بومهن (کرشت)

بومهن (کرشت) , 750مترزمین 450متربنا + , 1میلیاردنقدمعاوضه آپارتمان منطقه1

رحماني ۰۹۱۲۲۰۵۱۳۱۱


روزنامه همشهری

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد , کارخانه معاوضه , با زمین یا آپارتمان

۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷


روزنامه همشهری

محصول تن ماهی

محصول تن ماهی , جهت معاوضه با انواع ملک , کل کشور موجود است

۴۴۴۷۰۷۸۶


روزنامه همشهری

ابتدای جاده چالوس،باغچه محصور

ابتدای جاده چالوس،باغچه محصور , با50مترسوئیت مشرف به رودخانه , معاوضه باخودرووآپارتمان300م

۰۹۱۲۳۶۳۶۸۳۱


روزنامه همشهری

بهترین نقطه کرج

بهترین نقطه کرج , (چهارراه طالقانی) 30متر , مغازه فعال ، متری 35م

۰۹۱۲۴۴۵۳۸۵۷


روزنامه همشهری

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد , کارخانه معاوضه , با زمین یا آپارتمان

۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷


روزنامه همشهری

محصول تن ماهی

محصول تن ماهی , جهت معاوضه با انواع ملک , کل کشور موجود است

۴۴۴۷۰۷۸۶


روزنامه همشهری

محصول تن ماهی

محصول تن ماهی , جهت معاوضه با انواع ملک , کل کشور موجود است

۴۴۴۷۰۷۸۶


روزنامه همشهری

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد , کارخانه معاوضه , با زمین یا آپارتمان

۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷


روزنامه همشهری

اندیشه فازیک

اندیشه فازیک , مغازه برمیدان 350م , نصف معاوضه الباقی نقد

۰۹۱۲۴۰۱۳۹۵۷ - ۰۹۱۲۱۸۲۱۸۴۷


روزنامه همشهری

محصول تن ماهی

محصول تن ماهی , جهت معاوضه با انواع ملک , کل کشور موجود است

۴۴۴۷۰۷۸۶


روزنامه همشهری

شهرک صنعتی اشتهارد

شهرک صنعتی اشتهارد , کارخانه معاوضه , با زمین یا آپارتمان

۰۹۱۲۱۰۸۳۹۴۷


روزنامه همشهری

مطالب داغ روز

وبگردی