آگهی‌ها و نیازمندی‌های استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)

هر روز هزاران مورد آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)» در نیازمندی‌های آفتاب ثبت می‌شود. شما نیز می توانید آگهی خود را در این صفحه رایگان ثبت کنید! جهت ثبت آگهی «استخدام - استخدام - کارگر ماهر (قالبساز)» اینجا کلیک کنید.

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , قطعات خودروواقع دراول جاده , شهریاربه افرادذیل جهت واحد , تعمیرات ونگهداری …

تلفن: ۶۵۶۱۰۳۱۲ فاکس ۶۵۶۱۰۳۱۵ ۳-يکنفرماشين کار ماهر  


نیازمندیهای همشهری

قالب ساز ماهر

قالب ساز ماهر , آشنا به قالب پیچ و مهره , شهرک صنعتی پرند

تلفن: ۵ ـ ۵۶۴۱۹۲۲۳  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت معتبرتولیدی

یک شرکت معتبرتولیدی , قطعات خودرونیازبه , یکنفرقالبسازماهردرطراحی , وساخت قالبهای …

تلفن: ۰۹۳۷۷۵۲۰۹۴۱ شبکه اجتماعي : فکس : ۴۴۹۰۱۸۹۷ ارسال رزومه به :  


نیازمندیهای همشهری

به قالبسازو کمک قالبسازدر

به قالبسازو کمک قالبسازدر , زمینه قالبهای فلزی(سنبه وماتریس) , شهرقدس - شهرک زاگرس

تلفن: ۴۶۸۳۹۳۳۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگرساده قالبساز و

کارگرساده قالبساز و , نیمه ماهر , شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۷۶۴۶  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهرجهت کار

کارگرنیمه ماهرجهت کار , قالبسازی پلاستیک نیازمندیم , جاده خاوران عباس آباد علاقبند

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

قالبساز ماهر و نیمه ماهر

قالبساز ماهر و نیمه ماهر , و وسط کار نیازمندیم , حوالی شهرری

تلفن: ۰۹۱۲۵۵۸۸۵۴۰  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال در زمینه قطعات , خودرو ، نیاز به استخدام , افراد با تخصص ذیل دارد …

تلفن: polymet@gmail.com employment. تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کارگرنیمه ماهرجهت کار

کارگرنیمه ماهرجهت کار , قالبسازی پلاستیک نیازمندیم , جاده خاوران عباس آباد علاقبند

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال در زمینه قطعات , خودرو ، نیاز به استخدام , افراد با تخصص ذیل دارد …

تلفن: polymet@gmail.com employment. تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به اپراتور ماهر فرزCNC

به اپراتور ماهر فرزCNC , جهت شیفت شب،باحقوق مکفی , نیازمندیم،شهرک صنعتی خاوران

تلفن: ۰۹۱۲۳۰۷۹۹۸۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدکننده قطعات

یک شرکت تولیدکننده قطعات , خودروبه قالبسازسنبه وماتریس , نیازمنداست محدوده رباط کریم

تلفن: ۵۶۲۱۴۸۷۵ - ۰۹۱۲۳۸۰۷۸۴۹  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , قطعات خودروواقع دراول جاده , شهریاربه افرادذیل جهت واحد , تعمیرات ونگهداری …

تلفن: ۶۵۶۱۰۳۱۲ فاکس ۶۵۶۱۰۳۱۵ ۳-يکنفرماشين کار ماهر  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

سرپرست تزریق‏پلاستیک

سرپرست تزریق‏پلاستیک , حداقل فوق دیپلم , با 5سال سابقه کارمرتبط , آشنایی با قالبهای‎پلاستیک …

تلفن: hr@imantak.com  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر قالبساز

به یکنفر قالبساز , سمبه و ماتریس با تجربه , محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۸۸۳۶۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگرجهت قالبسازی

کارگرجهت قالبسازی , و تراشکاری نیازمندیم , جاده خاوران عباس آباد علاقبند

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری

به یکنفر قالبساز

به یکنفر قالبساز , سمبه و ماتریس با تجربه , محدوده شهریار نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۰۸۸۳۶۶۴۰  


نیازمندیهای همشهری

کارگر قالبساز پلاستیک

کارگر قالبساز پلاستیک , نیازمندیم محدوده شیرپاستوریزه

تلفن: ۶۶۸۲۴۹۳۷ ۰۹۱۲۶۷۵۴۱۲۹  


نیازمندیهای همشهری

یک شرکت تولیدی

یک شرکت تولیدی , فعال درزمینه قطعات‎خودرو , نیازبه استخدام افراد با , تخصص ذیل دارد …

تلفن: تلفن : ۷۷۳۳۵۱۲۷ فکس : ۷۷۳۲۹۱۶۴  


نیازمندیهای همشهری

کمک قالبساز

کمک قالبساز , جهت قالب سبد میوه , محدوده شرق تهران نیازمندیم

تلفن: ۰۹۱۲۲۳۳۸۲۰۱  


نیازمندیهای همشهری

کارگرجهت قالبسازی

کارگرجهت قالبسازی , و تراشکاری نیازمندیم , جاده خاوران عباس آباد علاقبند

تلفن: ۰۹۱۲۳۳۴۰۵۶۴  


نیازمندیهای همشهری