آگهی‌ها و نیازمندی‌های املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش انبار - سالن-سوله (شهرستان)

هر روز هزاران مورد آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش انبار - سالن-سوله (شهرستان)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «املاک شهرستان - فروش املاک اداری و تجاری - فروش انبار - سالن-سوله (شهرستان)» اینجا کلیک کنید.

کیلومتر 17جاده قدیم

کیلومتر 17جاده قدیم , قزوین - کرج , روبروی 3راه مکسال , 2قطعه زمین به مساحت , 13000 و 14950 متر …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۷۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

سردخانه 4 هزار تنی

سردخانه 4 هزار تنی , و یخ سازی و باسکول50تنی , در شاهرود-بسطام بفروش میرسد

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۶۹۷۶ ـ ۸۸۸۲۶۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کیلومتر 17جاده قدیم

کیلومتر 17جاده قدیم , قزوین - کرج , روبروی 3راه مکسال , 2قطعه زمین به مساحت , 13000 و 14950 متر …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۷۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

سردخانه 4 هزار تنی

سردخانه 4 هزار تنی , و یخ سازی و باسکول50تنی , در شاهرود-بسطام بفروش میرسد

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۶۹۷۶ ـ ۸۸۸۲۶۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کیلومتر 17جاده قدیم

کیلومتر 17جاده قدیم , قزوین - کرج , روبروی 3راه مکسال , 2قطعه زمین به مساحت , 13000 و 14950 متر …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۷۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری

سردخانه 4 هزار تنی

سردخانه 4 هزار تنی , و یخ سازی و باسکول50تنی , در شاهرود-بسطام بفروش میرسد

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۳۶۹۷۶ ـ ۸۸۸۲۶۸۸۸  


نیازمندیهای همشهری

کیلومتر 17جاده قدیم

کیلومتر 17جاده قدیم , قزوین - کرج , روبروی 3راه مکسال , 2قطعه زمین به مساحت , 13000 و 14950 متر …

تلفن: ۰۹۱۲۱۱۵۷۱۴۹  


نیازمندیهای همشهری