آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)» اینجا کلیک کنید.

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

« کارخانه معتبر»

« کارخانه معتبر» , استاد کارقالبساز پلاستیک , « ساکن شرق تهران »

تلفن: ۷۷۱۴۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک قالب ساز پلاستیک

به یک قالب ساز پلاستیک , ماهرونیمه ماهرباحقوق ومزایادر , شهرک صنعتی چهاردانگه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۹۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به یک قالب ساز پلاستیک

به یک قالب ساز پلاستیک , ماهرونیمه ماهرباحقوق ومزایادر , شهرک صنعتی چهاردانگه نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۴۴۷۹۷۲۰  


نیازمندیهای همشهری

اپراتور فرز CNC

اپراتور فرز CNC , جهت شیفت شب نیازمندیم , (محدوده شرق تهران)

تلفن: ۷۷۳۹۳۸۷۹  


نیازمندیهای همشهری

به یک نفر فرزکار

به یک نفر فرزکار , جهت کاردر قالبسازی , «شرق تهران »نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۰۹۱۹۵۴۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

قالبساز

قالبساز , درزمینه قالبهای پروگرسیو , برای ورقهای نازک , بصورت تمام وقت نیازمندیم , ارسال …

تلفن: yahoo.com @mh_rana۸۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

شرکت معتبر

شرکت معتبر , استاد کارقالبساز پلاستیک , « شرق تهران »

تلفن: ۷۷۱۴۶۴۱۲  


نیازمندیهای همشهری

به یک کارگر نیمه ماهرقالبساز

به یک کارگر نیمه ماهرقالبساز , ترجیحا جوان نیازمندیم , شرق تهران خ سازمان آب

تلفن: ۷۷۳۴۹۷۲۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , قطعات خودرو , واقع در اول جاده شهریار , به یکنفر قالبساز ماهر , آشنابه …

تلفن: ۶۵۶۱۰۳۱۲ فاکس ۶۵۶۱۰۳۱۵ نيازمنداست  


نیازمندیهای همشهری