‎خلیل‏حسنلوفرزندشفقتعلی , شماره‎ملی4282652179 , مفقودگردیده‎وفاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

گذرنامه محمد وحید عزیزی

گذرنامه محمد وحید عزیزی , بشماره 01251197 , مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد

 


نیازمندیهای همشهری

کارتکس گواهینامه صلاحیت

کارتکس گواهینامه صلاحیت , پیمانکاری شرکت آبادراه گنجاب , به ش 395 / 454 / 4 / 94 , مفقود وفاقد …

 


نیازمندیهای همشهری

کلیه مدارک و جفت پلاک

کلیه مدارک و جفت پلاک , شهربانی 11 ایران 765 س 48 , خودرو پراید , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجوئی سحرسمیعی

کارت دانشجوئی سحرسمیعی , زفرقندی بشماره 9311161010 , از دانشگاه الزهرا مفقود گردیده , و از …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , مرتضی پاپی به شماره , 9421195014 مفقود گردیده , و از درجه اعتبار ساقط …

 


نیازمندیهای همشهری

24916918.jpg

 


نیازمندیهای همشهری

پاسپورت اینجانب عبدالقوی تاجیک

پاسپورت اینجانب عبدالقوی تاجیک , فرزند عبدالغیور صادره ازبغلان , افغانستان به ش پاسپورت15925 …

 


نیازمندیهای همشهری

بنچاق وبرگه‎سبزموتورسیکلت‎آپاچی

بنچاق وبرگه‎سبزموتورسیکلت‎آپاچی , ش‏تنه180P9317438وموتور , 0E6EE2281059و‏پلاک94919 , ایران135مفقودوبی‎اعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

کارت خودرو

کارت خودرو , ش پلاک 33ایران 724س11 , و شماره شاسی83707116 , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

برگه‎سبزMVM315‎ش‎‏ شاسی

برگه‎سبزMVM315‎ش‎‏ شاسی , natfbamd5c1005773وموتور , mvm477fjaa005737وشهربانی , 512م62ایران44مفقوداعتبارندارد

 


نیازمندیهای همشهری

مدرک لیسانس مدیریت دولتی ومدرک

مدرک لیسانس مدیریت دولتی ومدرک , دیپلم ریاضی وپایان خدمت اینجانب , ناصر مبشری ش ملی …

 


نیازمندیهای همشهری

اصل قرارداد(تک برگی)مسکن مهر به

اصل قرارداد(تک برگی)مسکن مهر به , شماره 15229 / 92 / ص / 102 , مورخ18 / 7 / 92 بنام یدا... گیوه , مفقودوازدرجه …

 


نیازمندیهای همشهری

سندخودرو بشماره پلاک

سندخودرو بشماره پلاک , 10 ایران 166 ط 36 , بشماره موتور172B0020965 , مفقودوازدرجه اعتبارساقط

 


نیازمندیهای همشهری

دانشنامه پایان تحصیلات

دانشنامه پایان تحصیلات , بهزادرهبری بشماره3287 , فارغ التحصیل27 / 12 / 76 , پزشکی مربوط به …

تلفن: و از درجه اعتبار ساقط ميباشد  


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی , مریم سحری چروده فرزند رحیم اله , کدملی 0311916635 , مفقود و فاقد اعتبار است

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی اینجانب

کارت دانشجویی اینجانب , منا میکانیکی با شماره دانشجویی : , 9611361013 , مفقود گشته و فاقد اعتبار

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز و کارت خودرو

برگه سبز و کارت خودرو , ش پلاک10ایران338ب65 , وشاسیnakng7242eb116498 , مفقودوفاقداعتباراست

 


نیازمندیهای همشهری

کارت خودرو pk

کارت خودرو pk , ش پلاک 77ایران61ق589 , و گواهینامه بنام , علی اکبر صالح بادی , که درتاریخ , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی مهتاب قابل امیرخیز

کارت دانشجویی مهتاب قابل امیرخیز , به شماره 9225440013 از , موسسه دارالفنون قزوین مفقود , …

 


نیازمندیهای همشهری

گواهی موقت اینجانب

گواهی موقت اینجانب , زهرامحمدی فرزندمحمدکریم , به شماره شناسنامه 23356 , و ش دانشجویی 83106051 …

 


نیازمندیهای همشهری

برگه سبز سند موتور

برگه سبز سند موتور , سیکلت، شماره شهربانی , 37214 ایران 126 , شماره موتور , 0130n2g203693شماره , …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی بنام محمد شریعت فر

کارت دانشجویی بنام محمد شریعت فر , ش دانشجویی 9521195039 , رشته پرستاری مقطوع کارشناسی , مفقود …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت پرسنل اینجانب بهنام

کارت پرسنل اینجانب بهنام , رحمانی به ش کارمندی1343475 , مربوط به هواپیمایی جمهوری اسلامی …

 


نیازمندیهای همشهری

کارت دانشجویی مرضیه رسولی به

کارت دانشجویی مرضیه رسولی به , شماره921143020مقطع کارشناسی , معماری دانشگاه علم وفرهنگ …

 


نیازمندیهای همشهری

اینجانب سارا شاه مرد

اینجانب سارا شاه مرد , فرزند علی اکبر , بشماره ملی0072853174 , وشماره نظام پزشکی 105287 , و تاریخ …

 


نیازمندیهای همشهری